Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Fridrichová Janka , PaedDr. 304 3 033/2440 550 janka.fridrichova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť + Team leader za HN,NV Bednárová Mária,Ing. 305 3 033/2440 552 maria.bednarova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť + koordinácia dávok EÚ Bardiovská Romana, Mgr. 301 3 033/2440 564 romana.bardiovska@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť Gočálová Angelika, Mgr. 305 3 033/2440 562 angelika.gocalova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť Kordošová Mária, Ing. 303 3 033/2440 553 maria.kordosova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť + koordinácia dávok EÚ Kružliaková Ľubomíra,Mgr. 301 3 033/2440 563 lubomira.kruzliakova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť Miklovičová Klaudia,Ing. 303 3 033/2440 521 klaudia.miklovicova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť Nigrovičová Katarína, Mgr. Bc. 306 3 033/2440 510 katarina.nigrovicova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť Ondrejková Martina, Mgr. 314 3 033/2440 557 martina.ondrejkova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť + koordinácia dávok EÚ Orlická Lívia,Mgr. 301 3 033/2440 563 livia.orlicka@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť Puterová Zuzana,Ing. 308 3 033/2440 514 zuzana.puterova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť Sanny Zuzana, PhD. 302 3 033/2440 556 zuzana.sanny@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť Sušienková Zuzana,Mgr. 314 3 033/2440 561 zuzana.susienkova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť Šaštinská Silvia, Bc. 308 3 033/2440 554 silvia.sastinska@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť Zvolenská Adriana ,Mgr. 302 3 033/2440 526 adriana.zvolenska@upsvr.gov.sk
NP Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením Puschenreiterová Lenka, Ing. arch, 206 2 0918830481 lenka.puschenreiterov@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Horváthová Monika, Bc. 12 1 033/2440 319 monika.horvathova2@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Obalová Anastázia 4 1 033/2440 314 anastazia.obalova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Pisarčíková Margita, Mgr. 6 1 033/2440 315 margita.pisarcikova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Vitteková Anna, Mgr. 11 1 033/2440 319 anna.vittekova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Rybárová Monika 11 1 033/2440 318 monika.rybarova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Slobodová Zlatica, Ing. 5 1 033/2440 314 zlatica.slobodova@upsvr.gov.sk
späť