Contact

Oddelenie služieb pre občana, Žilina

Hurbanova 16, Žilina Informátor 041/2440999
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Ing. Tatiana Babčanová 201 2 041/2440210 tatiana.babcanova@upsvr.gov.sk
Gbeľany, Terchová, 010 01 Žilina bez ulice písm. K Ing. Alena Bučová 204 2 041/2440326 alena.bucova@upsvr.gov.sk
01001 Žilina ulice písmeno Š, 013 22 Rosina, 010 07 Žilina – Solinky, ul. Limbová, Smreková, 010 01 Žilina bez ulice písm. V,W.Z,Ž,Y Ing. Iveta Gondová 204 2 041/2440322 iveta.gondova@upsvr.gov.sk
Hričovské Podhradie, Lietavská Svinná, Babkov, Porúbka, Nezbudská Lúčka, Strečno, 010 07 Žilina ul. Javorová, 010 08 Žilina - Vlčince ulice R, S, U, V, 010 01 Žilina bez ulice písm. I, J Romana Remeková 205 2 041/2440213 romana.remekova@upsvr.gov.sk
010 08 Žilina – Vlčince ulice písmeno N, M, Lietavská Lúčka, Dolný Hričov, Peklina, Mojš, 010 01 Žilina bez ulice písm. T, Ť Mgr. Renáta Kurková 205 2 041/2440203 renata.kurkova@upsvr.gov.sk
Teplička nad Váhom, Višňové, 01008 Žilina - Vlčince ul. L-Ľ, 01001 Žilina ul. G, 010 01 Žilina bez ulice písm. P Jana Očenášová 206 2 041/2440212 jana.ocenasova@upsvr.gov.sk
01001 Žilina ulice T- Ž, 01015 Žilina - Hájik ulice písmeno S, 01009 Žilina – Bytčica, obec Dlhé Pole Bc. Dana Hrmelová 206 2 041/2440324 dana.hrmelova@upsvr.gov.sk
Varín priezviská L – Ž, obec Kotrčiná Lúčka, Ovčiarsko, Lysica, Zádubnie, 010 01 Žilina bez ulice písm. C, Č Poskytuje informácie o koordinácií štátnych sociálnych dávok priezviská R - Ž Ing. Lenka Mráziková 207 2 041/2440220 lenka.mrazikova@upsvr.gov.sk
010 01 Žilina ul. Bratislavská, Varín priezviská A - K, zástranie, 010 08 Žilina - Vlčince ulica trnavská, 010 01 Žilina bez ulice priezvíská A, B, Poskytuje informácie o koordinácií štátnych sociálnych dávok priezviská A - J Bc. Veronika Dikošová 207 2 041/2440321 veronika.dikosova@upsvr.gov.sk
01003 Žilina Považský Chlmec, Budatín, 01001 Žilina ulice P (okrem Predmestská), 010 08 Žilina - Vlčince ulice Z, Ž, 010 01 Žilina bez ulice písm. G, Poskytuje informácie o koordinácií štátnych sociálnych dávok priezvisko K - P Mgr. Valéria Kabatiarová 207 2 041/2440226 valeria.kabatiarova@upsvr.gov.sk
01001 Žilinská Lehota, 01004 Žilina -Závodie, Bánova, Krasňany, 01001 Žilina ulice S, 010 01 Žilina bez ulice písm. F Bc. Janka Hasková 212 2 041/2440209 janka.haskova@upsvr.gov.sk
01008 Žilina – Vlčince ulice A - K, P Zuzana Brežná 212 2 041/2440211 zuzana.brezna@upsvr.gov.sk
Žilina 010 07 Solinky - Gaštanová, Jaseňová, Osiková, obec Lietava, obec Lietavská Závadka, obec Paština Závada, 010 01 Žilina bez ulice písm. R Bc. Tomáš Čapek 213 2 041/2440223 tomas.capek@upsvr.gov.sk
Belá, Bitarová, Lutiše , 01007 Žilina ulica Platanová, 01001 Žilina ul. Predmestská, 010 08 Žilina - Vlčince ulice O, 010 01 Žilina bez ulice písm. L, Ľ, N, O Mgr. Zuzana Hanulíková 213 2 041/2440228 zuzana.hanulikova@upsvr.gov.sk
01015 Žilina – Hájik ul. A – K (okrem ul. Korzo), Mikovíniho, E. Filu, obec Hôrky, obec Brezany, obec Mojšova Lúčka, 010 01 Žilina bez ulice preizviská D, Ď, E Mgr. Barbora Čibenková 214 2 041/2440217 barbora.zavadska@upsvr.gov.sk
Svederník, Marček, 010 01 Žilina ulice L – N, 01015 Žilina ulica Petzvalova (priezviská A – K), 010 08 Žilina - Vlčince ulice Tatranská, Trenčianska, 010 01 Žilina bez ulice písm. M Simona Gežová 214 2 041/2440217 simona.gezova@upsvr.gov.sk
01001 Žilina ulice H - K, 01015 Žilina - Hájik, ul. Korzo Dana Zimenová 221 2 041/2440332 dana.zimenova@upsvr.gov.sk
Divina, Divinka, 01015 Žilina ulica Petzvalova (priezviská L – Ž), 01015 Žilina ul. Mateja Bela Daniela Školová 221 2 041/2440339 daniela.skolova@upsvr.gov.sk
