Contact

Kancelária riaditeľa

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ ÚPSVR Ing. Jozef Kalman 206 2 +421 48 2442 100 jozef.kalman@upsvr.gov.sk
Sekretariát riaditeľa, zákon č. 211/2000 Z.Z. a zákon č. 122/2013 Z.z. Bc. Zuzana Balážová 206 2 +421 48 2442 101 zuzana.balazova3@upsvr.gov.sk

Osobný úrad

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Osobný úrad Ing. Emília Sliačanová 207 2 +421 48 2442 120 emilia.sliacanova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát kontroly Mgr. Janka Medveďová 207 2 +421 48 2442 130 janka.medvedova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly PhDr. Ivana Beniaková 207 2 +421 48 2442 130 ivana.beniakova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Mgr. Lenka Hlavatá Šebová PhD. 203 2 +421 48 2442 305 lenka.hlavatasebova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia sprostredkovania práce Mgr. Mária Poliaková 201 2 +421 48 2442 301 maria.poliakova@upsvr.gov.sk
ČIERNY BALOG –ulica A-R BREZNO: ČSA, Dolná, Jesenského, Jelšova, Kuzmányho, Mostárenská Mgr. Miriama Gromusová 3 Prízemie +421 48 2442 317 miriama.gromusova@upsvr.gov.sk
ČIERNY BALOG:Ulice Š-Z, NEMECKÁ, RÁZTOKA, BREZNO: Banisko, Nová, Pod Hôrkou, Rovne, Šiašovo, Šramkova, Štúrova Dana Pančíková 4 Prízemie +421 48 2442 317 dana.pancikova@upsvr.gov.sk
JASENIE, PODBREZOVÁ: Ulice Š-V BREZNO: 9.májač,or,1-27, B.Němcovej, Dvoriská, Hlboká,Hliník, Horná, Hradby, Hronská, Hviezdoslavova, Kiepka, Košíkovo, Pestovateľská, Potočná, Predné Hálny, Zadné Hálny Zuzana Medveďová 5 Prízemie +421 48 2442 325 zuzana.medvedova@upsvr.gov.sk
BACÚCH, PODBREZOVÁ: Ulice: B-S, BREZNO: 9.mája, č.or. 28-51, Černákova, Fraňa Kráľa, Hlavina, Klepuš, Kozmonautov, Kuklučínova, Laskomerského, Lichardova, Mostárenská, Rohozná, Tisovská cesta, Židlovo Mgr. Michal Zacharov 6 Prízemie +421 48 2442 325 michal.zacharov@upsvr.gov.sk
DOLNÁ LEHOTA, HORNÁ LEHOTA, BYSTRÁ, JARABÁ, MÝTO p/ĎUMBIEROM, BREZNO: Baštová, Brezenská, Budovateľská, Kriváň, Ladislava Novomeského, Lesná, Lúčky, L.Sáru, Moyzesova, Nábrežie Duk. Hrdinovov, Podkoreňová, Staničná, ŠLN, Vránskeho, Záhradná Mgr. Tatiana Pazmániová 7 Prízemie +421 48 2442 320 tatiana.pazmaniova@upsvr.gov.sk
DRÁBSKO, LOM N/RIMAVICOU, SIHLA, MICHALOVÁ, BREZNO: Fučíková, Jarmočisko, Krčulova, Nálepkova, Stromová, Školská, Zúbrik Katarína Zacharovová 9 Prízemie +421 48 2442 316 katarina.zacharovova@upsvr.gov.sk
BEŇUŠ,BRAVÄCOVO, FILIPOVO, GAŠPAROVO,BREZNO: Cesta oslob. Dr. Clementisa Lúčna Malinovského Martin Benku Mládežnícka Poľná Rázusova Sekurisova Švermova Tehelňa Vrbová Bc. Lenka Kováčová 10 Prízemie +421 48 2442 316 lenka.kovacova2@upsvr.gov.sk
HRONEC, POLOMKA:Ulice A-N, P.POLHORA, BREZNO: Cintorínska Glianska Chalupkova Kozlovo Mliekárenska E.M.Šoltésovej M.R.Štefánika Mliekárenska Pionierska Mária Jackuliaková 11 Prízemie +421 48 2442 304 maria.jackuliakova@upsvr.gov.sk
OSRBLIE, POLOMKA:Ulice O-Ž, PREDAJNÁ, BREZNO: MPČĽ Mgr. Mária Piliarová 13 Prízemie +421 48 2442 321 maria.piliarova@upsvr.gov.sk
VALASKÁ, BREZNO: Bottova, Jilemnického, Krátka, Okružná, Padličkovo, Sládkovičova, SNP, Vagnárska, Železničná Viera Krištofová 16 Prízemie +421 48 2442 324 viera.kristofova@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie služieb pre zamestnávateľa Mgr. Mariana Maruškinová 205 2 +421 48 2442 410 mariana.maruskinova@upsvr.gov.sk
Sieťový agent Mgr. Janka Turisová 205 2 +421 48 2442410 janka.turisova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mgr. Mária Helcová 9 Prízemie +421 48 2442 400 maria.helcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Mgr. Andrea Šomodiová 9 Prízemie +421 48 2442 401 andrea.somodiova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Mgr. Lucia Sudová 9 Prízemie +421 48 2442 401 lucia.sudova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Vlasta Kováčiková 8 Prízemie +421 48 2442 404 vlasta.gregusova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Gabriela Navrátilová 10 Prízemie +421 48 2442 402 gabriela.navratilova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva PhDr. Ivana Greguš 10 Prízemie +421 48 2442 402 ivana.gregus@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Janka Prachárová 10 Prízemie +421 48 2442 405 janka.pracharova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Mgr. Soňa Medveďová 10 Prízemie +421 48 2442 405 sona.medvedova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Bianka Kvaková 11 Prízemie +421 48 2442 403 bianka.kvakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Ing. Kvetoslava Beráková 211 2 +421 48 2442 470 kvetoslava.berakova@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát poradenstva a vzdelávania Mgr. Zlatica Zelená 213 2 +421 48 2442 350 zlatica.zelena@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Mgr. Janka Kupcová 211 2 +421 48 2442 351 janka.kupcova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Mgr. Roberta Kožiaková 211 2 +421 48 2442 351 roberta.koziakova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Ing. Adriana Pauliaková 212 2 +421 48 2442 353 adriana.pauliakova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Mgr. Eva Lukáčová 212 2 +421 48 2442 353 eva.lukacova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Ing. Štefan Puťoš 210 2 +421 48 2442 354 stefan.putos@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Bc. Martina Strelcová 8 prízemie +421 48 2442 404 martina.strelcova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát správneho konania Mgr. Petra Nosková 203 2 +421 48 2442 121 petra.noskova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Ing. Martina Kučeráková 203 2 +421 48 2442 121 martina.kucerakova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny PhDr. Dáša Paučíková, PhD. 202 2 +421 48 2442 500 dasa.paucikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Monika Müllerová 105 1 +421 48 2442 640 monika.mullerova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Ing. Janka Ševčíková 105 1 +421 48 2442 642 janka.sevcikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Janka Daxnerová 105 1 +421 48 2442 642 janka.daxnerova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Ing. Dana Gerthoferová 106 1 +421 48 2442 641 dana.gerthoferova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Beáta Predajňová 107 1 +421 48 2442 671 beata.predajnova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Ing. Ivana Badinková 107 1 +421 48 2442 673 ivana.badinkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Jarmila Holubová 107 1 +421 48 2442 673 jarmila.holubova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Mgr. Anna Vraniaková 102 1 +421 48 2442 600 anna.vraniakova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti a plnoleté fyzické osoby PhDr. Janka Kožičková 102 1 +421 48 2442 602 janka.kozickova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti a plnoleté fyzické osoby Mgr. Radoslava Kutliaková 102 1 +421 48 2442 602 radoslava.kutliakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Denisa Lamoš- Beňovská 102 1 +421 48 2442 605 denisa.lamos-benovska@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Martina Gumanová 103 1 +421 48 2442 605 martina.gumanova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Bc. Rebeka Goceliaková 103 1 +421 48 2442 601 rebeka.goceliakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Erika Čermáková 103 1 +421 48 2442 601 erika.cermakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Bc. Veronika Kupčoková Pečovská 103 1 +421 48 2442 601 veronika.kupcovkovapecovska@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Miriam Duľová 104 1 +421 48 2442 604 miriam.dulova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Ľuba Baboľová 104 1 +421 48 2442 604 luba.babolova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Katarína Gašparíková 104 1 +421 48 2442 603 katarina.gasparikova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Bc. Iveta Balcová 104 1 +421 48 2442 603 iveta.balcova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Ivana Svinčáková Slabeciusová 113 1 +421 48 2442 607 ivana.svincakovaslabeciusova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Ivana Majchútová 301 3 +421 48 2442 510 ivana.majchutova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Maria Krištofová 2 prízemie +421 48 2444 322 maria.kristofova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Mgr. Anetta Haľaková 2 prízemie +421 48 2444 322 anetta.halakova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Ing. Patrícia Martincová 2 prízemie +421 48 2444 611 patricia.martincova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom, HN, Nv a ŠSD
poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom, HN, Nv a ŠSD Mgr. Janka Olšiaková 2 prízemie +421 48 2442 611 janka.olsiakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
HNNVaŠSD: Obce: Braväcovo Brezno - ulice: Podkoreňová, Tisovská cesta, Pod Hôrkou, Brezenská, Kiepka, Klepuš, Laskomerského , Lesná, Lichardová, Kukučínova, Staničná, Židlovo, Rohozná, Hlavina, Hradby, Budovateľská, Chamarová, Jelšová, Lúčky, M. Benku, Mliekárenská, Poľná, Potočná DOTÁCIE : Brezno, Breznianske zrnko, Podbrezová, P. Polhora, Predajná, Telgárt, Valaská, Závadka nad Hronom, Mýto pod Ďumbierom, EBG Brezno, Dolná Lehota Mgr. Mária Poláková 208 2 +421 48 2442 518 maria.polakova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Hronec Čierny Balog - ulice: Brotovô, Drevárska, Družstevná, Hronská, J.D. Matejovie, Kopaničná, Krížna, Lesná, Lipová, Ovocinárska, P. Jilemnického, P.R. Č. Balog, Slnečná, Strakovo, Šaling, Školská, Vodárenská, Zadná AGENDA KOORDINÁCIE RODINNÝCH DÁVOK /EÚ/: Obce: Dolehron, Čierny Balog, Lom nad Rimavicou, Drábsko, Sihla Brezno - ulice: MPČĽ, Nábrežie Duk. Hrdinov, Nábrežie J. Čipku, Nálepkova, Nám.g.M.R.Štefánika, Nová, Okružná, P. Jilemnického, Padličkovo, Pestovateľská, Pionierska, Pod Hôrkou, Podkorenová, Poľna, Potočná, Predné Hálny, Rázusova, Rohozná, Rovne, Sekurisova, Sládkovičova, SNP, Staničná, Stromová, Šiašovo, Školská, Šramková, Štúrova, Štvrť L. Novomestského, Švermova, Tehelná, Tisovská cesta, Vagnárska, Vránskeho, Vrbová, Zadné Hálny, Záhradná, Zubrik, Železničná, Židlovo Ing. Miroslava Žabková 302 3 +421 48 2442 550 miroslava.zabkova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Telgárt od H po N, Pohorelá, Horná Lehota Brezno - ulice: Clementisova, Dvoriská, Hlboká, Hliník, Jesenského, Kôšikovo, Krátka, Kriváň, Rovne, Šiašovo, Štúrova, Zúbrik, Železničná Mgr. Adriana Maková 302 3 +421 48 2442 553 adriana.makova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Dolná Lehota, Ráztoka, Telgárt od A po G a od P po Z Brezno - ulice: 9. Mája, Jelšová, Mládežnícka AGENDA KOORDINÁCIE RODINNÝCH DÁVOK /EÚ/: Obce: Horehron, Rohozná, Michalová, Pohronská Polhora, Brezno - ulice: 9. Mája, B. Němcovej, Banisko, Baštová, Brezenska, Brezno, Brezno1, Budovateľská, Cesta Osloboditeľov, Cintorínska, Černáková, ČSA, Dolná, Dr. Clementisa, Dvoriská, E.M. Šoltésovej, Fraňa Kráľa, Fučíkova, Glianska, Hlavina, Hlboká, Hliník, Horná, Hradby, Hronská, Hviezdoslavova, Chalupkova, Chamarová, Jarmočisko, Jelšová, Jesenského, Jesenského, Kiepka, Klepuš, Kozlovo, Kozmonautov, Kôšikovo, Krátka, Krčulová, Kriváň, Kukučínova, Kuzmányho, Ladislava Sáru, Laskomerského, Lesná, Lichardová, Lúčky, Lúčna, M. Benku, Malinovského, Mládežnícka, Mliekarenská, Mostárenska, Moyzesova Mgr. Magdaléna Kováčiková 302 3 +421 48 2442 553 magdalena.kovacikova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD Obce: Pohronská Polhora Valaská - ulice: Budovateľská, Cesta Osloboditeľov, Chalupkova, Javorová, Kpt. J. Nálepku, Kukučínova, Mierová, Na Studničke, Októbrová, P.R. Valaská, Pod Hrbom, Pod Lipovou, Potôčky, Robotnícka, Strojárenská, Školská, Štúrova, Švermova, Tatranská, TDH, Tehelná, Vladislava Valacha, Záhradná Brezno - ulice: Brezno, Brezno PR N-Z, Ladislava Sáru, Záhradná Mgr. Dana Murínová 303 3 +421 48 2442 551 dana.murinova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Šumiac Brezno - ulice: Cesta Osloboditeľov, Cintorínska, Chalupkova, Kozmonautov, Malinovského, Moyzesova, Námestie Milana R. Štefánika, Padličkovo, Sekurisova, Sládkovičova, Švermova, ŠLN, Zadné Hálny Mgr. Martina Babčanová 303 3 +421 48 2442 519 martina.babcanova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Michalová Brezno - ulice: Jarmočisko, Hviezdoslavová, MPČĽ, Vagnárska, Predné Hálny, Nábrežie duk. Hrdinov, Glianska, Hronská, Hviezdoslavova, Tehelná, Brezno PR – A-M Ing. Dominika Medveďová 304 3 +421 48 2442 511 dominika.medvedova@upsvr.gov.sk
Nemecká, Osrblie, Drábsko, Sihla, Lom nad Rimavicou Čierny Balog - ulice: Bánik, Bexeľ, Do Doliny, Dolná, Horná, Hlavná, Jergov, Krám, Krátka, Mlynská, Nová, Partizánska, Páleničné, Poľná, Potočná,Piliarska, Švermova, Vydrovo, Závodie. Ing. Zuzana Dyntárová 304 3 +421 48 2442 512 zuzana.dyntarova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Závadka nad Hronom, Mýto pod Ďumbierom, Bystrá, Jarabá Brezno - ulice: Dolná, Horná, Krčulova, Nová, Pestovateľská, Rázusova, Školská, Vránskeho Ing. Alena Čellárová 304 3 +421 48 2442 511 alena.cellarova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Polomka, Beňuš DOTÁCIE: Bacúch, Beňuš, Braväcovo, Čierny Balog, Heľpa, Horná Lehota, Hronec, Michalová, Šumiac, Nemecká, Polomka, Vaľkovňa, Jasenie, Pohorelá, DSA Brezno – súkromná škola Ing. Janka Maťuchová 305 3 +421 48 2442 517 janka.matuchova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Heľpa Brezno - ulice: Baštová, B. Němcovej, Banisko, Bottová, Černáková, ČSA, Fr. Kráľa, Fučíkova, Kozlovo, Stromová, SNP Mgr. Marta Janošková 305 3 +421 48 2442515 marta.janoskova@upsvr.gov.sk
HNNVaŠSD: Obce: Podbrezová, Predajná, Vaľkovňa Mgr. Silvia Grúberová 305 3 +421 48 2442 515 silvia.gruberova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Aktivačné centrum Zuzana Nemčoková 109 1 +421 48 2442 472 zuzana.nemcokova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Bohuš Kosturík 109 1 +421 48 2442 472 bohus.kosturik@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Emília Oravkinová 109 1 +421 48 2442 472 emilia.oravkinova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Lívia Mondlova 109 1 +421 48 2442 472 livia.mondlova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia ekonomiky Ing. Agáta Ostranská 112 1 +421 48 2442 170 agata.ostranska@upsvr.gov.sk
Podateľňa Anna Šimkovičová 101 1 +421 48 2442 195 anna.simkovicova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Šimon Lepko 111 1 +421 48 2442 191 simon.lepko@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Marián Kurek 111 1 +421 48 2442 191 marian.kurek@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Bc. Janka Kosturiková 111 1 +421 48 2442 172 janka.kosturikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Ing. Miroslava Bobáková 112 1 +421 48 2442 174 miroslava.bobakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Ing. Erika Kuviková 112 1 +421 48 2442 174 erika.kuvikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Bc. Šedivá Eva 306 3 +421 48 2442 181 eva.sediva@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky Mgr. Mária Kapajčíková 306 3 +421 48 2442 181 maria.kapajcikova@upsvr.gov.sk

Detašované pracovisko HEĽPA

Krížna 2, 976 68 Heľpa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pohorelá F-Ž, Šumiac M-Ž Bc. Ivana Nosková +421 48 2444 310 ivana.noskova2@upsvr.gov.sk
Heľpa J-Ž, Závadka n/Hronom A-H, Šumiac A-L Ing. Soňa Puťošová +421 48 2444 311 sona.putosova@upsvr.gov.sk
Pohorelá A-E, Telgárt K. Harvanová -Ž, Heľpa A-I Ing. Alena Šišková +421 48 2444 312 alena.siskova@upsvr.gov.sk
Valkovňa, Závadka n/Hronom Ch-Ž, Telgárt A – J. Harvanová Mgr. Nina Varšová +421 48 2444 313 nina.varsova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Ing. Anna Kirschová +421 48 2444 470 anna.kirschova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Bc. Katarína Černáková +421 48 2444 470 katarina.cernakova@upsvr.gov.sk

Odbor metodiky informačných systémov

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Informatik Rudolf Kán 307 3 +421 48 2442 150 rudolf.kan@upsvr.gov.sk
Vecný správca RSD Mgr. Ivana Tagajová 306 3 +421 48 2442 501 ivana.tagajova@upsvr.gov.sk
späť