Contact

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Úverová pomoc - infolinka Kopčáková Michaela, Bc. 228 054/2444516 michaela.kopcakova@upsvr.gov.sk

Kancelária riaditeľa

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Sekretariát riaditeľa Gajdoš Pituchová Dorota, Ing. 1. 054 / 2444 101 dorota.gajdospituchova@upsvr.gov.sk

Podateľňa

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podateľňa úradu Kaščáková Ivana, Mgr. príz. 054 / 2444 999 ivana.kascakova@upsvr.gov.sk

Sprostredkovanie práce

Hlavná 26, Stropkov sp@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Homzová Martina, Mgr. príz. 054 / 2444 510 martina.homzova@upsvr.gov.sk
Breznica, Bžany, Miková, Nižná Olšava Stropkov - M,R Konečná Marianna, Mgr. 131 príz. 054 / 2444 311 marianna.konecna@upsvr.gov.sk
Driečna,Vladiča, Suchá, Gribov, Vislava, Veľkrop, Tisinec , Vyšný Hrabovec, Kožuchovce, Stropkov - C,D,Ď,Dz,Dž,N,Z,Ž Berežná Katarína, Mgr. 131 príz. 054 / 2444 320 katarina.berezna@upsvr.gov.sk
Breznička, Jakušovce, Lomné, Vyškovce, Vyšná Olšava, Mrázovce, Korunková, Kručov, Stropkov - H,CH,T,Ť,L,Ľ Tabišová Alexandra, Mgr. 131 príz. 054/ 2444 318 alexandra.tabisova@upsvr.gov.sk
Chotča,Duplín,Oľšavka, Krušinec, Makovce, Soľník, Krišľovce, Stropkov - E,F,Š Konečná Marianna, Mgr. 120 príz. 054 / 2444 350 marianna.konecna@upsvr.gov.sk
Brusnica, Staškovce, Havaj, Malá Poľana, Potoky,Vojtovce, Stropkov - A,O,U,V,S Novická Anna 120 príz. 054 / 2444 330 anna.novicka@upsvr.gov.sk
Bystrá, Šandal,Turany nad Ondavou,Tokajík, Baňa, Stropkov - B,Č,I,K Pašeňová Renáta, Mgr. 120 príz. 054 / 2444 340 renata.pasenova@upsvr.gov.sk
Kolbovce, Miňovce, Potôčky, Bukovce, Varechovce, Stropkov - G,J,P Fečková Mária 131 príz. 054 / 2444 317 maria.feckova@upsvr.gov.sk

Sprostredkovanie práce ML

Dobrianskeho 89, Medzilaborce sp@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca pracoviska Haburčáková Daniela, PhDr. 1 057 / 2442 100 daniela.haburcakova@upsvr.gov.sk
Brestov nad Laborcom, Čabiny, Radvaň nad Laborcom, Repejov, Svetlice, Volica, Medzilaborce - D, Ď, DZ, DŽ, T, Ť, U, Z, Ž Ličková Daniela, Mgr. 6 príz. 057 / 2442 314 daniela.lickova@upsvr.gov.sk
Čabalovce, Čertižné, Rokytovce, Roškovce, Sukov, Zbudská Belá, Medzilaborce - E, F, G, I, J, L, Ľ,R,Y Dobdová Anna, Mgr. 6 príz. 057 / 2442 314 anna.dobdova@upsvr.gov.sk
Oľka, Výrava, Palota, Medzilaborce - H, CH, K, M, P, S, Š, Q, X Matijová Nadežda, Mgr. 6 príz. 057 / 2442 313 nadezda.matijova@upsvr.gov.sk
Habura, Krásny Brod, Kalinov, Ňagov, Oľšinkov, Valentovce, Zbojné, Medzilaborce - A, B, C, Č, N, Ň, O, V, W Králik Jozef, Ing. príz. 057 / 2442 317 jozef.kralik@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Alexíková Martina, Mgr. 054 / 2444 301 martina.alexikova@upsvr.gov.sk
Švecová Renáta, Mgr. 054 / 2444 301 renata.svecova@upsvr.gov.sk

Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Bukovce, Breznica, Brusnica, Bžany, Duplín, Gribov, Havaj, Kolbovce, Korunková, Lomné, Miková, Miňovce, Mrázovce, Potoky, Potôčky, Tokajík, Veľkrop, Vyšný Hrabovec, Stropkov - A,Č,D,Ď,Dz,Dž,G,J,L,Ľ,M,Š,U,V,Ž Bodnárová Marianna 121 príz. 054 / 2444 315 marianna.bodnarova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Baňa, Breznička, Bystrá, Chotča, Driečna, Jakušovce, Kožuchovce, Krišľovce, Kručov, Krušinec, Makovce, Malá Poľana, Nižná Olšava, Oľšavka, Soľník, Staškovce, Suchá, Šandal, Tisinec, Turany nad Ondavou, Varechovce, Vladiča, Vislava, Vojtovce, Vyškovce, Vyšná Olšava, Stropkov - B,C,E,F,H,CH,I,K,N,O,P,R,S,T,Z Glusová Katarína, Ing. 121 príz. 054 / 2444 303 katarina.glusova@upsvr.gov.sk

Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Medzilaborce

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Hmotná núdza a štátne sociálne dávky pre B, F, G, H, CH, I, J, M, N, Ň, O, P, Q, U, V, W Mušinská Mária, Ing. 3. príz. 057 / 2442 550 maria.musinska2@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza a štátne sociálne dávky pre A, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, K, L, Ľ, S, Š, R, T, Ť, Z, Ž, X, Y Timčisko Dalibor, Ing. 3. príz. 057 / 2442 555 dalibor.timcisko@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Martináková Jana, MUDr. 054 / 2444 115 jana.martinakova@upsvr.gov.sk
Rabská Renáta, Mgr. 054 / 2444 501 renata.rabska@upsvr.gov.sk
Ďzopková Iveta, Mgr. 054 / 2444 501 iveta.dzopkova@upsvr.gov.sk
Zeleňáková Andrea, Mgr. 054 / 2444 516 andrea.zelenakova@upsvr.gov.sk
Micenková Renáta, Mgr. 054 / 2444 551 renata.micenkova@upsvr.gov.sk
Palubová Milena, Ing. 054 / 2444 551 milena.palubova@upsvr.gov.sk

Referát aktivačné centrum

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Gajdoš Pavol 054 / 2444 370 pavol.gajdos@upsvr.gov.sk
Calko Tomáš 054 / 2444 371 tomas.calko@upsvr.gov.sk
Bandura Tomáš, Mgr. 054 / 2444 371 tomas.bandura@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Čakloš Peter, Ing. 2 054 / 2444 450 peter.caklos@upsvr.gov.sk
Ciganová Jana, Mgr. 2 054 / 2444 453 jana.ciganova@upsvr.gov.sk
Zápotocká Katarína, Bc. 2 054 / 2444 453 katarina.zapotocka@upsvr.gov.sk
Špaková Dana, Ing. 2 054 / 2444 401 dana.spakova@upsvr.gov.sk
Vrábeľ Michal, Mgr. 2 054 / 2444 401 michal.vrabel@upsvr.gov.sk
Hurná Katarína, Ing. 2 054 / 2444 400 katarina.hurna@upsvr.gov.sk
Antoňáková Ľubica, Ing. 2 054 / 2444 400 lubica.antonakova@upsvr.gov.sk
Vnoučková Lucia, Mgr. 2 054 / 2444 400 lucia.vnouckova@upsvr.gov.sk
Lukča Ján, Ing. 2 054 / 2444 454 jan.lukca@upsvr.gov.sk
Jurková Alžbeta, Mgr. 2 054 / 2444 454 alzbeta.jurkova@upsvr.gov.sk
Rudová Gabriela, Mgr. 2 054 / 2444 220 gabriela.rudova@upsvr.gov.sk
Calková Anna, Mgr. 2 054 / 2444 224 anna.calkova@upsvr.gov.sk
Bodnár Radovan, Ing. 2 054 / 2444 224 radovan.bodnar@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Madzinová Daniela, Ing. 2 054 / 2444 120 daniela.madzinova@upsvr.gov.sk
Bajajová Nataša, Ing. 2 054 / 2444 312 natasa.bajajova@upsvr.gov.sk
Jenčová Zdenka, Mgr. 2 054 / 2444 312 zdenka.jencova@upsvr.gov.sk
Morozová Aneta, Mgr. 2 054 / 2444 314 aneta.morozova@upsvr.gov.sk
Demčová Michaela, Mgr. 2. 054 / 2444 316 michaela.demcova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia PPK ŤZP a PČ Vojčeková Monika, PhDr. príz. 054/2444 670 monika.vojcekova@upsvr.gov.sk
oddelenie peňažných príspevkov na komp. ŤZP Ľudmila Hudáková,Ing. príz. 054/2444 641 Ludmila.Hudakova@upsvr.gov.sk
Jakubov Ján, Ing. 054 / 2444 641 jan.jakubov@upsvr.gov.sk
Bzdiľová Ľubica príz. 054/2444 641 lubica.bzdilova2@upsvr.gov.sk
oddelenie posudkových činností Šafranková Adriana, Mgr. príz. 054/2444 675 adriana.safrankova@upsvr.gov.sk
Edita Lukáčová, Ing. príz. 054/2444 673 Edita.Lukacova@upsvr.gov.sk
Mariana Varcholová, PhDr. príz. 054/2444 674 Mariana.Varcholova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia - poverená vykonávaním funkcie Gabriela Prokopičová, Mgr. 231 1 054/2444 604 gabriela.prokopicova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana deti Ľudmila Cimbalová, Mgr. 231 1 054/2444 604 ludmila.cimbalova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana deti Katarína Smaržiková,Mgr. 218 1 054/2444 603 katarina.smarzikova@upsvr.gov.sk
Sociána kuratela deti a sociálna kuratela plnoletých FO Ľudmila Pivovarníková,Mgr. 233 1 054/2444 379 ludmila.pivovarnikova@upsvr.gov.sk

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela - pracovisko Medzilaborce

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska Haburčáková Daniela, PhDr. 16 1 057/2442 100 daniela.haburcakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana deti Skoncová Júlia, Mgr. 35 2 057/2442 603 julia.skoncova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana deti Uram-Kocurišinová Stanislava, Mgr. 35 2 054/2444 603 stanislava.kocurisinova@upsvr.gov.sk
Sociána kuratela deti a sociálna kuratela plnoletých FO Šmajdová Renáta, Mgr. 34 1 057/2442 601 renata.smajdova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana deti - MBS Blanárová Jana, Mgr. 18 2 057/2442 607 jana.blanarova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko - psychologických služieb

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Červeňáková Alena, Mgr. 054 / 2444 602 alena.cervenakova@upsvr.gov.sk
Gajdošová Silvia, Mgr. 057 / 2442 600 silvia.gajdosova@upsvr.gov.sk
späť