010 01 Žilina ul. B (okrem Bratislavská), Horný Hričov 010 07 Žilina Solinky juh: Kopanice, Prielohy, Pod Hniliskom, J. Tombora, M. Šinského, Zábrehy, Zadný Dielec, ul. Borová, 010 01 Žilina bez ulice písm. Š Andrea Balážová 222 2 041/2440222 andrea.balazova@upsvr.gov.sk
01001 Žilina ulice C – F, O, obec Stráňavy, obec Dolná Tižina , 010 01 Žilina bez ulice písm. S Ivana Gambošová 222 2 041/2440314 ivana.gambosova@upsvr.gov.sk
01001 Žilina ulica 1. mája, ulice A, 01014 Žilina Vranie, Turie, 010 01 Žilina bez ulice písm. H, CH Mgr. Janka Pečalová 223 2 041/2440221 janka.pecalova@upsvr.gov.sk
01001 Žilina ulice R, 01007 Žilina Solinky ul. Dubová, 01014 Žilina Brodno, Nededza, Podhorie , 010 08 Žilina - Vlčince ulice T, obec Stráža Bc. Katarína Chovancová 223 2 041/2440214 katarina.chovancova@upsvr.gov.sk
Recepcia OSO Mgr. Ľubica Kucharovičová prízemie 041/2440299 lubica.kucharovicova@upsvr.gov.sk
Recepcia OSO Bc. Jana Michalcová prízemie 041/2440298 jana.michalcova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Referát služieb pre zamestnávateľa
agent voľných pracovných miest, nahlasovanie VPM, sieťový agent Mgr. Iveta Galiová 203 2 041/2440777 iveta.galiova@upsvr.gov.sk
agent voľných pracovných miest, nahlasovanie VPM, sieťový agent Ing. Zuzana Motlochová 203 2 041/2440240 zuzana.motlochova@upsvr.gov.sk
OSO - hromadné prepúšťanie, povinný podiel zamestnávania občanov so ZP, predchádzajúci súhlas na skončenie PM zamestnávateľa s občanom so ZP, spolupráca so zamestnávateľmi Mgr. Gabriela Mušková 203 2 041/2440263 gabriela.muskova@upsvr.gov.sk
Povolenia pre cudzincov, informačné karty Mgr. Katarína Hrmová Sušienková 202 2 041/2440104 katarina.hrmovasusienkova@upsvr.gov
Povolenia pre cudzincov, informačné karty Mgr. Veronika Sihlovcová 202 2 041/2440555 veronika.sihlovcova@upsvr.gov.sk
OSO – schvaľovateľ 1. stupňa VPM Ing. Andrea Danková 401 4 041/2440105 andrea.dankova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti, Žilina

Hurbanova 16, Žilina
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Ing. Roman Blažek 319 3 041/2440166 roman.blazek@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF
vedúca oddelenia, §50 Mgr. Marta Cibuľková 305 3 041/2440242 marta.cibulkova@upsvr.gov.sk
§ 50j, NP"Chyť sa svojej šance" PhDr. Mária Beháňová 305 3 041/2440247 maria.behanova@upsvr.gov.sk
§53, 53a, 53b,53c Mgr. Bernadeta Buchová 303 3 041/2440253 bernadeta.buchova@upsvr.gov.sk
NP "Chyť sa svojej šance" Mgr. Ľuboslava Čičková 302 3 041/2440251 luboslava.cickova@upsvr.gov.sk
Poskytovanie informácií zamestnávateľom k príspevkom AOTP (okrem CHD a CHP) Bc. Zuzana Chovanová 306 3 041/2440257 zuzana.chovanova@upsvr.gov.sk
§§ 53, 53a, 53b, 53c Mgr. Romana Nalevanko 303 3 041/2440249 ivana.gambosova@upsvr.gov.sk
§§ 53, 53a, 53b, 53c Mgr. Oľga Jamborová 303 3 041/2440249 olga.jamborova@upsvr.gov.sk
ESF Ing. Alena Sedláková 316 3 041/2440110 alena.kolbova@upsvr.gov.sk
§§ 32, 52, 52a, Mgr. Michaela Koscová 302 3 041/2440248 michaela.koscova@upsvr.gov.sk
ESF Mgr. Hana Kožíková 315 3 041/2440115 hana.kozikova@upsvr.gov.sk
§49, 57 Petra Kucharovičová 303 3 041/2440256 petra.kucharovicova@upsvr.gov.sk
§§ 53f, 53g, 55, 56, 56a, 59, 60 Monika Kurkinová 304 3 041/2440250 monika.kurkinova@upsvr.gov.sk
ESF Mgr. Katarína Mičudová 315 3 041/2440113 katarina.micudova@upsvr.gov.sk
NP "Chyť sa svojej šance" Ing. Anna Mišúthová 301 3 041/2440258 anna.misuthova@upsvr.gov.sk
NP "Zosúladenie rodinného a pracovného života",§§ 53f, 53g, 55, 56, 56a, 59, 60 Ing. Anna Nováková 322 3 041/2440255 anna.novakova@upsvr.gov.sk
§§ 53f, 53g, 55, 56, 56a, 59, 60 Mgr. Alena Oravcová 304 3 041/2440243 alena.oravcova@upsvr.gov.sk
Poskytovanie informácií zamestnávateľom k príspevkom AOTP (okrem CHD a CHP) Ing. Dana Pospíšilová 306 3 041/2440252 dana.pospisilova@upsvr.gov.sk
ESF Ing. Valéria Sokolíková 316 3 041/2440110 valeria.sokolikova@upsvr.gov.sk
NP „HRADY“; NP "Investičná pomoc pre sociálne podniky" Ing. Michal Skaličan 301 3 041/2440132 michal.skalican@upsvr.gov.sk
§§ 53f, 53g, 55, 56, 56a, 59, 60 Mgr. Zuzana Martinčeková 322 3 041/2440255 zuzana.martincekova@upsvr.gov.sk
NP "Prvá pomoc" Nikola Šišovská 304 3 041/2440340 nikola.sisovska@upsvr.gov.sk
NP "Prvá pomoc" Mgr. Katarína Dorociaková 304 4 041/2440888 katarina.dorociakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania
vedúca oddelenia Mgr. Katarína Ondáková 220 2 041/2440230 katarina.ondakova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Mgr. Zuzana Ondrušeková 217 2 041/2440216 zuzana.ondrusekova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Mgr. Rebeka Chodelková 217 2 041/2440218 rebeka.adamcikova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Ing. Zuzana Ovečková 219 2 041/2440241 zuzana.oveckova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ Michaela Tandarová 218 2 041/2440215 michaela.tandarova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ Mgr. Soňa Winter 218 2 041/2440215 sona.winter@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
správne konanie Bc. Katarína Mesiariková 323 3 041/2440225 katarina.mesiarikova@upsvr.gov.sk
správne konanie Mgr. Mária Kotúčová 323 3 041/2440224 maria.kotucova@upsvr.gov.sk
správne konanie Mgr. Adriana Haviarová 402 4 041/2440131 adriana.haviarova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum
vedúci oddelenia Mgr. Katarína Filáček 422 4 041/2440262 katarina.filacek@upsvr.gov.sk
koordinátor Jana Ondrušková 406 4 041/2440260 jana.ondruskova2@upsvr.gov.sk
koordinátor Ing. Jana Kubalová 405 4 041/2440264 jana.ubalova2@upsvr.gov.sk
koordinátor Alžbeta Klagová 406 4 041/2440260 alzbeta.klagova@upsvr.gov.sk
koordinátor Ing. Jana Miková 407 4 041/2440261 jana.mikova@upsvr.gov.sk
koordinátor Ing. Eva Kozáková 407 4 041/2440261 eva.kozakova@upsvr.gov.sk
koordinátor Roman Piaček 405 4 041/2440264 roman.piacek@upsvr.gov.sk
koordinátor Petra Sviteková 407 4 041/2440261 petra.svitekova@upsvr.gov.sk
EURES
EURES poradca Ing. Iveta Petruňová 216 2 041/2440316 iveta.petrunova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí, Žilina

Hurbanova 16, Žilina
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru JUDr. Chalmovská Závodská Katarína 112 1 041/2440300 Katarina.ZavodskaChalmovska@upsvr.gov.sk
RPPS – sociálny pracovník Referát poradensko psychologických služieb Barošincová Henrieta 411 4 041/2440387 Henrieta.Barosincova@upsvr.gov.sk
RPPS - psychológ Mgr. Fraňová Mária/zástup Mgr. Mitanová Lenka 416 4 041/2440383 Lenka.Mitanova@upsvr.gov.sk
RPPS - psychológ Mgr. Drahniaková Mária 417 4 041/2440382 Maria.Drahniakova@upsvr.gov.sk
RPPS - psychológ Mgr. Studená Gabriela 415 4 041/2440208 Gabriela.Studena@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Mgr. Milová Lenka 110 1 041/2440330 Lenka.Milova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Brodňanová Jaroslava 117 1 041/2440311 Jaroslava.Brodnanova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Gašová Katarína 113 1 041/2440317 Katarina.Gasova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Hrošovská Viera 122 1 041/2440338 Viera.Hrosovska@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Hulinová Zuzana 118 1 041/2440313 Zuzana.Hulinova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Bc. Matejová Katarína 114 1 041/2440331 