Kontakty

Kancelária riaditeľa

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ ÚPSVR Ing. Jozef Kalman 206 2 +421 48 2442 100 jozef.kalman@upsvr.gov.sk
Sekretariát Bc. Zuzana Balážová 206 2 +421 48 2442 101 zuzana.balazova3@upsvr.gov.sk

Osobný úrad

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Osobný úrad Ing. Emília Sliačanová 207 2 +421 48 2442 120 emilia.sliacanova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia služieb pre občana Mgr. Mária Poliaková 201 2 +421 48 2442 301 maria.poliakova@upsvr.gov.sk
BACÚCH, DRÁBSKO, LOM N/RIMAVICOU, RÁZTOKA, SIHLA, BREZNO: ČSA, Dolná, Hradby, Hlboká, Hliník, Horná, Hronská, Jesenského, Kiepka, Klepuš, Martina Benku, Poľná, Školská, Štúrova, Zúbrik Mgr. Miriama Gromusová 3 Prízemie +421 48 2442 317 miriama.gromusova@upsvr.gov.sk
NEMECKÁ, BREZNO: Banisko, Cesta oslob., Jarmočisko, Nálepkova, Nová, Pod Hôrkou, Rovne, Šiašovo, Šramkova, Tehelňa Dana Pančíková 4 Prízemie +421 48 2442 317 dana.pancikova@upsvr.gov.sk
JASENIE, PODBREZOVÁ: Ulice Š - V BREZNO: 9. mája č.or. 1-27, Boženy Němcovej, Dvoriská, Hviezdoslavova, Predné Halny, Košíkovo, Pestovateľská, Potočná Zuzana Medveďová 5 Prízemie +421 48 2442 325 zuzana.medvedova@upsvr.gov.sk
PODBREZOVÁ: Ulice B – S, BREZNO: 9.mája č.or. 28-51, Černákova , Hlavina, Jelšová, Kozmonautov, Kukučínova, Kuzmányho, Lichardová, Mostárenská, Rohozná, Tisovská cesta, Židlovo Mgr. Michal Zacharov 6 Prízemie +421 48 2442 325 michal.zacharov@upsvr.gov.sk
DOLNÁ LEHOTA, HORNÁ LEHOTA, BYSTRÁ, JARABÁ, MÝTO P/ĎUMBIEROM, BREZNO: Baštova, Brezenská, Budovateľská, Kriváň, Lesná, Lúčky, Moyzesova, Náb. duk. Hrdinov, Podkoreňová, Staničná, Vránskeho, Záhradná Mgr. Tatiana Pazmániová 7 Prízemie +421 48 2442 320 tatiana.pazmaniova@upsvr.gov.sk
MICHALOVÁ, BREZNO: Fučíková, Krčulová, Stromová Katarína Zacharovová 9 Prízemie +421 48 2442 316 katarina.zacharovova@upsvr.gov.sk
BEŇUŠ, BRAVÄCOVO, FILIPOVO, GAŠPAROVO, BREZNO: Dr. Clementisa, E. M. Šoltésovej, Chalupkova, Lúčna, Malinovského, Mládežnícka, Nám. gen. M.R.Štefánika, Mliekarenská, Sekurisova, Vrbová Bc. Lenka Kováčová 10 Prízemie +421 48 2442 316 lenka.kovacova2@upsvr.gov.sk
POLOMKA: Ulice A-N, P. POLHORA Mária Jackuliaková 11 Prízemie +421 48 2442 304 maria.jackuliakova@upsvr.gov.sk
POLOMKA: Ulice O-Ž, PREDAJNÁ, BREZNO: MPČĽ Mgr. Mária Piliarová 13 Prízemie +421 48 2442 321 maria.piliarova@upsvr.gov.sk
VALASKÁ: Ulice B – N, BREZNO: Cintorínska, Glianska, Kozlovo, Laskomerského, Pionierska, Švermova, ŠLN, Zadné Halny, Bc. Janka Nemčoková 14 Prízemie +421 48 2442 323 janka.nemcokova@upsvr.gov.sk
HRONEC, OSRBLIE, VALASKÁ: Ulice O – Z, BREZNO: Bottova, Fraňa Kráľa, Krátka, Okružná, Padličkovo, Sládkovičova, SNP Viera Krištofová 16 Prízemie +421 48 2442 324 viera.kristofova@upsvr.gov.sk
ČIERNY BALOG: Ulice A – S, BREZNO: Rázusova Mária Krištofová 17 Prízemie +421 48 2442 322 maria.kristofova@upsvr.gov.sk
ČIERNY BALOG: Ulice Š – Z, BREZNO: L. Sáru, Jilemnického, Vagnárska, Železničná Mgr. Anetta Haľaková 18 Prízemie +421 48 2442 322 anetta.halakova@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie služieb pre zamestnávateľa Mgr. Mariana Maruškinová 205 2 +421 48 2442 410 mariana.maruskinova@upsvr.gov.sk
Sieťový agent Mgr. Janka Turisová 205 2 +421 48 2442410 janka.turisova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Mgr. Lenka Hlavatá Šebová PhD. 203 2 +421 48 2442 305 Lenka.HlavataSebova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení na trhu práce
Vedúca oddelenia aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mgr. Mária Helcová 9 Prízemie +421 48 2442 400 maria.helcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mgr. Andrea Šomodiová 9 Prízemie +421 48 2442 401 andrea.somodiova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mgr. Lucia Sudová 9 Prízemie +421 48 2442 401 lucia.sudova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Vlasta Kováčiková 8 Prízemie +421 48 2442 404 vlasta.gregusova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Gabriela Navrátilová 10 Prízemie +421 48 2442 402 gabriela.navratilova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Janka Prachárová 10 Prízemie +421 48 2442 405 janka.pracharova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mgr. Soňa Medveďová 10 Prízemie +421 48 2442 405 sona.medvedova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Bianka Kvaková 11 Prízemie +421 48 2442 403 bianka.kvakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia poradenstva a vzdelávania Mgr. Zlatica Zelená 210 2 +421 48 2442 350 zlatica.zelena@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania Mgr.Eva Lukáčová 212 2 0482442353 eva.lukacova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania Bc. Martina Strelcová 8 prízemie 0482442404 martina.strelcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania Ing. Štefan Puťoš 213 2 0482442354 stefan.putos@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania Mgr. Roberta Kožiaková 211 2 0482442351 roberta.koziakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania Mgr. Lucia Švantnerová 211 2 +421 48 2442 352 lucia.svantnerova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania Ing. Adriana Pauliaková 212 2 +421 48 2442 353 adriana.pauliakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania Mgr. Janka Kupcová 211 2 +421 48 2442 351 janka.kupcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania Ing. Viera Nováková 211 2 +421 48 2442 352 viera.novakova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát správneho konania Mgr. Petra Nosková 203 2 +421 48 2442 121 petra.noskova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Ing. Martina Kučeráková 203 2 +421 48 2442 121 martina.kucerakova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca aktivačného centra Ing. Kvetoslava Beráková 110 1 +421 48 2442 470 kvetoslava.berakova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Zuzana Nemčoková 113 1 +421 48 2442 472 zuzana.nemcokova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Bohuš Kosturík 113 1 +421 48 2442 472 bohus.kosturik@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Janka Nemčoková 109 1 +421 48 2442 472 janka.nemcokova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny PhDr. Dáša Paučíková, PhD. 202 2 +421 48 2442 500 dasa.paucikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
Vedúca oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Monika Müllerová 105 1 +421 48 2442 640 monika.mullerova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Ing. Janka Ševčíková 105 1 +421 48 2442 642 janka.sevcikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Ing. Dana Gerthoferová 106 1 +421 48 2442 641 dana.gerthoferova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Janka Daxnerová 105 1 +421 48 2442 642 janka.daxnerova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Jarmila Holubová 107 1 +421 48 2442 673 jarmila.holubova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Ing. Ivana Badinková 107 1 +421 48 2442 673 ivana.badinkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Beáta Predajňová 107 1 +421 48 2442 671 beata.predajnova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Mgr. Anna Vraniaková 102 1 +421 48 2442 600 anna.vraniakova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti a plnoleté fyzické osoby Mgr. Radoslava Kutliaková 102 1 +421 48 2442 602 radoslava.kutliakova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti a plnoleté fyzické osoby PhDr. Janka Kožičková 102 1 +421 48 2442 602 janka.kozickova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Bc. Veronika Kupčoková Pečovská 103 1 +421 48 2442 601 veronika.kupcovkovapecovska@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Erika Čermáková 103 1 +421 48 2442 601 erika.cermakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Bc. Rebeka Goceliaková 103 1 +421 48 2442 601 rebeka.goceliakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Bc. Iveta Balcová 104 1 +421 48 2442 603 iveta.balcova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Katarína Gašparíková 104 1 +421 48 2442 603 katarina.gasparikova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Ľuba Baboľová 104 1 +421 48 2442 604 luba.babolova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Miriam Duľová 104 1 +421 48 2442 604 miriam.dulova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Martina Gumanová 103 1 +421 48 2442 605 martina.gumanova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Denisa Lamoš- Beňovská 102 1 +421 48 2442 605 denisa.lamos-benovska@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Radoslava Matulíková 113 1 +421 48 2442 607 radoslava.matulikova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Ivana Svinčáková Slabeciusová 113 1 +421 48 2442 607 ivana.svincakovaslabeciusova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
