Kontakty

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Úverová pomoc - infolinka 048/2442611

Kancelária riaditeľa

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ ÚPSVR doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD. 206 2 +421 48 2442 100 martin.ridzon@upsvr.gov.sk
Sekretariát riaditeľa, zákon č. 211/2000 Z.Z. a zákon č. 122/2013 Z.z. Bc. Zuzana Balážová 206 2 +421 48 2442 101 zuzana.balazova3@upsvr.gov.sk

Osobný úrad

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Osobný úrad Ing. Emília Sliačanová 207 2 +421 48 2442 120 emilia.sliacanova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát kontroly Mgr. Janka Medveďová 207 2 +421 48 2442 130 janka.medvedova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly PhDr. Ivana Beniaková 207 2 +421 48 2442 130 ivana.beniakova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Mgr. Lenka Hlavatá Šebová PhD. 203 2 +421 48 2442 305 lenka.hlavatasebova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia sprostredkovania práce Mgr. Mária Poliaková 201 2 +421 48 2442 301 maria.poliakova@upsvr.gov.sk
Čierny Balog Ulice A-R Brezno ČSA Dolná Jesenského Jelšova Kuzmányho Mostárenská Mgr. Miriama Gromusová 3 Prízemie +421 48 2442 317 miriama.gromusova@upsvr.gov.sk
Čierny Balog Š-Z Nemecká Ráztoka Brezno Banisko Nová Pod Hôrkou Rovne Šiašovo Šramkova Štúrova Dana Pančíková 4 Prízemie +421 48 2442 317 dana.pancikova@upsvr.gov.sk
Jasenie Podbrezová Ulice Š - V Brezno 9. mája č.or. 1-27 B. Němcovej Dvoriská Hlboká Hliník Horná Hradby Hronská Hviezdoslavova Kiepka Košíkovo Pestovateľská Potočná Predné Halny Zadné Halny Ľubica Geregayová 5 Prízemie +421 48 2442 325 lubica.geregayova@upsvr.gov.sk
Bacúch Podbrezová Ulice B - S Brezno 9.mája č.or. 28-51 Černákova Fraňa Kráľa Hlavina Klepuš Kozmonautov Kukučínova Laskomerského Lichardová Mostárenská Rohozná Tisovská cesta Židlovo Mgr. Michal Zacharov 6 Prízemie +421 48 2442 325 michal.zacharov@upsvr.gov.sk
Dolná Lehota Horná Lehota Bystrá Jarabá Mýto p/Ďumbierom Brezno Baštova Brezenská Budovateľská Kriváň Ladislava Nov. Lesná Lúčky L.Sáru Moyzesova Náb. duk. hrdinov Podkoreňová Staničná ŠLN Vránskeho Záhradná Mgr. Tatiana Pazmániová 7 Prízemie +421 48 2442 320 tatiana.pazmaniova@upsvr.gov.sk
Drábsko Lom n. Rim. Sihla Michalová Brezno Fučíkova Jarmočisko Krčulova Nálepkova Stromová Školská Zúbrik Katarína Zacharovová 9 Prízemie +421 48 2442 316 katarina.zacharovova@upsvr.gov.sk
Beňuš Braväcovo Filipovo Gašparovo Brezno Cesta oslob. Dr. Clementisa Lúčna Malinovského Martin Benku Mládežnícka Poľná Rázusova Sekurisova Švermova Tehelňa Vrbová .................... Prízemie
Hronec Polomka Ulice A-N P. Polhora Brezno Cintorínska Glianska Chalupkova Kozlovo Mliekárenska M.L.Šoltésovej M.R.Štefánika Mliekárenska Pionierska Mária Jackuliaková 11 Prízemie +421 48 2442 304 maria.jackuliakova@upsvr.gov.sk
Osrblie Polomka Ulice O-Ž Predajná Brezno MPČĽ Mgr. Mária Piliarová 13 Prízemie +421 48 2442 321 maria.piliarova@upsvr.gov.sk
Valaská Brezno Bottova Jilemnického Kasárne Krátka Náb. Jána Čipku Okružná Padličkovo Sládkovičova SNP Vagnárska Železnična Bc. Janka Nemčoková 16 Prízemie +421 48 2442 324 janka.nemcokova@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie služieb pre zamestnávateľa Mgr. Mariana Maruškinová 205 2 +421 48 2442 410 mariana.maruskinova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre zamestnávateľa Mgr. Mária Kapajčíková 205 2 +421 48 2442 410 Maria.Kapajcikova@upsvr.gov.sk
