Organizačná štruktúra

Riaditeľ úradu

 Referát kontroly
 Oddelenie ekonomiky
 Oddelenie služieb pre občana
 Referát služieb pre zamestnávateľa
 Odbor služieb zamestnanosti
 Referát správneho konania
 Oddelenie poradenstva a vzdelávania
 Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF
 Aktivačné centrum
 Odbor sociálnych vecí a rodiny
 Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 Referát poradensko-psychologických služieb
 Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
 Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 28.11.2016
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac