Kontakty

Oddelenie služieb pre občana (evidencia nezamestnaných)

Vazovova 7/A 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kolozsváryová Lenka, Ing. 313 2 02/204 43 727 Lenka.Kolozsvaryova@upsvr.gov.sk
Bratislava I, II, III
5 - RECEPCIA (Doplnenie podania, potvrdenia) Christovová Alica 132 prízemie 02/204 43 932 Alica.Christovova@upsvr.gov.sk
7 - RECEPCIA (Doplnenie podania, potvrdenia) Petrášová Silvia 131 prízemie 02/204 43 817 Silvia.Petrasova2@upsvr.gov.sk
10 - G,Q,X,Y zástup Poorová, Wűrflová 211 1 @upsvr.gov.sk
11 - V Kálmánová Monika 211 1 02/204 43 890 monika.kalmanova@upsvr.gov.sk
12 - Š Zvaríková Zuzana, Ing. 212 1 02/204 43 632 Zuzana.Zvarikova@upsvr.gov.sk
13 - SN - SŽ, Ž Lipnická Mária, Mgr. 212 1 02/204 43 848 Maria.Lipnicka@upsvr.gov.sk
14 - R, Ř, koordinátor oddelenia pre oblasť sociálnych vecí Szászová Natália, Mgr. 213 1 02/204 43 815 Natalia.Szaszova@upsvr.gov.sk
15 - O, POL - PŽ zástup-Szászová Natália, Mgr. 213 1 02/204 43 815 natalia.szaszova@upsvr.gov.sk
16 - SA - SM Studená Zuzana, Mgr. 214 1 02/204 43 827 Zuzana.Studena@upsvr.gov.sk
17 - J, N Bruderová Rita 214 1 02/204 43 849 rita.bruderova@upsvr.gov.sk
18 - E, T, Ť, Z zástup Melečki, Kálmánová 216 1 @upsvr.gov.sk
19 - PA - POK, U Melečki Denisa 216 1 02/204 43 720 denisa.melecki@upsvr.gov.sk
20 - Koo-Kub zastupuje Ernstová Zuzana 218 1 02/204 43 602 @upsvr.gov.sk
21 - KAM-KOŇ Ernstová Zuzana, Mgr. 218 1 02/204 43 823 Zuzana.Ernstova@upsvr.gov.sk
24 - HA - HOP Poórová Patrícia 222 1 02/204 43 879 Patricia.Poorova@upsvr.gov.sk
25 - HOR-HŽ, KUC-KŽ Janovská Zuzana, Mgr. 224 1 02/204 43 634 Zuzana.Janovska@upsvr.gov.sk
27 - I,W, BUD-BŽ, dožiadania Wűrflová Valéria 225 1 02/204 43 810 Valeria.Wurflova@upsvr.gov.sk
28 - F,CH Vagundová Zdena, Mgr. 226 1 02/204 43 612 Zdena.Vagundova@upsvr.gov.sk
29 - MB - MŽ Macková Michaela, Mgr. 226 1 02/204 43 622 Michaela.Mackova@upsvr.gov.sk
30 - BES - BUČ Juroszeková Bobošíková Ivana 229 1 02/204 43 721 Ivana.JuroszekovaBobosikova@upsvr.gov.sk
32 - A, Á, L, Ľ Šramková Zuzana, Ing. 229 1 02/204 43 730 Zuzana.Sramkova@upsvr.gov.sk
33 - D, Ď zástup - Vagundová, Macková 228 1. @upsvr.gov.sk
34 - KA - KAL, MA - MAŽ Fabiánová Nora, Mgr. 228 1 02/204 43 633 Nora.Fabianova@upsvr.gov.sk
35 - C, Č Podmajerská Mária 227 1 02/204 43 933 Maria.Podmajerska@upsvr.gov.sk
36 - BA - BER zástup Podmajerská 227 1 @upsvr.gov.sk
Úsek služieb pre občana – Detašované pracovisko Bratislava IV - Karloveská 6/C (budova Alianz)
vedúca úseku Majerčáková Mária, Mgr. 625 6 02/204 48 800 maria.majercakova@upsvr.gov.sk
Recepcia Neuwirthová Jana 624 6 02/204 48 828 Jana.Neuwirthova@upsvr.gov.sk
Recepcia Klasová Božena 624 6 02/204 48 829 Bozena.Klasova@upsvr.gov.sk
P, J Pešková Silvia 616 6 02/204 48 806 Silvia.Peskova@upsvr.gov.sk
H, O, I Marušová Mária, Ing. 616 6 02/204 48 804 Maria.Marusova@upsvr.gov.sk
D,Ď,Ma-Me,Dz,Dž,Z Zednikovičová Zuzana 616 6 02/204 48 820 zuzana.zednikovicova@upsvr.gov.sk
Ka-Kn,R,T.Ť Náterová Slavka, Ing. 615 6 02/204 48 808 slavka.naterova@upsvr.gov.sk
L,Ľ,N,Ň,V,W,Ch Segešová Helena 615 6 02/204 48 812 Helena.Segesova@upsvr.gov.sk
S,Š Slivová Miroslava, Ing. 614 6 02/204 48 811 miroslava.slivova@upsvr.gov.sk
G,Ko-Kž,U Sýkorová Beáta 614 6 02/204 48 826 Beata.Sykorova@upsvr.gov.sk
A,C,E,F,Q,X,Y,Mi-Mu Dická Jarmila, Ing. 621 6 02/204 48 815 jarmila.dicka@upsvr.gov.sk
B,Č Benediková Gabriela 621 6 02/204 48 802 Gabriela.Benedikova@upsvr.gov.sk
Recepcia Hudecová Nora, Bc. 629 6 02/204 48 805 nora.hudecova@upsvr.gov.sk
Úsek služieb pre občana – Detašované pracovisko Bratislava V - Kutlíkova 17 (budova Technopol)
vedúca úseku Sarköziová Eva, Mgr. 212 2 02/204 50 837 Eva.Sarkoziova@upsvr.gov.sk
Ba - Br Obertová Mária 210 2 02/204 50 836 Maria.Obertova@upsvr.gov.sk
D, F Karabová Alena 210 2 02/204 50 835 Alena.Karabova@upsvr.gov.sk
Bs - Bz, H, Juríková Alena, Bc. 210 2 02/204 50 833 Alena.Jurikova@upsvr.gov.sk
Ko – Kz Kramarčíková Anna, Mgr. 210 2 02/ 204 50 839 Anna.Kramarcikova@upsvr.gov.sk
C, Ch, I, J, Hanzelová Ľudmila 211 2 02/204 50 844 Ludmila.Hanzelova@upsvr.gov.sk
M, E Heribanová Zdenka 215 2 02/204 50 842 Zdenka.Heribanova@upsvr.gov.sk
P, N Rigáňová Renáta 215 2 02/204 50 841 Renata.Riganova@upsvr.gov.sk
V, W, Y, Z Koštialová Jana, PaedDr. 216 2 02/204 50 840 Jana.Kostialova@upsvr.gov.sk
Sa - Sr Miklášová Jana, Bc. 216 2 02/204 50 830 Jana.Miklasova@upsvr.gov.sk
L, R, O Šipekyová Veronika, Mgr. 209 2 02/204 50 843 Veronika.Sipekyova@upsvr.gov.sk
Ka - Kn, G, A, Veselová Martina, Mgr. 209 2 02/204 50 845 Martina.Veselova@upsvr.gov.sk
St - Sz, T, U Sládeková Iveta 209 2 02/204 50 831 iveta.sladekova@upsvr.gov.sk
Recepcia Kučerová Miriam 208 2 02/204 50 817 miriam.kucerova@upsvr.gov.sk
Recepcia Krivosudská Helena 208 2 02/204 50 829 Helena.Krivosudska@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
koordinátor referátu, informačné karty, povolenia na zamestnávanie cudzincov zastupuje Vaculínová Daniela, Ing. 314 2 02/204 43 873 daniela.vaculinova@upsvr.gov.sk
Informačné karty Balabanská Magdaléna, Ing. 314 2 02/204 43 872 Magdalena.Balabanska@upsvr.gov.sk
Informačné karty Pavelka Jakub 314 2. 02/204 43 861 jakub.pavelka@upsvr.gov.sk
Nahlasovanie VPM Bošanská Milada, Bc. 315 2 02/204 43 874 Milada.Bosanska@upsvr.gov.sk
Nahlasovanie VPM Rábeková Dana, Ing. 315 2 02/204 43 898 Dana.Rabekova@upsvr.gov.sk
Informačné karty Garajová Zlatica, Bc. 316 2 02/204 43 831 Zlatica.Garajova@upsvr.gov.sk
EURES, Informačné karty Poizlová Magdaléna, Ing. 319 2 02/204 43 710 Magdalena.Poizlova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Stavbárska 6, Bratislava - Neklientské pracovisko