Sieťový agent Mgr. Janka Turisová 205 2 +421 48 2442410 janka.turisova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mgr. Mária Helcová 9 Prízemie +421 48 2442 400 maria.helcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Mgr. Andrea Šomodiová 9 Prízemie +421 48 2442 401 andrea.somodiova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Mgr. Lucia Sudová 9 Prízemie +421 48 2442 401 lucia.sudova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Bc. Martina Strelcová 8 Prízemie +421 48 2442 404 martina.strelcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Gabriela Navrátilová 10 Prízemie +421 48 2442 402 gabriela.navratilova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva PhDr. Ivana Greguš 10 Prízemie +421 48 2442 402 ivana.gregus@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Janka Prachárová 10 Prízemie +421 48 2442 405 janka.pracharova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Mgr. Soňa Medveďová 10 Prízemie +421 48 2442 405 sona.medvedova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Bianka Kvaková 11 Prízemie +421 48 2442 403 bianka.kvakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Ing. Kvetoslava Beráková 211 2 +421 48 2442 470 kvetoslava.berakova@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát poradenstva a vzdelávania Mgr. Zlatica Zelená 213 2 +421 48 2442 350 zlatica.zelena@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Mgr. Janka Kupcová 211 2 +421 48 2442 351 janka.kupcova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Mgr. Roberta Kožiaková 211 2 +421 48 2442 351 roberta.koziakova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Ing. Adriana Pauliaková 212 2 +421 48 2442 353 adriana.pauliakova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Mgr. Eva Lukáčová 212 2 +421 48 2442 353 eva.lukacova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Ing. Štefan Puťoš 210 2 +421 48 2442 354 stefan.putos@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát správneho konania Mgr. Petra Nosková 203 2 +421 48 2442 121 petra.noskova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Ing. Martina Kučeráková 203 2 +421 48 2442 121 martina.kucerakova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny PhDr. Dáša Paučíková, PhD. 202 2 +421 48 2442 500 dasa.paucikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Monika Müllerová 105 1 +421 48 2442 640 monika.mullerova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Ing. Janka Ševčíková 105 1 +421 48 2442 642 janka.sevcikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Janka Daxnerová 105 1 +421 48 2442 642 janka.daxnerova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Ing. Dana Gerthoferová 106 1 +421 48 2442 641 dana.gerthoferova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Beáta Predajňová 107 1 +421 48 2442 671 beata.predajnova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Ing. Ivana Badinková 107 1 +421 48 2442 673 ivana.badinkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Jarmila Holubová 107 1 +421 48 2442 673 jarmila.holubova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Mgr. Erika Čermáková 102 1 +421 48 2442 600 erika.cermakova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti a plnoleté fyzické osoby - Zástupca vedúceho oddelenia PhDr. Janka Kožičková 102 1 +421 48 2442 602 janka.kozickova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti a plnoleté fyzické osoby Mgr. Lenka Ondrejkovová 102 1 +421 48 2442 602 lenka.ondrejkovova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Bc. Rebeka Goceliaková 103 1 +421 48 2442 601 rebeka.goceliakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Miriam Duľová 1 103 1 +421 48 2442 601 miriam.dulova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Anna Vraniaková 103 1 +421 48 2442 605 anna.vraniakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Ľubomíra Rončáková 104 1 +421 48 2442 603 lubomira.roncakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Radoslava Kutliaková 104 1 +421 48 2442 604 radoslava.kutliakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Ľuboslava Popperová 104 1 +421 48 2442 604 luboslava.popperova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Katarína Gašparíková 108 1 +421 48 2442 607 katarina.gasparikova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Bc. Janka Glejdurová 108 1 +421 48 2442 607 janka.glejdurova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Ivana Svinčáková Slabeciusová 113 1 0908 468 234 ivana.svincakovaslabeciusova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Veronika Giertlová 113 1 0908 463 405 veronika.giertlova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Ivana Majchútová 301 3 +421 48 2442 510 ivana.majchutova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Bc. Michaela Klinčíková 2 prízemie +421 48 2442 322 michaela.klincikova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Ing. Patrícia Martincová 2 prízemie +421 48 2442 611 patricia.martincova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom, HN, Nv a ŠSD
