Contact

ÚPSVaR Trnava

Jána Bottu 4, 91701 Trnava 033/2440 999 tt@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Informátor, spojovateľ príz. 033/2440 999
Riaditeľka ÚPSVaR Trnava Ing. Viera Vančová, PhD. 033/2440 101 viera.vancova@upsvr.gov.sk
Sekretariát riaditeľa Schneiderová Gabriela, Ing. 409 4 033/2440 101 gabriela.schneiderova@upsvr.gov.sk

Osobný úrad - Personálne oddelenie I

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Osobný úrad - Personálne oddelenie I Pobjecká Alena, Mgr. 513 5 033/2440 120 alena.pobjecka@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát kontroly Evinicová Jurečková Karin, Mgr. 504 5 033/2440 130 karin.evinicova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly Johanesová Lenka, Mgr. 512 5 033/2440 133 lenka.johanesova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly Krištofíková Veronika, Mgr. 512 5 033/2440 133 veronika.kristofikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Gavalec Pavol, Ing. 214 2 033/2440 310 pavol.gavalec@upsvr.gov.sk
Ch, Me-Mz Bíla Žaneta, Bc. 1 033/2440 321 zaneta.bila@upsvr.gov.sk
Povolenia,IK Bohúnová Veronika 1 033/2440 322 veronika.bohunova@upsvr.gov.sk
Pe-Pz,Če-Čz Gabrielová Blanka, Mgr. 1 033/2440 322 blanka.gabrielova@upsvr.gov.sk
Š,I Gádošiová Martina, Mgr. 1 033/2440 324 martina.gadosiova@upsvr.gov.sk
VPM Hornáčková Alexandra, Mgr. 1 033/2440 410 alexandra.hornackova@upsvr.gov.sk
Ha-Hn, Ks-Kz, O Hrivnáková Katarína, PhDr. 1 033/2440 324 katarina.hrivnakova@upsvr.gov.sk
Zastup. vedúceho Chnápková Ivana, Bc. 1 033/2440 311 ivana.chnapkova@upsvr.gov.sk
Povolenia,IK Jánošová Katarína, Mgr. 1 033/2440 411 katarina.janosova@upsvr.gov.sk
J,Ka Jordánová Jana 1 033/2440 318 jana.jordanova@upsvr.gov.sk
Ke-Ko Kanderová Andrea 1 033/2440 320 andrea.kanderova@upsvr.gov.sk
G,Sa-Se Krištofiaková Katarína, Ing. 1 033/2440 317 katarina.kristofiakova@upsvr.gov.sk
C,Ď,D Lanáková Zlatica 1 033/2440 315 zlatica.lanakova@upsvr.gov.sk
Bi-Bz,U Lukačovičová Štefánia 1 033/2440 314 stefania.lukacovicova@upsvr.gov.sk
Kr,T,Ť,W,Y Miklovičová Eva, Bc. 1 033/2440 319 eva.miklovicova@upsvr.gov.sk
Ho-Hz Mizeríková Lucia, Mgr. 1 033/2440 317 lucia.mizerikova@upsvr.gov.sk
Si-Sz,Z Obalová Anastázia 1 033/2440 323 anastazia.obalova@upsvr.gov.sk
VPM Ölvecká Gabriela, Ing. 1 033/2440 410 gabriela.olvecka@upsvr.gov.sk
Ma,F Ostrovská Jana, Mgr. 1 033/2440 316 jana.ostrovska@upsvr.gov.sk
Povolenia,IK Piačková Diana 1 033/2440 329 diana.piackova@upsvr.gov.sk
L,N Pisarčíková Margita, Mgr. 1 033/2440 320 margita.pisarcikova@upsvr.gov.sk
Povolenia,IK Ristovski Róbert, Ing. 1 033/2440 327 robert.ristovski@upsvr.gov.sk
Povolenia,IK Rožičová Jarmila, Mgr. 1 033/2440 329 jarmila.rozicova@upsvr.gov.sk
Povolenia,IK,HP Ružičková Mária, Ing. 1 033/2440 412 maria.ruzickova@upsvr.gov.sk
A,Ba-Be Selnekovičová Jarmila, Mgr. 1 033/2440 314 jarmila.selnekovicova@upsvr.gov.sk
Pa,R Sorentíny Zuzana, Bc. 1 033/2440 318 zuzana.sorentiny@upsvr.gov.sk
V,E,Ča,Ž Sorentínyová Mária 1 033/2440 325 maria.sorentinyova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru služieb zamestanosti Fogelová Viktória, Ing. 411 4 033/2440 300 viktoria.fogelova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Behúlová Jana, Mgr. 511 5 033/2440 330 jana.behulova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Igazová Gabriela, Mgr. 511 5 033/2440 330 gabriela.igazova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Kočiská Stanislava, Mgr. 511 5 033/2440 330 stanislava.kociska@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelnia poradenstva a vzdelávania Antalová Oľga, PhDr. 911 9 033/2440 450 olga.antalova@upsvr.gov.sk