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Osvaldová Zlatica, Mgr. 02/204 57 600 Zlatica.Osvaldova@upsvr.gov.sk
HN a NV všetko Holič Peter, Ing. 02/204 57 630 Peter.Holic@upsvr.gov.sk
ŠSD - Prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, náhradná osobná starostlivosť, jednorázové dávky
Bratislava I a III Libič Andrej, Mgr. 02/204 57 614 Andrej.Libic@upsvr.gov.sk
Bratislava II Árvová Lenka, Mgr. 02/204 57 889 lenka.arvova@upsvr.gov.sk
Bratislava IV Tancošová Tatiana, Mgr. 02/204 57 825 Tatiana.Tancosova@upsvr.gov.sk
Bratislava V Ocilka Peter, Mgr. 02/204 57 885 Peter.Ocilka@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi a náhradné výživné
BA všetky obvody Košťanyová Adriana, Ing. 02/204 57 718 Adriana.Kostanyova@upsvr.gov.sk
Koordinácia rodinných dávok a príspevku na starostlivosť EÚ
BA všetky obvody Rusnáková Lucia, Mgr. 02/204 57 950 Lucia.Rusnakova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka  odboru Mrázová Silvia, Ing. 515A 4 02/204 43 828 mrazova.silvia@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Bratislava I – III
odvody za nezam. Obč. ZP + APZ, predchádzajúci súhlas s rozviazaním PP s obč. ZŤP, správne konanie Hardy Mária, PhDr. 521 4. 02/20 443 883 maria.hardy@upsvr.gov.sk
správne konanie Koštialová Lucia, Mgr. 529 4. lucia.kostialova@upsvr.gov.sk
správne konanie Michalková Stanislava 529 4. 02/20 443 842 michalkova.stanislava@upsvr.gov.sk
správne konanie Staňová Helena 528 4. 02/204 43 824 Helena.Svardova@upsvr.gov.sk
Agenda správneho konania Bratislava IV
správne konanie Gálisová Ingrid RNDr. 620 6 02/204 48 803 Ingrid.Galisova@upsvr.gov.sk
Agenda správneho konania Bratislava V
správne konanie Pôbišová Terézia 211 2 02/204 50 838 Terezia.Pobisova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Hudyová Denisa, Mgr. 613 5 02/204 43 936 denisa.hudyova@upsvr.gov.sk
§ 46 – vzd. a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ, § 47 – vzd. a príprava pre trh práce zamestn., § 54 ods. 1 písm. d) –prísp.na rekv. REPAS+, KOMPAS+ Brezinová Marta 611 5 02/204 43 852 Marta.Brezinova@upsvr.gov.sk
§ 46 – vzd. a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ, § 47 – vzd. a príprava pre trh práce zamestn., § 54 ods. 1 písm. d) –prísp.na rekv. REPAS+, KOMPAS+ Hrušková Darina 611 5 02/204 43 882 Darina.Hruskova@upsvr.gov.sk
odborný poradca BA I-III Jackanin Magdaléna, Mgr. 129 prízemie 02/204 43 707 magdalena.jackanin@upsvr.gov.sk
odborný poradca BA I-III Kukučková Helena, Mgr. 130 prízemie 02/204 43 611 Helena.Kukuckova@upsvr.gov.sk
§ 54 - projekty, § 47 – vzd. a príprava pre trh práce zamestn. Gonos Ivan, Mgr. 612 5 02/204 43 905 ivan.gonos@upsvr.gov.sk
§ 54 - projekty, § 47 – vzd. a príprava pre trh práce zamestn. Reichová Zuzana, Ing. 612 5 02/204 43 869 zuzana.reichova2@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania Bratislava IV
odborný poradca (Detašované pracovisko BA IV) Vrábliková Helena, PhDr. 613 6. 02/204 48 723 helena.vrablikova@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania Bratislava V
odborný poradca (Detašované pracovisko BA V) Bakajová Jana, Mgr. 205 2 02/204 50 805 Jana.Bakajova@upsvr.gov.sk

Oddelenie AOTP a ESF

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
poverená vedením oddelenia Krásna Denisa, Mgr. 631 5 02/204 43 866 denisa.krasna@upsvr.gov.sk
§ 59 – Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP-OSZČ Ostrožlíková Katarína, Bc. 629 5 02/204 43 881 Katarina.Ostrozlikova@upsvr.gov.sk
§ 55 – Priznanie postavenia CHD/CHP, § 56 – Príspevok na zriadenie CHD/CHP, § 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP-OSZČ Bažíková Janette, Bc. 629 5 02/204 43 876 Janette.Bazikova@upsvr.gov.sk
§ 50 – Príspevok pre znevýhodneného UoZ, § 50j – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, § 50 k – Príspevok na podporu udržania PM, § 51 – Príspevok na vykonávanie absolvent. praxe, § 51a – Príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelnom platenom zamestnaní Peter Topor 627 5 02/204 43 877 peter.topor@upsvr.gov.sk
§ 32 ods. 12 písm. d) – Náhrada časti cestovných nákladov, § 49 – Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 53 – Príspevok na dochádzku za prácou, § 56a – Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, § 57 – Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť Kiseľ Michal 627 5 02/204 43 806 michal.kisel@upsvr.gov.sk
projektový z. Šuba Michal 627 5 02/204 43 836 Michal.Suba@upsvr.gov.sk
§ 52 - Príspevok na aktivačnú činnosť pre obec a samosprávne kraje, § 52a – Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, § 53a - Príspevok na podporu mobility za prácou, § 53c - Príspevok na presťahovanie sa za prácou Palkovič Červeňanská Jarmila, Mgr. 626 5 02/204 43 875 Jarmila.PalkovicCervenanska@upsvr.gov.sk
§ 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP Košovská Eva, Ing. 628 5 02/204 43 880 Eva.Kosovska@upsvr.gov.sk
§ 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP Melichová Veronika, Mgr. 628 5 02/204 43 942 Veronika.Melichova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mikulová Oľga, PhDr. 614 5 02/204 43 863 olga.mikulova@upsvr.gov.sk
Koordinátor Jurčovičová Valéria 617 5 02/204 43 737 valeria.jurcovicova@upsvr.gov.sk
Koordinátor Kadaňková Jarmila 617 5 02/204 43 991 jarmila.kadankova@upsvr.gov.sk
Koordinátor Zváč Marian, Ing. 617 5 02/204 43 713 marian.zvac@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Svoradova 1, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Blahová Andrea, Mgr. 515B 4 02/204 43 801 andrea.blahova@upsvr.gov.sk
vedúci oddelenia Balog František, Mgr. 206 1 02/204 54 803 frantisek.balog@upsvr.gov.sk
Bratislava I
schvaľovateľ referátu + SPO pre BA III- G, L, U, X Fialová Jana, Mgr. 306 2 02/204 54 807 jana.fialova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela mládeže a PFO Kulhavá Ela, Mgr. 204 1 02/204 54 847 ela.kulhava@upsvr.gov.sk
SPO – H, Ch, I, J, L, M, N, P, O, R, S, Š, U ,Y, X Čurdová Jana, Mgr. 205 1 02/204 54 820 Jana.Curdova@upsvr.gov.sk
SPO – A, B, C, Č, D, E, F, G, K, T, V, W, Z, Ž Vlasovová Margita, Mgr. 205 1 02/204 54 846 margita.vlasovova@upsvr.gov.sk
NRS + ústavná starostlivosť Bolebruchová Mária, Bc. 204 1 02/204 54 814 Maria.Bolebruchova@upsvr.gov.sk
Bratislava II
Schvaľovateľ referátu a SPO - Štrkovec Miškech Martin,PhDr. 413 3 02/204 54 841 martin.miskech@upsvr.gov.sk
SPO – Dolné hony, Prievoz, Mlynské Nivy, starý Ružinov, Ružinov Gáborová Gabriela, Mgr. 403 4 02/204 54 856 gabriela.gaborova@upsvr.gov.sk
SPO – Podunajské Biskupice, POŠEŇ a TRÁVNIKY, Prievoz Dušaničová Alexandra, Mgr. 409 3 02/204 54 828 Alexandra.Dusanicova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela Vrakuňa Frťalová Alena, Mgr. 408 3 02/204 54 808 alena.frtalova@upsvr.gov.sk
SPO - Vrakuňa, Mlynské Nivy, starý Ružinov, Ružinov Marmanová Simona, Mgr. 411 3 02/204 54 829 simona.marmanova@upsvr.gov.sk
NRS, H - M Hanková Lenka, Mgr. 406 3 02/204 54 8143 lenka.hankova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela Ružinov Bahurinský Andrej, Mgr. 408 3 02/204 54 888 Andrej.Bahurinsky@upsvr.gov.sk
SPO -Trnávka, Ostredky, Vlčie hrdlo, POŠEŇ a TRÁVNIKY, Prievoz Špinerová Františka, Mgr. 408 3 02/204 54 810 spinerova.frantiska@upsvr.gov.sk
NRS, N - Ž Petrišinová Katarína, Mgr. 406 3 02/204 54 825 Katarina.Petrisinova@upsvr.gov.sk
NRS, A - G Vargová Lenka, Bc. 412 3 02/204 54 840 Lenka.Vargova2@upsvr.gov.sk
Bratislava III
SPO – P, W, Z, Ž, Q Labuda Roman, Mgr. 308 2 02/204 54 837 Roman.Labuda@upsvr.gov.sk
schvaľovateľ referátu + SPO - G, L, U, X Fialová Jana, Mgr. 306 2 02/204 54 807 Jana.Fialova@upsvr.gov.sk
Kuratela mládeže + ústavná starostlivosť + PFO Klimová Katarína, Mgr. 304 2 02/204 54 806 Katarina.Klimova2@upsvr.gov.sk
NRS + PS + osvojenie Benecová Nikola, Mgr. PhD. 304 3 02/204 54 858 nikola.benecova@upsvr.gov.sk
SPO -C, Č, V Jelínková Andrea, Bc. 310 2 02/204 54 804 andrea.jelinkova@upsvr.gov.sk
SPO - N, O, R, S, Š, T, Ť Šimová Nicol, Mgr. 310 2 02/204 54 861 nicol.simova@upsvr.gov.sk
SPO – A, J, I, K, M, O,Y Karlíková Viera, PhDr. 310 2 02/204 54 831 Viera.Karlikova@upsvr.gov.sk
SPO - D, Ď, E, F, H, Ch Daniž Ján, Mgr. 308 2 02/204 54 805 jan.daniz@upsvr.gov.sk
Bratislava IV
