Výbor pre otázky zamestnanosti

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na posudzovanie žiadostí právnických osôb alebo fyzických osôb o poskytnutie príspevkov podľa  zákona č. 5/2004 Z. z., na ktoré nie je právny nárok, zriaďuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina výbor pre otázky zamestnanosti (ďalej len „výbor“)

Do pôsobnosti výboru patrí

  • schvaľovať priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu a analýzy a prognózy o vývoji trhu práce podľa § 13 ods. 1 písm. ad) zákona o službách zamestnanosti
  • posudzovať žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok
  • odporúčať úradu formou kladného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok, alebo neodporúčať úradu formou nesúhlasného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok
  • zriaďovať komisiu na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľského zámeru podľa § 49 ods. 3 a § 57 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti

Návrhy na vykonávanie pôsobnosti podľa zákona o službách zamestnanosti predkladá výboru úrad na základe

  • priorít celoštátnej stratégie zamestnanosti
  • priorít a úloh určených ústredím
  • priorít samosprávneho kraja na zlepšenie ekonomickej a sociálnej situácie a na zvýšenie rozsahu a kvality pracovných miest v samosprávnom kraji
  • požiadaviek miest a obcí na podporu zamestnania alebo udržiavania pracovných návykov ich obyvateľov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením alebo ktorí sú sociálne vylúčení

Zasadnutia výboru sa uskutočňujú najmenej raz za mesiac.

za r. 2023
júl:
NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č. 1 [ XLSX]

jún:
NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č. 1 [ XLSX]

máj:
NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č. 1 [ XLSX]
NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č. 2 [ XLSX]
NP "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" - Opatrenie č. 2 [ XLSX]
NP "Podpora udržania pracovných návykov" [ XLSX]

apríl:
NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č. 1 [ XLSX]
NP "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" - Opatrenie č. 2 [ XLSX]
NP "Podpora udržania pracovných návykov" [ XLSX]

marec:
NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č. 1 [ XLSX]
NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č. 3 [ XLSX]
NP "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" - Opatrenie č. 2 [ XLSX]
NP "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" - Opatrenie č. 3 [ XLSX]


február:
NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č. 1 [ XLSX]
NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č. 3 [ XLSX]
NP "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" - Opatrenie č. 2 [ XLSX]
NP "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" - Opatrenie č. 3 [ XLSX]

január:
NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č. 3 [ XLSX]
NP "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" - Opatrenie č. 3 [ XLSX]


Za predchádzajúce roky:
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013


 

Dátum vytvorenia stránky: 07.10.2015
Dátum aktualizácie: 20.07.2023
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac