Contact

Podateľňa úradu

Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pracovisko Spišská Nová Ves
podateľňa Bušovská Marta, Ing. A 4 príz. 053/2440999 marta.busovska@upsvr.gov.sk
podateľňa Brandoburová Andrea A 4 príz. 053/2440999 andrea.brandoburova@upsvr.gov.sk
pracovisko Krompachy
podateľňa Rovderová Anna, Bc. 4 1 053/2442195 anna.rovderova@upsvr.gov.sk
pracovisko Gelnica
podateľňa Hudáková Lýdia 20 príz. 053/2443195 lydia.hudakova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Odborárov 55, 052 21 Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referát kontroly Fecková Miroslava, Ing. 401 3 053/2440130 miroslava.feckova@upsvr.gov.sk
referát kontroly, krízové riadenie Griger Peter, Mgr. 401 3 053/2440131 peter.griger@upsvr.gov.sk
referát kontroly Kačírová Lívia, Mgr. 401 3 053/2440131 livia.kacirova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Odborárov 53, Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Makarová Beáta, Ing. B 203 1 053/2440170 beata.makarova@upsvr.gov.sk
podateľňa Spišská Nová Ves Bušovská Marta, Ing. A 4 príz. 053/2440999 marta.busovska@upsvr.gov.sk
podateľňa Spišská Nová Ves Brandoburová Andrea A 4 príz. 053/2440999 andrea.brandoburova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Keselicová Monika, Mgr. B 207 1 053/2440182 monika.keselicova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Zemková Soňa B 207 1 053/2440182 sona.zemkova@upsvr.gov.sk
pokladňa Mišičková Alena B 201 1 053/2440173 alena.misickova@upsvr.gov.sk
pracovisko Krompachy
podateľňa Rovderová Anna, Bc. 4 1 053/2442195 anna.rovderova@upsvr.gov.sk
pracovisko Gelnica
podateľňa Hudáková Lýdia 20 príz. 053/2443195 lydia.hudakova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Bosáková Andrea, Ing. 312 3 053/2440300 andrea.bosakova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania
správne konanie Slivová Iveta, Ing. 114 1 053/2440315 iveta.slivova@upsvr.gov.sk
správne konanie Šusterová Nadežda, Mgr. 114 1 053/2440325 nadezda.susterova@upsvr.gov.sk
správne konanie Gurová Soňa, Mgr. 113 1 053/2440325 sona.gurova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

Odborárov 53, 052 21, Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Melikantová Tatiana, PhDr. 124 1. 053/2440310 tatiana.melikantova@upsvr.gov.sk
Zástupca vedúcej oddelenia Antlová Ľuboslava, Mgr. 106 1. 053/2440321 luboslava.antlova@upsvr.gov.sk
Dožiadania Snopková Lívia, Ing. 23 príz. 053/2440335 livia.snopkova@upsvr.gov.sk
Agent pre VPM Sarnová Gabriela, Ing. 123 1. 053/2440455 gabriela.sarnova@upsvr.gov.sk
Agent pre VPM Dzurický Lukáš, Mgr. 123 1. 053/2440303 lukas.dzuricky@upsvr.gov.sk
Agent pre VPM Andrašíková Lucia, Mgr. 123 1. 053/2440516 lucia.andrasikova@upsvr.gov.sk
Agent pre VPM Slamená Jana, Mgr. 123 1. 053/2440441 jana.slamena@upsvr.gov.sk
Agent pre VPM Vojtilová Mária, Mgr. 121 1. 053/2440330 maria.vojtilova@upsvr.gov.sk
spolupráca s OAOTP Kraková Petra, Mgr. 106 1. 053/2440316 petra.krakova@upsvr.gov.sk
Arnutovce Vargová Radoslava, Mgr. 14 príz. 053/2440311 radoslava.vargova@upsvr.gov.sk
Betlanovce Nociarová Pavlína, Ing. 13 príz. 053/2440314 pavlina.nociarova@upsvr.gov.sk
Danišovce Klimušová Mária, Mgr. 12 príz. 053/2440334 maria.klimusova@upsvr.gov.sk
Harichovce Čurillová Slávka, Mgr. 103 1. 053/2440318 slavka.curillova@upsvr.gov.sk
Hincovce Vargovčíková Mária, Mgr. 101 1. 053/2440304 maria.vargovcikova@upsvr.gov.sk
Hnilčík Fábryová Simona, Bc. 120 1. 053/2440523 simona.fabryova@upsvr.gov.sk
Hnilec Cirbusová Barbora, Mgr. 118 1. 053/2440560 barbora.cirbusova@upsvr.gov.sk
Hrabušice (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G, H,CH,I,J,K okrem Kroščen, Kroščenová) Garčárová Lenka, Mgr. 122 1. 053/2440305 lenka.garcarova@upsvr.gov.sk
Hrabušice (Kroščen) Košíková Lucia, Mgr. 20 príz. 053/2440556 lucia.kosikova@upsvr.gov.sk
Hrabušice (Kroščenová) Takáčová Zuzana, Mgr. 122 1. 053/2440222 zuzana.takacova@upsvr.gov.sk
Hrabušice (L,Ľ,M,N,Ň, O,P,R,S,Š) Kubíková Katarína, Ing. 119 1. 053/2440319 katarina.kubikova@upsvr.gov.sk
Hrabušice (T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Šmelková Klaudia , Bc. 15 príz. 053/2440317 klaudia.smelkova@upsvr.gov.sk
Chrasť nad Hornádom (A, B,C,Č,D,Ď) Fábryová Simona, Bc. 120 1. 053/2440523 simona.fabryova@upsvr.gov.sk
Chrasť nad Hornádom (E,F,G,H,CH,I,J,K,L,Ľ,M,N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,Z,Ž) Cirbusová Barbora, Mgr. 118 1. 053/2440560 barbora.cirbusova@upsvr.gov.sk
Iliašovce Slivošová Michaela, Mgr. 103 1. 053/2440331 michaela.slivosova@upsvr.gov.sk
Jamník Blažek Lukáš, Ing. 102 1. 053 /2440336 lukas.blazek@upsvr.gov.sk
Letanovce (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J,K) Dobrovičová Dana 18 príz. 053/2440332 dana.dobrovicova@upsvr.gov.sk