schvaľovateľka referátu a agenda SPO – Devín Labudová Vladimíra, Mgr. 319 2 02/204 54 815 Vladimira.Labudova@upsvr.gov.sk
SPO – Dúbravka (841 01) Kmotorková Monika, Mgr. 319 2 02/204 54 813 Monika.Kmotorkova@upsvr.gov.sk
SPO – Dúbravka (841 02) Danišová Vladimíra, Mgr. 318 2 02/204 54 833 vladimira.danisova@upsvr.gov.sk
SPO – Karlova Ves-Dlhé diely (841 05) + Lamač Škultétyová Veronika, Mgr. 318 2 02/204 54 824 veronika.skultetyova@upsvr.gov.sk
SPO – Devínska Nová Ves Tóthová Kristína , Mgr. 318 2 02/204 54 823 Kristina.Tothova3@upsvr.gov.sk
SK – Dúbravka + Lamač + Karlova Ves 841 04 Blahová Andrea, Mgr. 313 2 02/204 54 836 andrea.blahova@upsvr.gov.sk
SK -K. Ves - Dlhé Diely 841 05 + Devín + DNV + Záhr. Bystrica Yaghy Baňáková Jana, Mgr 313 2 02/204 54 817 jana.yaghybanakova@upsvr.gov.sk
NRS + ÚS - Dúbravka + Lamač Endreslová Zuzana, Mgr. 305 2 02/204 54 832 Zuzana.Endreslova@upsvr.gov.sk
NRS + ÚS Karlova Ves + Devín + DNV + Z. Bystrica Malíková Lenka, Mgr. 314 2 02/204 54 821 lenka.malikova@upsvr.gov.sk
SPO - Karlova Ves (841 04) + Záhr. Bystrica Horňáková Linda, Mgr. 319 2 02/204 54 853 linda.hornakova@upsvr.gov.sk
špecializovaná agenda Gnipová Radoslava, Mgr. 313 2 02/204 54 864 radoslava.gnipova@upsvr.gov.sk
Bratislava V
schvaľovateľ referátu + SPO - A, D, Ď, F, M, O, Š, U, W, Y, Ž Zeleňák Jozef, Mgr. 218 1 02/204 54 826 jozef.zelenak@upsvr.gov.sk
SK-A,B,C,Č,CH,I,M,S,Š,V,Z,Ž D,E,F,G,H,J,K,L,N,O,P,R,T,U Blehová Ivana, PhDr. 218 1 02/204 54 809 ivana.blehova@upsvr.gov.sk
SK - D, E, F, G, H, J, K, L, N, O, P, R, T, U Šidíková Adriana, Mgr. 219 1 02/204 54 849 adriana.sidikova@upsvr.gov.sk
SPO - R, V Sokolíková Katarína, Bc. 220 1 02/204 54 818 katarina.sokolikova@upsvr.gov.sk
SPO – N, S, T, Ť, Z Ovádeková Eva, Mgr. 215 1 02/204 54 816 Eva.Ovadekova@upsvr.gov.sk
SPO - F, M, Š Gašparová Ingrid, Mgr. 215 1 02/204 54 857 ingrid.gasparova@upsvr.gov.sk
SPO – Č, E, G, K Fáberová Adriána, Mgr. 215 1 02/204 54 827 adriana.faberova@upsvr.gov.sk
NRS Slezáková Silvia, Mgr. 210 1 02/204 54 834 silvia.slezakova2@upsvr.gov.sk
SPO - B, I, CH, L, P Klein Branko, PhDr. 215 1 02/204 54 851 branko.klein@upsvr.gov.sk
SPO – C, H + NRS Matušková Barbora, Mgr. 214 1 02/204 54 863 barbora.matuskova@upsvr.gov.sk
NRS - L - Z Kosíková Ľubica, Mgr. 210 1 02/204 54 822 Lubica.Kosikova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
odborný poradca pre oblasť drogových a iných závislostí Prelovská Gabriela, Mgr. 403 3 02/204 54 842 Gabriela.Prelovska@upsvr.gov.sk
Bratislava I a IV
psychológ Ürgeová Zuzana, Mgr. 02/204 54 835 zuzana.urgeova2@upsvr.gov.sk
Bratislava II
psychológ Sasváry Nicolette, Mgr. 3 02/204 54 844 nicolette.sasvary@upsvr.gov.sk
Bratislava III
psychológ Chrenková Anna, PhDr. 412 3 02/204 54 819 Anna.Chrenkova@upsvr.gov.sk
