Zamestnávateľ

Voľné pracovné miesta

Nahlasovanie VPM, zoznam agentov pre pracovné miesta, postup realizácie výberového konania...

 

viac

 

Hromadné prepúšťanie

Kedy vzniká, povinnosti zamestnávateľa, pomoc úradu ohrozeným zamestnancom...

 

viac

 

Plnenie povinného podielu pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím

Vznik povinnosti na zamestnávanie občanov so ZP, preukazovanie plnenia povinného podielu, spôsoby plnenia povinného podielu...

 

viac

 

Udelenie predchádzajúceho súhlasu

 

viac

 

Cudzinci

Občania EÚ, zamestnávanie občanov EÚ/EHP, zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín, modrá karta EÚ...

 

viac

 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

1. prostredníctvom elektronického systému na adrese: www.istp.sk

2. nahláškou voľného pracovného miesta na predpísanom tlačive: Nahláška VPM 

Kontakt

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

pracovisko Sabinov

Tel.:  051 2442999

email:  po@upsvr.gov.sk

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac