Odbor služieb zamestnanosti

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Mgr. Lenka Hlavatá Šebová PhD. 203 2 +421 48 2442 300 Lenka.HlavataSebova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení na trhu práce
Vedúca oddelenia aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mgr. Mária Helcová 9 Prízemie +421 48 2442 400 maria.helcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mgr. Andrea Šomodiová 9 Prízemie +421 48 2442 401 andrea.somodiova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mgr. Lucia Sudová 9 Prízemie +421 48 2442 401 lucia.sudova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Vlasta Kováčiková 8 Prízemie +421 48 2442 404 vlasta.gregusova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Simona Medveďová 10 Prízemie +421 48 2442 402 simona.medvedova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Gabriela Navrátilová 10 Prízemie +421 48 2442 402 gabriela.navratilova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Janka Prachárová 11 Prízemie +421 48 2442 405 janka.pracharova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mgr. Soňa Medveďová 11 Prízemie +421 48 2442 405 sona.medvedova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Bianka Kvaková 11 Prízemie +421 48 2442 403 bianka.kvakova@upsvr.gov.sk
späť