Letanovce (L,Ľ,M,N,Ň,O,P,R) Fábryová Simona, Bc. 120 1. 053/2440523 simona.fabryova@upsvr.gov.sk
Letanovce (S,Š) Blažek Lukáš, Ing. 102 1. 053/2440336 lukas.blazek@upsvr.gov.sk
Letanovce (T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Takáčová Zuzana, Mgr. 122 1. 053/2440222 zuzana.takacova@upsvr.gov.sk
Lieskovany Klimušová Mária, Mgr. 12 príz. 053/2440334 maria.klimusova@upsvr.gov.sk
Markušovce (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J) Čajová Silvia, Mgr. 17 príz. 053/2440333 silvia.cajova@upsvr.gov.sk
Markušovce (K) Klaudia Šmelková , Bc. 15 príz. 053/2440317 klaudia.smelkova@upsvr.gov.sk
Markušovce ( L,Ľ,M,N,Ň,O,P- okrem Pechová) Cirbusová Barbora, Mgr. 118 1. 053/2440560 barbora.cirbusova@upsvr.gov.sk
Markušovce (Pechová) Dobrovičová Dana 18 príz. 053 /2440332 dana.dobrovicova@upsvr.gov.sk
Markušovce (R,S,Š,T,Ť) Vargová Radoslava, Mgr. 14 príz. 053/2440311 radoslava.vargova@upsvr.gov.sk
Markušovce (U,V,W,Z,Ž) Košíková Lucia, Mgr. 20 príz. 053/2440556 lucia.kosikova@upsvr.gov.sk
Matejovce nad Hornádom Čajová Silvia, Mgr. 17 príz. 053/2440333 silvia.cajova@upsvr.gov.sk
Mlynky Kubíková Katarína, Ing. 119 1. 053/2440319 katarina.kubikova@upsvr.gov.sk
Odorín Šefčíková Svetlana, Mgr. 21 príz. 053/2440557 svetlana.sefcikova@upsvr.gov.sk
Poráč Takáčová Zuzana, Mgr. 122 1. 053/2440222 zuzana.takacova@upsvr.gov.sk
Rudňany (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G) Nociarová Pavlína, Ing. 13 príz. 053/2440314 pavlina.nociarova@upsvr.gov.sk
Rudňany (Ha- Horváth) Šefčíková Svetlana, Mgr. 21 príz. 053/2440557 svetlana.sefcikova@upsvr.gov.sk
Rudňany (Horváthová - Hz,CH, I) Blažek Lukáš, Ing. 102 1. 053/2440336 lukas.blazek@upsvr.gov.sk
Rudňany (J,K,L,Ľ) Dobrovičová Dana 18 príz. 053/2440332 dana.dobrovicova@upsvr.gov.sk
Rudňany (M,N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Košíková Lucia, Mgr. 20 príz. 053/2440556 lucia.kosikova@upsvr.gov.sk
Smižany (A, B) Čajová Silvia, Mgr. 17 príz. 053/2440333 silvia.cajova@upsvr.gov.sk
Smižany (C,Č,D,Ď) Kubíková Katarína, Ing. 119 1. 053/2440319 katarina.kubikova@upsvr.gov.sk
Smižany (E,F,G) Košíková Lucia, Mgr. 20 príz. 053/2440556 lucia.kosikova@upsvr.gov.sk
Smižany (H,CH,I,J) Klimušová Mária, Mgr. 12 príz. 053/2440334 maria.klimusova@upsvr.gov.sk
Smižany (K - Koky) Blažek Lukáš, Ing. 102 1. 053/2440336 lukas.blazek@upsvr.gov.sk
Smižany (Kokyová - Kz, L, Ľ) Šefčíková Svetlana, Mgr. 21 príz. 053/2440557 svetlana.sefcikova@upsvr.gov.sk
Smižany (M,N,Ň,O) Nociarová Pavlína, Ing. 13 príz. 053/2440314 pavlina.nociarova@upsvr.gov.sk
Smižany (P, R, S) Vargovčíková Mária, Mgr. 101 1. 053/2440304 maria.vargovcikova@upsvr.gov.sk
Smižany (Š, T,Ť) Šteinerová Vladimíra, Mgr. 22 príz. 053/2440521 vladimira.steinerova@upsvr.gov.sk
Smižany (U,V,W,Z,Ž) Garčárová Lenka, Mgr. 122 1. 053/2440305 lenka.garcarova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (A, B) Klimušová Mária, Mgr. 12 príz. 053/2440334 maria.klimusova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (C,Č) Vargová Radoslava, Mgr. 14 príz. 053/2440311 radoslava.vargova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (D,Ď, Dz, Dž) Vargovčíková Mária, Mgr. 101 1. 053/2440304 maria.vargovcikova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (E,F) Šmelková Klaudia , Bc. 15 príz. 053/2440317 klaudia.smelkova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (G) Šteinerová Vladimíra, Mgr. 22 príz. 053/2440521 vladimira.steinerova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (H, Ch) Palková Katarína, Mgr. 19 príz. 053/2440643 katarina.palkova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (I,J) Košíková Lucia, Mgr. 20 príz. 053/2440556 lucia.kosikova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (Ka, Ke- Kn) Dobrovičová Dana 17 príz. 053/2440332 dana.dobrovicova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves ( Ko - Ku) Slivenská Barbora, Mgr. 16 príz. 053/2440320 barbora.slivenska@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (L - Ľ) Blažek Lukáš, Ing. 102 1. 053 /2440336 lukas.blazek@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (Ma) Fábryová Simona, Bc. 120 1. 053/2440523 simona.fabryova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (Me-Mz) Čurillová Slávka, Mgr. 103 1. 053/2440318 slavka.curillova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (N,Ň,O) Čajová Silvia, Mgr. 17 príz. 053/2440333 silvia.cajova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (Pa-Pn) Slivošová Michaela, Mgr. 103 1. 053/2440331 michaela.slivosova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (Po-Pz) Šefčíková Svetlana, Mgr. 21 príz. 053/2440557 svetlana.sefcikova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (R) Fábryová Simona, Bc. 120 1. 05/2440523 simona.fabryova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (S) Garčárová Lenka, Mgr. 122 1. 053/2440305 lenka.garcarova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (Š) Kubíková Katarína, Ing. 119 1. 053/2440319 katarina.kubikova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (T, Ť) Nociarová Pavlína, Ing. 13 príz. 053/2440314 pavlina.nociarova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (U,V,W) Cirbusová Barbora, Mgr. 118 1. 053/2440560 barbora.cirbusova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (Z,Ž) Takáčová Zuzana, Mgr. 122 1. 053/2440222 zuzana.takacova@upsvr.gov.sk
