riaditeľky ÚPSVaR Trebišov

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Tkáčová Anna Mgr. 219 II. 056/244 6 300 anna.tkacova@upsvr.gov.sk
riaditeľka sociálneho odboru Juhásová Mária Mgr. 201 II. 056/244 6 500 maria.juhasova4@upsvr.gov.sk
späť