Kontakty

Kancelária riaditeľa

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ ÚPSVR Ing. Jozef Kalman 206 2 +421 48 2442 100 jozef.kalman@upsvr.gov.sk
Sekretariát Bc. Zuzana Balážová 206 2 +421 48 2442 101 zuzana.balazova3@upsvr.gov.sk

Osobný úrad

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Osobný úrad Ing. Emília Sliačanová 207 2 +421 48 2442 120 emilia.sliacanova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia služieb pre občana Mgr. Mária Poliaková 201 2 +421 48 2442 301 maria.poliakova@upsvr.gov.sk
BYSTRÁ, JARABÁ, MÝTO p. ĎUMB., JASENIE, RÁZTOKA, BREZNO: MPČĽ Alena Müllerová 2 Prízemie +421 48 2442 327 alena.mullerova@upsvr.gov.sk
BACÚCH, LOM nad RIM., DRÁBSKO, SIHLA, BREZNO: ČSA, Dolná, Hradby, Hronská, Jesenského, Poľná, Zúbrik Mgr. Miriama Gromusová 3 Prízemie +421 48 2442 317 miriama.gromusova@upsvr.gov.sk
NEMECKÁ, BREZNO: Banisko, Cesta osloboditeľov, Hlboká, Jarmočisko, Kiepka, M. Benku, Nálepkova, Nová, Pod Hôrkou, Rovne, Šiašovo, Šramkova, Teheľňa Dana Pančíková 4 Prízemie +421 48 2442 317 dana.pancikova@upsvr.gov.sk
PODBREZOVÁ: Ulice Š - V, BREZNO: Ulice 9.mája č.or. 1-27, B. Němcovej, Dvoriská, Hviezdoslavova, Predné Halny, Košíkovo, Pestovateľská, Potočná Zuzana Medveďová 5 Prízemie +421 48 2442 325 zuzana.medvedova@upsvr.gov.sk
PODBREZOVÁ: Ulice B - S, BREZNO: 9. mája - č.or. 28-49, Černáková, Hlavina, Jelšová, Kozmonautov, Kukučínová, Kuzmányho, Lichardová, Mostárenská, Rohozná, Tisovská cesta, Židlovo Mgr. Michal Zacharov 6 Prízemie +421 48 2442 325 michal.zacharov@upsvr.gov.sk
D. LEHOTA, H. LEHOTA, BREZNO: Baštova, Brezenská, Budovateľská, Kriváň, Lesná, Lúčky, Moyzesova, Náb. Duk. Hrdinov, Podkoreňová, Staničná, Vránskeho, Záhradná Mgr. Tatiana Pazmániová 7 Prízemie +421 48 2442 320 tatiana.pazmaniova@upsvr.gov.sk
MICHALOVÁ, BREZNO: Fučíková, Krčulová, Stromová Katarína Zacharovová 9 Prízemie +421 48 2442 316 katarina.zacharovova@upsvr.gov.sk
BEŇUŠ, BRAVÄCOVO, FILIPOVO, GAŠPAROVO, BREZNO: Dr. Clementisa, E. Šoltésovej, Chalupkova, Lúčna, Malinovského, Mládežníckeho, M.R.Štefánika, Mliekarenská, Sekurisova, Vrbová Mária Macuľová 10 Prízemie +421 48 2442 316 maria.maculova@upsvr.gov.sk
POLOMKA: Ulice A - J, P. POLHORA Mária Jackuliaková 11 Prízemie +421 48 2442 304 maria.jackuliakova@upsvr.gov.sk
POLOMKA: Ulice K - Ž, PREDAJNÁ Mgr. Mária Piliarová 13 Prízemie +421 48 2442 321 maria.piliarova@upsvr.gov.sk
Valaská: Ulice B - N Brezno: Cintorínska, Glianska, Hliník, Horná Klepuš, Kozlovo, Laskomerského, Pionierska, Školská, Švermova, Štúrova, ŠLN, Zadné Halny Bc. Eva Šedivá 14 Prízemie +421 48 2442 323 eva.sediva@upsvr.gov.sk
Hronec; Osrblie; Valaská: Ulice O - Z; Brezno: Bottova, Fraňa Kráľa, Krátka, Okružná, Padličkovo, Sládkovičova, SNP Viera Krištofová 16 Prízemie +421 48 2442 324 viera.kristofova@upsvr.gov.sk
Čierny Balog: Ulice A - S ; Brezno: Rázusova Mária Krištofová 17 Prízemie +421 48 2442 322 maria.kristofova@upsvr.gov.sk
Čierny Balog: Ulice Š - Z; Brezno: L. Sáru, P.Jilemnického, Vagnárska, Železničná Mgr. Anetta Haľaková 18 Prízemie +421 48 2442 322 anetta.halakova@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie služieb pre zamestnávateľa Mgr. Mariana Maruškinová 205 2 +421 48 2442 410 mariana.maruskinova@upsvr.gov.sk
Sieťový agent Mgr. Janka Turisová 205 2 +421 48 2442410 janka.turisova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mgr. Mária Helcová 9 Prízemie +421 48 2442 400 maria.helcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mgr. Andrea Šomodiová 9 Prízemie +421 48 2442 401 andrea.somodiova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mgr. Lucia Sudová 9 Prízemie +421 48 2442 401 lucia.sudova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Vlasta Kováčiková 8 Prízemie +421 48 2442 404 vlasta.gregusova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Simona Medveďová 10 Prízemie +421 48 2442 402 simona.medvedova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Gabriela Navrátilová 10 Prízemie +421 48 2442 402 gabriela.navratilova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Janka