Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelnia poradenstva a vzdelávania Antalová Oľga, PhDr. 911 9 033/2440 450 olga.antalova@upsvr.gov.sk
Referent, Vzdelávanie zamestnancov, programy a projekty Duffek Henrich, Mgr. 901 9 033/2440 463 henrich.duffek@upsvr.gov.sk
Referent, programy a projekty Škodáčková Lucia 901 9 033/2440 463 lucia.skodackova@upsvr.gov.sk
Referent, Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ, Repas+, Kompas + Zemko Monika, Ing. 904 9 033/2440 453 monika.zemko@upsvr.gov.sk
Referent, Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ, Repas+, Kompas + Kondákorová Jana, Mgr. 912 9 033/2440 451 jana.kondakorova@upsvr.gov.sk
Referent, NP Vzdelávanie UoZ – 2 Repas+ Kompas+ Remenárová Zuzana, Mgr. 912 9 033/2440 455 zuzana.remenarova@upsvr.gov.sk
Referent, Odborné poradenské služby Miháliková Tatiana, Mgr. 913 9 033/2440 452 tatiana.mihalikova@upsvr.gov.sk
Referent, odborné poradenské služby Jakubcová Dominika, Mgr. 913 9 033/2440 454 dominika.jakubcova@upsvr.gov.sk
Referent, Podpora individualizovaného poradenstva Bistáková Jana, Ing. PhDr. 903 9 033/2440 459 jana.bistakova@upsvr.gov.sk
späť