Katarina.Matejova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Valušiaková Janka 122 1 041/2440337 Jana.Valusiakova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Hodasová Michaela 123 1 041/2440320 Michaela.Hodasova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Bc. Bradová Veronika 123 1 041/2440320 Veronika.Bradova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Andrea Milová 119 1 041/2440334 Andrea.Milova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Loydlová Ivana 119 1 041/2440334 Ivana.Loydlova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Bc. Drahomíra Ďurčanová 114 1 041/2440336 Drahomira.Durcanova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Lacko Peter 114 1 041/2440336 Peter.Lacko@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Mošková Veronika 114 1 041/2440331 Veronika.Moskova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Pirohová Bibiána 117 1 041/2440312 Bibiana.Pirohova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Polesná Renáta 118 1 041/2440315 Renata.Polesna@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Rentka Martin 113 1 041/2440323 Martin.Rentka@upsvr.gov.sk
teamleader pre oblasť hmotnej núdze a náhradného výživného Ing. Skladányiová Alena 111 1 041/2440310 Alena.Skladanyiova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Struhárňanská Michaela 121 1 041/2440318 Michaela.Struharnanska@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Suranová Magdaléna 121 1 041/2440333 Magdalena.Suranova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník NP IPV Bc. Durajová Pavlína 116 1 041/2440302 Pavlina.Durajova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník NP IPV Mgr.Chudjáková Renáta 116 1 041/2440302 Renata.Chudjakova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Plašeková Ingrida 120 1 041/2440325 Ingrida.Plasekova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Tirschelova Ivana 120 1 041/2440303 Ivana.Tirschelova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť - Ukrajina Mgr. Košová Danka 121 1 041/2440333 Danka.Kosova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť - Ukrajina Mgr. Ničová Pavlína 123 1 041/2440320 Pavlina.Nicova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť - Ukrajina Mgr. Macurová Anna 120 1 041/2440303 Anna.Macurova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť - Ukrajina Ing. Mgr. Hreusová Veronika 116 1 041/2440302 Veronika.Hreusova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť - Ukrajina Mgr. Borová Stanislava 119 1 041/2440334 Stanislava.Borova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Vedúca oddelenia PhDr. Danišková Anna , PhD. 418 4 041/2440381 Anna.Daniskova@upsvr.gov.sk
SPROSTREDKOVANIE NRS -CA, MT, Turč. T., DK, NO, TS, RK, BB, TT, PO,KE Bc. Knapcová Michaela 410 4 041/2440370 Michaela.Knapcova@upsvr.gov.sk
SPROSTREDKOVANIE NRS - ZA, KNM, BY, LM, BA,TN,NR Mgr. Pechová Alena 410 4 041/2440373 Alena.Pechova@upsvr.gov.sk
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ - C, J, R, Ř Mgr. Taldíková Renáta 409 4 041/2440372 Renata.Taldikova@upsvr.gov.sk
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ - H, CH Mgr. Mičuchová Ľubica 409 4 041/2440371 Lubica.Micuchova@upsvr.gov.sk
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ - S + Ke, Ki, Kl/kľ Mgr. Tichá Tatiana 412 4 041/2440379 Tatiana.Ticha@upsvr.gov.sk
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ Mgr. Klimanová Annamária 412 4 041/2440374 Annamaria.Klimanova@upsvr.gov.sk
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ - Ku-Ky + Č Mgr. Dobroňová Zuzana 413 4 041/2440384 Zuzana.Dobronova@upsvr.gov.sk
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ - Š + Kr Mgr.Kaššová Katarína 413 4 041/2440390 Katarina.Kassova@upsvr.gov.sk
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ - B (okrem Bo, Bi) PhDr. Miklúšová Zuzana 419 4 041/2440378 Zuzana.Miklusova@upsvr.gov.sk
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ - N, P, Y + Km, Kn Mgr. Dúbravíková Helena 421 4 041/2440376 Helena.Dubravikova@upsvr.gov.sk
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ - Ma - Mo Mgr. Mažgútová Zuzana 421 4 041/2440377 Zuzana.Mazgutova@upsvr.gov.sk
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ - Bo, Bi, L/Ľ, X, Z, Ž + A Mgr. Cíbová Andrea 408 4 041/2440369 Andrea.Cibova@upsvr.gov.sk
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ - G, O, T/Ť, U, Q Mgr. Ozaniaková Janka 408 4 041/2440368 Janka.Ozaniakova@upsvr.gov.sk
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ - I, Ko, Mr-My, V, W Mgr. Pamulová Katarína 414 4 041/2440388 Katarina.Pamulova@upsvr.gov.sk
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ - D/Ď, Dz/Dž, E, F + Ka Mgr. Kapasná Lucia 414 4 041/2440375 Lucia.Kapasna@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti a plnoleté FO - A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H Mgr. Nezmeškalová Alena 420 4 041/2440386 Alena.Nezmeskalova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti a plnoleté FO - CH, I, J, K, L, M, N Mgr. Bolibruchová Tatiana 420 4 041/2440386 Tatiana.Bolibruchova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti a plnoleté FO - O, P, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž PhDr.Koňuchová Katarína 420 4 041/2440385 Katarina.Konuchova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Mgr. Múdrá Lenka 413 4 918918079 Lenka.Mudra@upsvr.gov.sk
NP IPV SP PhDr. Uhláriková Elena 408 4 918916525 Elena.Uhlarikova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Mgr. Tudlová Zuzana 414 4 918987682 Zuzana.Tudlova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP PhDr. Beháňová Ľubomíra 420 4 041/2440392 Lubomira.Behanova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Mgr. Javureková Radka 420 4 041/2440392 Radka.Javurekova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
vedúci oddelenia Mgr. Rafaj Emil 17 0 041/2440140 Emil.Rafaj@upsvr.gov.sk
žiadosti o preukazy ŤZP, ŤZP/S, PP a žiadosti o peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - písmená ( L-Z) Belová Mária 3 0 041/2440144 Maria.Belova@upsvr.gov.sk
žiadosti o preukazy ŤZP, ŤZP/S, PP a žiadosti o peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - písmená (A-K) Melišová Danka 2 0 041/2440142 Danka.Melisova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmená P, S (okrem St, Su, Sv, Sy, Sz, Sž) Mgr. Kokavcová Martina 7 0 041/2440146 Martina.Kokavcova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmená A - Kr Mgr.Bučová Daniela Bytča 0 041/2447148 Daniela. Bucova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - psímená Ks - Ž Mgr.Dodeková Elena Bytča 0 041/2447148 Elena.Dodekova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmená A - L Mgr.Koššová Silvia KNM 0 041/2446152 Silvia.Kossova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmená M - Ž Mgr. Mičkyová Soňa KNM 0 041/2446152 Sona.Mickyova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ-posudkový sociálny pracovník - písmená D, Ď, F, J Mgr. Zaťková Ľubica 9 0 041/2440145 Lubica.Zatkova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmená O, St, Su, Sv, Sy, Sz, Sž, Š, Ž Mgr. Marmosteinová Katarína 18 0 041/2440151 Katarina.Marmorsteinova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmená A, B, Č Mgr. Čuláková Kožová Jaroslava 6 0 041/2440147 Jaroslava.Culakovakozova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmeno K (okrem Kov, Ky) Mgr. Hodoňová Daniela 7 0 041/2440319 Daniela.Hodonova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmená R, Ř, C, CH, N, Ň, Ľ, L, E, É Mgr. Matušková Darina 8 0 041/2440143 Darina.Matuskova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ- posudkový sociálny pracovník - písmená T, Ť, U, Ú, V, W, Z, Kov Mgr. Gáplovská Lenka 18 0 041/2440152 Lenka.Gaplovska@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmeno M Mgr. Plánková Jasmina 8 0 041/2440141 Jasmina.Plankova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - G, H, I, Í Mgr. Nogáčková Ľubica 6 0 041/2440148 Lubica.Nogackova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -teamleader Žilina Ing. Hrošovská Zdena 106 1 041/2440350 Zdena.Hrosovska@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená G,H Ing. Ondrišíková Katarína 101 1 041/2440355 Katarina.Ondrisikova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená A,B,Č (A, Ba Rajec) Mgr. Filipová Sylvia 101 1 041/2440352 Sylvia.Filipova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená M, (B okrem Ba Rajec) Mgr. Duchoňová Zuzana 102 1 041/2440353 Zuzana.Duchonova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ písmená J -Ž Rajec Ing. Peťková Jana 102 1 041/2440354 Jana.Petkova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená R,C,CH,N,L,Kov, (C, Č, CH, G Rajec) Mgr. Ďuricová Petra 103 1 041/2440358 Petra.Duricova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená Da, O, Su, Sv, Sy, Sz, Sž, Š, Ž, (F, Da Rajec) Ing. Marková Zuzana 103 1 041/2440359 Zuzana.Markova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená T, Ť, U,V,W,Z (H Rajec) Mgr. Budová Michaela 103a 1 041/2440351 Michaela.Budova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená K okrem Kov Mgr. Kocúrová Linda 103a 1 041/2440357 Linda.Kocurova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená P,S okrem Su,Sv,Sy,Sz,Sž, (D okrem Da Rajec) Bc. Štaudingerová Jana 107 1 041/2440356 Jana.Staudingerova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená D,Ď,E,F,I,J (Ď, E, I Rajec) Mgr. Gažová Andrea 107 1 041/2440219 Andrea.Gazova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Mgr. Hodoňová Jeanette 2 0 041/2440144 Jeanette.Hodonova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Mgr. Hanuliak Martin 3 0 041/2440142 Martin.Hanuliak@upsvr.gov.sk

Pracovisko Bytča

Hlinkova 1220, 014 01 Bytča
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska Mgr. Adriana Marmanová 214 1 041/2447100 adriana.marmanova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana
recepcia Mgr. Anna Jantáková 210 1 041/2447161 anna.jantakova@upsvr.gov.sk
služby pre zamestnávateľa, voľné pracovné miesta, správne konanie Mgr. Anežka Šelmeková 211 1 041/2447320 anezka.selmekova@upsvr.gov.sk
Štiavnik, podatelňa Emília Kúdelčíková 211 1 041/2447212 emilia.kudelcikova@upsvr.gov.sk
Kotešová, Veľké Rovné Dana Mináriková 212 1 041/2447312 dana.minarikova@upsvr.gov.sk
Bytča - A, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, J, E, F, G, I, L, N, O, P, R, S, Š, T, V, W Mgr. Zuzana Hromadíková 212 1 041/2447211 zuzana.hromadikova@upsvr.gov.sk
Bytča - B, H, Ch, K, M, U, Z, Ž, Hlboké nad Váhom Mgr. Silvia Kypusová 213 1 041/2447318 silvia.kypusova@upsvr.gov.sk
Kolárovice, Predmier, Maršová Rašov, Súľov-Hradná, Jablonové Mgr.Veronika Gablíková 213 1 041/2447213 veronika.gablikova@upsvr.gov.sk
Petrovice, Hvozdnica, info karty Mgr.Stanislava Macejíková 221 1 041/2447311 stanislava.macejikova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, náhradné výživné, štátne sociálne dávky, dotácie
PHN - Veľké Rovné, Hvozdnica, ŠSD - F, G, M, N, I Mgr. Katarína Korcová 208 1 041/2447315 katarina.korcova@upsvr.gov.sk
PHN - Bytča A - M, Pšurnovice, Jablonové, Kolárovice, ŠSD - H, O, J, U, Š Ing. Mária Gaňová 208 1 041/2447315 maria.ganova@upsvr.gov.sk
PHN - Bytča N - Z, Beňov, Petrovice, Hlboké, Maršová-Rašov, ŠSD - Ch, K, S, Ž Mgr. Adriana Mešterová 208 1 041/2447315 adriana.mesterova@upsvr.gov.sk
PHN - Štiavnik A - E, N - Z, Súľov, Hliník, ŠSD - C, Dz, Dž, L, P, R, V, Z Mgr. Alena Gregušová 208 1 041/2447319 alena.gregusova@upsvr.gov.sk
PHN - Štiavnik F - M, Kotešová, Predmier, ŠSD - A, B, Č, D, Ď, E, T Ing. Iveta Elefantová 208 1 041/2447319 iveta.elefantova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
recepcia Mgr. Katarína Štrbáková 104 0 041/2447215 katarina.strbakova@upsvr.gov.sk
Bytča, Malá Bytča, Mikšová, Pšurnovice, Hliník, Hlboké, Hrabové, Jablonové, Súľov-Hradná, Predmier, Maršová - Rašov Mgr. Zuzana Hrobáriková 209 1 041/2447314 zuzana.hrobarikova@upsvr.gov.sk
Veľké Rovné, Kotešová, Štiavnik, Hvozdnicam Kolárovice, Petrovice Ing. Martina Štefániková 209 1 041/2447313 martina.stefanikova@upsvr.gov.sk
Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela
Kotešová, Kolárovice, Petrovice, Veľké Rovné, Malá Bytča, Pšurnovice Mgr. Helena Novotná 222 1 041/2447317 helena.novotna@upsvr.gov.sk
Štiavnik, Hvozdnica, Hrabové, Predmier, Maršová-Rašov, Súľov-Hradná, Jablonové Mgr. Anna Cudráková 222 1 041/2447216 anna.cudrakova@upsvr.gov.sk
Bytča,Hlboké, Hliník, Mikšová Mária Slobodníková 222 1 041/2447316 maria.slobodnikova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Mária Šípeková 224 1 041/2447217 maria.sipekova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Katarína Bondorová 224 1 041/2447217 katarina.bondorova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Mária Ďuriková 224 1 041/2447217 maria.durikova2@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
posudkový sociálny pracovník, preukazy ŤZP, parkovacie preukazy : A - Kt Mgr.Daniela Bučová 103 0 041/2447148 daniela.bucova@upsvr.gov.sk
posudkový sociálny pracovník, preukazy ŤZP, parkovacie preukazy : Ku -Ž Mgr. Elena Dodeková 103 0 041/2447148 elena.dodekova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Kysucké Nové Mesto

Litovelská 606, 024 01 Kysucké Nové Mesto
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska PhDr. Anna Podpleská 22 2 041/2446100 anna.podpleska@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana
Kysucký Lieskovec, KNM - H Mgr. Svrčková Margita 10 1 041/2446214 margita.svrckova@upsvr.gov.sk
Horný Vadičov, Dolný Vadičov, Snežnica, KNM Z, Ž, X Ing. Stanislava Kašíková - zástup Mgr. Kopásková Mária 10 1 041/2446214 stanislava.kasikova@upsvr.gov.sk
Radoľa, Rudina Mgr. Kelková Erika 11 1 041/2446317 erika.kelkova@upsvr.gov.sk
Nesluša, Lodno K-Ž, KNM L Mgr. Ševčíková Daniela 11 1 041/2446317 daniela.sevcikova@upsvr.gov.sk
Povina, Rudinská, KNM - V, W Bc. Králiková Daniela 14 1 041/2446217 daniela.kralikova@upsvr.gov.sk
Rudinka, KNM I, J, K, S Mgr. Anna Mäkká 14 1 041/2446217 anna.makka@upsvr.gov.sk
Lodno - A - J, KNM M, N, O, P, R Mgr. Kopásková Veronika 16 1 041/2446313 veronika.kopaskova@upsvr.gov.sk
KNM A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, CH, U Mgr. Alena Mečiaková 16 1 041/2446313 alena.meciakova@upsvr.gov.sk
Ochodnica, Lopušné Pažite, KNM Š, T Bc. Tamara Mikolášová 16 1 041/2446314 tamara.mikolasova@upsvr.gov.sk
Oddelenie dávok v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok (prídavky na deti...)