Prachárová 11 Prízemie +421 48 2442 405 janka.pracharova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mgr. Soňa Medveďová 11 Prízemie +421 48 2442 405 sona.medvedova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Bianka Kvaková 11 Prízemie +421 48 2442 403 bianka.kvakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia poradenstva a vzdelávania Mgr. Zlatica Zelená 210 2 +421 48 2442 350 zlatica.zelena@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania Mgr. Lucia Švantnerová 211 2 +421 48 2442 352 lucia.svatnerova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania Ing. Adriana Pauliaková 212 2 +421 48 2442 353 adriana.pauliakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania Mgr. Janka Kupcová 211 2 +421 48 2442 351 janka.kupcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania Ing. Viera Nováková 211 2 +421 48 2442 352 viera.novakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania Mgr. Eva Lukáčová 212 2 +421 48 2442 353 eva.lukacova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania Mgr.Mgr.Daniela Dianišková 205 2 +421 48 2442 354 daniela.dianiškova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát správneho konania Mgr. Petra Nosková 203 2 +421 48 2442 121 petra.noskova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Ing. Martina Kučeráková 203 2 +421 48 2442 121 martina.kucerakova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca aktivačného centra Ing. Kvetoslava Beráková 110 1 +421 48 2442 470 kvetoslava.berakova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Zuzana Nemčoková 113 1 +421 48 2442 472 zuzana.nemcokova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Bohuš Kosturík 113 1 +421 48 2442 472 bohus.kosturik@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Janka Nemčoková 109 1 +421 48 2442 472 janka.nemcokova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Lívia Mondlova 109 1 +421 48 2442 472 livia.mondlova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Lucia Košičiarová Demeterová 109 1 +421 48 2442 472 lucia.demeterova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny PhDr. Dáša Paučíková, PhD. 202 2 +421 48 2442 500 dasa.paucikova@upsvr.gov.sk
Koordinátorka ochrany detí pred násilím Mgr. Petra Kupcová Piliarová 202 2 +421 48 2442 505 petra.kupcovapiliarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
Vedúca oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Monika Müllerová 105 1 +421 48 2442 640 monika.mullerova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Ing. Janka Ševčíková 105 1 +421 48 2442 642 janka.sevcikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Ing. Dana Gerthoferová 106 1 +421 48 2442 641 dana.gerthoferova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Janka Daxnerová 105 1 +421 48 2442 642 janka.daxnerova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Jarmila Holubová 107 1 +421 48 2442 673 jarmila.holubova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Ing. Ivana Badinková 107 1 +421 48 2442 673 ivana.badinkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Beáta Predajňová 107 1 +421 48 2442 671 beata.predajnova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately PhDr. Dáša Paučíková PhD 202 2 +421 48 2442 500 dasa.paucikova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Veronika Giertlová 104 1 +421 48 2442 604 veronika.giertlova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti a plnoleté fyzické osoby Mgr. Alena Šišiaková 102 1 +421 48 2442 602 alena.sisiakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Dana Baliaková 103 1 +421 48 2442 601 dana.baliakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Anna Vraniaková 103 1 +421 48 2442601 anna.vraniakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Veronika Klimentová 104 1 +421 48 2442 603 veronika.klimentova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Bc. Dominika Hrčáková 104 1 +421 48 2442 603 dominika.hrcakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Ivana Svinčáková Slabeciusová 102 1 +421 48 2442 602 ivana.svincakovaslabeciusova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti a plnoleté fyzické osoby Mgr. Janka Uhlárová 102 1 +421 48 2442 602 janka.uhlarova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Bc. Iveta Balcová 104 1 +421 48 2442 604 iveta.balcova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
