Som zamestnávateľ a chcem nahlásiť voľné pracovné miesto, čo mám urobiť?

Voľné pracovné miesto je novovytvorené pracovné miesto alebo existujúce neobsadené pracovné miesto.

Voľné pracovné miesto môžete nahlásiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny rôznymi formami: osobne zamestnancom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny - agentom pre pracovné miesta, telefonicky, faxom alebo elektronicky cez webový portál -  www.upsvar.sk - „Nahlasovanie VPM prostredníctvom Aplikácie nahlasovania VPM". 

Ak máte svoje sídlo, alebo sídlo organizačnej jednotky mimo územia Slovenskej republiky, resp. ak máte voľné pracovné miesto s miestom výkonu práce mimo územia Slovenskej republiky môžete nahlásiť voľné pracovné miesto priamo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, na útvare EURES (Európske služby zamestnanosti).  Nahlásené voľné pracovné miesto budú zverejnené na portáli útvaru EURES http://www.eures.sk/.

V prípade ďalších otázok pri nahlasovaní voľných pracovných miest môžete kontaktovaťzamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny - agentov pre pracovné miesta. Zoznam agentov pre pracovné miesta nájdete na webovom portáli http://www.upsvar.sk/volne-pracovne-miesta/nahlasovanie-volnych-pracovnych-miest-zamestnavatelmi/agenti-pre-pracovne-miesta.

Formulár na nahlásenie voľného pracovného miesta nájdete na webovom portáli: http://www.upsvar.sk/volne-pracovne-miesta/nahlasovanie-volnych-pracovnych-miest-zamestnavatelmi/nahlaska-volneho-pracovneho-miesta.


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.01.2013
Dátum aktualizácie: 15.02.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303               iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac