Výbor pre otázky zamestnanosti

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na posudzovanie žiadostí právnických osôb alebo fyzických osôb o poskytnutie príspevkov podľa zákona č. 5/2004 Z. z., na ktoré nie je právny nárok, zriaďuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava výbor pre otázky zamestnanosti (ďalej len „výbor“)

Do pôsobnosti výboru patrí

  • schvaľovať priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu a analýzy a prognózy o vývoji trhu práce podľa § 13 ods. 1 písm. ad) zákona o službách zamestnanosti,
  • posudzovať žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok,
  • odporúčať úradu formou kladného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok, alebo neodporúčať úradu formou nesúhlasného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok.
  • zriaďovať komisiu na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľského zámeru podľa § 49 ods. 3 a § 57 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti.

Návrhy na vykonávanie pôsobnosti podľa zákona o službách zamestnanosti predkladá výboru úrad na základe

  • priorít celoštátnej stratégie zamestnanosti,
  • priorít a úloh určených ústredím,
  • priorít samosprávneho kraja na zlepšenie ekonomickej a sociálnej situácie a na zvýšenie rozsahu a kvality pracovných miest v samosprávnom kraji,
  • požiadaviek miest a obcí na podporu zamestnania alebo udržiavania pracovných návykov ich obyvateľov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením alebo ktorí sú sociálne vylúčení.

Zasadnutia výboru sa uskutočňujú najmenej raz za mesiac.

Rok 2020

Schválené žiadosti - 27.11.2020 [ PDF 117.4 kB]

Neschválené žiadosti - 27.11.2020 [ PDF 212.1 kB]

Schválené žiadosti - 20.10.2020 [ PDF 224.6 kB]

Neschválené žiadosti - 20.10.2020 [ PDF 194.0 kB]

Schválené žiadosti - 24.09.2020 [ PDF 223.0 kB]

Neschválené žiadosti - 24.09.2020 [ PDF 291.6 kB]

Schválené žiadosti - 25.08.2020 [ PDF 265.0 kB]

Neschválené žiadosti - 25.08.2020 [ PDF 214.9 kB]

Schválené žiadosti - 28-07-2020 [ PDF 189.1 kB]

Neschválené žiadosti - 28.07.2020 [ PDF 193.7 kB]

Schválené žiadosti - 22.06.2020 [ PDF 142.1 kB]

Neschválené žiadosti - 22.06.2020 [ PDF 192.4 kB]

Neschválené žiadosti - 04.05.2020 [ PDF 213.0 kB]

Schválené žiadosti - 23.03.2020 [ PDF 230.8 kB]

Neschválené žiadosti - 23.03.2020 [ PDF 348.1 kB]

Schválené žiadosti - 21.02.2020 [ PDF 231.5 kB]

Schválené žiadosti - 07.02.2020 [ PDF 133.4 kB]

Schválené žiadosti - 23.01.2020 [ PDF 256.0 kB]

Rok 2019

Schválené žiadosti - 13.12.2019 [ PDF 230.8 kB]

Neschválené žiadosti - 13.12.2019 [ PDF 183.8 kB]

Schválené žiadosti - 22.11.2019 [ PDF 244.3 kB]

Neschválené žiadosti - 22.11.2019 [ PDF 183.8 kB]

Schválené žiadosti - 22.10.2019 [ PDF 243.7 kB]

Neschválené žiadosti - 22.10.2019 [ PDF 183.8 kB]

Schválené žiadosti - 23.09.2019 [ PDF 237.8 kB]

Neschválené žiadosti - 23.09.2019 [ PDF 177.1 kB]

Schválené žiadosti - 19.08.2019 [ PDF 218.5 kB]

Neschválené žiadosti - 19.08.2019 [ PDF 227.2 kB]

Schválené žiadosti - 22.07.2019 [ PDF 163.9 kB]

Neschválené žiadosti - 22.07.2019 [ PDF 212.2 kB]

Schválené žiadosti - 17.06.2019 [ PDF 192.7 kB]

Neschválené žiadosti - 17.06.2019 [ PDF 179.6 kB]

Schválené žiadosti - 20.05.2019 [ PDF 247.2 kB]

Neschválené žiadosti - 20.05.2019 [ PDF 180.3 kB]

Schválené žiadosti - 23.04.2019 [ PDF 199.3 kB]

Neschválené žiadosti - 23.04.2019 [ PDF 216.5 kB]

Schválené žiadosti - 18.03.2019 [ PDF 241.1 kB]

Neschválené žiadosti - 18.03.2019 [ PDF 220.7 kB]