Spišské Tomášovce (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,Ľ) Slivenská Barbora, Mgr. 16 príz. 053/2440320 barbora.slivenska@upsvr.gov.sk
Spišské Tomášovce (M,N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Palková Katarína, Mgr. 19 príz. 053/2440643 katarina.palkova@upsvr.gov.sk
Spišský Hrušov Takáčová Zuzana, Mgr. 122 1. 053/2440222 zuzana.takacova@upsvr.gov.sk
Teplička Garčárová Lenka, Mgr. 122 1. 053/2440305 lenka.garcarova@upsvr.gov.sk
Vítkovce Vargovčíková Mária, Mgr. 101 1. 053/2440314 maria.vargovcikova@upsvr.gov.sk
pracovisko Krompachy
Vedúca agendy sprostredkovania práce Lopatková Dagmara, Mgr. 13 1. 053/2442317 dagmara.lopatkova@upsvr.gov.sk
Bystrany (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,Ľ,M,N,Ň,O) Chovancová Patrícia, Bc. 6 1. 053/2442311 patricia.chovancova2@upsvr.gov.sk
Bystrany (Pa) Chovancová Patrícia, Bc. 6 1. 053/2442311 patricia.chovancova2@upsvr.gov.sk
Bystrany (Pe-Pz) Krigovská Anna, Ing. 7 1. 053/2440311 anna.krigovska@upsvr.gov.sk
Bystrany (R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Krigovská Anna, Ing. 7 1. 053/2442311 anna.krigovska@upsvr.gov.sk
Kaľava Volavková Dominika, Mgr. 10 1. 053/2442515 dominika.volavkova@upsvr.gov.sk
Kolinovce Terpáková Mária, Mgr. 9 1. 053/2442515 maria.terpakova@upsvr.gov.sk
Krompachy (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G) Probalová Lenka, Ing. 11 1. 053/2442518 lenka.probalova@upsvr.gov.sk
Krompachy (H,CH,I,J,K,L,Ľ,M) Sekáčová Dáša, Mgr. 8 1. 053/2442517 dasa.sekacova@upsvr.gov.sk
Krompachy (N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Terpáková Mária, Mgr. 9 1. 053/2442515 maria.terpakova@upsvr.gov.sk
Olcnava Volavková Dominika, Mgr. 10 1. 053/2442515 dominika.volavkova@upsvr.gov.sk
Oľšavka Volavková Dominika, Mgr. 10 1. 053/2442515 dominika.volavkova@upsvr.gov.sk
Slatvina Probalová Lenka, Ing. 11 1. 053/2442518 lenka.probalova@upsvr.gov.sk
Slovinky (A- P) Terpáková Mária, Mgr. 9 1. 053/2442515 maria.terpakova@upsvr.gov.sk
Slovinky (R-Ž) Chovancová Patrícia, Bc. 6 1. 053/2442311 patricia.chovancova2@upsvr.gov.sk
Spišské Vlachy (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J,K) Krigovská Anna, Ing. 7 1. 053/2442311 anna.krigovska@upsvr.gov.sk
Spišské Vlachy (L,Ľ,M,N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Probalová Lenka, Ing. 11 1. 053/2442518 lenka.probalova@upsvr.gov.sk
Vojkovce Sekáčová Dáša, Mgr. 8 1. 053/2442517 dasa.sekacova@upsvr.gov.sk
Žehra (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G) Sekáčová Dáša, Mgr. 8 1. 053/2442517 dasa.sekacova@upsvr.gov.sk
Žehra (H,CH,I,J,K,L,Ľ,M,N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Volavková Dominika, Mgr. 10 1. 053/2442515 dominika.volavkova@upsvr.gov.sk
pracovisko Gelnica
Vedúca pracoviska Zdravecká Tatiana, PhDr. 26 sut. 053/2443500 tatiana.zdravecka@upsvr.gov.sk
Agent pre VPM ,spolupráca s OAOTP, 52, § 52a Lukáčová Tamara, Mgr. 15 príz. 053/2443310 tamara.lukacova@upsvr.gov.sk
Recepcia 1, prvý kontakt klienta(výdaj žiadosti UoZ+výdaj a príjem žiadosti PvHN, dožiadania, potvrdenia o evidencii UoZ) Blažovská Dana 16 príz. 053/2443100 dana.blazovska@upsvr.gov.sk
Recepcia 2, Prvý kontakt klienta (výdaj a príjem žiadosti a dokladov ŠSD, potvrdenia o ŠSD) Lörincová Gabriela, Bc. 17 príz. 053/2443111 gabriela.lorincova@upsvr.gov.sk
zástupca pre úsek služieb pre občana a recepcie + príjem žiadosti NV Kipikašová Marcela, Ing. 3 príz. 053/2443314 marcela.kipikasova@upsvr.gov.sk
Gelnica ( A, B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ ) Novotná Mária 4 príz. 053/2443323 maria.novotna@upsvr.gov.sk
Gelnica ( E, F, G ) Mitriková Beáta, Mgr. 11 príz. 053/2443315 beata.mitrikova@upsvr.gov.sk
Gelnica( H až Ž ) Kuchtová Lucia 5 príz. 053/2443317 lucia.kuchtova@upsvr.gov.sk
Helcmanovce ( A až J ) Ferencová Daniela, JUDr. 9 príz. 053/2443555 daniela.ferencova@upsvr.gov.sk
Helcmanovce ( K až Ž ) Schűtzova Zora, Mgr. 7 príz. 053/2443513 zora.schutzova@upsvr.gov.sk
Henclová Kleinová Dana, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Hrišovce Mitriková Beáta, Mgr. 11 príz. 053/2443315 beata.mitrikova@upsvr.gov.sk
Jaklovce Kleinová Dana, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Kluknava Kűfferová Zdena 12 príz. 053/2443333 zdena.kufferova@upsvr.gov.sk