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
HNNVaŠSD: Obce: Braväcovo Brezno - ulice: Podkoreňová, Tisovská cesta, Pod Hôrkou, Brezenská, Kiepka, Klepuš, Laskomerského , Lesná, Lichardová, Kukučínova, Staničná, Židlovo, Rohozná, Hlavina, Hradby, Budovateľská, Chamarová, Jelšová, Lúčky, M. Benku, Mliekárenská, Poľná, Potočná DOTÁCIE : Brezno, Breznianske zrnko, Podbrezová, P. Polhora, Predajná, Telgárt, Valaská, Závadka nad Hronom, Mýto pod Ďumbierom, EBG Brezno, Dolná Lehota Mgr. Mária Poláková 208 2 +421 48 2442 518 maria.polakova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Hronec Čierny Balog - ulice: Brotovô, Drevárska, Družstevná, Hronská, J.D. Matejovie, Kopaničná, Krížna, Lesná, Lipová, Ovocinárska, P. Jilemnického, P.R. Č. Balog, Slnečná, Strakovo, Šaling, Školská, Vodárenská, Zadná AGENDA KOORDINÁCIE RODINNÝCH DÁVOK /EÚ/: Obce: Dolehron, Čierny Balog, Lom nad Rimavicou, Drábsko, Sihla Brezno - ulice: MPČĽ, Nábrežie Duk. Hrdinov, Nábrežie J. Čipku, Nálepkova, Nám.g.M.R.Štefánika, Nová, Okružná, P. Jilemnického, Padličkovo, Pestovateľská, Pionierska, Pod Hôrkou, Podkorenová, Poľna, Potočná, Predné Hálny, Rázusova, Rohozná, Rovne, Sekurisova, Sládkovičova, SNP, Staničná, Stromová, Šiašovo, Školská, Šramková, Štúrova, Štvrť L. Novomestského, Švermova, Tehelná, Tisovská cesta, Vagnárska, Vránskeho, Vrbová, Zadné Hálny, Záhradná, Zubrik, Železničná, Židlovo Ing. Miroslava Žabková 302 3 +421 48 2442 550 miroslava.zabkova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Telgárt od H po N, Pohorelá, Horná Lehota Brezno - ulice: Clementisova, Dvoriská, Hlboká, Hliník, Jesenského, Kôšikovo, Krátka, Kriváň, Rovne, Šiašovo, Štúrova, Zúbrik, Železničná Mgr. Adriana Maková 302 3 +421 48 2442 553 adriana.makova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Dolná Lehota, Ráztoka, Telgárt od A po G a od P po Z Brezno - ulice: 9. Mája, Jelšová, Mládežnícka AGENDA KOORDINÁCIE RODINNÝCH DÁVOK /EÚ/: Obce: Horehron, Rohozná, Michalová, Pohronská Polhora, Brezno - ulice: 9. Mája, B. Němcovej, Banisko, Baštová, Brezenska, Brezno, Brezno1, Budovateľská, Cesta Osloboditeľov, Cintorínska, Černáková, ČSA, Dolná, Dr. Clementisa, Dvoriská, E.M. Šoltésovej, Fraňa Kráľa, Fučíkova, Glianska, Hlavina, Hlboká, Hliník, Horná, Hradby, Hronská, Hviezdoslavova, Chalupkova, Chamarová, Jarmočisko, Jelšová, Jesenského, Jesenského, Kiepka, Klepuš, Kozlovo, Kozmonautov, Kôšikovo, Krátka, Krčulová, Kriváň, Kukučínova, Kuzmányho, Ladislava Sáru, Laskomerského, Lesná, Lichardová, Lúčky, Lúčna, M. Benku, Malinovského, Mládežnícka, Mliekarenská, Mostárenska, Moyzesova Mgr. Magdaléna Kováčiková 302 3 +421 48 2442 553 magdalena.kovacikova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD Obce: Pohronská Polhora Valaská - ulice: Budovateľská, Cesta Osloboditeľov, Chalupkova, Javorová, Kpt. J. Nálepku, Kukučínova, Mierová, Na Studničke, Októbrová, P.R. Valaská, Pod Hrbom, Pod Lipovou, Potôčky, Robotnícka, Strojárenská, Školská, Štúrova, Švermova, Tatranská, TDH, Tehelná, Vladislava Valacha, Záhradná Brezno - ulice: Brezno, Brezno PR N-Z, Ladislava Sáru, Záhradná Mgr. Dana Murínová 303 3 +421 48 2442 551 dana.murinova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Šumiac Brezno - ulice: Cesta Osloboditeľov, Cintorínska, Chalupkova, Kozmonautov, Malinovského, Moyzesova, Námestie Milana R. Štefánika, Padličkovo, Sekurisova, Sládkovičova, Švermova, ŠLN, Zadné Hálny Mgr. Martina Babčanová 303 3 +421 48 2442 519 martina.babcanova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Jasenie, Bacúch Valaská - ulice: Hronská, Nám. 1. Mája, Partizánska cesta Brezno – ulice: Bottova, Kuzmányho, Lúčna, Mostárenska, Nábr. J. Čipku, Nálepkova, Okružná, P. Jilemnického, Pionierska, Šoltésová, Šramková, Vrbová Mgr. Kristina Omamiková 303 3 +421 48 2442 519 kristina.omamikova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Michalová Brezno - ulice: Jarmočisko, Hviezdoslavová, MPČĽ, Vagnárska, Predné Hálny, Nábrežie duk. Hrdinov, Glianska, Hronská, Hviezdoslavova, Tehelná, Brezno PR – A-M Ing. Dominika Medveďová, MBA 304 3 +421 48 2442 511 dominika.medvedova@upsvr.gov.sk
