Aktivačné centrum

Aktivačné centrum

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
vedúca aktivačného centra; koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi pre obce Baďan, Banská Belá, Banský Studenec, Beluj, Dekýš, Ilija, Kozelník, Močiar, Počúvadlo, Podhorie, Prenčov, Svätý Anton, Štiavnické Bane, Vysoká a mesto Banská Štiavnica Brestovanská Viera, Ing. 125 prízemie 045/2444373 viera.brestovanska@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi Golian Filip 125 prízemie 045/2444372 filip.golian@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi pre obce Hodruša-Hámre, Horné Hámre, Hrabičov, Kľak, Ostrý Grúň, Rudno nad Hronom, Voznica, Župkov a mesto Žarnovica Holá Martina 207 1 045/2448371 martina.hola@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi pre obce Brehy, Hronský Beňadik, Malá Lehota, Orovnica, Píla, Tekovská Breznica, Veľká Lehota, Veľké Pole a mesto Nová Baňa Borošová Helena, Ing. 207 1 045/2448373 helena.borosova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi pre obce Bartošova Lehôtka, Dolná Ves, Hliník nad Hronom, Horná Ves, Hronská Dúbrava, Ihráč, Jastrabá, Kopernica, Krahule, Kremnica, Kremnické Bane, Kunešov, Lúčky, Nevoľné, Pitelová, Stará Kremnička, Trnavá Hora Albertyová Erika, Bc. 29 2 045/2445371 erika.albertyova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi pre obce Dolná Trnávka, Janova Lehota, Ladomerská Vieska, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Lovčica-Trubín, Lutila, Repište, Sklené Teplice, Slaská a mesto Žiar nad Hronom Páleníková Radka, Ing. 29 2 045/2445372 radka.palenikova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi pre obce Dolná Ždaňa, Horná Ždaňa Borošová Helena, Ing. 045/2448373 helena.borosova@upsvr.gov.sk
späť