Vedúca oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Zuzana Dyntárová 301 3 +421 48 2442 510 zuzana.dyntarova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Polomka, Beňuš DOTÁCIE: Bacúch, Beňuš, Braväcovo, Čierny Balog, Heľpa, Horná Lehota, Hronec, Michalová, Šumiac, Nemecká, Polomka, Vaľkovňa, Jasenie, Pohorelá, DSA Brezno – súkromná škola Ing. Janka Maťuchová 305 3 +421 48 2442 517 janka.matuchova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Heľpa Brezno - ulice: Baštová, B. Němcovej, Banisko, Bottová, Černáková, ČSA, Fr. Kráľa, Fučíkova, Kozlovo, Stromová, SNP Mgr. Marta Janošková 305 3 +421 48 2442515 marta.janoskova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Nemecká, Osrblie, Drábsko, Sihla, Lom nad Rimavicou Čierny Balog - ulice: Bánik, Bexeľ, Do Doliny, Dolná, Horná, Hlavná, Jergov, Krám, Krátka, Mlynská, Nová, Partizánska, Páleničné, Poľná, Potočná,Piliarska, Švermova, Vydrovo, Závodie. Mgr. Janka Olšiaková 304 3 +421 48 2442 511 janka.olsiakova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Podbrezová, Predajná, Vaľkovňa Mgr. Silvia Grúberová 305 3 +421 48 2442 515 michaela.auxtova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Závadka nad Hronom, Mýto pod Ďumbierom, Bystrá, Jarabá Brezno - ulice: Dolná, Horná, Krčulova, Nová, Pestovateľská, Rázusova, Školská, Vránskeho Ing. Alena Čellárová 304 3 +421 48 2442 512 alena.cellarova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Šumiac Brezno - ulice: Cesta Osloboditeľov, Cintorínska, Chalupkova, Kozmonautov, Malinovského, Moyzesova, Námestie Milana R. Štefánika, Padličkovo, Sekurisova, Sládkovičova, Švermova, ŠLN, Zadné Hálny Mgr. Martina Babčanová 303 3 +421 48 2442 519 martina.babcanova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Michalová Brezno - ulice: Jarmočisko, Hviezdoslavová, MPČĽ, Vagnárska, Predné Hálny, Nábrežie duk. Hrdinov, Glianska, Hronská, Hviezdoslavova, Tehelná, Brezno PR – A-M Ing. Dominika Medveďová 304 3 +421 48 2442 511 dominika.medvedova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Jasenie, Bacúch Valaská - ulice: Hronská, Nám. 1. Mája, Partizánska cesta Brezno – ulice: Bottova, Kuzmányho, Lúčna, Mostárenska, Nábr. J. Čipku, Nálepkova, Okružná, P. Jilemnického, Pionierska, Šoltésová, Šramková, Vrbová Ing. Patrícia Martincová 303 3 +421 48 2442 519 patricia.martincova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD Obce: Pohronská Polhora Valaská - ulice: Budovateľská, Cesta Osloboditeľov, Chalupkova, Javorová, Kpt. J. Nálepku, Kukučínova, Mierová, Na Studničke, Októbrová, P.R. Valaská, Pod Hrbom, Pod Lipovou, Potôčky, Robotnícka, Strojárenská, Školská, Štúrova, Švermova, Tatranská, TDH, Tehelná, Vladislava Valacha, Záhradná Brezno - ulice: Brezno, Brezno PR N-Z, Ladislava Sáru, Záhradná Mgr. Dana Murínová 303 3 +421 48 2442 551 dana.murinova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Hronec Čierny Balog - ulice: Brotovô, Drevárska, Družstevná, Hronská, J.D. Matejovie, Kopaničná, Krížna, Lesná, Lipová, Ovocinárska, P. Jilemnického, P.R. Č. Balog, Slnečná, Strakovo, Šaling, Školská, Vodárenská, Zadná AGENDA KOORDINÁCIE RODINNÝCH DÁVOK /EÚ/: Obce: Dolehron, Čierny Balog, Lom nad Rimavicou, Drábsko, Sihla Brezno - ulice: MPČĽ, Nábrežie Duk. Hrdinov, Nábrežie J. Čipku, Nálepkova, Nám.g.M.R.Štefánika, Nová, Okružná, P. Jilemnického, Padličkovo, Pestovateľská, Pionierska, Pod Hôrkou, Podkorenová, Poľna, Potočná, Predné Hálny, Rázusova, Rohozná, Rovne, Sekurisova, Sládkovičova, SNP, Staničná, Stromová, Šiašovo, Školská, Šramková, Štúrova, Štvrť L. Novomestského, Švermova, Tehelná, Tisovská cesta, Vagnárska, Vránskeho, Vrbová, Zadné Hálny, Záhradná, Zubrik, Železničná, Židlovo Ing. Miroslava Žabková 302 3 +421 48 2442 550 miroslava.zabkova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Dolná Lehota, Ráztoka, Telgárt od A po G a od P po Z Brezno - ulice: 9. Mája, Jelšová, Mládežnícka AGENDA KOORDINÁCIE RODINNÝCH DÁVOK /EÚ/: Obce: Horehron, Rohozná, Michalová, Pohronská Polhora, Brezno - ulice: 9. Mája, B. Němcovej, Banisko, Baštová, Brezenska, Brezno, Brezno1, Budovateľská, Cesta Osloboditeľov, Cintorínska, Černáková, ČSA, Dolná, Dr. Clementisa, Dvoriská, E.M. Šoltésovej, Fraňa Kráľa, Fučíkova, Glianska, Hlavina, Hlboká, Hliník, Horná, Hradby, Hronská, Hviezdoslavova, Chalupkova, Chamarová, Jarmočisko, Jelšová, Jesenského, Jesenského, Kiepka, Klepuš, Kozlovo, Kozmonautov, Kôšikovo, Krátka, Krčulová, Kriváň, Kukučínova, Kuzmányho, Ladislava Sáru, Laskomerského, Lesná, Lichardová, Lúčky, Lúčna, M. Benku, Malinovského, Mládežnícka, Mliekarenská, Mostárenska, Moyzesova Mgr. Magdaléna Kováčiková 302 3 +421 48 2442 553 magdalena.kovacikova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Telgárt od H po N, Pohorelá, Horná Lehota Brezno - ulice: Clementisova, Dvoriská, Hlboká, Hliník, Jesenského, Kôšikovo, Krátka, Kriváň, Rovne, Šiašovo, Štúrova, Zúbrik, Železničná Mgr. Adriana Maková 302 3 +421 48 2442 553 adriana.makova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Braväcovo Brezno - ulice: Podkoreňová, Tisovská cesta, Pod Hôrkou, Brezenská, Kiepka, Klepuš, Laskomerského , Lesná, Lichardová, Kukučínova, Staničná, Židlovo, Rohozná, Hlavina, Hradby, Budovateľská, Chamarová, Jelšová, Lúčky, M. Benku, Mliekárenská, Poľná, Potočná DOTÁCIE : Brezno, Breznianske zrnko, Podbrezová, P. Polhora, Predajná, Telgárt, Valaská, Závadka nad Hronom, Mýto pod Ďumbierom, EBG Brezno, Dolná Lehota Mgr. Mária Poláková 208 2 +421 48 2442 518 maria.polakova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát kontroly Mgr. Janka Medveďová 207 2 +421 48 2442 130 janka.medvedova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly PhDr. Ivana Beniaková 207 2 +421 48 2442 130 ivana.beniakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia ekonomiky Ing. Agáta Ostranská 112 1 +421 48 2442 170 agata.ostranska@upsvr.gov.sk
Podateľňa Anna Šimkovičová 101 1 +421 48 2442 195 anna.simkovicova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Šimon Lepko 111 1 +421 48 2442 191 simon.lepko@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Marián Kurek 111 1 +421 48 2442 191 marian.kurek@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Bc. Janka Kosturiková 111 1 +421 48 2442 172 janka.kosturikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Ing. Miroslava Bobáková 112 1 +421 48 2442 174 miroslava.bobakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Ing. Erika Kuviková 112 1 +421 48 2442 174 erika.kuvikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Bc. Šedivá Eva 306 3 +421 48 2442 181 eva.sediva@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Mgr. Mária Kapajčíková 306 3 +421 48 2442 181 maria.kapajcikova@upsvr.gov.sk

Odbor metodiky informačných systémov

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Informatik Rudolf Kán 307 3 +421 48 2442 150 rudolf.kan@upsvr.gov.sk
Vecný správca RSD Mgr. Ivana Tagajová 306 3 +421 48 2442 501 ivana.tagajova@upsvr.gov.sk

Detašované pracovisko HEĽPA

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie služieb pre občana Bc. Ivana Nosková +421 48 2444 310 ivana.noskova2@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Ing. Soňa Puťošová +421 48 2444 311 sona.putosova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Ing. Anna Kirschová +421 48 2444 313 anna.kirschova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Ing. Alena Šišková +421 48 2444 312 alena.siskova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Bc. Katarína Černáková +421 48 2444 310 katarina.cernakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Mgr. Nina Varšová +421 48 2444 313 nina.varsova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Emília Oravkinová +421 48 2444 470 emilia.oravkinova@upsvr.gov.sk
späť