Kontakty

Oddelenie sprostredkovania práce

Odborárov 53, 052 21, Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Ľuboslava Antlová , Mgr. 124 1. 053/2440310 luboslava.antlova@upsvr.gov.sk
Zástupca vedúcej oddelenia Petra Kraková, Mgr. 124 1. 053/2440316 petra.krakova@upsvr.gov.sk
Dožiadania Klaudia Šmelková , Bc. 117 1. 053 /2440317 klaudia.smelkova@upsvr.gov.sk
Agent pre VPM Gabriela Sarnová, Ing. 123 1. 053/2440455 gabriela.sarnova@upsvr.gov.sk
Agent pre VPM Lukáš Dzurický, Mgr. 123 1. 053/2440303 lukas.dzuricky@upsvr.gov.sk
Agent pre VPM Lucia Andrašíková, Mgr. 123 1. 053/2440516 lucia.andrasikova@upsvr.gov.sk
Agent pre VPM Mária Vojtilová, Mgr. 121 1. 053/2440330 maria.vojtilova@upsvr.gov.sk
spolupráca s OAOTP Klaudia Šmelková , Bc. 117 1. 053 /2440317 klaudia.smelkova@upsvr.gov.sk
Arnutovce Radoslava Vargová, Mgr. 14 príz. 053/2440311 radoslava.vargova@upsvr.gov.sk
Betlanovce Pavlína Nociarová, Ing. 13 príz. 053/2440314 pavlina.nociarova@upsvr.gov.sk
Danišovce Mária Klimušová, Mgr. 12 príz. 053/2440334 maria.klimusova@upsvr.gov.sk
Harichovce Slávka Čurillová, Mgr. 117 1. 053/2440318 slavka.curillova@upsvr.gov.sk
Hincovce Mária Vargovčíková, Mgr. 103 1. 053/2440304 maria.vargovcikova@upsvr.gov.sk
Hnilčík Mária Vargovčíková, Mgr. 103 1. 053/2440304 maria.vargovcikova@upsvr.gov.sk
Hnilec Soňa Gurová, Mgr. 118 1. 053/2440560 sona.gurova@upsvr.gov.sk
Hrabušice (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G, H,CH,I,J,K okrem Kroščen, Kroščenová) Lenka Garčárová, Mgr. 122 1. 053/2440305 lenka.garcarova@upsvr.gov.sk
Hrabušice (Kroščen) Natália Čižmárová, Ing. 20 príz. 053/2440556 natalia.cizmarova@upsvr.gov.sk
Hrabušice (Kroščenová) Zuzana Takáčová, Mgr. 122 1. 053/2440222 zuzana.takacova@upsvr.gov.sk
Hrabušice (L,Ľ,M,N,Ň, O,P,R,S,Š) Katarína Kubíková, Ing. 119 1. 053/2440319 katarina.kubikova@upsvr.gov.sk
Hrabušice (T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Iveta Plachetková, Ing. 15 príz. 053/2440335 iveta.plachetkova@upsvr.gov.sk
Chrasť nad Hornádom (A, B,C,Č,D,Ď) Simona Fábryová, Bc. 120 1. 053/2440523 simona.fabryova@upsvr.gov.sk
Chrasť nad Hornádom (E,F,G,H,CH,I,J,K,L,Ľ,M,N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,Z,Ž) Soňa Gurová, Mgr. 118 1. 053/2440560 sona.gurova@upsvr.gov.sk
Iliašovce Michaela Slivošová, Mgr. 116 1. 053/2440331 michaela.slivosova@upsvr.gov.sk
Jamník Lukáš Blažek, Ing. 102 1. 053 /2440336 lukas.blazek@upsvr.gov.sk
Letanovce (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J,K) Dana Dobrovičová 18 príz. 053/2440332 dana.dobrovicova@upsvr.gov.sk
Letanovce (L,Ľ,M,N,Ň,O,P,R) Simona Fábryová, Bc. 120 1. 053/2440523 simona.fabryova@upsvr.gov.sk
Letanovce (S,Š) Lukáš Blažek, Ing. 102 1. 053/2440336 lukas.blazek@upsvr.gov.sk
Letanovce (T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Zuzana Takáčová, Mgr. 22 1. 053/2440222 zuzana.takacova@upsvr.gov.sk
Lieskovany Mária Klimušová, Mgr. 12 príz. 053/2440334 maria.klimusova@upsvr.gov.sk
Markušovce (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J) Silvia Čajová, Mgr. 17 príz. 053/2440333 silvia.cajova@upsvr.gov.sk
Markušovce (K) Iveta Plachetková, Ing. 15 príz. 053/2440335 iveta.plachetkova@upsvr.gov.sk
Markušovce ( L,Ľ,M,N,Ň,O,P- okrem Pechová) Soňa Gurová, Mgr. 118 1. 053/2440560 sona.gurova@upsvr.gov.sk
Markušovce (Pechová) Dana Dobrovičová 18 príz. 053 /2440332 dana.dobrovicova@upsvr.gov.sk
Markušovce (R,S,Š,T,Ť) Radoslava Vargová, Mgr. 14 príz. 053/2440311 radoslava.vargova@upsvr.gov.sk
Markušovce (U,V,W,Z,Ž) Natália Čižmárová, Ing. 20 príz. 053/2440556 natalia.cizmarova@upsvr.gov.sk
Matejovce nad Hornádom Silvia Čajová, Mgr. 17 príz. 053/2440333 silvia.cajova@upsvr.gov.sk
Mlynky Katarína Kubíková,Ing. 119 1. 053/2440319 katarina.kubikova@upsvr.gov.sk
Odorín Vladimíra Šteinerová, Mgr. 22 príz. 053/2440521 vladimira.steinerova@upsvr.gov.sk
Poráč Zuzana Takáčová, Mgr. 122 1. 053/2440222 zuzana.takacova@upsvr.gov.sk
Rudňany (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G) Pavlína Nociarová, Ing. 13 príz. 053/2440314 pavlina.nociarova@upsvr.gov.sk
Rudňany (Ha- Horváth) Katarína Palková, Mgr. 19 príz. 053/2440643 katarina.palkova@upsvr.gov.sk
Rudňany (Horváthová - Hz,CH, I) Lukáš Blažek, Ing. 102 1. 053/2440336 lukas.blazek@upsvr.gov.sk
Rudňany (J,K,L,Ľ,M,N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Natália Čižmárová, Ing. 20 príz. 053/2440556 natalia.cizmarova@upsvr.gov.sk
Smižany (A, B) Silvia Čajová, Mgr. 17 príz. 053/2440333 silvia.cajova@upsvr.gov.sk