Kojšov Novotná Mária 4 príz. 053/2443323 maria.novotna@upsvr.gov.sk
Margecany Gajdošová Magdaléna,Mgr. 8 príz. 053/2443318 magdalena.gajdosova@upsvr.gov.sk
Mníšek nad Hnilcom priezviská A až E Schűtzova Zora, Mgr. 7 príz. 053/2443513 zora.schutzova@upsvr.gov.sk
Mníšek nad Hnilcom priezviská F až O Novotná Mária 4 príz. 053/2443323 maria.novotna@upsvr.gov.sk
Mníšek nad Hnilcom priezviská P až Š Kleinová Dana, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Mníšek nad Hnilcom priezviská T až Ž Kűfferová Zdena 12 príz. 053/2443333 zdena.kufferova@upsvr.gov.sk
Nálepkovo ( A až J, ďalej V až Ž ) Ferencová Daniela, JUDr. 9 príz. 053/2443555 daniela.ferencova@upsvr.gov.sk
Nálepkovo ( K až U ) Novotná Mária 4 príz. 053/2443323 maria.novotna@upsvr.gov.sk
Prakovce Jablonovská Janka 6 príz. 053/2443308 janka.jablonovska@upsvr.gov.sk
Richnava ( A až G ) Gajdošová Magdaléna,Mgr. 8 príz. 053/2443318 magdalena.gajdosova@upsvr.gov.sk
Richnava ( H až I ) Jablonovská Janka 6 príz. 053/2443308 janka.jablonovska@upsvr.gov.sk
Richnava ( J až K ) Števliková Mária, Ing. 13 príz. 053/2443321 maria.stevlikova@upsvr.gov.sk
Richnava ( L až Ž ) Mitriková Beáta, Mgr. 11 príz. 053/2443315 beata.mitrikova@upsvr.gov.sk
Smolnícka Huta Gajdošová Magdaléna,Mgr. 8 príz. 053/2443318 magdalena.gajdosova@upsvr.gov.sk
Smolník Gajdošová Magdaléna,Mgr. 8 príz. 053/2443318 magdalena.gajdosova@upsvr.gov.sk
Stará Voda Kleinová Dana, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Švedlár ( A až F ) Kleinová Dana, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Švedlár ( G až H ) Kuchtová Lucia 5 príz. 053/2443317 lucia.kuchtova@upsvr.gov.sk
Švedlár ( CH až Ž ) Kűfferová Zdena 12 príz. 053/2443333 zdena.kufferova@upsvr.gov.sk
Úhorná Kleinová Dana, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Veľký Folkmár Kleinová Dana, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Závadka Kleinová Dana, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Žakarovce Ferencová Daniela, JUDr. 9 príz. 053/2443555 daniela.ferencova@upsvr.gov.sk
§53, §32, SK Schűtzova Zora, Mgr. 7 príz. 053/2443513 zora.schutzova@upsvr.gov.sk
Absolventská prax - §51, SK Števliková Mária, Ing. 13 príz. 053/2443321 maria.stevlikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Odborárov 53, 052 21, Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Tirpáková Eva, Ing. 320 3 053/2440400 eva.tirpakova@upsvr.gov.sk
Európsky sociálny fond Brandoburová Henrieta, Ing. 222 2 053/2440415 henrieta.brandoburova@upsvr.gov.sk
§32 ods.11, písm d-náhrada časti cestovných výdavkov, ktoré súvisia s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania, §53 - Príspevok na dochádzku za prácou, §53a - Príspevok na podporu mobility za prácou Čižmárová Natália, Ing. 228 2 053/2440551 natalia.cizmarova@upsvr.gov.sk
Príspevky pre integračné podniky podľa zákona o soc. ekonomike - §19a - Umiestňovací príspevok , §19b- Vyrovnávací príspevok , Investičná pomoc Fedorčáková Lucia, Mgr. 316 3 053/2440554 lucia.fedorcakova@upsvr.gov.sk
§49 - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, §54 - Projekt Právo na prvé zamestnanie, Podpora rozvoja zručností zamestnancov Gondová Zuzana, Ing. 318 3 053/2440413 zuzana.gondova@upsvr.gov.sk
§60 -Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, §59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta, §55- Chránená dielňa a chránené pracovisko, §56 - Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, §56a - Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní Grigerová Danka, Mgr. 227 2 053/2440410 danka.grigerova@upsvr.gov.sk
§54 - NP Poskytovanie finančných príspevkov ZUoZ (Motivačný príspevok), Motivuj sa k zamestnaniu , Európsky sociálny fond Harhovská Júlia, Ing. 223 2 053/2440223 julia.harhovska@upsvr.gov.sk
Príspevky pre integračné podniky podľa zákona o soc. ekonomike - §19a - Umiestňovací príspevok , §19b- Vyrovnávací príspevok , Investičná pomoc Hvizdošová Renáta, Mgr. 316 3 053/2440401 renata.hvizdosova@upsvr.gov.sk
§53 - Príspevok na dochádzku za prácou, §53a - Príspevok na podporu mobility za prácou Ilašová Adriana, Ing. 228 2 053/2440551 adriana.ilasova@upsvr.gov.sk
§54 - §32 ods.11, písm d-náhrada časti cestovných výdavkov, ktoré súvisia s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania, §53 - Príspevok na dochádzku za prácou, §53a - Príspevok na podporu mobility za prácou Kiniková Jana, Mgr. 228 2 053/2440409 jana.kinikova@upsvr.gov.sk
§54 - Projekt Právo na prvé zamestnanie Klein Benčová Miroslava, Ing. 226 2 053/2440456 miroslava.kleinbencova@upsvr.gov.sk
§54- Projekt PUPN2 Kuruc Stanislav, Mgr. 229 2 053/2440312 stanislav.kuruc@upsvr.gov.sk
§54 - NP Prax pre mladých Melikantová Marcela. Mgr. 225 2 053/2440452 marcela.melikantova@upsvr.gov.sk
§49 - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť,, §52a - Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, §57 - Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť, §54 - Projekt Právo na prvé zamestnanie, Projekt Podpora rozvoja zručností zamestnancov Olšiaková Katarína, Ing. 318 3 053/2440403 katarina.olsiakova@upsvr.gov.sk
§60 -Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, §55- Chránená dielňa a chránené pracovisko, §56 - Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, §56a - Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní Paločková Zdenka, Mgr. 227 2 053/2440404 zdenka.palockova@upsvr.gov.sk
§53 - Príspevok na dochádzku za prácou, §53a - Príspevok na podporu mobility za prácou Piklová Adriana, Mgr. 228 2 053/2440459 adriana.piklova@upsvr.gov.sk
§54 - NP Ľudia a hrady - krok k sociálnej ekonomike, Poskytovanie finančných príspevkov ZUoZ (Motivačný príspevok), Motivuj sa k zamestnaniu Puškárová Martina, Ing. 223 2 053/2440402 martina.puskarova@upsvr.gov.sk
Európsky sociálny fond Regásková Zuzana, Ing. 315 3 053/2440220 zuzana.regaskova@upsvr.gov.sk
§54 - NP Mentorované zamestnanie Sitková Zuzana, Ing. 201 2 053/2440453 zuzana.sitkova@upsvr.gov.sk
§54 - NP Prax pre mladých Tekáčová Mária, Mgr. 225 2 053/2440442 maria.tekacova@upsvr.gov.sk
Príspevky pre integračné podniky podľa zákona o soc. ekonomike - §19a - Umiestňovací príspevok , §19b- Vyrovnávací príspevok , Investičná pomoc Tóthová Beáta, Mgr. 316 3 053/2440552 beata.tothova3@upsvr.gov.sk
§54 - NP Mentorované zamestnanie Vlková Zuzana, Ing. 201 2 053/2440224 zuzana.vlkova@upsvr.gov.sk
§54 - Projekt PUPN2 Záhradníková Lívia, Ing. 229 2 053/2440405 livia.zahradnikova@upsvr.gov.sk
§60 -Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, §59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta, §55- Chránená dielňa a chránené pracovisko Zvolenská Janka, Mgr. 226 2 053/2440458 janka.zvolenska@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania
Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vzdelávanie, odborné poradenské služby Stoličná Danica, Mgr. 211 2 053/2440450 danica.stolicna@upsvr.gov.sk
vzdelávanie, odborné poradenské služby Dzimková Ľubomíra, Ing. 211 2 053/2440457 lubomira.dzimkova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Jiroušková Lucia , Ing. 117 1 053/2440460 lucia.jirouskova@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby, vzdelávanie UoZ Gajanová Lenka , Mgr. 115/2 1 053/2440451 lenka.gajanova@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby, vzdelávanie UoZ Langová Anna, Mgr. 115/2 1 053/2440451 anna.langova@upsvr.gov.sk
Individualizované poradenstvo pre mladých UoZ Štefániková Renáta, Ing, 221 2 053/2440454 renata.stefanikova@upsvr.gov.sk
Profesijné poradenstvo pred začatím vykonávania SZČ Holečková Andrea, Mgr. 221 2 053/2440454 andrea.holeckova@upsvr.gov.sk
Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Rumanová Lucia,Mgr. 115/1 1 053/2440460 lucia.rumanova@upsvr.gov.sk
Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Vincentyová Lívia, Mgr. 115/1 1 053/2440460 livia.vincentyova@upsvr.gov.sk
Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Hamráčková Mária, PhDr.,PhD. 116 1 053/2440444 maria.hamrackova@upsvr.gov.sk
Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Vavríková Zdenka, Mgr. 116 1 053/2440444 zdenka.vavrikova@upsvr.gov.sk
pracovisko Krompachy
odborné poradenské služby, vzdelávanie UoZ Kurillová Kvetoslava, Ing. 18 2 053/2442319 kvetoslava.kurillova@upsvr.gov.sk
Individualizované poradenstvo pre mladých UoZ Stajsko Patrik, Mgr. 19 2 053/2442320 stajsko.patrik@upsvr.gov.sk
Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Vanacká Lenka, Bc. Ing. 19 2 053/2442321 lenka.vanacka@upsvr.gov.sk
pracovisko Gelnica
odborné poradenské služby Čechová Lenka , Mgr. 225 2 053/2443311 lenka.cechova@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby Kočíková Miroslava, Mgr. 225 2 053/2443319 miroslava.kocikova@upsvr.gov.sk
Individualizované poradenstvo pre mladých UoZ Szeles Skalická Andrea, PhDr. 227 2 053/2443411 szelesskalicka.andrea@upsvr.gov.sk
Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Vozár Erik, Mgr. 227 2 053/2443411 erik.vozar@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Fargašová Viera, Mgr. A 319 3 053/2440500 viera.fargasova@upsvr.gov.sk
NP Podpora ochrany detí pred násilím
Plíhalová Zuzana, Mgr. B 403 3 053/2440599 zuzana.plihalova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko - psychologických služieb
Mackovjaková Ľubica, PhDr. B 209 1 053/2440616 mackovjakova.lubica@upsvr.gov.sk
Šimová Silvia, Mgr. B 208 1 053/2440615 silvia.simova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Odborárov 55, 052 21 Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Krajňáková Eva, PhDr., PhD. 310 2 053/2440600 eva.krajnakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Bartková Zuzana, Mgr. 308 2 053/2440611 zuzana.bartkova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Biacovská Renáta, Mgr. 301 2 053/2440613 renata.biacovska@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Bučáková Helena, Mgr. 304 2 053/2440602 helena.bucakova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Hrubjaková Katarína, Mgr. 309 2 053/2440601 katarina.hrubjakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Hurajtová Eva, Mgr. 306 2 053/2440603 eva.hurajtova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Kandrová Lucia, Mgr. 307 2 053/2440606 lucia.kandrova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Majcherová Eva, Mgr. 301 2 053/2440614 eva.majcherova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Nagyová Simona, JUDr. 303 2 053/2440610 simona.nagyova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Rumanová Miroslava, Mgr. 307 2 053/2440606 miroslava.rumanova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Šolc Vladimír, Mgr. 309 2 053/2440601 vladimir.solc@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Volčková Mária, Mgr. 306 2 053/2440604 maria.volckova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Balgová Radoslava, Mgr. 402 3 053/2440607 radoslava.balgova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Harenčárová Lucia, Mgr. 402 3 053/2440607 lucia.harencarova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Hojnošová Erika, Mgr. 402 3 053/2440607 erika.hojnosova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Hricková Martina, Mgr. 401 3 053/2440608 martina.hrickova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Ledecká Eva, Mgr. 401 3 053/2440608 eva.ledecka@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Lesnická Juliana, Mgr. 407 3 053/2440609 juliana.lesnicka@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Majerčíková Janka, Mgr. 407 3 053/2440609 janka.majercikova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Maťašovská Bibiána, Mgr. 405 3 053/2440605 bibiana.matasovska@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Melikant Stanislav, Mgr. 402 3 053/2440607 stanislav.melikant@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Sivecová Jana, Mgr. 405 3 053/2440605 jana.sivecova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Krompachy
Sociálnoprávna ochrana detí Bogačevičová Katarína, Mgr. 25 2 053/2442605 katarina.bogacevicova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Horváthová Petra, Mgr. 23 2 053/2442604 petra.horvathova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Kseňáková Henrieta, Mgr. 24 2 053/2442514 henrieta.ksenakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Pavliková Lucia, PhDr. 25 2 053/2442605 lucia.pavlikova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Šupiková Ľubica, Mgr. 23 2 053/2442604 lubica.supikova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Horváthová Iveta, Mgr 24 2 053/2442514 iveta.horvathova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Krajňáková Barbora, Mgr. 22 2 053/2442606 barbora.krajnakova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Perunová Lucia, Mgr. 22 2 053/2442606 lucia.perunova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Gelnica
Sociálnoprávna ochrana detí Čechová Viera, Mgr. 11 suterén 053/2443602 viera.cechova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Kraszová Michaela, Mgr. 59 suterén 053/2443605 michaela.kraszova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Petríková Slávka, Mgr. 12 suterén 053/2443601 slavka.petrikova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Rostášová Alžbeta, PhDr. 10 suterén 053/2443603 alzbeta.rostasova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Šimková Karolína, Mgr. 4 suterén 053/2443600 karolina.simkova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Trošanová Miroslava, Mgr. 60 suterén 053/2443606 miroslava.trosanova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Čečová Laura, Mgr. 9 suterén 053/2443607 laura.cecova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mondry Andrea, Mgr. 61 suterén 053/2443604 andrea.mondry@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Nalevanková Dana, Mgr. 220 2 053/2443680 dana.nalevankova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Saxová Mária, Bc. 220 2 053/2440680 maria.saxova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Štrompfová Ela, Mgr. 9 suterén 053/2443607 ela.strompfova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Švedová Dominika, Mgr. 61 suterén 053/2443604 dominika.svedova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Duľová Ingrid, Mgr. 220 2. 053/2440510 ingrid.dulova@upsvr.gov.sk
referent HNNVaŠSD Badzik Lukáš, Mgr. 218 2. 053/2440505 lukas.badzik@upsvr.gov.sk
referent HNNVaŠSD Biacovská Renáta, Mgr. 216 2. 053/2440550 renata.biacovska@upsvr.gov.sk
referent HNNVaŠSD Fajthová Denisa, Mgr. 214 2. 053/2440530 denisa.fajthova@upsvr.gov.sk
referent HNNVaŠSD Gaborčíková Alena, Mgr. 213 2. 053/2440555 alena.gaborcikova@upsvr.gov.sk
referent HNNVaŠSD Volčková Lucia, Mgr. 215 2. 053/2440514 lucia.volckova@upsvr.gov.sk
referent HNNVaŠSD Majcherová Magdaléna, Mgr. 217 2. 053/2440517 magdalena.majcherova@upsvr.gov.sk
referent HNNVaŠSD Nováková Denisa, Mgr. 218 2 053/2440505 denisa.novakova@upsvr.gov.sk
referent HNNVaŠSD Kočanová Adriana, Mgr. 217 2. 053/2440515 adriana. kocanova@upsvr.gov.sk
referent HNNVaŠSD Leitnerová Monika, Mgr. 214 2. 053/2440518 monika.leitnerová@upsvr.gov.sk
referent HNNVaŠSD Farkašovská Petra, Mgr. 213 2. 053/2440555 petra.farkasovska@upsvr.gov.sk
referent HNNVaŠSD Radović Lýdia, Mgr. 212 2. 053/2440501 lydia.radovic@upsvr.gov.sk
referent HNNVaŠSD Kupčíková Magdaléna, Ing. 219 2. 053/2440512 magdalena.kupcikova@upsvr.gov.sk
referent HNNVaŠSD Šefčíková Valéria, Mgr. 217 2. 053/2440517 valeria.sefcikova@upsvr.gov.sk
referent HNNVaŠSD Fischerová Daniela, Mgr. 212 2. 053/2440501 daniela.fischerova@upsvr.gov.sk
referent HNNVaŠSD Zakuciová Dana, PhDr. 219 2. 053/2440511 dana.zakuciova@upsvr.gov.sk
referent HNNVaŠSD Plachetková Iveta, Ing. 215 2. 053/2440514 iveta.plachetkova@upsvr.gov.sk
referent - pomoc pri splácaní úveru na bývanie Vaňková Andrea, Ing. 216 2. 053/2440558 andrea.vankova@upsvr.gov.sk
referent - pomoc pri splácaní úveru na bývanie Mikulová Tímea, Ing. 216 2. 053/2440558 timea.mikulova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu Hrušovská Gabriela, Ing. 2 prízemie 053/2440559 gabriela.hrusovska@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu Melegová Anna, Ing. 1 prízemie 053/2440313 anna.melegova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu Šteinerová Miriama, Ing. 2 prízemie 053/2440221 miriama.steinerova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu Pomorská Danica, Mgr. 1 prízemie 053/2440408 danica.pomorska@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Maximová Mariana, Mgr. 222 2. 053/2440520 mariana.maximova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Mižikárová Anna, Mgr. 222 2. 053/2440520 anna.mizikarova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Krompachy
referent HNNVaŠSD Čurillová Ivana, Mgr. 26 2. 053/2442511 ivana.curillova@upsvr.gov.sk
referent HNNVaŠSD Ferenčáková Adriána, Mgr. 28 2. 053/2442513 adriana.ferencakova@upsvr.gov.sk
referent HNNVaŠSD Kontrošová Michaela, Mgr. 27 2. 053/2442553 michaela.kontrosova@upsvr.gov.sk
referent HNNVaŠSD Onderčinová Ivana, Mgr. 26 2. 053/2442511 ivana.ondercinova@upsvr.gov.sk
referent HNNVaŠSD Džačovská Lucia Mgr. 28 2. 053/2442513 lucia.dzacovska@upsvr.gov.sk
referent HNNVaŠSD Varkondiová Soňa, Bc. 27 2. 053/2442553 sona.varkondiova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu Čarnoká Daniela, Mgr. 2 prízemie 053/2442313 daniela.carnoka@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu Ďorková Lucia 2 prízemie 053/2442318 lucia.dorkova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Gelnica - agenda HNNVaŠSD
zástupca pre agendu HN,NVaŠSD+dotácie+NV Mihaliková Michaela, Mgr 7 suterén 053/2443520 michaela.mihalikova2@upsvr.gov.sk
Richnava(priezv.L-Ž)+ Gelnica Hamžíková Marianna, Mgr. 7 suterén 053/2443515 marianna.hamzikova@upsvr.gov.sk
Helcmanovce,Hrišovce, Švedlár, VF Marcinková Blanka, JUDr. 3 suterén 053/2443516 blanka.marcinkova@upsvr.gov.sk
Gelnica, Nálepkovo(CH-R), SH, Smolník, Pavlovová Karin, Mgr. 2 suterén 053/2443552 karin.pavlovova@upsvr.gov.sk
Richnava(A-K), Jaklovce, Kluknava,Henclová Hradiská Mária, Mgr. 1 suterén 053/2443518 maria.hradiska@upsvr.gov.sk
Prakovce,Žakarovce,Mníšek nad Hn. Rendošová Veronika, Bc. 1 suterén 053/2443519 veronika.rendosova@upsvr.gov.sk
referent HNNVaŠSD Marčeková Miriam, Ing. 13 suterén 053/2443517 miriam.marcekova@upsvr.gov.sk
Terénný pracovník Macejková Barbora, Mgr. 219 2. 053/2443101 barbora.macejkova@upsvr.gov.sk
Terénný pracovník Kováčová Marta, Mgr. 219 2. 053/2443101 marta.kovacova@upsvr.gov.sk
Agenda 1. kontaktu pre HNNVaŠSD
agenda 1. kontaktu pre hmotnú núdzu Blažovská Dana 2 prízemie 053/2443100 dana.blazovska@upsvr.gov.sk
