Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelnia poradenstva a vzdelávania Antalová Oľga, PhDr. 911 9 033/2440 450 olga.antalova@upsvr.gov.sk
Referent, Vzdelávanie zamestnancov, programy a projekty Duffek Henrich, Mgr. 901 9 033/2440 463 henrich.duffek@upsvr.gov.sk
Referent, programy a projekty Škodáčková Lucia 901 9 033/2440 463 lucia.skodackova@upsvr.gov.sk
Referent, Poradenstvo pre odídencov z Ukrajiny Uhrovčíková Marianna, Mgr. 904 9 033/2440 452 marianna.uhrovcikova@upsvr.gov.sk
Referent, Poradenstvo pre odídencov z Ukrajiny Marekovičová Mária, Ing. 904 9 033/2440 453 maria.marekovicova@upsvr.gov.sk
Referent, Vzdelávanie záujemcov o zamestnanie NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Herudová Veronika, Mgr. 909 9 033/2440 457 veronika.herudova@upsvr.gov.sk
Referent, Vzdelávanie záujemcov o zamestnanie NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Janeková Denisa, Ing. 909 9 033/2440 457 denisa.janekova@upsvr.gov.sk
Referent, Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ, Repas+, Kompas + Zemko Monika, Ing. 912 9 033/2440 451 monika.zemko@upsvr.gov.sk
Referent, NP Vzdelávanie UoZ – 2 Repas+ Kompas+ Remenárová Zuzana, Mgr. 912 9 033/2440 455 zuzana.remenarova@upsvr.gov.sk
Referent, odborné poradenské služby Jakubcová Dominika, Mgr. 913 9 033/2440 454 dominika.jakubcova@upsvr.gov.sk
Referent, odborné poradenské služby Bistáková Jana, Ing. PhDr. 913 9 033/2440 459 jana.bistakova@upsvr.gov.sk
späť