Smižany (C,Č,D,Ď) Katarína Kubíková, Ing. 119 1. 053/2440319 katarina.kubikova@upsvr.gov.sk
Smižany (E,F,G) Natália Čižmárová, Ing. 20 príz. 053/2440556 natalia.cizmarova@upsvr.gov.sk
Smižany (H,CH,I,J) Mária Klimušová, Mgr. 12 príz. 053/2440334 maria.klimusova@upsvr.gov.sk
Smižany (K - Koky) Lukáš Blažek, Ing. 102 1. 053/2440336 lukas.blazek@upsvr.gov.sk
Smižany (Kokyová - Kz, L, Ľ) Svetlana Šefčíková, Mgr. 21 príz. 053/2440557 svetlana.sefcikova@upsvr.gov.sk
Smižany (M,N,Ň,O) Pavlína Nociarová, Ing. 13 príz. 053/2440314 pavlina.nociarova@upsvr.gov.sk
Smižany (P, R, S) Mária Vargovčíková, Mgr. 103 1. 053/2440304 maria.vargovcikova@upsvr.gov.sk
Smižany (Š, T,Ť) Vladimíra Šteinerová, Mgr. 22 príz. 053/2440521 vladimira.steinerova@upsvr.gov.sk
Smižany (U,V,W,Z,Ž) Lenka Garčárová, Mgr. 122 1. 053/2440305 lenka.garcarova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (A, B) Mária Klimušová, Mgr. 15 príz. 053/2440334 maria.klimusova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (C,Č) Radoslava Vargová, Mgr. 14 príz. 053/2440311 radoslava.vargova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (D,Ď, Dz, Dž) Mária Vargovčíková, Mgr. 103 1. 053/2440304 maria.vargovcikova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (E,F) Iveta Plachetková, Ing. 15 príz. 053/2440335 iveta.plachetkova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (G) Vladimíra Šteinerová, Mgr. 22 príz. 053/2440521 vladimira.steinerova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (H, Ch) Katarína Palková, Mgr. 19 príz. 053/2440643 katarina.palkova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (I,J) Natália Čižmárová, Ing. 20 príz. 053/2440556 natalia.cizmarova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (Ka, Ke- Kn) Dana Dobrovičová 17 príz. 053/2440332 dana.dobrovicova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves ( Ko - Ku) Barbora Slivenská, Mgr. 16 príz. 053/2440320 barbora.slivenska@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (L - Ľ) Lukáš Blažek, Ing. 102 1. 053 /2440336 lukas.blazek@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (Ma) Simona Fábryová, Bc. 120 1. 053/2440523 simona.fabryova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (Me-Mz) Slávka Čurillová, Mgr. 116 1. 053/2440318 slavka.curillova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (N,Ň,O) Silvia Čajová, Mgr. 17 príz. 053/2440333 silvia.cajova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (Pa-Pn) Michaela Slivošová, Mgr. 116 1. 053/2440331 michaela.slivosova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (Po-Pz) Svetlana Šefčíková, Mgr. 21 príz. 053/2440557 svetlana.sefcikova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves( R ) Simona Fábryová, Bc. 120 1. 05/2440523 simona.fabryova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (S) Lenka Garčárová, Mgr. 122 1. 053/2440305 lenka.garcarova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (Š) Katarína Kubíková, Ing. 119 1. 053/2440319 katarina.kubikova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (T, Ť) Pavlína Nociarová, Ing. 13 príz. 053/2440314 pavlina.nociarova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (U,V,W) Soňa Gurová, Mgr. 118 1. 053/2440560 sona.gurova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (Z,Ž) Zuzana Takáčová, Mgr. 122 1. 053/2440222 zuzana.takacova@upsvr.gov.sk
Spišské Tomášovce (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,Ľ) Barbora Slivenská, Mgr. 16 príz. 053/2440320 barbora.slivenska@upsvr.gov.sk
Spišské Tomášovce (M,N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Katarína Palková, Mgr. 19 príz. 053/2440643 katarina.palkova@upsvr.gov.sk
Spišský Hrušov Zuzana Takáčová, Mgr. 122 1. 053/2440222 zuzana.takacova@upsvr.gov.sk
Teplička Lenka Garčárová, Mgr. 122 1. 053/2440305 lenka.garcarova@upsvr.gov.sk
Vítkovce Mária Vargovčíková, Mgr. 103 1. 053/2440304 maria.vargovcikova@upsvr.gov.sk
pracovisko Krompachy
Vedúca agendy sprostredkovania práce Lopatková Dagmara, Mgr. 13 1. 053/2442317 dagmara.lopatkova@upsvr.gov.sk
Bystrany (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,Ľ,M,N,Ň,O) Patrícia Chovancová, Bc. 6 1. 053/2442311 patricia.chovancova2@upsvr.gov.sk
Bystrany (Pa) Patrícia Chovancová, Bc. 6 1. 053/2442311 patricia.chovancova2@upsvr.gov.sk
Bystrany (Pe-Pz) Anna Krigovská, Ing. 7 1. 053/2440311 anna.krigovska@upsvr.gov.sk
Bystrany (R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Anna Krigovská, Ing. 7 1. 053/2442311 anna.krigovska@upsvr.gov.sk
