Contact

Kancelária riaditeľa

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Sekretariát riaditeľa Gajdoš Pituchová Dorota, Ing. 1. 054 / 2444 101 dorota.gajdospituchova@upsvr.gov.sk

Podateľňa

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podateľňa úradu Ľuberdová Jana, Mgr. príz. 054 / 2444 999 jana.luberdova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Hlavná 26, Stropkov Recepcia: 054/ 2444 200 sp@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Bochin Andrej, Mgr. 101 príz. 054 / 2444 510 andrej.bochin@upsvr.gov.sk
Recepcia 108 príz. 054 / 2444 200
Stropkov G, J, Kolbovce, Miková, Potôčky, Bukovce Bodnárová Marianna 131 príz. 054 / 2444 317 marianna.bodnarova@upsvr.gov.sk
Stropkov M, Breznica, Bžany, Miňovce Michlovičová Anna, Bc. 131 príz. 054 / 2444 311 anna.michlovicova@upsvr.gov.sk
Stropkov C, D, Ď, Dz, Dž, N, Z, Ž, Driečna, Vladiča, Suchá, Gribov, Vislava, Veľkrop, Tisinec Berežná Katarína, Mgr. 120 príz. 054 / 2444 320 katarina.berezna@upsvr.gov.sk
Stropkov H, CH, T, Ť, Breznička, Jakušovce, Lomné, Vyškovce, Vyšná Olšava, Mrázovce, Korunková Tabišová Alexandra, Mgr. 131 príz. 054/ 2444 318 alexandra.tabisova@upsvr.gov.sk
Stropkov E, F, Š, Krušinec, Oľšavka, Chotča, Solník, Krišľovce Fečková Anna 131 príz. 054 / 2444 318 anna.feckova@upsvr.gov.sk
Stropkov A, O, U, V , Brusnica, Staškovce, Havaj, Vojtovce, Potoky Novická Anna 120 príz. 054 / 2444 330 anna.novicka@upsvr.gov.sk
Stropkov B, I, K, Bystrá, Šandal, Turany n. Ondavou, Tokajík Pašeňová Renáta, Mgr. 120 príz. 054 / 2444 340 renata.pasenova@upsvr.gov.sk
Stropkov P, S, R, Kručov, Nižná Olšava Glusová Katarína, Ing. 121 príz. 054 / 2444 303 katarina.glusova@upsvr.gov.sk
Stropkov Č, L, Ľ, Duplín, Kožuchovce, Makovce, Varechovce, Vyšný Hrabovec, Malá Poľana, Baňa Lehocká Marta 121 príz. 054 / 2444 315 marta.lehocka@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana ML

Dobrianskeho 89, Medzilaborce sp@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska Martináková Jana, MUDr. 1 057 / 2442 100 jana.martinakova@upsvr.gov.sk
Medzilaborce A, B, C, Č, I, O, Habura, Výrava, Zbudská Belá Zjanová Petra, Bc. 6 príz. 057 / 2442 314 petra.zjanova@upsvr.gov.sk
Medzilaborce Dz, Dž, H, P, Čabalovce, Čertižné Antal Jozef, Ing. 6 príz. 057 / 2442 313 jozef.antal@upsvr.gov.sk
Medzilaborce F, R, Radvaň nad Laborcom, Palota, Kalinov, Ňagov Dobdová Anna, Mgr. 6 príz. 057 / 2442 314 anna.dobdova@upsvr.gov.sk
Medzilaborce G, H, CH, L, Š, Krásny Brod, Rokytovce, Sukov, Roškovce Kohútová Emília, Ing. 13 príz. 057 / 2442 317 emilia.kohutova@upsvr.gov.sk
Recepcia, Medzilaborce - D, M, Volica Timčisko Dalibor, Ing. 5 príz. 057 / 2442 150 dalibor.timcisko@upsvr.gov.sk
Medzilaborce J, K, Z, Ž, Oľka, Repejov, Brestov nad Laborcom, Svetlice Matijová Nadežda, Mgr. 3 príz. 057 / 2442 550 nadezda.matijova@upsvr.gov.sk
Medzilaborce N, S, V, W, T, U, Čabiny, Olšinkov, Valentovce, Zbojné Králik Jozef, Ing. 3 príz. 057 / 2442 550 jozef.kralik@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Melniková Mariana, Ing. 310 3 054 / 2444 301 mariana.melnikova@upsvr.gov.sk
Švecová Renáta, Mgr. 310 3 054 / 2444 301 renata.svecova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Baláži Ivan, Mgr. 211 1 054 / 2444 370 ivan.balazi@upsvr.gov.sk
Gajdoš Pavol 212 1 054 / 2444 371 pavol.gajdos@upsvr.gov.sk
Calko Tomáš 212 1 054 / 2444 371 tomas.calko@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Čakloš Peter, Ing. 2 054 / 2444 450 peter.caklos@upsvr.gov.sk
Ciganová Jana, Mgr. 2 054 / 2444 453 jana.ciganova@upsvr.gov.sk
Zápotocká Katarína, Bc. 2 054 / 2444 453 katarina.zapotocka@upsvr.gov.sk
Špaková Dana, Ing. 2 054 / 2444 401 dana.spakova@upsvr.gov.sk
Vrábeľ Michal, Mgr. 2 054 / 2444 401 michal.vrabel@upsvr.gov.sk
Hurná Katarína, Ing. 2 054 / 2444 400 katarina.hurna@upsvr.gov.sk
Antoňáková Ľubica, Ing. 2 054 / 2444 400 lubica.antonakova@upsvr.gov.sk
Vnoučková Lucia, Mgr. 2 054 / 2444 400 lucia.vnouckova@upsvr.gov.sk
Bičejová Ľuba, Ing., PhD. 054 / 2444 455 luba.bicejova@upsvr.gov.sk
Lukča Ján, Ing. 2 054 / 2444 454 jan.lukca@upsvr.gov.sk
Jurková Alžbeta, Mgr. 2 054 / 2444 454 alzbeta.jurkova@upsvr.gov.sk
Rudová Gabriela, Mgr. 2 054 / 2444 220 gabriela.rudova@upsvr.gov.sk
Calková Anna, Mgr. 2 054 / 2444 224 anna.calkova@upsvr.gov.sk
Bodnár Radovan, Ing. 2 054 / 2444 224 radovan.bodnar@upsvr.gov.sk
Cimbalová Katarína, Ing. Dis 054 / 2444 403 katarina.cimbalova@upsvr.gov.sk
Zeleňaková Andrea, Mgr. 054 / 2444 403 andrea.zelenakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Madzinová Daniela, Ing. 2 054 / 2444 120 daniela.madzinova@upsvr.gov.sk
Mihalcová Amália, Mgr. 2 054/ 2444 314 amalia.mihalcova@upsvr.gov.sk
Danková Ivana, Mgr. 2 054 / 2444 314 ivana.dankova@upsvr.gov.sk
Kvaško Michal, Ing. 2 054 / 2444 313 michal.kvasko@upsvr.gov.sk
Bujdošová Katarína, Bc. 2 054 / 2444 313 katarina.bujdosova@upsvr.gov.sk
Perátová Martina, Mgr. 2 054 / 2444 312 martina.peratova@upsvr.gov.sk
Bajajová Nataša, Ing. 2 054 / 2444 312 natasa.bajajova@upsvr.gov.sk
Jenčová Zdenka, Mgr. 2 054 / 2444 312 zdenka.jencova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia PPK ŤZP a PČ Ľubica Bzdilová, Ing. 104 príz. 054/2444 670 Lubica.Bzdilova2@upsvr.gov.sk
oddelenie peňažných príspevkov na komp. ŤZP Ľudmila Hudáková,Ing. 105 príz. 054/2444 641 Ludmila.Hudakova@upsvr.gov.sk
Jana Hutňanová, Mgr. 105 príz. 054/2444 641 Jana.Hutnanova@upsvr.gov.sk
Katarína Lišková, Mgr. 105 príz. 054/2444 641 Katarina.Liskova@upsvr.gov.sk
oddelenie posudkových činností Barvirčák Miroslav 117 príz. 054/2444 675 Miroslav.Barvircak@upsvr.gov.sk
Edita Lukáčová, Ing. 117 príz. 054/2444 673 Edita.Lukacova@upsvr.gov.sk
Mariana Varcholová, PhDr. 118 príz. 054/2444 674 Mariana.Varcholova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko - psychologických služieb

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Červeňáková Alena, Mgr. 054 / 2444 602 alena.cervenakova@upsvr.gov.sk
Gajdošová Silvia, Mgr. 057 / 2442 600 silvia.gajdosova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Horochoničová Iveta, Mgr. 054 / 2444 115 iveta.horochonicova@upsvr.gov.sk
Rabská Renáta, Mgr. 054 / 2444 501 renata.rabska@upsvr.gov.sk
Palubová Milena, Ing. 054 / 2444 516 milena.palubova@upsvr.gov.sk
späť