Dávky v hmotnej núdzi -Nesluša, Rudinka, Povina, Horný Vadičov Štátne sociálne dávky - A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G, P koordinácia dávok EÚ : E, F, G, Kac-Kinie Mgr. Krkošková Lenka - HN, NV,ŠSD, dotácie, dávky EÚ 25 2 041/2446215 lenka.krkoskova@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi - Ochodnica, Rudinská, Dolný Vadičov, Lopušné Pažite, Snežnica Štátne sociálne dávky - M,U,V,Z,Ž Koordinácia dávok EÚ: M, U, V, Z,Ž , Kiss-n Krali Mgr. Zagrapanová Katarína - HN, NV,ŠSD, dotácie, dávky EÚ 25 2 041/2446216 katarina.zagrapanova@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi - Kysucký Lieskovec, Lodno, Radoľa, Rudina, KNM - H, CH , L, O, P, ŠSD: H, CH, L, O, P Koordiánácia dávok EÚ: H, P, Kralo-Kyz Mgr. Lenka Jurčíková - HN,NV,ŠSD, dotácie, dávky EÚ 20 2 041/2446216 lenka.jurcikova@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi - M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, ŠSD - I, N, R, S, Š, T Koordinácia dávok EÚ -I, N, O, R, S. Š, T, J Ing. Michaela Staníková - HN,NV,ŠSD, dotácie, dávky EÚ 20 2 041/2446212 michaela.stanikova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, CH, I, J Bc. Monika Bučková 5 0 041/2446311 monika.buckova@upsvr.gov.sk
K,N,R,S,T,U, V Ing. Adriána Capková 5 0 041/2446312 adriana.capkova@upsvr.gov.sk
L, M,O,P,Š,Z,Ž Ing. Božena Kuriaková 5 0 041/2446312 bozena.kuriakova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa, správne konanie
Správne konanie, VPM Ing. Martina Lipková - zástup Ing. Josefa Gábrišová 21 2 041/2446213 martina.lipkova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Horný Vadičov, Dolný Vadičov, Lopušné Pažite, Snežnica, KNM R - Ž, PhDr. Ľuboslava Gavenčiaková, zástupkyňa vedúcej pracoviska 1 0 041/2446320 luboslava.gavenciakova@upsvr.gov.sk
Rudina, Rudinka, Rudinská, KNM G,H,CH,I,J,K Mgr. Andrea Gašincová 6 0 041/2446315 andrea.gasincova@upsvr.gov.sk
Povina, Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Lodno, KNM L až P, Mgr. Danka Heldová 2 0 041/2446316 danka.heldova@upsvr.gov.sk
Nesluša, Radoľa, KNM - A až F Mgr. Blanka Madigárová 6 0 041/2446315 blanka.madigarova@upsvr.gov.sk
Terénna sociálna pracovníčka Mgr. Monika Drončovská 12 1 041/2446321 monika.droncovska@upsvr.gov.sk
Terénna sociálna pracovníčka PhDr. Jarmila Korábiková 12 1 041/2446321 jarmila.korabikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
posudkový sociálny pracovník, preukazy ŤZP a ŤZP/S, parkovacie preukazy, posudky ŠSD /písmená L-Ž/ Mgr. Soňa Mičkyová 3 0 041/2446152 sona.mickyova@upsvr.gov.sk
posudkový sociálny pracovník, preukazy ŤZP a ŤZP/S, parkovacie preukazy, posudky ŠSD /písmená A-K/ Mgr. Silvia Koššová 3 0 041/2446152 silvia.kossova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Rajec

Nám. SNP 2/2, Rajec
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie služieb pre občana
Jasenové, Kamenná Poruba, Kľače, Stránske, Rajec ulice M,S,Š Ing. Mária Dubcová 6 0 041/2442312 maria.dubcova@upsvr.gov.sk
Čičmany, Konská, Kunerad, Malá Čierna, Zbyňov, Rajec ulice N, O, P Ing. Lenka Albertová 6 0 041/2442312 lenka.albertova@upsvr.gov.sk
Rajec ulice A – K, Rajecké Teplice, Poluvsie Bc. Ján Uhlárik 13 0 041/2442313 jan.uhlarik@upsvr.gov.sk
Ďurčina, Fačkov, Rajecká Lesná, Veľká Čierna, Šuja, Rajec ulice L, R, V, Z, 1. mája Alena Pechancová 15 0 041/2442212 alena.pechancova@upsvr.gov.sk
späť