Kaľava Dominika Volavková, Mgr. 10 1. 053/2442515 dominika.volavkova@upsvr.gov.sk
Kolinovce Mária Terpáková, Mgr. 9 1. 053/2442515 maria.terpakova@upsvr.gov.sk
Krompachy (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G) Lenka Probalová, Ing. 11 1. 053/2442518 lenka.probalova@upsvr.gov.sk
Krompachy (H,CH,I,J,K,L,Ľ,M) Dáša Sekáčová, Mgr. 8 1. 053/2442517 dasa.sekacova@upsvr.gov.sk
Krompachy (N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Mária Terpáková, Mgr. 9 1. 053/2442515 maria.terpakova@upsvr.gov.sk
Olcnava Dominika Volavková, Mgr. 10 1. 053/2442515 dominika.volavkova@upsvr.gov.sk
Oľšavka Dominika Volavková, Mgr. 10 1. 053/2442515 dominika.volavkova@upsvr.gov.sk
Slatvina Lenka Probalová, Ing. 11 1. 053/2442518 lenka.probalova@upsvr.gov.sk
Slovinky (A- P) Mária Terpáková, Mgr. 9 1. 053/2442515 maria.terpakova@upsvr.gov.sk
Slovinky (R-Ž) Patrícia Chovancová, Bc. 6 1. 053/2442311 patricia.chovancova2@upsvr.gov.sk
Spišské Vlachy (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J,K) Anna Krigovská, Ing. 7 1. 053/2442311 anna.krigovska@upsvr.gov.sk
Spišské Vlachy (L,Ľ,M,N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Lenka Probalová, Ing. 11 1. 053/2442518 lenka.probalova@upsvr.gov.sk
Vojkovce Dáša Sekáčová, Mgr. 8 1. 053/2442517 dasa.sekacova@upsvr.gov.sk
Žehra (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G) Dáša Sekáčová, Mgr. 8 1. 053/2442517 dasa.sekacova@upsvr.gov.sk
Žehra (H,CH,I,J,K,L,Ľ,M,N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Dominika Volavková, Mgr. 10 1. 053/2442515 dominika.volavkova@upsvr.gov.sk

Oddelenie Aktivačné centrum

Odborárov 53, Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Aktivačné centrum SN -1 532440372
Aktivačné centrum SN -2 532440371
Aktivačné centrum SN -3 532440370
Aktivačné centrum SN -4 532440373
Aktivačné centrum SN -5 532440374
Aktivačné centrum SN -6 532440181
Aktivačné centrum Krompachy 532442370
Aktivačné centrum Gelnica 533443370

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a P

Odborárov 53, 052 21, Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Tirpáková Eva, Ing. 320 3 053/2440400 eva.tirpakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, Európsky sociálny fond Brandoburová Henrieta, Ing. 222 2 053/2440415 henrieta.brandoburova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, Príspevky pre integračné podniky podľa zákona o soc. Ekonomike - §19a - Umiestňovací príspevok , §19b- Vyrovnávací príspevok , Investičná pomoc Fedorčáková Lucia, Mgr. 317 3 053/2440554 lucia.fedorcakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §49 - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, , §54 - NP Chyť sa svojej šance op.1 Gondová Zuzana, Ing. 318 3 053/2440413 zuzana.gondova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §60 -Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, §59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta, §55- Chránená dielňa a chránené pracovisko, §56 - Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, §56a - Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní Grigerová Danka, Mgr. 227 2 053/2440410 danka.grigerova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - 54 - NP Chyť sa svojej šance op. 3, Európsky sociálny fond Harhovská Júlia, Ing. 223 2 053/2440223 julia.harhovska@upsvr.gov.sk
samostatný radca, Príspevky pre integračné podniky podľa zákona o soc. Ekonomike - §19a - Umiestňovací príspevok , §19b- Vyrovnávací príspevok , Investičná pomoc Hvizdošová Renáta, Mgr. 317 3 053/2440401 renata.hvizdosova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §53 - Príspevok na dochádzku za prácou, §53a - Príspevok na podporu mobility za prácou Ilašová Adriana, Ing. 228 2 053/2440551 adriana.ilasova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §54 - §32 ods.11, písm d-náhrada časti cestovných výdavkov, ktoré súvisia s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania, §53 - Príspevok na dochádzku za prácou, §53a - Príspevok na podporu mobility za prácou Klein Benčová Miroslava, Ing. 226 2 053/2440456 miroslava.kleinbencova@upsvr.gov.sk
§52 - Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, §54 - NP Podpora ZUoZ , op. 2, Projekt PUPN Kuruc Stanislav, Mgr. 229 2 053/2440312 stanislav.kuruc@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §54 - NP Prax pre mladých, NP Pomáhame odídencom op. 2,3 Melikantová Marcela. Mgr. 225 2 053/2440452 marcela.melikantova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §49 - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť,, §52a - Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, §57 - Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť Olšiaková Katarína, Ing. 318 3 053/2440403 katarina.olsiakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §60 -Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, §55- Chránená dielňa a chránené pracovisko, §56 - Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, §56a - Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní Paločková Zdenka, Mgr. 227 2 053/2440404 zdenka.palockova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §53 - Príspevok na dochádzku za prácou, §53a - Príspevok na podporu mobility za prácou Piklová Adriana, Mgr. 228 2 053/2440459 adriana.piklova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - 54 - NP Chyť sa svojej šance op. 2 Puškárová Martina, Ing. 223 2 053/2440402 martina.puskarova@upsvr.gov.sk
odborný radca, Európsky sociálny fond Regásková Zuzana, Ing. 315 3 053/2440220 zuzana.regaskova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - 54 - NP Chyť sa svojej šance op. 3 Sitková Zuzana, Ing. 201 2 053/2440453 zuzana.sitkova@upsvr.gov.sk
radca, §54 - NP Podpora zamestnávania ZUoZ op. 3 Školníková Zdenka 316 3 053/2440448 zdenka.skolnikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §54 - NP Prax pre mladých, NP Pomáhame odídencom op. 2,3 Tekáčová Mária, Mgr. 225 2 053/2440442 maria.tekacova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §54- NP pracuj zmeň svoj život, op.1,§52 - Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, §54 - NP Podpora ZUoZ , op. 2 Tóthová Beáta, Mgr. 228 2 053/2440552 beata.tothova3@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §53 - Príspevok na dochádzku za prácou, §53a - Príspevok na podporu mobility za prácou Vlková Zuzana, Ing. 201 2 053/2440224 zuzana.vlkova@upsvr.gov.sk
§52 - Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, §54 - NP Podpora ZUoZ , op. 2, Projekt PUPN Záhradníková Lívia, Ing. 229 2 053/2440405 livia.zahradnikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §60 -Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, §59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta, §55- Chránená dielňa a chránené pracovisko Zvolenská Janka, Mgr. 226 2 053/2440458 janka.zvolenska@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania
Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný radca Danica Stoličná, Mgr. 211 2 053/2440450 danica.stolicna@upsvr.gov.sk
samostatný radca, odborné poradenské služby Lenka Vanacká, Ing. Bc. 211 2 053/2440457 lenka.vanacka@uprvr.gov.sk
koordinátor vzdelávania pre ZoZ NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Lucia Jiroušková, Ing. 115/1 1 053/2440460 lucia.jirouskova@upsvr.gov.sk
koordinátor vzdelávania pre ZoZ NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Lívia Vincentyová, Mgr. 115/1 1 053/2440460 livia.vincentyova@upsvr.gov.sk
koordinátor vzdelávania REPAS+ a KOMPAS+ Patrik Stajsko, Mgr. 221 2 053/2440454 patrik.stajsko@upsvr.gov.sk
koordinátor vzdelávania REPAS+ a KOMPAS+ Andrea Holečková, Mgr. 221 2 053/2440454 andrea.holeckova@upsvr.gov.sk
odborný poradca NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Renata Štefániková, Ing. 106 1 053/2440445 renata.stefanikova@upsvr.gov.sk
odborný poradca NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Zdenka Vavríková,Mgr. 106 1 053/2440444 zdenka.borzova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, odborné poradenské služby Lenka Gajanová, Mgr. 115/2 1 053/2440451 lenka.gajanova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, odborné poradenské služby Anna Langová, Mgr. 115/2 1 053/2440451 anna.langova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom poradenstvo a vzdelávanie Lucia Melikantová, Bc 115/2 1 053/2440451 lucia.melikantova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom poradenstvo a vzdelávanie Andrea Vaňková, Ing. 23 prízemie 053/2440446 andrea.vankova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom poradenstvo a vzdelávanie Lucia Rumanová, Mgr. 24 prízemie 053/2440447 lucia.rumanova2@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom poradenstvo a vzdelávanie Yuliia Atroshenko 24 prízemie 053/2440447 Yuliia.Atroshenko@upsvr.gov.sk
pracovisko Krompachy
samostatný radca, odborné poradenské služby Kvetoslava Kurillová 18 2 053/2442319 kvetoslava.kurillova@upsvr.gov.sk
