Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Brezno</strong>

Oznamy úradu a novinky

Zasadanie VOZ 19.02.2019
19. 02. 2019 viac
Zasadanie VOZ 22.1.2019
19. 02. 2019 viac
Zasadanie VOZ 14.12.2018
14. 12. 2018 viac
Zasadanie VOZ 23.10.2018
24. 10. 2018 viac
Zasadanie VOZ 20.9.2018
21. 09. 2018 viac
Zasadanie VOZ 21.08.2018
21. 08. 2018 viac
Zasadanie VOZ 17.07.2018
17. 07. 2018 viac
Plán vykonávania opatrení na rok 2019

Plán vykonávania opatrení na rok 2019 pre územný obvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno

V súlade s ustanovením § 73 ods. 2 písm. e) bodu 10 a § 89 ods. 4 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno zverejňuje, na základe schválených priorít podľa § 73 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z., plán vykonávania opatrení na rok 2019 pre územný obvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

29. 06. 2018 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac