Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kesslová Jarmila, Mgr. 304 3 033/2440 510 jarmila.kesslova@upsvr.gov.sk
team leader za ŠSD Fridrichová Janka , PaedDr. 306 3 033/2440 550 janka.fridrichova@upsvr.gov.sk
písm. Dr-Dv,Kor-Ky Baňovič Adriana,Bc. 303 3 033/2440 553 adriana.banovic@upsvr.gov.sk
písm. Pi- Pz, V,Y,Q,X Bednárová Mária,Ing. 305 3 033/2440 552 maria.bednarova@upsvr.gov.sk
jednorazové ŠSD F, Šu-Št Dubecová Ildiko,Ing. 301 3 033/2440 564 ildiko.dubecova@upsvr.gov.sk
písm. M a dotácie na stravu a školské pomôcky Jankechová Jana, Mgr. 308 3 033/2440 554 jana.jankechova@upsvr.gov.sk
písm.A,Bu,By,Bz,CH,I, Pa-Pe,Ť,U,Ž a HN a NV -písm.Š,W Krchnárová Ľubomíra, Mgr. 306 3 033/2440 557 lubomira.krchnarova@upsvr.gov.sk
písm. F, J, W a koordinácia rod.dávok EU písm. A -L Kružliaková Ľubomíra,Mgr. 301 3 033/2440 563 lubomira.kruzliakova@upsvr.gov.sk
písm.D-Dov,K-Kol,N Miklovičová Klaudia,Ing. 303 3 033/2440 521 klaudia.miklovicova@upsvr.gov.sk
písm. Š a koordinácia rod.dávok EU písm. M-Ž Orlická Lívia,Mgr. 301 3 033/2440 563 livia.orlicka@upsvr.gov.sk
písm.B-Br,Dz,Dž a dotácie na stravu a školské pomôcky Puterová Zuzana,Ing. 308 3 033/2440 514 zuzana.puterova@upsvr.gov.sk
písm. E,H Sušienková Zuzana,Mgr. 314 3 033/2440 561 zuzana.susienkova@upsvr.gov.sk
písm. S,T Vitteková Anna, Mgr. 314 3 033/2440 562 anna.vittekova@upsvr.gov.sk
písm. C,Ď,G,L,Ľ a HN a NV -písm.F, J Vrždáková Martina,RNDr. 305 3 033/2440 522 martina.vrzdakova@upsvr.gov.sk
písm.Č,O,R,Z Zvolenská Adriana ,Mgr. 305 3 033/2440 526 adriana.zvolenska@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Babišíková Emília, Mgr. 302 3 033/2440 556 emilia.babisikova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Slabá Mária, Mgr. 302 3 033/2440 556 maria.slaba@upsvr.gov.sk
späť