pracovisko Gelnica
samostatný radca, odborné poradenské služby Lenka Čechová, Mgr. 225 2 053/2443311 lenka.cechova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, odborné poradenské služby Miroslava Kočíková, Mgr. 225 2 053/2443319 miroslava.kocikova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Odborárov 55, 052 21 Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca odboru Snopková Lívia, Ing. B 402 3 053/2440500 livia.snopkova@upsvr.gov.sk
NP Podpora ochrany detí pred násilím Plíhalová Zuzana, Mgr. B 403 3 053/2440599 zuzana.plihalova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
Mackovjaková Ľubica, PhDr. B 209 1 053/2440616 mackovjakova.lubica@upsvr.gov.sk
Mušinská Mária, Mgr. B 208 1 053/2440615 maria.musinska@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Fargašová Viera, Mgr. 220 2. 053/2440510 viera.fargasova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Badzik Lukáš, Mgr. 218 2. 053/2440505 lukas.badzik@upsvr.gov.sk
samostatný radca Beličáková Dušana, Mgr. 215 2. 053/2440514 dusana.belicakova@upsvr.gov.sk
odborný radca Duľová Ingrid, Mgr. 214 2. 053/2440558 ingrid.dulova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Fajthová Denisa, Mgr. 216 2. 053/2440530 denisa.fajthova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Gaborčíková Alena, Mgr. 213 2. 053/2440555 alena.gaborcikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Volčková Lucia, Mgr. 215 2. 053/2440514 lucia.volckova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Majcherová Magdaléna, Mgr. 217 2. 053/2440517 magdalena.majcherova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Nováková Denisa, Mgr. 218 2 053/2440505 denisa.novakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Kočanová Adriana, Mgr. 217 2. 053/2440515 adriana. kocanova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Perovská Ľuba, Mgr. 216 2. 053/2440518 luba.perovska@upsvr.gov.sk
samostatný radca Farkašovská Petra, Mgr. 213 2. 053/2440555 petra.farkasovska@upsvr.gov.sk
samostatný radca Radović Lýdia, Mgr. 212 2. 053/2440501 lydia.radovic@upsvr.gov.sk
samostatný radca Kupčíková Magdaléna, Ing. 219 2. 053/2440512 magdalena.kupcikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Šefčíková Valéria, Mgr. 217 2. 053/2440517 valeria.sefcikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Fischerová Daniela, Mgr. 212 2. 053/2440501 daniela.fischerova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Zakuciová Dana, PhDr. 219 2. 053/2440511 dana.zakuciova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu Hrušovská Gabriela, Ing. 2 prízemie 053/2440559 gabriela.hrusovska@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu Melegová Anna, Ing. 1 prízemie 053/2440313 anna.melegova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu Cirbusová Barbora, Mgr. 2 prízemie 053/2440221 barbora.cirbusová@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu Pomorská Danica, Mgr. 1 prízemie 053/2440408 danica.pomorska@upsvr.gov.sk
poradca Ovdiienko Olena 23 2. 053/2440558 olena.ovdiienko@upsvr.gov.sk
Terénni pracovníci
referent Maximová Mariana, Mgr. 314 3. 053/2440520 mariana.maximova@upsvr.gov.sk
referent Moskalová Emília, Mgr. 314 3. 053/2440520 emilia.moskalova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Krompachy
samostatný radca Čurillová Ivana, Mgr. 26 2. 053/2442511 ivana.curillova@upsvr.gov.sk
odborný radca Ferenčáková Adriána, Mgr. 28 2. 053/2442513 adriana.ferencakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Kontrošová Michaela, Mgr. 27 2. 053/2442553 michaela.kontrosova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Onderčinová Ivana, Mgr. 26 2. 053/2442511 ivana.ondercinova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Džačovská Lucia Mgr. 28 2. 053/2442513 lucia.dzacovska@upsvr.gov.sk
samostatný radca Richnavská Martina, Mgr. 27 2. 053/2442553 martina.richnavska@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu Čarnoká Daniela, Mgr. prízemie 053/2442313 daniela.carnoka@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu Varkondiová Soňa, Bc. prízemie 053/2442318 sona.varkondiova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Gelnica
samostatný radca Mihaliková Michaela, Mgr 7 suterén 053/2443520 michaela.mihalikova2@upsvr.gov.sk
samostatný radca Marianna Hamžíková, Mgr. 7 suterén 053/2443515 marianna.hamzikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Blanka Marcinková, JUDr. 3 suterén 053/2443516 blanka.marcinkova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Karin Pavlovová, Mgr. 2 suterén 053/2443552 karin.pavlovova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Katarína Uličná, Mgr. 1 suterén 053/2443519 katarina.ulicna@upsvr.gov.sk
samostatný radca Radka Korfantová, Mgr. 1 suterén 053/2443518 radka.korfantova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Miriam Marčeková, Ing. 13 suterén 053/2443517 miriam.marcekova@upsvr.gov.sk
Terénni pracovníci - prac. Gelnica
referent Arpád Plachetka, Mgr. 2 prízemie 053/2443101 arpad.plachetka@upsvr.gov.sk
referent Marta Kováčová, Mgr. 2 prízemie 053/2443101 marta.kovacova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Odborárov 53, Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Sopková Marietta, Mgr. 107 príz. 053/2440670 marietta.sopkova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Burociová Katarína, Ing. 102 príz. 053/2440641 katarina.burociova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Susová Zuzana, Mgr. 101 príz. 053/2440644 zuzana.susova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Hodošiová Jana, Bc. 108 príz. 053/2440645 jana.hodosiova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Jašková Magdaléna, Mgr. 108 príz. 053/2440645 magdalena.jaskova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Mikolajová Zuzana, Mgr. 102 príz. 053/2440641 zuzana.mikolajova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Lačná Mária, Mgr. 106 príz. 053/2440672 maria.lacna@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP, terénny pracovník Smik Štefan, Mgr. 102 príz. 053/2440642 stefan.smik@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP, terénny pracovník Chovančíková Dominika, Mgr. 101 príz. 053/2440644 dominika.chovancikova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Grigerová Alena 103 príz. 053/2440673 alena.grigerova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Ilkovič Dávid 103 príz. 053/2440673 david.ilkovic@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Šestáková Monika, Mgr. 104 príz. 053/2440677 monika.šestakova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Petrovičová Ingrid, Mgr. 106 príz. 053/2440672 ingrid.petrovicova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP, terénny pracovník
praovisko Krompachy Ščurková Marta, Mgr. 6 príz. 053/2442642 Marta.Scurkova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Ontková Alena, Ing. 7 príz. 053/2442641 alena.ontkova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Tokarčíková Martina, PhDr. 4 príz. 053/2442643 martina.tokarcikova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP
pracovisko Gelnica Kovalčíková Alena, Mgr. 33 053/2443640 alena.kovalcikova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Budinský Miroslav, Ing. 36 053/2443642 miroslav.budinsky@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Hubinská Zuzana, Mgr. 38 053/2443643 zuzana.hubinska@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Podracká Nikoleta, Ing. 38 053/2443666 nikoleta.podracka@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Mníchová Andrea, Ing. 34 053/2443644 andrea.mnichova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Timková Lucia, Ing. 39 053/2443641 lucia.timkova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP, terénny pracovník Hillay Ján, 34 053/2443681 jan.hillay@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP, terénny pracovník Saxová Mária, Bc. 31 053/2443680 maria.saxova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Barboričová Monika 35 053/2443672 barboricova.monika@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Olejníková Jaroslava, Ing. 37 053/2443671 jaroslava.olejnikova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Paukertová Ingrid, Bc. 31 053/2443670 ingrid.paukertova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Odborárov 55, 052 21 Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Krajňáková Eva, PhDr., PhD. 310 2 053/2440600 eva.krajnakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Bartková Zuzana, Mgr. 308 2 053/2440611 zuzana.bartkova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Bučáková Helena, Mgr. 304 2 053/2440602 helena.bucakova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Hrubjaková Katarína, Mgr. 309 2 053/2440601 katarina.hrubjakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Hurajtová Eva, Mgr. 306 2 053/2440603 