Bratislava V
psychológ Pavúk Tomáš, Mgr. 306 2 02/204 54 852 tomas.pavuk@upsvr.gov.sk
Orgán SPOD a SK NRS
NRS BA I-III Špaleková Zuzana, Mgr. 313 2 02/204 54 811 Zuzana.Spalekova@upsvr.gov.sk
NRS BA IV-V Zvijasová Alžbeta, Mgr. 313 2 02/204 54 839 Alzbeta.Zvijasova@upsvr.gov.sk
NRS MA, PK, SC Haťapková Zuzana, Mgr. 313 2 02/204 54 812 Zuzana.Hatapkova@upsvr.gov.sk
Národný projekt Efektivita - zamestnanci
terénny sociálny pracovník BA I - V Obernauer Matúš, Mgr. 219 2 02/204 54 850 matus.obernauer@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník BA I - V Krajčovičová Jana, Mgr. 219 2 02/204 54 850 jana.krajcovicova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník BA I - V Gnipová Radoslava, Mgr. 219 2 02/204 54 850 radoslava.gnipova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník BA I - V Zálešáková Iveta, Mgr. 219 2 02/204 54 850 iveta.zalesakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kuková Petra, Mgr. 421 3 02/204 43 952 petra.kukova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
Bratislava I
schvaľovateľ BA I - III - agenda BA III- písm. B Noskovičová Katarína, Mgr. 326 2 02/204 43 620 Katarina.Noskovicova@upsvr.gov.sk
BA I - A,B,C,Č,D,Ď, Dz, Dž, E,F,CH,I,J,K,N,O,R,V,W Hajtášová Katarína, PhDr. 323 2 02/204 43 719 Katarina.Hajtasova@upsvr.gov.sk
BA I - G,H,L,M,P,S,Š,U,T,Z,Ž Stašeková Tatiana, Mgr. 322 2. 02/204 43 708 tatiana.stasekova@upsvr.gov.sk
Bratislava II
schvaľovateľ BA II Karláková Eva, Ing. 327 2 02/204 43 808 Eva.Karlakova@upsvr.gov.sk
E, F ,G, L, Ma, Z, Ž Hrebeňár Patrik, Mgr. 332 2 02/204 43 818 patrik.hrebenar@upsvr.gov.sk
Mo, Mr, My, N, R, T, U, V, W,Y Tóthová Soňa RNDr. 331 2 02/204 43 803 Sona.Tothova@upsvr.gov.sk
Mi, Ml, S, Š Farkašová Veronika, Mgr. 332 2 02/204 43 805 Veronika.Farkasova2@upsvr.gov.sk
A, H, Mc, Me, O, P Kubátová Jana, Mgr. 331 2 02/204 43 811 Jana.Kubatova@upsvr.gov.sk
K, J Baginová Eva 330 2 02/204 43 807 Eva.Baginova@upsvr.gov.sk
B,C,Č,I,Ch,D,Ď,Dz Paprčková Zuzana, Bc. 330 2. 02/204 43 814 zuzana.paprckova@upsvr.gov.sk
Bratislava III
C, Č, E, G, K, M, U Petríková Rebeka 323 2. 02/204 43 819 rebeka.petrikova@upsvr.gov.sk
F, CH, I, L, O, P, R, T, V, W, Z, Ž zástup celá BA I-III 2 @upsvr.gov.sk
A, D, Ď, H, J, N, S, Š Noskovičová Katarína, Mgr. 326 2 02/204 43 626 kararina.noskovicova@upsvr.gov.sk
Bratislava IV
Schvaľovateľ BA IV Valentovičová Andrea, Mgr. 321 2. 02/204 43 635 Andrea.Valentovicova@upsvr.gov.sk
G, J, M, N, Ň, P Pivarčeková Miroslava Mgr. 325 2. 02/204 43 628 miroslava.pivarcekova@upsvr.gov.sk
B, E, F, K Škodler Zuzana Ing. 320 2. 02/204 43 637 zuzana.skodler@upsvr.gov.sk
H, I, O, R, Ř, S, Š Domsova Dana, Mgr. 325 2. 02/204 43 629 dana.domsova@upsvr.gov.sk