Schválené žiadosti - 18.02.2019 [ PDF 241.1 kB]

Neschválené žiadosti - 18.02.2019 [ PDF 220.7 kB]

Schválené žiadosti - 23.1.2019 [ PDF 241.1 kB]

Neschválené žiadosti - 23.1.2019 [ PDF 220.3 kB]


Rok 2018

Schválené žiadosti - 18.12.2018 [ PDF 228.0 kB]

Schválené žiadosti - 23.11.2018 [ PDF 245.9 kB]

Neschválené žiadosti - 23.10.2018 [ PDF 217.9 kB]

Schválené žiadosti - 23.10.2018 [ PDF 244.5 kB]

Neschválené žiadosti - 24.09.2018 [ PDF 229.2 kB]

Schválené žiadosti - 24.09.2018 [ PDF 237.2 kB]

Schválené žiadosti - 04.09.2018 [ PDF 192.0 kB]

Neschválené žiadosti - 17.08.2018 [ PDF 232.0 kB]

Schválené žiadosti - 17.08.2018 [ PDF 215.1 kB]

Neschválené žiadosti - 20.07.2018 [ PDF 256.0 kB]

Schválené žiadosti - 20.07.2018 [ PDF 205.0 kB]

Schválené žiadosti - 22.06.2018 [ PDF 247.2 kB]

Neschválené žiadosti - 18.05.2018 [ PDF 219.7 kB]

Schválené žiadosti - 18.05.2018 [ PDF 242.5 kB]

Neschválené žiadosti - 20.04.2018 [ PDF 218.4 kB]

Schválené žiadosti - 20.04.2018 [ PDF 236.7 kB]

Neschválené žiadosti - 23.03.2018 [ PDF 225.9 kB]

Schválené žiadosti - 23.03.2018 [ PDF 234.8 kB]

Neschválené žiadosti - 16.02.2018 [ PDF 127.7 kB]

Schválené ťiadosti - 16.02.2018 [ PDF 161.6 kB]

Schválené žiadosti - 19.01.2018 [ PDF 149.8 kB]

Rok 2017

Schválené žiadosti - 15.12.2017 [ PDF 153.8 kB]

Schválené žiadosti - 28.11.2017 [ PDF 127.7 kB]

Schválené žiadosti - 20.11.2017 [ PDF 158.6 kB]

Schválené žiadosti - 19.10.2017 [ PDF 155.5 kB]

Schválené žiadosti - 18.09.2017 [ PDF 165.2 kB]

Neschválené žiadosti - 18.09.2017 [ PDF 149.5 kB]

Schválené žiadosti - 18.08.2017 [ PDF 164.5 kB]

Neschválené 6iadosti - 18.08.2017 [ PDF 131.1 kB]

Schválené žiadosti - 26.07.2017 [ PDF 119.2 kB]

Schválené žiadosti - 17.07.2017 [ PDF 150.1 kB]

Schválené žiadosti - 19.06.2017 [ PDF 167.8 kB]

Schválené žiadosti - 22.05.2017 [ PDF 170.5 kB]

Neschválené žiadosti - 22.05.2017 [ PDF 141.8 kB]

Schválené žiadosti - 18.04.2017 [ PDF 170.1 kB]

Neschválené žiadosti - 22.03.2017 [ PDF 154.0 kB]

Schválené žiadosti - 22.03.2017 [ PDF 151.1 kB]

Neschválené žiadosti - 21.02.2017 [ PDF 158.4 kB]

Schválené žiadosti - 21.02.2017 [ PDF 160.7 kB]

Neschválené žiadosti - 20.01.2017 [ PDF 128.8 kB]

Schválené žiadosti - 20.01.2017 [ PDF 170.4 kB]

Rok 2016

Schválené žiadosti - 22.01.2016 [ PDF 170.6 kB]

Schválené žiadosti - 29.02.2016 [ PDF 197.1 kB]

Schválené žiadosti - 18.03.2016 [ PDF 185.2 kB]

Neschválené žiadosti - 18.03.2016 [ PDF 109.6 kB]

Schválené žiadosti - 18.04.2016 [ PDF 195.6 kB]

Schválené žiadosti - 20.05.2016 [ PDF 205.6 kB]

Neschválené žiadosti - 20.05.2016 [ PDF 98.6 kB]

Schválené žiadosti - 20.06.2016 [ PDF 167.9 kB]

Neschválené žiadosti - 20.06.2016 [ PDF 97.2 kB]

Schválené žiadosti - 22.07.2016 [ PDF 138.2 kB]

Neschválené žiadosti - 22.07.2016 [ PDF 139.2 kB]

Schválené žiadosti - 19.08.2016 [ PDF 119.5 kB]

Schválené žiadosti - 21.09.2016 [ PDF 175.7 kB]

Neschválené žiadosti - 21.09.2016 [ PDF 121.2 kB]

Schválené žiadosti - 21.10.2016 [ PDF 164.5 kB]

Neschválené žiadosti - 21.10.2016 [ PDF 253.0 kB]

Schválené žiadosti - 28.10.2016 [ PDF 108.7 kB]

Schválené žiadosti - 21.11.2016 [ PDF 130.8 kB]

Schválené žiadosti - 20.12.2016 [ PDF 158.7 kB]

Neschválené žiadosti - 20.12.2016 [ PDF 137.3 kB]

Rok 2015

Schválené žiadosti - 26.01.2015 [ PDF 106.7 kB]

Schválené žiadosti - 13.02.2015 [ PDF 103.8 kB]

Schválené žiadosti - 23.02.2015 [ PDF 113.0 kB]

Schválené žiadosti - 13.03.2015 [ PDF 124.2 kB]

Schválené žiadosti - 24.03.2015 [ PDF 111.1 kB]

Schválené žiadosti - 17.04.2015 [ PDF 131.0 kB]

Schválené žiadosti - 11.05.2015 [ PDF 108.8 kB]

Schválené žiadosti - 22.05.2015 [ PDF 122.4 kB]

Schválené žiadosti - 22.06.2015 [ PDF 133.4 kB]

Schválené žiadosti - 20.07.2015 [ PDF 152.5 kB]

Schválené žiadosti - 21.08.2015 [ PDF 154.9 kB]

Schválené žiadosti - 18.09.2015 [ PDF 147.5 kB]

Schválené žiadosti - 28.09.2015 [ PDF 150.3 kB]

Schválené žiadosti - 12.10.2015 [ PDF 150.3 kB]

Schválené žiadosti - 26.10.2015 [ PDF 173.3 kB]

Schválené žiadosti - 9.11.2015 [ PDF 138.3 kB]

Schválené žiadosti - 23.11.2015 [ PDF 174.5 kB]

Schválené žiadosti - 15.12.2015 [ PDF 175.6 kB]

Rok 2014

Schválené žiadosti - 31.01.2014 [ PDF 184.5 kB]
Schválené žiadosti - 17.02.2014 [ PDF 151.3 kB]
Schválené žiadosti - 28.02.2014 [ PDF 183.3 kB]
Schválené žiadosti - 26.03.2014 [ PDF 123.8 kB]
Schválené žiadosti - 25.04.2014 [ PDF 130.3 kB]
Schválené žiadosti - 26.05.2014 [ PDF 113.5 kB]
Schválené žiadosti - 18.06.2014 [ PDF 120.7 kB]
Schválené žiadosti - 22.07.2014 [ PDF 129.0 kB]
Schválené žiadosti - 05.08.2014 [ PDF 85.8 kB]
Schválené žiadosti - 20.08.2014 [ PDF 90.5 kB]
Neschválené žiadosti - 20.08.2014 [ PDF 110.0 kB]
Schválené žiadosti - 19.09.2014 [ PDF 110.2 kB]
Schválené žiadosti - 20.10.2014 [ PDF 112.1 kB]
Schválené žiadosti - 21.11.2014 [ PDF 97.4 kB]
Schválené žiadosti - 15.12.2014 [ PDF 104.0 kB]

Rok 2013

Schválené žiadosti - 20.06.2013 [ PDF 245.6 kB]
Neschválené žiadosti - 20.06.2013 [ PDF 166.4 kB]
Schválené žiadosti - 03.07.2013 [ PDF 191.2 kB]
Neschválené žiadosti - 03.07.2013 [ PDF 171.4 kB]
Schválené žiadosti - 22.07.2013 [ PDF 214.9 kB]
Schválené žiadosti - 27.8.2013 [ PDF 220.9 kB]
Neschválené žiadosti - 27.8.2013 [ PDF 150.7 kB]
Schválené žiadosti - 24.9.2013 [ PDF 244.1 kB]
Schválené žiadosti - 22.10.2013 [ PDF 198.2 kB]
Schválené žiadosti - 29.11.2013 [ PDF 230.7 kB]
Schválené žiadosti - 17.12.2013 [ PDF 214.5 kB]


 

Dátum vytvorenia stránky: 03.11.2015
Dátum aktualizácie: 10.12.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac