Aktivačné centrum

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca aktivačného centra Ing. Kvetoslava Beráková 110 1 +421 48 2442 470 kvetoslava.berakova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Zuzana Nemčoková 113 1 +421 48 2442 472 zuzana.nemcokova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Bohuš Kosturík 113 1 +421 48 2442 472 bohus.kosturik@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Janka Nemčoková 109 1 +421 48 2442 472 janka.nemcokova@upsvr.gov.sk
späť