Referát poradensko-psychologických služieb Mgr. Valéria Vitézová 204 2 +421 48 2442 606 Valeria.Vitezova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
Vedúca oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Zuzana Dyntárová 301 3 +421 48 2442 510 zuzana.dyntarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Janka Maťuchová 305 3 +421 48 2442 517 janka.matuchova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Marta Janošková 305 3 +421 48 2442515 marta.janoskova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Janka Olšiaková 304 3 +421 48 2442 511 janka.olsiakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Bc. Michaela Auxtová 305 3 +421 48 2442 515 michaela.auxtova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Alena Čellárová 304 3 +421 48 2442 511 alena.cellarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Martina Babčanová 303 3 +421 48 2442 519 martina.babcanova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Dominika Medveďová 304 3 +421 48 2442 511 dominika.medvedova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Bc. Katarína Černáková 303 3 +421 48 2442 519 katarina.cernakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Dana Murínová 303 3 +421 48 2442 551 dana.murinova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Miroslava Žabková 302 3 +421 48 2442 550 miroslava.zabkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Magdaléna Kováčiková 302 3 +421 48 2442 553 magdalena.kovacikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Adriana Maková 302 3 +421 48 2442 553 adriana.makova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Mária Poláková 208 2 +421 48 2442 518 maria.polakova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát kontroly Mgr. Janka Medveďová 207 2 +421 48 2442 130 janka.medvedova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly PhDr. Ivana Beniaková 207 2 +421 48 2442 130 ivana.beniakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia ekonomiky Ing. Agáta Ostranská 112 1 +421 48 2442 170 agata.ostranska@upsvr.gov.sk
Podateľňa Anna Šimkovičová 101 1 +421 48 2442 195 anna.simkovicova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Šimon Lepko 111 1 +421 48 2442 191 simon.lepko@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Marián Kurek 111 1 +421 48 2442 191 marian.kurek@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Bc. Janka Kosturiková 111 1 +421 48 2442 172 janka.kosturikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Ľubica Auxtová 112 1 +421 48 2442 174 lubica.auxtova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Ing. Erika Kuviková 112 1 +421 48 2442 174 erika.kuvikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Mgr. Mária Kapajčíková 306 3 +421 48 2442 181 maria.kapajcikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Ing. Miroslava Bobáková 306 3 +421 48 2442 181 miroslava.bobakova@upsvr.gov.sk

Odbor metodiky informačných systémov

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Informatik Rudolf Kán 307 3 +421 48 2442 150 rudolf.kan@upsvr.gov.sk
Vecný správca RSD Mgr. Ivana Tagajová 306 3 +421 48 2442 501 ivana.tagajova@upsvr.gov.sk

Detašované pracovisko HEĽPA

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie služieb pre občana Bc. Ivana Nosková +421 48 2444 310 ivana.noskova2@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Ing. Soňa Puťošová +421 48 2444 311 sona.putosova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Ing. Anna Kirschová +421 48 2444 312 anna.kirschova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Mgr. Nina Varšová +421 48 2444 310 nina.varsova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Emília Oravkinová +421 48 2444 470 emilia.oravkinova@upsvr.gov.sk
späť