Kontakty

Kancelária riaditeľa

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Sekretariát riaditeľa Gajdoš Pituchová Dorota, Ing. 1. 054 / 2444 101 dorota.gajdospituchova@upsvr.gov.sk

Podateľňa

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podateľňa úradu Ľuberdová Jana, Mgr. príz. 054 / 2444 999 jana.luberdova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Hlavná 26, Stropkov Recepcia: 054/ 2444 200 sp@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Bochin Andrej, Mgr. 101 príz. 054 / 2444 510 andrej.bochin@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Bukovce, Breznica, Brusnica, Bžany, Duplín, Gribov, Havaj, Kolbovce, Korunková, Lomné, Miková, Miňovce, Mrázovce, Potoky, Potôčky, Tokajík, Veľkrop, Vyšný Hrabovec, Stropkov - A,Č,D,Ď,Dz,Dž,G,J,L,Ľ,M,Š,U,V,Ž Bodnárová Marianna 121 príz. 054 / 2444 315 marianna.bodnarova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Baňa, Breznička, Bystrá, Chotča, Driečna, Jakušovce, Kožuchovce, Krišľovce, Kručov, Krušinec, Makovce, Malá Poľana, Nižná Olšava, Oľšavka, Soľník, Staškovce, Suchá, Šandal, Tisinec, Turany nad Ondavou, Varechovce, Vladiča, Vislava, Vojtovce, Vyškovce, Vyšná Olšava, Stropkov - B,C,E,F,H,CH,I,K,N,O,P,R,S,T,Z Glusová Katarína, Ing. 121 príz. 054 / 2444 303 katarina.glusova@upsvr.gov.sk
Breznica, Bžany, Miková, Nižná Olšava Stropkov - M,R Konečná Marianna, Mgr. 131 príz. 054 / 2444 311 marianna.konecna@upsvr.gov.sk
Driečna,Vladiča, Suchá, Gribov, Vislava, Veľkrop, Tisinec , Vyšný Hrabovec, Kožuchovce, Stropkov - C,D,Ď,Dz,Dž,N,Z,Ž Berežná Katarína, Mgr. 120 príz. 054 / 2444 320 katarina.berezna@upsvr.gov.sk
Breznička, Jakušovce, Lomné, Vyškovce, Vyšná Olšava, Mrázovce, Korunková, Kručov, Stropkov - H,CH,T,Ť,L,Ľ Tabišová Alexandra, Mgr. 131 príz. 054/ 2444 318 alexandra.tabisova@upsvr.gov.sk
Chotča,Duplín,Oľšavka, Krušinec, Makovce, Soľník, Krišľovce, Stropkov - E,F,Š Fečková Anna 131 príz. 054 / 2444 318 anna.feckova@upsvr.gov.sk
Brusnica, Staškovce, Havaj, Malá Poľana, Potoky,Vojtovce, Stropkov - A,O,U,V,S Novická Anna 120 príz. 054 / 2444 330 anna.novicka@upsvr.gov.sk
Bystrá, Šandal,Turany nad Ondavou,Tokajík, Baňa, Stropkov - B,Č,I,K Pašeňová Renáta, Mgr. 120 príz. 054 / 2444 340 renata.pasenova@upsvr.gov.sk
Kolbovce, Miňovce, Potôčky, Bukovce, Varechovce, Stropkov - G,J,P Fečková Mária 131 príz. 054 / 2444 317 maria.feckova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana ML

