Kontakty

Kancelária riaditeľa

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Sekretariát riaditeľa Gajdoš Pituchová Dorota, Ing. 1. 054 / 2444 101 dorota.gajdospituchova@upsvr.gov.sk

Podateľňa

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podateľňa úradu Ľuberdová Jana, Mgr. príz. 054 / 2444 999 jana.luberdova@upsvr.gov.sk

Sprostredkovanie práce

Hlavná 26, Stropkov sp@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Baláži Ivan, Mgr. príz. 054 / 2444 510 ivan.balazi@upsvr.gov.sk
Breznica, Bžany, Miková, Nižná Olšava Stropkov - M,R Konečná Marianna, Mgr. 131 príz. 054 / 2444 311 marianna.konecna@upsvr.gov.sk
Driečna,Vladiča, Suchá, Gribov, Vislava, Veľkrop, Tisinec , Vyšný Hrabovec, Kožuchovce, Stropkov - C,D,Ď,Dz,Dž,N,Z,Ž Berežná Katarína, Mgr. 120 príz. 054 / 2444 320 katarina.berezna@upsvr.gov.sk
Breznička, Jakušovce, Lomné, Vyškovce, Vyšná Olšava, Mrázovce, Korunková, Kručov, Stropkov - H,CH,T,Ť,L,Ľ Tabišová Alexandra, Mgr. 131 príz. 054/ 2444 318 alexandra.tabisova@upsvr.gov.sk
Chotča,Duplín,Oľšavka, Krušinec, Makovce, Soľník, Krišľovce, Stropkov - E,F,Š 131 príz. 054 / 2444 318
Brusnica, Staškovce, Havaj, Malá Poľana, Potoky,Vojtovce, Stropkov - A,O,U,V,S Novická Anna 120 príz. 054 / 2444 330 anna.novicka@upsvr.gov.sk
Bystrá, Šandal,Turany nad Ondavou,Tokajík, Baňa, Stropkov - B,Č,I,K Pašeňová Renáta, Mgr. 120 príz. 054 / 2444 340 renata.pasenova@upsvr.gov.sk
Kolbovce, Miňovce, Potôčky, Bukovce, Varechovce, Stropkov - G,J,P Fečková Mária 131 príz. 054 / 2444 317 maria.feckova@upsvr.gov.sk

Sprostredkovanie práce ML

Dobrianskeho 89, Medzilaborce sp@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Poverená vykonávaním vedúcej pracoviska Haburčáková Daniela, PhDr. 1 057 / 2442 100 daniela.haburcakova@upsvr.gov.sk
Brestov nad Laborcom, Čabiny, Radvaň nad Laborcom, Repejov, Svetlice, Volica, Medzilaborce - D, Ď, DZ, DŽ, T, Ť, U, Z, Ž
Čabalovce, Čertižné, Rokytovce, Roškovce, Sukov, Zbudská Belá, Medzilaborce - E, F, G, I, J, L, Ľ,R,Y Dobdová Anna, Mgr. 6 príz. 057 / 2442 314 anna.dobdova@upsvr.gov.sk
Oľka, Výrava, Palota, Medzilaborce - H, CH, K, M, P, S, Š, Q, X Matijová Nadežda, Mgr. 6 príz. 057 / 2442 550 nadezda.matijova@upsvr.gov.sk
Habura, Krásny Brod, Kalinov, Ňagov, Oľšinkov, Valentovce, Zbojné, Medzilaborce - A, B, C, Č, N, Ň, O, V, W Králik Jozef, Ing. 6 príz. 057 / 2442 314 jozef.kralik@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Danková Invana, Mgr. 310 3 054 / 2444 301 ivana.dankova@upsvr.gov.sk
Švecová Renáta, Mgr. 310 3 054 / 2444 301 renata.svecova@upsvr.gov.sk

Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Bukovce, Breznica, Brusnica, Bžany, Duplín, Gribov, Havaj, Kolbovce, Korunková, Lomné, Miková, Miňovce, Mrázovce, Potoky, Potôčky, Tokajík, Veľkrop, Vyšný Hrabovec, Stropkov - A,Č,D,Ď,Dz,Dž,G,J,L,Ľ,M,Š,U,V,Ž Bodnárová Marianna 121 príz. 054 / 2444 315 marianna.bodnarova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Baňa, Breznička, Bystrá, Chotča, Driečna, Jakušovce, Kožuchovce, Krišľovce, Kručov, Krušinec, Makovce, Malá Poľana, Nižná Olšava, Oľšavka, Soľník, Staškovce, Suchá, Šandal, Tisinec, Turany nad Ondavou, Varechovce, Vladiča, Vislava, Vojtovce, Vyškovce, Vyšná Olšava, Stropkov - B,C,E,F,H,CH,I,K,N,O,P,R,S,T,Z Glusová Katarína, Ing. 121 príz. 054 / 2444 303 katarina.glusova@upsvr.gov.sk

Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Medzilaborce

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Hmotná núdza a štátne sociálne dávky pre B, F, G, H, CH, I, J, M, N, Ň, O, P, Q, U, V, W Zjanová Petra, Bc. 3. príz. 057 / 2442 550 petra.zjanova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza a štátne sociálne dávky pre A, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, K, L, Ľ, S, Š, R, T, Ť, Z, Ž, X, Y Timčisko Dalibor, Ing. 3. príz. 057 / 2442 150 dalibor.timcisko@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Martináková Jana, MUDr. 054 / 2444 115 jana.martinakova@upsvr.gov.sk
Rabská Renáta, Mgr. 054 / 2444 501 renata.rabska@upsvr.gov.sk
Ďzopková Iveta, Mgr. 054 / 2444 501 iveta.dzopkova@upsvr.gov.sk
Brudňáková Adela, Mgr. 054 / 2444 516 adela.brudnakova@upsvr.gov.sk
Micenková Renáta, Mgr. 054 / 2444 551 renata.micenkova@upsvr.gov.sk
Palubová Milena, Ing. 054 / 2444 551 milena.palubova@upsvr.gov.sk

Referát aktivačné centrum

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Gajdoš Pavol 212 1 054 / 2444 371 pavol.gajdos@upsvr.gov.sk
Calko Tomáš 212 1 054 / 2444 371 tomas.calko@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Čakloš Peter, Ing. 2 054 / 2444 450 peter.caklos@upsvr.gov.sk
Ciganová Jana, Mgr. 2 054 / 2444 453 jana.ciganova@upsvr.gov.sk
Zápotocká Katarína, Bc. 2 054 / 2444 453 katarina.zapotocka@upsvr.gov.sk
Špaková Dana, Ing. 2 054 / 2444 401 dana.spakova@upsvr.gov.sk
Vrábeľ Michal, Mgr. 2 054 / 2444 401 michal.vrabel@upsvr.gov.sk
Hurná Katarína, Ing. 2 054 / 2444 400 katarina.hurna@upsvr.gov.sk
Antoňáková Ľubica, Ing. 2 054 / 2444 400 lubica.antonakova@upsvr.gov.sk
Vnoučková Lucia, Mgr. 2 054 / 2444 400 lucia.vnouckova@upsvr.gov.sk
Lukča Ján, Ing. 2 054 / 2444 454 jan.lukca@upsvr.gov.sk
Jurková Alžbeta, Mgr. 2 054 / 2444 454 alzbeta.jurkova@upsvr.gov.sk
Rudová Gabriela, Mgr. 2 054 / 2444 220 gabriela.rudova@upsvr.gov.sk
Calková Anna, Mgr. 2 054 / 2444 224 anna.calkova@upsvr.gov.sk
Cimbalová Katarína, Ing. Dis 054 / 2444 403 katarina.cimbalova@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Madzinová Daniela, Ing. 2 054 / 2444 120 daniela.madzinova@upsvr.gov.sk
Mihalcová Amália, Mgr. 2 054/ 2444 314 amalia.mihalcova@upsvr.gov.sk
Bujdošová Katarína, Bc. 2 054 / 2444 313 katarina.bujdosova@upsvr.gov.sk
Perátová Martina, Mgr. 2 054 / 2444 312 martina.peratova@upsvr.gov.sk
Bajajová Nataša, Ing. 2 054 / 2444 312 natasa.bajajova@upsvr.gov.sk
Jenčová Zdenka, Mgr. 2 054 / 2444 312 zdenka.jencova@upsvr.gov.sk
Morozová Aneta, Mgr. 2 054 / 2444 314 aneta.morozova@upsvr.gov.sk
Demčová Michaela, Mgr. 2. 054 / 2444 316 michaela.demcova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia PPK ŤZP a PČ Ľubica Bzdilová, Ing. 104 príz. 054/2444 670 Lubica.Bzdilova2@upsvr.gov.sk
oddelenie peňažných príspevkov na komp. ŤZP Ľudmila Hudáková,Ing. 105 príz. 054/2444 641 Ludmila.Hudakova@upsvr.gov.sk
Jana Hutňanová, Mgr. 105 príz. 054/2444 641 Jana.Hutnanova@upsvr.gov.sk
oddelenie posudkových činností Barvirčák Miroslav 117 príz. 054/2444 675 Miroslav.Barvircak@upsvr.gov.sk
Edita Lukáčová, Ing. 117 príz. 054/2444 673 Edita.Lukacova@upsvr.gov.sk
Mariana Varcholová, PhDr. 118 príz. 054/2444 674 Mariana.Varcholova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko - psychologických služieb

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Červeňáková Alena, Mgr. 054 / 2444 602 alena.cervenakova@upsvr.gov.sk
Gajdošová Silvia, Mgr. 057 / 2442 600 silvia.gajdosova@upsvr.gov.sk
späť