eva.hurajtova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Leitnerová Božena, Mgr. 301 2 053/2440613 bozena.leitnerova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Majcherová Eva, Mgr. 301 2 053/2440614 eva.majcherova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Nagyová Simona, JUDr. 303 2 053/2440610 simona.nagyova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Rumanová Miroslava, Mgr. 307 2 053/2440606 miroslava.rumanova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Suchý Marek, Mgr. 309 2 053/2440601 marek.suchy@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Štefanková Renáta,Mgr. 307 2 053/2440606 renata.stefankova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Volčková Mária, Mgr. 306 2 053/2440603 maria.volckova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Fajtlíková Monika, Mgr. 401 3 053/2440607 monika.fajtlikova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Harenčárová Lucia, Mgr. 401 3 053/2440607 lucia.harencarova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Lesnická Juliana, Mgr. 405 3 053/2440605 juliana.lesnicka@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Sivecová Jana, Mgr. 405 3 053/2440605 jana.sivecova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník
pracovisko Krompachy
Sociálnoprávna ochrana detí Bogačevičová Katarína, Mgr. 22 2 053/2442605 katarina.bogacevicova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Horváthová Petra, Mgr. 23 2 053/2442604 petra.horvathova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Kseňáková Henrieta, Mgr. 24 2 053/2442514 henrieta.ksenakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Pavliková Lucia, PhDr. 22 2 053/2442605 lucia.pavlikova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Horváthová Iveta, Mgr 24 2 053/2442514 iveta.horvathova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mikula Miroslav, Mgr 23 2 053/2442604 miroslav.mikula@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník
pracovisko Gelnica
Sociálnoprávna ochrana detí Čechová Viera, Mgr. 11 suterén 053/2443602 viera.cechova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Dzurendová Katarína, Mgr. 60 suterén 053/2443606 katarina.dzurendova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Lörincová Miroslava, Mgr. 59 suterén 053/2443605 miroslava.lorincova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Petríková Slávka, Mgr. 12 suterén 053/2443601 slavka.petrikova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Rostášová Alžbeta, PhDr. 10 suterén 053/2443603 alzbeta.rostasova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Šimková Karolína, Mgr. 4 suterén 053/2443600 karolina.simkova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mondry Andrea, Mgr. 61 suterén 053/2443604 andrea.mondry@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Švedová Dominika, Mgr. 61 suterén 053/2443604 dominika.svedova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Štrompfová Ela, Mgr. 9 suterén 053/2443607 ela.strompfova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Odborárov 53, Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Beáta Makarová B 203 1 053/2440170 beata.makarova@upsvr.gov.sk
podateľňa Spišská Nová Ves Ing. Marta Bušovská A 4 príz. 053/2440999 marta.busovska@upsvr.gov.sk
podateľňa Spišská Nová Ves Andrea Gardošíková A 4 príz. 053/2440999 andrea.gardosikova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Mgr. Monika Keselicová B 207 1 053/2440182 monika.keselicova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Soňa Zemková B 207 1 053/2440182 sona.zemkova@upsvr.gov.sk
pokladňa Mgr. Longauerová Lenka B 205 1 053/2440191 lenka.longauerova@upsvr.gov.sk
pracovisko Krompachy
podateľňa Anna Rovderová 12 1 053/2442195 anna.rovderova@upsvr.gov.sk
pracovisko Gelnica
podateľňa Lýdia Hudáková 20 príz. 053/2443195 lydia.hudakova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Gelnica

Hlavná 1, 056 01 Gelnica recepcia 053/244 3 100
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca pracoviska Zdravecká Tatiana, PhDr. 26 -1 053/244 3 500 tatiana.zdravecka@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce
Agent pre VPM ,spolupráca s OAOTP, § 54 Tamara Lukáčová, Mgr. 15 príz. 053/2443310 tamara.lukacova@upsvr.gov.sk
zástupca pre agendu sprostredkovania práce Marcela Kipikašová, Ing. 3 príz. 053/2443314 marcela.kipikasova@upsvr.gov.sk