Dobrianskeho 89, Medzilaborce sp@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska Martináková Jana, MUDr. 1 057 / 2442 100 jana.martinakova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza a štátne sociálne dávky pre A, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, K, L, Ľ, S, Š, R, T, Ť, Z, Ž, X, Y Timčisko Dalibor, Ing. 3 príz. 057 / 2442 150 dalibor.timcisko@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza a štátne sociálne dávky pre B, F, G, H, CH, I, J, M, N, Ň, O, P, Q, U, V, W Zjanová Petra, Bc. 3 príz. 057 / 2442 550 petra.zjanova@upsvr.gov.sk
Brestov nad Laborcom, Čabiny, Radvaň nad Laborcom, Repejov, Svetlice, Volica, Medzilaborce - D, Ď, DZ, DŽ, T, Ť, U, Z, Ž Antal Jozef, Ing. 13 príz. 057 / 2442 317 jozef.antal@upsvr.gov.sk
Čabalovce, Čertižné, Rokytovce, Roškovce, Sukov, Zbudská Belá, Medzilaborce - E, F, G, I, J, L, Ľ,R,Y Dobdová Anna, Mgr. 6 príz. 057 / 2442 314 anna.dobdova@upsvr.gov.sk
Oľka, Výrava, Palota, Medzilaborce - H, CH, K, M, P, S, Š, Q, X Matijová Nadežda, Mgr. 6 príz. 057 / 2442 550 nadezda.matijova@upsvr.gov.sk
Habura, Krásny Brod, Kalinov, Ňagov, Oľšinkov, Valentovce, Zbojné, Medzilaborce - A, B, C, Č, N, Ň, O, V, W Králik Jozef, Ing. 6 príz. 057 / 2442 314 jozef.kralik@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Švecová Renáta, Mgr. 310 3 054 / 2444 301 renata.svecova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Baláži Ivan, Mgr. 211 1 054 / 2444 370 ivan.balazi@upsvr.gov.sk
Gajdoš Pavol 212 1 054 / 2444 371 pavol.gajdos@upsvr.gov.sk
Calko Tomáš 212 1 054 / 2444 371 tomas.calko@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Čakloš Peter, Ing. 2 054 / 2444 450 peter.caklos@upsvr.gov.sk
Ciganová Jana, Mgr. 2 054 / 2444 453 jana.ciganova@upsvr.gov.sk
Zápotocká Katarína, Bc. 2 054 / 2444 453 katarina.zapotocka@upsvr.gov.sk
Špaková Dana, Ing. 2 054 / 2444 401 dana.spakova@upsvr.gov.sk
Vrábeľ Michal, Mgr. 2 054 / 2444 401 michal.vrabel@upsvr.gov.sk
Hurná Katarína, Ing. 2 054 / 2444 400 katarina.hurna@upsvr.gov.sk
Antoňáková Ľubica, Ing. 2 054 / 2444 400 lubica.antonakova@upsvr.gov.sk
Vnoučková Lucia, Mgr. 2 054 / 2444 400 lucia.vnouckova@upsvr.gov.sk
Lukča Ján, Ing. 2 054 / 2444 454 jan.lukca@upsvr.gov.sk
Jurková Alžbeta, Mgr. 2 054 / 2444 454 alzbeta.jurkova@upsvr.gov.sk
Rudová Gabriela, Mgr. 2 054 / 2444 220 gabriela.rudova@upsvr.gov.sk
Calková Anna, Mgr. 2 054 / 2444 224 anna.calkova@upsvr.gov.sk
Bodnár Radovan, Ing. 2 054 / 2444 224 radovan.bodnar@upsvr.gov.sk
Cimbalová Katarína, Ing. Dis 054 / 2444 403 katarina.cimbalova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Madzinová Daniela, Ing. 2 054 / 2444 120 daniela.madzinova@upsvr.gov.sk
Mihalcová Amália, Mgr. 2 054/ 2444 314 amalia.mihalcova@upsvr.gov.sk
Danková Ivana, Mgr. 2 054 / 2444 314 ivana.dankova@upsvr.gov.sk
Bujdošová Katarína, Bc. 2 054 / 2444 313 katarina.bujdosova@upsvr.gov.sk
Perátová Martina, Mgr. 2 054 / 2444 312 martina.peratova@upsvr.gov.sk
Bajajová Nataša, Ing. 2 054 / 2444 312 natasa.bajajova@upsvr.gov.sk
Jenčová Zdenka, Mgr. 2 054 / 2444 312 zdenka.jencova@upsvr.gov.sk
Morozová Aneta, Mgr. 2 054 / 2444 316 aneta.morozova@upsvr.gov.sk
Demčová Michaela, Mgr. 2. 054 / 2444 316 michaela.demcova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia PPK ŤZP a PČ Ľubica Bzdilová, Ing. 104 príz. 054/2444 670 Lubica.Bzdilova2@upsvr.gov.sk
oddelenie peňažných príspevkov na komp. ŤZP Ľudmila Hudáková,Ing. 105 príz. 054/2444 641 Ludmila.Hudakova@upsvr.gov.sk
Jana Hutňanová, Mgr. 105 príz. 054/2444 641 Jana.Hutnanova@upsvr.gov.sk
oddelenie posudkových činností Barvirčák Miroslav 117 príz. 054/2444 675 Miroslav.Barvircak@upsvr.gov.sk
Edita Lukáčová, Ing. 117 príz. 054/2444 673 Edita.Lukacova@upsvr.gov.sk
Mariana Varcholová, PhDr. 118 príz. 054/2444 674 Mariana.Varcholova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko - psychologických služieb

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Červeňáková Alena, Mgr. 054 / 2444 602 alena.cervenakova@upsvr.gov.sk
Gajdošová Silvia, Mgr. 057 / 2442 600 silvia.gajdosova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Horochoničová Iveta, Mgr. 054 / 2444 115 iveta.horochonicova@upsvr.gov.sk
Rabská Renáta, Mgr. 054 / 2444 501 renata.rabska@upsvr.gov.sk
Ďzopková Iveta, Mgr. 054 / 2444 501 iveta.dzopkova@upsvr.gov.sk
Brudňáková Adela, Mgr. 054 / 2444 516 adela.brudnakova@upsvr.gov.sk
Micenková Renáta, Mgr. 054 / 2444 551 renata.micenkova@upsvr.gov.sk
Palubová Milena, Ing. 054 / 2444 551 milena.palubova@upsvr.gov.sk
späť