Referát kontroly

Referát kontroly

Rázusová 40, Brezno
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát kontroly Mgr. Janka Medveďová 207 2 +421 48 2442 130 janka.medvedova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly PhDr. Ivana Beniaková 207 2 +421 48 2442 130 ivana.beniakova@upsvr.gov.sk
späť