Referát poradensko - psychologických služieb

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Červeňáková Alena, Mgr. 054 / 2444 602 alena.cervenakova@upsvr.gov.sk
Gajdošová Silvia, Mgr. 057 / 2442 600 silvia.gajdosova@upsvr.gov.sk
späť