Referent, Vzdelávanie zamestnancov, programy a projekty Duffek Henrich, Mgr. 901 9 033/2440 463 henrich.duffek@upsvr.gov.sk
Referent, programy a projekty Škodáčková Lucia 901 9 033/2440 463 lucia.skodackova@upsvr.gov.sk
Referent, Poradenstvo pre odídencov z Ukrajiny Uhrovčíková Marianna, Mgr. 904 9 033/2440 452 marianna.uhrovcikova@upsvr.gov.sk
Referent, Poradenstvo pre odídencov z Ukrajiny Marekovičová Mária, Ing. 904 9 033/2440 453 maria.marekovicova@upsvr.gov.sk
Referent, Vzdelávanie záujemcov o zamestnanie NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Herudová Veronika, Mgr. 909 9 033/2440 457 veronika.herudova@upsvr.gov.sk
Referent, Vzdelávanie záujemcov o zamestnanie NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Janeková Denisa, Ing. 909 9 033/2440 457 denisa.janekova@upsvr.gov.sk
Referent, Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ, Repas+, Kompas + Zemko Monika, Ing. 912 9 033/2440 451 monika.zemko@upsvr.gov.sk
Referent, NP Vzdelávanie UoZ – 2 Repas+ Kompas+ Remenárová Zuzana, Mgr. 912 9 033/2440 455 zuzana.remenarova@upsvr.gov.sk
Referent, odborné poradenské služby Jakubcová Dominika, Mgr. 913 9 033/2440 454 dominika.jakubcova@upsvr.gov.sk
Referent, odborné poradenské služby Bistáková Jana, Ing. PhDr. 913 9 033/2440 459 jana.bistakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Krchnárová Lucia, PhDr. 413 4 033/2440 400 lucia.krchnarova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia Kmošenová Miriam 401 4 033/2440 220 miriam.kmosenova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia Kocánová Martina, Mgr. 401 4 033/2440 220 martina.kocanova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia Kormúthová Jozefína 401 4 033/2440 232 jozefina.kormuthova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia Gašparovičová Silvia, Mgr. 402 4 033/2440 415 silvia.gasparovicova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia Krchnáková Anna, Bc. 402 4 033/2440 415 anna.krchnakova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia Šelpöciová Zuzana, Mgr. 403 4 033/2440 303 zuzana.selpociova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia Štetinová Zuzana, Ing. 403 4 033/2440 303 zuzana.stetinova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia Varšíková Jana, Ing. 404 4 033/2440 413 jana.varsikova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia Machová Jana, Ing. 404 4 033/2440 413 jana.machova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia Kvetanová Daniela, Bc. 405 4 033/2440 416 daniela.kvetanova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia Bachratá Rozália 405 4 033/2440 416 rozalia.bachrata@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia Wittgruber Zuzana, Ing. 412 4 033/2440 414 zuzana.wittgruber@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia Čapková Kamila, Mgr. 412 4 033/2440 417 kamila.capkova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia Vitteková Iveta, Mgr. 414 4 033/2440 458 iveta.vittekova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Ved. oddelenia Aktivačného centra Drobná Beáta, Ing. 611 6 033/2440 461 beata.drobna@upsvr.gov.sk
Koordinátorka AC Balážová Svetlana, Bc. 612 6 033/2440 460 svetlana.balazova@upsvr.gov.sk
Koordinátorka AC Kolesárová Michaela 612 6 033/2440 460 michaela.koleasarova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka OSVaR Makýšová Monika Ing. 215 2 033/2440 500 , 033/2440 640 monika.makysova@upsvr.gov.sk
Psychoóg RPPS Ďuríček Vidličková Adela, M.Sc. 616 6 033/2440 615 adela.duricekvidlickova@upsvr.gov.sk