Gelnica ( A, B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ ) Andrea Lešková, Ing., PhD. 6 príz. 053/2443308 andrea.leskova2@upsvr.gov.sk
Gelnica ( E, F, G ) Beáta Mitriková, Mgr. 11 príz. 053/2443315 beata.mitrikova@upsvr.gov.sk
Gelnica( H až Ž ) Mária Novotná 4 príz. 053/2443323 maria.novotna@upsvr.gov.sk
Helcmanovce ( A až J ) Daniela Ferencová, JUDr. 9 príz. 053/2443555 daniela.ferencova@upsvr.gov.sk
Helcmanovce ( K až Ž ) Zora Schűtzova, Mgr. 7 príz. 053/2443513 zora.schutzova@upsvr.gov.sk
Henclová Dana Kleinová, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Hrišovce Beáta Mitriková, Mgr. 11 príz. 053/2443315 beata.mitrikova@upsvr.gov.sk
Jaklovce Dana Kleinová, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Kluknava Zdena Kűfferová 12 príz. 053/2443333 zdena.kufferova@upsvr.gov.sk
Kojšov Andrea Lešková, Ing., PhD. 6 príz. 053/2443308 andrea.leskova2@upsvr.gov.sk
Margecany Magdaléna Gajdošová,Mgr. 8 príz. 053/2443318 magdalena.gajdosova@upsvr.gov.sk
Mníšek nad Hnilcom priezviská A až E Zora Schűtzova, Mgr. 7 príz. 053/2443513 zora.schutzova@upsvr.gov.sk
Mníšek nad Hnilcom priezviská F až O Andrea Lešková, Ing., PhD. 6 príz. 053/2443308 andrea.leskova2@upsvr.gov.sk
Mníšek nad Hnilcom priezviská P až Š Dana Kleinová, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Mníšek nad Hnilcom priezviská T až Ž Zdena Kűfferová 12 príz. 053/2443333 zdena.kufferova@upsvr.gov.sk
Nálepkovo ( A až J, ďalej V až Ž ) Daniela Ferencová, JUDr. 9 príz. 053/2443555 daniela.ferencova@upsvr.gov.sk
Nálepkovo ( K až U ) Andrea Lešková, Ing., PhD. 6 príz. 053/2443308 andrea.leskova2@upsvr.gov.sk
Prakovce Anna Hajdučeková, Mgr. 5 príz. 053/2443317 anna.hajducekova@upsvr.gov.sk
Richnava ( A až G ) Magdaléna Gajdošová,Mgr. 8 príz. 053/2443318 magdalena.gajdosova@upsvr.gov.sk
Richnava ( H až I ) Anna Hajdučeková, Mgr. 5 príz. 053/2443317 anna.hajducekova@upsvr.gov.sk
Richnava ( J až K ) Mária Števliková, Ing. 13 príz. 053/2443321 maria.stevlikova@upsvr.gov.sk
Richnava ( L až Ž ) Beáta Mitriková, Mgr. 11 príz. 053/2443315 beata.mitrikova@upsvr.gov.sk
Smolnícka Huta Magdaléna Gajdošová,Mgr. 8 príz. 053/2443318 magdalena.gajdosova@upsvr.gov.sk
Smolník Magdaléna Gajdošová,Mgr. 8 príz. 053/2443318 magdalena.gajdosova@upsvr.gov.sk
Stará Voda Dana Kleinová, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Švedlár ( A až F ) Dana Kleinová, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Švedlár ( G až H ) Mária Novotná 4 príz. 053/2443323 maria.novotna@upsvr.gov.sk
Švedlár ( CH až Ž ) Zdena Kűfferová 12 príz. 053/2443333 zdena.kufferova@upsvr.gov.sk
Úhorná Dana Kleinová, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Veľký Folkmár Dana Kleinová, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Závadka Dana Kleinová, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Žakarovce Daniela Ferencová, JUDr. 9 príz. 053/2443555 daniela.ferencova@upsvr.gov.sk
§53, §32, SK Zora Schűtzova, Mgr. 7 príz. 053/2443513 zora.schutzova@upsvr.gov.sk
Absolventská prax - §51, SK Mária Števliková, Ing. 13 príz. 053/2443321 maria.stevlikova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre zamestnávateľa
Agent pre VPM ,spolupráca s OAOTP, § 54 Tamara Lukáčová, Mgr. 15 príz. 053/2443310 tamara.lukacova@upsvr.gov.sk
Agenda HN,NVaŠSD
zástupca pre agendu HN,NVaŠSD+dotácie+NV Mihaliková Michaela, Mgr 7 suterén 053/2443520 michaela.mihalikova2@upsvr.gov.sk
Richnava(priezv.L-Ž)+ Gelnica Marianna Hamžíková, Mgr. 7 suterén 053/2443515 marianna.hamzikova@upsvr.gov.sk
Helcmanovce,Hrišovce, Švedlár, VF Blanka Marcinková, JUDr. 3 suterén 053/2443516 blanka.marcinkova@upsvr.gov.sk
Gelnica, Nálepkovo(CH-R), SH, Smolník, Karin Pavlovová, Mgr. 2 suterén 053/2443552 karin.pavlovova@upsvr.gov.sk
Richnava(A-K), Jaklovce, Kluknava,Henclová Mária Hradiská, Mgr. 1 suterén 053/2443518 maria.hradiska@upsvr.gov.sk
Prakovce,Žakarovce,Mníšek nad Hn. Veronika Rendošová, Bc. 1 suterén 053/2443519 veronika.rendosova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Miriam Marčeková, Ing. 13 suterén 053/2443517 miriam.marcekova@upsvr.gov.sk
Terénný pracovník Barbora Mcejková, Mgr. 219 2.posch. 053/2443101 barbora.macejkova@upsvr.gov.sk
Terénný pracovník Marta Kováčová, Mgr. 219 2.posch. 053/2443101 marta.kovacova@upsvr.gov.sk
Agenda 1. kontaktu pre HN, NV a ŠSD
agenda 1. kontaktu pre hmotnú núdzu Dana Blažovská 2 príz. 053/2443100 dana.blazovska@upsvr.gov.sk
agenda 1. kontaktu pre štátne sociálne dávky Gabriela Lörincová, Bc. 17 príz. 053/2443111 gabriela.lorincova@upsvr.gov.sk
späť