agenda 1. kontaktu pre štátne sociálne dávky Lörincová Gabriela, Bc. 17 prízemie 053/2443111 gabriela.lorincova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Odborárov 55, Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Jašková Magdaléna, Mgr. 107 príz. 053/2440670 magdalena.jaskova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Burociová Katarína, Ing. 102 príz. 053/2440641 katarina.burociova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Kuchárová Zuzana, Ing. 106 príz. 053/2440644 zuzana.kucharova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Hodošiová Jana, Bc. 108 príz. 053/2440645 jana.hodosiova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Šteinerová Miriama, Ing. 108 príz. 053/2440645 miriama.steinerova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Mikolajová Zuzana, Mgr. 102 príz. 053/2440641 zuzana.mikolajova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP, terénny pracovník Smik Štefan, Mgr. 102 príz. 053/2440642 stefan.smik@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP, terénny pracovník Chovančíková Dominika, Mgr. 106 príz. 053/2440644 dominika.chovancikova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Grigerová Alena 103 príz. 053/2440673 alena.grigerova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Ilkovič Dávid 103 príz. 053/2440673 david.ilkovic@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Šestáková Monika, Mgr. 105 príz. 053/2440677 monika.šestakova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Lačná Mária, Mgr. 101 príz. 053/2440671 maria.lacna@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Petrovičová Ingrid, Mgr. 101 príz. 053/2440672 ingrid.petrovicova@upsvr.gov.sk
praovisko Krompachy
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Ščurková Marta, Mgr. 6 príz. 053/2442642 Marta.Scurkova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Ontková Alena, Ing. 7 príz. 053/2442641 alena.ontkova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Tokarčíková Martina, PhDr. 4 príz. 053/2442643 martina.tokarcikova@upsvr.gov.sk
pracovisko Gelnica
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Kovalčíková Alena, Mgr. 33 053/2443640 alena.kovalcikova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Budinský Miroslav, Ing. 36 053/2443642 miroslav.budinsky@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Hubinská Zuzana, Mgr. 38 053/2443643 zuzana.hubinska@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Gečeiová Lucia, Bc. 38 053/2443666 lucia.geceiova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Mníchová Andrea, Ing. 34 053/2443644 andrea.mnichova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Timková Lucia, Ing. 39 053/2443641 lucia.timkova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP, terénny pracovník Hillay Ján, 34 053/2443681 jan.hillay@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Barboričová Monika 35 053/2443672 barboricova.monika@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Olejníková Jaroslava, Ing. 37 053/2443671 jaroslava.olejnikova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Paukertová Ingrid, Bc. 31 053/2443670 ingrid.paukertova@upsvr.gov.sk

Oddelenie Aktivačné centrum

Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Cebuľová Daša, Mgr. 204 2 532/2440513 dasa.cebulova@upsvr.gov.sk
Rudňany, SNV-organizácie Gatingerová Michaela, Mgr. 224 2 532/2440181 michaela.gatingerova@upsvr.gov.sk
Betlanovce, Harichovce, Iliašovce, SNV Gombitová Petronela 202 2 532/2440375 petronela.gombitova@upsvr.gov.sk
Hnilčík, Hnilec, Mlynky, Smižany, Teplička Hadidomová Silvia, Mgr. 203 2 532/2440371 silvia.hadidomova@upvr.gov.sk
Letanovce, Matejovce nad Hornádom Juhásová Marcela, Bc. 202 2 532/2440373 marcela.juhasova@upsvr.gov.sk
Hrabušice, Markušovce P -T, Odorín, Spišský Hrušov Kačírová Barbora 202 2 532/2440370 barbora.kacirova@usvr.gov.sk
terén Nálepkovo Paulík Daniel 203 2 532/2440371 daniel.paulik@upsvr.gov.sk
Danišovce, Lieskovany, Poráč, Rudňany Reichová Andrea 224 2 532/2440372 andrea.reichova@upsvr.gov.sk
Chrasť nad Hornádom, Jamník, Markušovce okrem P-T, Vítkovce Šmelková Gabriela, Bc. 202 2 532/2440370 gabriela.smelkova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Krompachy
Bystrany, Hincovce, Kaľava, Kolinovce, Oľšavka, Slatvina, Slovinky, Vojkovce, Žehra J-Ž Bertová Jarmila 29 2 532/2442370 jarmila.bertova@upsvr.gov.sk
Krompachy, Olcnava, Sp. Vlachy, Žehra B-H Horváthová Mária, Ing. 29 2 532/2442370 maria.horvathova4@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Gelnica
Gelnica, Prakovce, Švedlár Bencko Iveta, Mgr. 215 2 533/2443371 iveta.bencko@upsvr.gov.sk
Kojšov, Margecany, Richnava Čarnoka Miroslava, Bc. 213 2 533/2443372 miroslava.carnoka@upsvr.gov.sk
Helcmanovce, Smolník, Smolnícka Huta, Úhorná, Žakarovce Hvizdoš Silvester 215 2 533/2443371 silvester.hvizdos@upsvr.gov.sk
Hrišovce, Henclová, Jaklovce, Kluknava, Mníšek nad Hnilcom, Stará Voda, Veľký Folkmar, Závadka Šuca Miroslav, Mgr. 214 2 533/2443370 miroslav.suca@upsvr.gov.sk
Nálepkovo Šucová Andrea 215 2 533/2443371 andrea.sucova@upsvr.gov.sk
späť