A,C,Č,D,Ď,Dz,Dž,Ch,L,Ľ,T,Ť,U,V,W,Z,Ž Nováková Barbora, Mgr. 320 2. 02/204 43 624 Barbora.Novakova@upsvr.gov.sk
Bratislava V
schvaľovateľ BA V Karailievová Silvia, Bc. 415 3. 02/204 43 608 Silvia.Karailievova@upsvr.gov.sk
A, B, C, D, Ď, E, Ch, I, O, U Tóthová Bumbalová Zuzana , Mgr. 414 3. 02/204 43 619 Zuzana.TothovaBumbalova@upsvr.gov.sk
Č, F, L, R, S, Ž Strecková Zuzana Mgr. 415 3. 02/204 43 607 zuzana.streckova@upsvr.gov.sk
Ka-Km, M, P, W Varcholová Jana Mgr. 413 3 02/204 43 618 jana.varcholova@upsvr.gov.sk
G, H, N, Kn-Kz Zaťková Silvia, Mgr. 413 3. 02/204 43 615 Silvia.Zatkova@upsvr.gov.sk
J, Š, T, Ť, V, Z Koceľová Marianna, Mgr. 413 3. 02/204 43 609 marianna.kocelova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti
Bratislava I
schvaľovateľ BA IV, V - agenda BA V - K Jasenovcová Eva, Mgr. 418 3 02/204 43 734 Eva.Jasenovcova@upsvr.gov.sk
schvaľovateľ BA I, II, III - agenda BA I - S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž Csavoly Bučková Lucia, Mgr. 419 3 02/204 43 940 lucia.csavolybuckova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, R Martincová Dana, Mgr. 423A 3 02/204 43 675 dana.martincova@upsvr.gov.sk
Bratislava II
E, I, M, N, Ň, R, Ř, Š, Ž Elznic Petra, Bc. 423 3 02/204 43 944 petra.elznic@upsvr.gov.sk
G, K, L, O, P, U, Ú, Y zástup celá BA II 423 3 @upsvr.gov.sk
H, J, S, T, W, Z Kunová Daniela, Mgr. 423 3 02/204 43 946 Daniela.Kunova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, D, Ď, F, Ch, V Gutléberová Lenka, Mgr. 423 3 02/204 43 939 lenka.gutleberova@upsvr.gov.sk
Bratislava III
A - K zástup - Csavoly Bučková Lucia, Mgr. 419 3 02/204 43 940 Lucia.CsavolyBuckova@upsvr.gov.sk
L - Ž Čaplová Edita, Mgr. 423 3 02/204 43 626 edita.caplova@upsvr.gov.sk
Bratislava IV
A - H Brežná Silvia, Mgr. 418 3 02/204 43 937 Silvia.Brezna@upsvr.gov.sk
Ch - O Ulbriková Dáša, PhDr. 424 3 02/204 43 860 Dasa.Ulbrikova@upsvr.gov.sk
P - Ž Sadloňová Viera, Mgr. 424 3 02/204 43 871 viera.sadlonova@upsvr.gov.sk
Bratislava V
K Jasenovcová Eva, Mgr. 418 3 02/204 43 734 Eva.Jasenovcova@upsvr.gov.sk
J, L, M, N, Ň, O, P, Ho - Hy Okuliarová Irena, Mgr. 423A 3 02/204 43 712 Irena.Okuliarova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, Ch, I Šutlliaková Alena, Mgr. 419 3 02/204 43 705 Alena.Sutliakova@upsvr.gov.sk
R, Ř, S, Š, T, U, Ú, V, W, Z, Ž,Ha-Hn Kovalová Žanet 417 3 02/204 43 930 Zaneta.Kovalova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Kluka Dezider, MUDr. 420 3 02/204 43 938 Dezider.Kluka@upsvr.gov.sk
Národný projekt Efektivita - zamestnanci
asistent sociálnej práce - NP Efektivita II Petráková Ivana, Mgr. 325 2 02/204 43 830
asistent sociálnej práce - NP Efektivita II Jurkáčková Michaela, Mgr. 325 2 02/204 43 830
asistent sociálnej práce - NP Efektivita II Moncmanová Nikola, Bc. 325 2 02/204 43 830
späť