Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca OAOTPaESF Krchnárová Lucia, PhDr. 413 4 033/2440 400 lucia.krchnarova@upsvr.gov.sk
radca - ESF Kmošenová Miriam 401 4 033/2440 220 miriam.kmosenova@upsvr.gov.sk
sam.radca - ESF Kocánová Martina, Mgr. 401 4 033/2440 220 martina.kocanova@upsvr.gov.sk
radca -ESF Kormúthová Jozefína 401 4 033/2440 232 jozefina.kormuthova@upsvr.gov.sk
§54 Gašparovičová Silvia, Mgr. 402 4 033/2440 415 silvia.gasparovicova@upsvr.gov.sk
§54 Krchnáková Anna, Bc. 402 4 033/2440 456 anna.krchnakova@upsvr.gov.sk
§53, §53a Šelpöciová Zuzana, Mgr. 403 4 033/2440 303 zuzana.selpociova@upsvr.gov.sk
§53, §53c Štetinová Zuzana, Ing. 403 4 033/2440 303 zuzana.stetinova@upsvr.gov.sk
§53f, §53g, §55, §59, §60 Varšíková Jana, Ing. 404 4 033/2440 413 jana.varsikova@upsvr.gov.sk
§53f, §53g, §55, §56, §56a, §60 Machová Jana, Ing. 404 4 033/2440 413 jana.machova@upsvr.gov.sk
§50j, §50k, §52, §52a Kvetanová Daniela, Bc. 405 4 033/2440 416 daniela.kvetanova@upsvr.gov.sk
§50, §53b, §54 Bachratá Rozália 405 4 033/2440 416 rozalia.bachrata@upsvr.gov.sk
§49, §54, §57 Wittgruber Zuzana, Ing. 412 4 033/2440 414 zuzana.wittgruber@upsvr.gov.sk
§51a, §51, Skrátená práca Urminská Zuzana, Mgr. 414 4 033/2440 458 zuzana.urminska@upsvr.gov.sk
Skrátená práca, Výbor pre otázky zamestnanosti Vitteková Iveta, Mgr. 414 4 033/2440 458 iveta.vittekova@upsvr.gov.sk
späť