Nemecká, Osrblie, Drábsko, Sihla, Lom nad Rimavicou Čierny Balog - ulice: Bánik, Bexeľ, Do Doliny, Dolná, Horná, Hlavná, Jergov, Krám, Krátka, Mlynská, Nová, Partizánska, Páleničné, Poľná, Potočná,Piliarska, Švermova, Vydrovo, Závodie. Ing. Zuzana Dyntárová 304 3 +421 48 2442 512 zuzana.dyntarova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Závadka nad Hronom, Mýto pod Ďumbierom, Bystrá, Jarabá Brezno - ulice: Dolná, Horná, Krčulova, Nová, Pestovateľská, Rázusova, Školská, Vránskeho Ing. Alena Čellárová 304 3 +421 48 2442 511 alena.cellarova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Polomka, Beňuš DOTÁCIE: Bacúch, Beňuš, Braväcovo, Čierny Balog, Heľpa, Horná Lehota, Hronec, Michalová, Šumiac, Nemecká, Polomka, Vaľkovňa, Jasenie, Pohorelá, DSA Brezno – súkromná škola Ing. Janka Maťuchová 305 3 +421 48 2442 517 janka.matuchova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Heľpa Brezno - ulice: Baštová, B. Němcovej, Banisko, Bottová, Černáková, ČSA, Fr. Kráľa, Fučíkova, Kozlovo, Stromová, SNP Mgr. Marta Janošková 305 3 +421 48 2442515 marta.janoskova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Podbrezová, Predajná, Vaľkovňa Mgr. Janka Olšiaková 305 3 +421 48 2442 515 janka.olsiakova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Aktivačné centrum Zuzana Nemčoková 109 1 +421 48 2442 472 zuzana.nemcokova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Bohuš Kosturík 109 1 +421 48 2442 472 bohus.kosturik@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Emília Oravkinová 109 1 +421 48 2442 472 emilia.oravkinova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Lívia Mondlova 109 1 +421 48 2442 472 livia.mondlova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia ekonomiky Ing. Agáta Ostranská 112 1 +421 48 2442 170 agata.ostranska@upsvr.gov.sk
Podateľňa Anna Šimkovičová 101 1 +421 48 2442 195 anna.simkovicova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Mgr. Dana Vlčeková 111 1 +421 48 2442 191 dana.vlcekova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Marián Kurek 111 1 +421 48 2442 191 marian.kurek@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Bc. Janka Kosturiková 111 1 +421 48 2442 172 janka.kosturikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Ing. Miroslava Bobáková 112 1 +421 48 2442 174 miroslava.bobakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Ing. Erika Kuviková 112 1 +421 48 2442 174 erika.kuvikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Bc. Šedivá Eva 306 3 +421 48 2442 181 eva.sediva@upsvr.gov.sk

Detašované pracovisko HEĽPA

Krížna 2, 976 68 Heľpa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agenda sprostredkovania práce
Pohorelá F-Ž, Šumiac M-Ž Bc. Ivana Nosková +421 48 2444 310 ivana.noskova2@upsvr.gov.sk
Heľpa J-Ž, Závadka n/Hronom A-H, Šumiac A-L Ing. Soňa Puťošová +421 48 2444 311 sona.putosova@upsvr.gov.sk
Pohorelá A-E Telgárt K. Harvanová -Ž Heľpa A-I Ing. Alena Šišková +421 48 2444 312 alena.siskova@upsvr.gov.sk
Valkovňa, Závadka n/Hronom Ch-Ž, Telgárt A – J. Harvanová .................... +421 48 2444 313
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Ing. Anna Kirschová +421 48 2444 470 anna.kirschova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Bc. Katarína Černáková +421 48 2444 470 katarina.cernakova@upsvr.gov.sk

Odbor metodiky informačných systémov

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Informatik Rudolf Kán 307 3 +421 48 2442 010 rudolf.kan@upsvr.gov.sk
Vecný správca RSD Mgr. Ivana Tagajová 306 3 +421 48 2442 501 ivana.tagajova@upsvr.gov.sk
späť