oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kučáková Alena Ing. 206 II. +421562446550 alena.kucakova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Bicáková Erika Mgr. 217 II. +421562446552 erika.bicakova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt Binková Iveta Mgr. 118 prízemie +421562446204 iveta.binkova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Hricová Anna Ing. 208 II. +421562446557 anna.hricova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt Horňáková Monika Mgr. 118 prízemie +421562446204 monika.hornakova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt Jaremková Mária Mgr. 110 prízemie +421562446202 maria.jaremkova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Jíleková Monika Ing. 211 II. +421562446551 monika.jilekova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Liba Patrik PhDr. 214 II. +421562446556 patrik.liba@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Lapšanská Štefánia Mgr. 214 I. poschodie +421562446556 stefania.lapsanska@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Lešková Beáta Mgr. 207 II. +421562446558 beata.leskova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Maťašová Jana PhDr. 205 II. +421562446554 jana.matasova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Mihucová Kvetoslava Mgr. 211 II. +421562446555 kvetoslava.mihucova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt Meško Rudolf Ing. 110 prízemie +421562446202 rudolf.mesko@upsvr.gov.sk
prvý kontakt Patakyová Mária 111 prízemie +421562446206 maria.patakyova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Pačová Viera Ing. 205 II. +421562446554 viera.pacova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Peti Martin Mgr. 211 II. +421562446551 martin.peti@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Süčová Daniela Mgr. 217 II. +421562446552 daniela.sucova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Šlachtičová Eva Ing. 207 II. +421562446558 eva.slachticova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Vaňková Ivana Ing. 208 II. +421562446559 ivana.vankova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt Zbojovský Pavol Mgr. 111 prízemie +421562446206 pavol.zbojovsky@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Čižmáriková Monika Mgr. 50 I. +421562447570 monika.cizmarikova@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Bajusová Mária Bc. 51 I. +421562447572 maria.bajusova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod SE Bialoňová Matilda Mgr. 37 I. +421562447201 matilda.bialonova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod SE Serbinová Katarína Mgr. 37 I. +421562447201 katarina.serbinova@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Tomková Mária Bc. 53 I. +421562447568 maria.tomkova@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Hurčíková Ingrid Mgr. 54 I. +421562447571 ingrid.hurcikova@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Marcinová Stela Mgr. 55 I. +421562447569 stela.marcinova@upsvr.gov.sk
späť