Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia AOTPaP Vitteková Iveta, Mgr. 413 4 033/2440 400 iveta.vittekova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia AOTPaP Kmošenová Miriam 401 4 033/2440 220 miriam.kmosenova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia AOTPaP Kocánová Martina, Mgr. 401 4 033/2440 220 martina.kocanova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia AOTPaP Kormúthová Jozefína 401 4 033/2440 232 jozefina.kormuthova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia AOTPaP Gašparovičová Silvia, Mgr. 402 4 033/2440 415 silvia.gasparovicova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Janeková Denisa, Ing. 402 4 033/2440 415 denisa.janekova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia AOTPaP Detrichová Patrícia, Mgr. 403 4 033/2440 303 patricia.detrichova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia AOTPaP Hornáčková Alexandra, Mgr. 403 4 033/2440 303 alexandra.hornackova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia AOTPaP Varšíková Jana, Ing. 404 4 033/2440 413 jana.varsikova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia AOTPaP Machová Jana, Ing. 404 4 033/2440 413 jana.machova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Herudová Veronika, Mgr. 405 4 033/2440 416 veronika.herudova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia AOTPaP Kvetanová Daniela, Bc. 405 4 033/2440 416 daniela.kvetanova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia AOTPaP Wittgruber Zuzana, Ing. 412 4 033/2440 414 zuzana.wittgruber@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia AOTPaP Čapková Kamila, Mgr. 412 4 033/2440 417 kamila.capkova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia AOTPaP Šelpöciová Zuzana, Mgr. 414 4 033/2440 458 zuzana.selpociova@upsvr.gov.sk
Team leader referátu poradenstva a vzdelávania Štetinová Zuzana, Ing. 911 9 033/2440 450 zuzana.stetinova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Duffek Henrich, Mgr. 901 9 033/2440 463 henrich.duffek@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Škodáčková Lucia 901 9 033/2440 463 lucia.skodackova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Káčerová Marta, Mgr. 904 9 033/2440 452 marta.kacerova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Zagorová Martina, Mgr. 904 9 033/2440 457 martina.zagorova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Zemko Monika, Ing. 912 9 033/2440 451 monika.zemko@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Remenárová Zuzana, Mgr. 912 9 033/2440 455 zuzana.remenarova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Jakubcová Dominika, Mgr. 913 9 033/2440 454 dominika.jakubcova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Bistáková Jana, Ing. PhDr. 913 9 033/2440 459 jana.bistakova@upsvr.gov.sk
späť