Výbor pre otázky zamestnanosti

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na posudzovanie žiadostí právnických osôb alebo fyzických osôb o poskytnutie príspevkov podľa zákona č. 5/2004 Z. z., na ktoré nie je právny nárok, zriaďuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava výbor pre otázky zamestnanosti (ďalej len „výbor“)

Do pôsobnosti výboru patrí

  • schvaľovať priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu a analýzy a prognózy o vývoji trhu práce podľa § 13 ods. 1 písm. ad) zákona o službách zamestnanosti,
  • posudzovať žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok,
  • odporúčať úradu formou kladného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok, alebo neodporúčať úradu formou nesúhlasného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok.
  • zriaďovať komisiu na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľského zámeru podľa § 49 ods. 3 a § 57 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti.

Návrhy na vykonávanie pôsobnosti podľa zákona o službách zamestnanosti predkladá výboru úrad na základe

  • priorít celoštátnej stratégie zamestnanosti,
  • priorít a úloh určených ústredím,
  • priorít samosprávneho kraja na zlepšenie ekonomickej a sociálnej situácie a na zvýšenie rozsahu a kvality pracovných miest v samosprávnom kraji,
  • požiadaviek miest a obcí na podporu zamestnania alebo udržiavania pracovných návykov ich obyvateľov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením alebo ktorí sú sociálne vylúčení.

Zasadnutia výboru sa uskutočňujú najmenej raz za mesiac.

Rok 2024

Neschválené žiadosti - 5.6.2024 [ PDF]

Schválené žiadosti - 5.6.2024 [ PDF]

Schválené žiadosti - 22.05.2024 [ PDF]

Schválené žiadosti - 22.04.2024 [ PDF]

Schválené žiadosti - 15.03.2024 [ PDF]

Rok 2023

Schválené žiadosti -15.12.2023 [ PDF]

Schválené žiadosti - 24.11.2023 [ PDF]

Schválené žiadosti - 20.10.2023 [ PDF]

Schválené žiadosti - 28.09.2023 [ PDF]

Schválené žiadosti - 18.09.2023 [ PDF]

Schválené žiadosti - 25.08.2023 [ PDF]

Schválené žiadosti - 21.07.2023 [ PDF]

Schválené žiadosti - 23.06.2023 [ PDF]

Schválené žiadosti - 19.05.2023 [ PDF]

Schválené žiadosti - 21.04.2023 [ PDF]

Schválené žiadosti - 05.04.2023 [ PDF]

Schválené žiadosti - 24.03.2023 [ PDF]

Schválené žiadosti - 15.02.2023 [ PDF]

Schválené žiadosti - 20.01.2023 [ PDF]

Rok 2022

Schválené žiadosti - 19.12.2022 [ PDF]

Schválené žiadosti - 21.11.2022 [ PDF]

Schválené žiadosti - 21.10.2022 [ PDF]

Schválené žiadosti - 23.09.2022 [ PDF]

Schválené žiadosti - 19.08.2022 [ PDF]

Schválené žiadosti - 22.07.2022 [ PDF]

Schválené žiadosti - 24.06.2022 [ PDF]

Schválené žiadosti - 20.05.2022 [ PDF]

Schválené žiadosti - 21.04.2022 [ PDF]

Schválené žiadosti - 24.03.2022 [ PDF]

Schválené žiadosti - 18.02.2022 [ PDF]

Schválené žiadosti - 21.01.2022 [ PDF]

Rok 2021

Schválené žiadosti - 16.12.2021 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 16.12.2021 [ PDF]

Schválené žiadosti - 23.11.2021 [ PDF]

Schválené žiadosti - 26.10.2021 [ PDF]

Schválené žiadosti - 24.09.2021 [ PDF]

Schválené žiadosti - 20.08.2021 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 20.08.2021 [ PDF]

Schválené žiadosti - 23.07.2021 [ PDF]

Schválené žiadosti - 25.06.2021 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 25.06.2021 [ PDF]

