Výberové konania na úradoch pre zamestnávateľov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže po dohode s Vami zorganizovať výberové konanie priamo u Vás alebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Postup realizácie výberového konania:

  • vyplňte tlačivo „Nahláška voľného pracovného miesta“ a doručte ju (osobne, faxom, elektronicky, prostredníctvom ww.ISTP.sk ...) na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
  • zamestnanec úradu - agent pre pracovné miesta si s Vami telefonicky, príp. e-mailom dohodne termín a miesto realizácie výberového konania
  • na základe Vašich požiadaviek na obsadenie voľného pracovného miesta agent pre pracovné miesta zabezpečí kvalitatívny predvýber uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie, ktorých úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predvolá na výberové konanie
  • na výberovom konaní zástupca Vašej spoločnosti môže odprezentovať požiadavky na obsadenie voľného pracovného miesta a priamo na mieste si môže urobiť predvýber vhodných kandidátov
  • v prípade ďalších otázok kontaktujte agenta pre pracovné miesta.

Agenti pre pracovné miesta sú:

           Mgr. Iveta Polomčáková       052 / 2446 303
           iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk

           Mgr. Silvia Frisová                052 / 2446 318
           silvia.frisova@upsvr.gov.sk

           Mgr. Antonín Nový                052 / 2446 302
           antonin.novy@upsvr.gov.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 20.09.2017
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303               iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac