Pracovisko Rajec

Nám. SNP 2/2, Rajec
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie sprostredkovania práce
Kamenná Poruba, Kľače, Stránske, Rajecké Teplice, Poluvsie, Rajec ulice M,S,Š Ing. Mária Dubcová 6 príz. 041/2442312 maria.dubcova@upsvr.gov.sk
Čičmany, Konská, Kunerad, Malá Čierna, Zbyňov, Rajec ulice A - H, N, O, P Ing. Lenka Albertová 6 príz. 041/2442312 lenka.albertova@upsvr.gov.sk
Ďurčina, Fačkov, Rajecká Lesná, Veľká Čierna, Šuja, Jasenové, Rajec ulice 1. mája, J - L, R, V, Z Alena Pechancová 15 príz. 041/2442212 alena.pechancova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
referát prvého kontaktu - pracovisko Rajec Bc. Ján Uhlárik 13 príz. 041/2442313 Jan.Uhlarik@upsvr.gov.sk
späť