Schválené žiadosti - 10.05.2021 [ PDF]

Rok 2020

Schválené žiadosti - 27.11.2020 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 27.11.2020 [ PDF]

Schválené žiadosti - 20.10.2020 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 20.10.2020 [ PDF]

Schválené žiadosti - 24.09.2020 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 24.09.2020 [ PDF]

Schválené žiadosti - 25.08.2020 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 25.08.2020 [ PDF]

Schválené žiadosti - 28-07-2020 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 28.07.2020 [ PDF]

Schválené žiadosti - 22.06.2020 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 22.06.2020 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 04.05.2020 [ PDF]

Schválené žiadosti - 23.03.2020 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 23.03.2020 [ PDF]

Schválené žiadosti - 21.02.2020 [ PDF]

Schválené žiadosti - 07.02.2020 [ PDF]

Schválené žiadosti - 23.01.2020 [ PDF]

Rok 2019

Schválené žiadosti - 13.12.2019 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 13.12.2019 [ PDF]

Schválené žiadosti - 22.11.2019 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 22.11.2019 [ PDF]

Schválené žiadosti - 22.10.2019 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 22.10.2019 [ PDF]

Schválené žiadosti - 23.09.2019 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 23.09.2019 [ PDF]

Schválené žiadosti - 19.08.2019 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 19.08.2019 [ PDF]

Schválené žiadosti - 22.07.2019 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 22.07.2019 [ PDF]

Schválené žiadosti - 17.06.2019 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 17.06.2019 [ PDF]

Schválené žiadosti - 20.05.2019 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 20.05.2019 [ PDF]

Schválené žiadosti - 23.04.2019 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 23.04.2019 [ PDF]

Schválené žiadosti - 18.03.2019 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 18.03.2019 [ PDF]

Schválené žiadosti - 18.02.2019 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 18.02.2019 [ PDF]

Schválené žiadosti - 23.1.2019 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 23.1.2019 [ PDF]


Rok 2018

Schválené žiadosti - 18.12.2018 [ PDF]

Schválené žiadosti - 23.11.2018 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 23.10.2018 [ PDF]

Schválené žiadosti - 23.10.2018 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 24.09.2018 [ PDF]

Schválené žiadosti - 24.09.2018 [ PDF]

Schválené žiadosti - 04.09.2018 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 17.08.2018 [ PDF]

Schválené žiadosti - 17.08.2018 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 20.07.2018 [ PDF]

Schválené žiadosti - 20.07.2018 [ PDF]

Schválené žiadosti - 22.06.2018 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 18.05.2018 [ PDF]

Schválené žiadosti - 18.05.2018 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 20.04.2018 [ PDF]

Schválené žiadosti - 20.04.2018 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 23.03.2018 [ PDF]

Schválené žiadosti - 23.03.2018 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 16.02.2018 [ PDF]

Schválené ťiadosti - 16.02.2018 [ PDF]

Schválené žiadosti - 19.01.2018 [ PDF]

Rok 2017

Schválené žiadosti - 15.12.2017 [ PDF]

Schválené žiadosti - 28.11.2017 [ PDF]

Schválené žiadosti - 20.11.2017 [ PDF]

Schválené žiadosti - 19.10.2017 [ PDF]

Schválené žiadosti - 18.09.2017 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 18.09.2017 [ PDF]

Schválené žiadosti - 18.08.2017 [ PDF]

Neschválené 6iadosti - 18.08.2017 [ PDF]

Schválené žiadosti - 26.07.2017 [ PDF]

Schválené žiadosti - 17.07.2017 [ PDF]

Schválené žiadosti - 19.06.2017 [ PDF]

Schválené žiadosti - 22.05.2017 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 22.05.2017 [ PDF]

Schválené žiadosti - 18.04.2017 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 22.03.2017 [ PDF]

Schválené žiadosti - 22.03.2017 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 21.02.2017 [ PDF]

Schválené žiadosti - 21.02.2017 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 20.01.2017 [ PDF]

Schválené žiadosti - 20.01.2017 [ PDF]

Rok 2016

Schválené žiadosti - 22.01.2016 [ PDF]

Schválené žiadosti - 29.02.2016 [ PDF]

Schválené žiadosti - 18.03.2016 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 18.03.2016 [ PDF]

Schválené žiadosti - 18.04.2016 [ PDF]

Schválené žiadosti - 20.05.2016 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 20.05.2016 [ PDF]

Schválené žiadosti - 20.06.2016 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 20.06.2016 [ PDF]

Schválené žiadosti - 22.07.2016 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 22.07.2016 [ PDF]

Schválené žiadosti - 19.08.2016 [ PDF]

Schválené žiadosti - 21.09.2016 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 21.09.2016 [ PDF]

Schválené žiadosti - 21.10.2016 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 21.10.2016 [ PDF]

Schválené žiadosti - 28.10.2016 [ PDF]

Schválené žiadosti - 21.11.2016 [ PDF]

Schválené žiadosti - 20.12.2016 [ PDF]

Neschválené žiadosti - 20.12.2016 [ PDF]

Rok 2015

Schválené žiadosti - 26.01.2015 [ PDF]

Schválené žiadosti - 13.02.2015 [ PDF]

Schválené žiadosti - 23.02.2015 [ PDF]

Schválené žiadosti - 13.03.2015 [ PDF]

Schválené žiadosti - 24.03.2015 [ PDF]

Schválené žiadosti - 17.04.2015 [ PDF]

Schválené žiadosti - 11.05.2015 [ PDF]

Schválené žiadosti - 22.05.2015 [ PDF]

Schválené žiadosti - 22.06.2015 [ PDF]

Schválené žiadosti - 20.07.2015 [ PDF]

Schválené žiadosti - 21.08.2015 [ PDF]

Schválené žiadosti - 18.09.2015 [ PDF]

Schválené žiadosti - 28.09.2015 [ PDF]

Schválené žiadosti - 12.10.2015 [ PDF]

Schválené žiadosti - 26.10.2015 [ PDF]

Schválené žiadosti - 9.11.2015 [ PDF]

Schválené žiadosti - 23.11.2015 [ PDF]

Schválené žiadosti - 15.12.2015 [ PDF]

Rok 2014

Schválené žiadosti - 31.01.2014 [ PDF]
Schválené žiadosti - 17.02.2014 [ PDF]
Schválené žiadosti - 28.02.2014 [ PDF]
Schválené žiadosti - 26.03.2014 [ PDF]
Schválené žiadosti - 25.04.2014 [ PDF]
Schválené žiadosti - 26.05.2014 [ PDF]
Schválené žiadosti - 18.06.2014 [ PDF]
Schválené žiadosti - 22.07.2014 [ PDF]
Schválené žiadosti - 05.08.2014 [ PDF]
Schválené žiadosti - 20.08.2014 [ PDF]
Neschválené žiadosti - 20.08.2014 [ PDF]
Schválené žiadosti - 19.09.2014 [ PDF]
Schválené žiadosti - 20.10.2014 [ PDF]
Schválené žiadosti - 21.11.2014 [ PDF]
Schválené žiadosti - 15.12.2014 [ PDF]

Rok 2013

Schválené žiadosti - 20.06.2013 [ PDF]
Neschválené žiadosti - 20.06.2013 [ PDF]
Schválené žiadosti - 03.07.2013 [ PDF]
Neschválené žiadosti - 03.07.2013 [ PDF]
Schválené žiadosti - 22.07.2013 [ PDF]
Schválené žiadosti - 27.8.2013 [ PDF]
Neschválené žiadosti - 27.8.2013 [ PDF]
Schválené žiadosti - 24.9.2013 [ PDF]
Schválené žiadosti - 22.10.2013 [ PDF]
Schválené žiadosti - 29.11.2013 [ PDF]
Schválené žiadosti - 17.12.2013 [ PDF]


 

Dátum vytvorenia stránky: 03.11.2015
Dátum aktualizácie: 05.06.2024
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac