Pracovisko Kysucké Nové Mesto

Litovelská 606, 024 01 Kysucké Nové Mesto
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca pracoviska PhDr. Ľuboslava Gavenčiaková 22 2 041/2446100 luboslava.gavenciakova@upsvr.gov.sk
Sprostredkovania práce
Radoľa, Rudina, Rudinka, Dolný Vadičov, KNM-I,J,L,N Mgr. Kelková Erika 11 1 041/2446317 erika.kelkova@upsvr.gov.sk
KNM-M,N,O,P,R,S,Š Bc.Miroslava Mrvečková 11 1 041/2446317 miroslava.mrveckova@upsvr.gov.sk
Povina, Horný Vadičov, KNM -K, V, W Bc. Králiková Daniela 14 1 041/2446217 daniela.kralikova@upsvr.gov.sk
Nesluša, KNM-G,H Mgr. Ševčíková Daniela 14 1 041/2446217 daniela.sevcikova@upsvr.gov.sk
Kysucký Liesnovec, Ochodnica Bc.Tamara Mikolášová 16 1 041/2446313 tamara.mikolasova@upsvr.gov.sk
KNM - A, B, C, Č, D, Ď, E, F, CH, U, Lopušné Pažite, Lodno Mgr. Alena Mečiaková 16 1 041/2446314 alena.meciakova@upsvr.gov.sk
Rudinská, Snežnica, KNM-T,Z,Ž Ing. Stanislava Kašíková 16 1 041/2446313 stanislava.kasikova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa, správne konanie
Správne konanie,VPM Ing. Martina Lipková 21 2 041/2446213 martina.lipkova@upsvr.gov.sk
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
Hmotná núdza: KNM-B,E,F,G,P, Nesluša,Rudinka,Rudinská,Povina, Ochodnica, Horný Vadičov, Dolný Vadičov,Lopušné Pažite, Snežnica ŠSD-A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,M,U,V,Z,Ž,Kac-Kinier,Kiss-Krali, Koordinácia dávok EÚ- A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,L.M,U,V,Z, Kac-Kinier,Kiss-Krali Mgr. Anna Mäkka 6 0 041/2446321 anna.makka@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza: KNM-A,C,Č,D,Ď,H,CH,I,J,K,L,M,N,O,R,S,Š,T,U,V,Z,Ž, Kysucký Lieskovec,Lodno,Radoľa, Rudina ŠSD- H,CH,I,J,L,N,O,P,R,S,Š,T,Ť, Kralo-Kyz Koordinácia dávok EÚ- H,CH,I,J,N,O,P,R,S,Š,T,Ť, Kralo-Kyz Marcela Jancová 6 0 041/2446322 marcela jancova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (prídavky na deti...)
Dávky v hmotnej núdzi -Nesluša, Rudinka, Povina, Horný Vadičov, KNM- E,F,G,P Štátne sociálne dávky - A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G, Kac-Kinier Koordinácia dávok EÚ : A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G, Kac-Kinie Mgr. Krkošková Lenka - HN, NV,ŠSD, dotácie, dávky EÚ 25 2 041/2446215 lenka.krkoskova@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi - Ochodnica, Rudinská, Dolný Vadičov, Lopušné Pažite, Snežnica, KNM-B Štátne sociálne dávky - M,U,V,Z,Ž, Kiss-Krali Koordinácia dávok EÚ: L, M,U, V, Z,Ž , Kiss- Krali Mgr. Zagrapanová Katarína - HN, NV,ŠSD, dotácie, dávky EÚ 25 2 041/2446216 katarina.zagrapanova@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi - Kysucký Lieskovec, Lodno, Radoľa, Rudina, KNM -C,Č, D,Ď,H, CH ,I,J ŠSD: H, CH, L, O, P, Kralo-Kyz Koordiánácia dávok EÚ: H, CH,P, Kralo-Kyz Mgr. Lenka Jurčíková - HN,NV,ŠSD, dotácie, dávky EÚ 20 2 041/2446212 lenka.jurcikova@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi - A,K,L,M, N, O, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž ŠSD - I,J, N, R, S, Š, T,Ť Koordinácia dávok EÚ -I,J, N, O, R, S, Š, T,Ť Ing. Michaela Maťko - HN,NV,ŠSD, dotácie, dávky EÚ, zástupkyňa vedúcej pracoviska 20 2 041/2446212 michaela.matko@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, CH, I, J Bc. Monika Bučková 5 0 041/2446311 monika.buckova@upsvr.gov.sk
K,N,R,S,T,U, V Ing. Adriána Capková 5 0 041/2446312 adriana.capkova@upsvr.gov.sk
L, M,O,P,Š,Z,Ž Ing. Božena Kuriaková 5 0 041/2446312 bozena.kuriakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Rudina, Rudinka, Rudinská, KNM- G,H,CH,I,J,K Mgr. Andrea Gašincová 12 1 041/2446315 andrea.gasincova@upsvr.gov.sk
Povina, Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Lodno, KNM L,M,N,O,P,R Mgr. Danka Heldová 9 1 041/2446316 danka.heldova@upsvr.gov.sk
Nesluša, Radoľa, KNM - A ,B,C,Č,D,Ď,E, F Mgr. Blanka Madigárová 10 1 041/2446318 blanka.madigarova@upsvr.gov.sk
Horný Vadičov, Snežnica, Lopušné Pažite, KNM-S,Š,T,U,V,Z,Ž Mgr. Denisa Smreková 10 1 041/2446318 denisa.smrekova@upsvr.gov.sk
Terénna sociálna pracovníčka Mgr. Monika Drončovská 2 0 041/2446214 monika.droncovska@upsvr.gov.sk
Terénna sociálna pracovníčka Mgr. Andrea Polková 2 0 041/2446214 andrea.polkova@upsv.gov.sk
Terénna sociálna pracovníčka Mgr. Štefánia Strapáčová 2 0 041/2446214 stefania.strapacova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
posudkový sociálny pracovník, preukazy ŤZP a ŤZP/S, parkovacie preukazy, posudky ŠSD /písmená L-Ž/ Mgr. Soňa Mičkyová 3 0 041/2446152 sona.mickyova@upsvr.gov.sk
posudkový sociálny pracovník, preukazy ŤZP a ŤZP/S, parkovacie preukazy, posudky ŠSD /písmená A-K/ Mgr. Silvia Koššová 3 0 041/2446152 silvia.kossova@upsvr.gov.sk
späť