Psychológ NP DEI NS Križan Norbert Mgr. 613 6 033/2440 618 norbert.krizan@upsvr.gov.sk
Odborný poradca Paveleková Martina Mgr. 615 6 033/2440 617 martina.pavelekova@upsvr.gov.sk
Psychológ RPPS Zahoráková Simona PhDr. 614 6 033/2440 616 simona.zahorakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Kelešiová Alena, Mgr. 703 7 033/2440 600 alena.kelesiova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Klimová Katarína, Mgr. 701 7 033/2440 603 katarina.klimova3@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Kubalová Lucia, Mgr. 701 7 033/2440 603 lucia.kubalova@upsvr.gov.sk
Kurátor pre dospelých Varačková Darina, Mgr. 702 7 033/2440 601 darina.varackova@upsvr.gov.sk
Náhradná rodinná starostlivosť Ščepková Jana, Mgr. 704 7 033/2440 619 jana.scepkova@upsvr.gov.sk
Ústavná starostlivosť Ďuricová Martina, Mgr. 704 7 033/2440 614 martina.duricova@upsvr.gov.sk
Ústavná starostlivosť Oroszlány Richard, Mgr. 704 7 033/2440 614 richard.oroszlany@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Bohonyová Jana, Bc. 708 7 033/2440 613 jana.bohonyova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Štangová Erika, PhDr. 708 7 033/2440 613 erika.stangova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Haršányiová Michaela, Mgr. 709 7 033/2440 606 michaela.harsanyiova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Nagyová Michala, Mgr. 709 7 033/2440 606 michala.nagyova@upsvr.gov.sk
Náhradná rodinná starostlivosť Mičianová Lucia, PaedDr. 709 7 033/2440 605 lucia.micianova@upsvr.gov.sk
NRS - určený úrad Lovásiková Simona, Mgr. 710 7 033/2440 602 simona.lovasikova@upsvr.gov.sk
NRS - určený úrad Zemková Erika, PhDr. 710 7 033/2440 602 erika.zemkova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Šišková Nina, Bc. 712 7 033/2440 701 nina.siskova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Valčová Nikola, Mgr. 712 7 033/2440 611 nikola.valcova@upsvr.gov.sk
Kurátor pre deti Moravčíková Jitka, Mgr. 713 7 033/2440 608 jitka.moravcikova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Murčová Erika, Mgr. 713 7 033/2440 612 erika.murcova@upsvr.gov.sk
Krajčovičová Silvia, Mgr. 713 7 033/2440 612 silvia.krajcovicova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Šimanová Lívia, Mgr. 714 7 033/2440 621 livia.simanova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Fridrichová Janka , PaedDr. 304 3 033/2440 550 janka.fridrichova@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce Babišíková Emília, Mgr. 302 3 033/2440 556 emilia.babisikova@upsvr.gov.sk
Písm. Dr-Dv,Kor- Ky +HN,NV: A,CH,Ť,Ž,W Baňovič Adriana,Bc. 303 3 033/2440 553 adriana.banovic@upsvr.gov.sk
Písm. ŠSD: A, Bu, Bř,Brz,Bry, By, Bz, Ch, Ť, Ž+koordinácia RD/EÚ Bardiovská Romana, Mgr. 301 3 033/2440 564 romana.bardiovska@upsvr.gov.sk
Team leader za HN,NV + agenda za ŠSD: Písm. Ph, Pj-Pz, Q, V, Y, X Bednárová Mária,Ing. 305 3 033/2440 552 maria.bednarova@upsvr.gov.sk
Projekt Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom + Písm. C,Ď, E, G,L,Ľ + HN,NV:písm. F, J, BU+ dotácie na stravu a školské pomôcky/Cífer, Brestovany, J.Bohunice, Dechtice, Kongregácia Dcér BL, Košolná, Vlčkovce Gočálová Angelika, Mgr. 302 3 033/2440 562 angelika.gocalova@upsvr.gov.sk
Písm. I, S,U + dotácie na stravu a školské pomôcky/Bučany, Horné Orešany, Slovenská N/V, Špačince, Zvonček, Voderady, Trstín, Zvončín Krchnárová Ľubomíra, Mgr. 306 3 033/2440 557 lubomira.krchnarova@upsvr.gov.sk
Písm. ŠSD: F, J, W + koordinácia RD/EÚ písm. A -L Kružliaková Ľubomíra,Mgr. 301 3 033/2440 563 lubomira.kruzliakova@upsvr.gov.sk
Písm. D-Did,K-Kop,N+ HN,NV: Pi-Pz, Š+ dotácie na stravu a školské pomôcky/Bíňovce, Boleráz, Bohdanovce n/T, Borová, Dolné Lovčice, Pavlice Miklovičová Klaudia,Ing. 303 3 033/2440 521 klaudia.miklovicova@upsvr.gov.sk
Písm. M + dotácie na stravu a školské pomôcky/Ružindol, Križovany, B.Kostol, Besst, Buková, Kátlovce, Šúrovce, Opoj Nigrovičová Katarína, Mgr. Bc. 308 3 033/2440 510 katarina.nigrovicova@upsvr.gov.sk
Písm. Š + koordinácia RD/EÚ písm. M-Ž Orlická Lívia,Mgr. 301 3 033/2440 563 livia.orlicka@upsvr.gov.sk
Písm. B-Brv.+ HN,NV: B– Br, Dz-Dž, T + dotácie na stravu a školské pomôcky/Mesto Trnava Puterová Zuzana,Ing. 308 3 033/2440 514 zuzana.puterova@upsvr.gov.sk
Písm. H + HN, NV: V + dotácie na stravu a školské pomôcky/Hrnčiarovce N/P, Dolné Orešany, Dobrá Voda, Lošonec, Majcichov, Radošovce, Smolenice Sušienková Zuzana,Mgr. 314 3 033/2440 561 zuzana.susienkova@upsvr.gov.sk
Písm. Čie-Ču,Die – Dov, Dz –Dž, T-Ť, Pa–Pe, Pi,Pie +HN,NV:Pa-Pe+ dotácie na stravu a školské pomôcky Rímskokat.cirkev, Zeleneč Šaštinská Silvia, Bc. 303 3 033/2440 553 silvia.sastinska@upsvr.gov.sk
TLMOČNÍK: Projekt Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom – OHN, NV a ŠSD Vokounová Soňa, Ing. 302 3 033/2440 556 sona.vokounova@upsvr.gov.sk
Písm. Č-Čič., O,R,Z + HN, NV: Č+ dotácie na stravu a školské pomôcky/Dolné Dubové, Dolná Krupá, Dlhá, Malženice, Suchá N/P, Šelpice, Zavar Zvolenská Adriana ,Mgr. 305 3 033/2440 526 adriana.zvolenska@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompentáciu ŤZP a posudkových činností

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Hirešová Daniela, Mgr. 210 2 033/2440 645 daniela.hiresova@upsvr.gov.sk
Teamleader - posudkové činnosti Hluchá Jana, PhDr. 203 2 033/2440 670 jana.hlucha@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti Kinčíková Katarína, Mgr. 201 2 033/2440 672 katarina.kincikova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti Harachová Mária, Mgr. 201 2 033/2440 672 maria.harachova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti Remenárová Daniela, Mgr. 202 2 033/2440 674 daniela.remenarova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti Slatinová Elena, Mgr. 204 2 033/2440 671 elena.slatinova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti Polakovičová Mária, Mgr. 204 2 033/2440 673 maria.polakovicova@upsvr.gov.sk
Peňažné prísp. na kompenzáciu Drgoňová Jana, Mgr. 211 2 033/2440 643 jana.drgonova@upsvr.gov.sk
Peňažné prísp. na kompenzáciu Krátka Mária, Mgr. 205 2 033/2440 652 maria.kratka@upsvr.gov.sk
Peňažné prísp. na kompenzáciu Hornáčková Jana, Mgr. 210 2 033/2440 644 jana.hornackova2@upsvr.gov.sk
Peňažné prísp. na kompenzáciu Kollárová Ľubica, Mgr. 211 2 033/2440 647 lubica.kollarova@upsvr.gov.sk
Peňažné prísp. na kompenzáciu Kulifajová Jana, Mgr. 212 2 033/2440 650 jana.kulifajova@upsvr.gov.sk
Peňažné prísp. na kompenzáciu Pauerová Cigáňová Jozefína, Mgr. 205 2 033/2440 560 jozefina.ciganova@upsvr.gov.sk
Peňažné prísp. na kompenzáciu Vajglová Lucia, Mgr. 212 2 033/2440 653 lucia.vajglova@upsvr.gov.sk
Klientské centrum - PP na kompenzáciu Káčerová Lucia, Mgr. 213 2 033/2440 649 lucia.kacerova@upsvr.gov.sk
Klientské centrum - PP na kompenzáciu Kruksová Daniela 213 2 033/2440 651 daniela.kruksova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Kerekrétiová Tatiana, Mgr. 208 2 033/2440 642 tatiana.kerekretiova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Rauschová Elena, Mgr. 211 2 033/2440 643 elena.rauschova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Stančeková Beáta, Mgr. 208 2 033/2440 642 beata.stancekova@upsvr.gov.sk
späť