Kontakty

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Úverová pomoc - infolinka 045/2444556

Oddelenie sprostredkovania práce

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
vedúca oddelenia Kováčová Eva, Mgr. 135 prízemie 045/2444200 eva.kovacova2@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (A, B, F, N, Z) Tichá Mária, Mgr. 120 prízemie 045/2444209 maria.tichaml@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (C, D, E, G, H, CH) Hanusková Silvia, Mgr. 122 prízemie 045/2444204 silvia.hanuskova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (I, J, L) Bačová Ivana, Ing. 121 prízemie 045/2444203 ivana.bacova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (K, M, P, T, V, W) Kubalová Jana, Mgr. 119 prízemie 045/2444201 jana.kubalova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (O, R, U) Breznická Marta 133 prízemie 045/2444208 marta.breznicka@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (S) Kašiarová Henrieta 136 prízemie 045/2444206 henrieta.kasiarova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Baďan, Banský Studenec, Beluj, Dekýš, Ilija, Kozelník, Močiar, Počúvadlo, Vysoká Breznická Marta 133 prízemie 045/2444208 marta.breznicka@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Belá Kašiarová Henrieta 136 prízemie 045/2444206 henrieta.kasiarova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Podhorie, Prenčov, Štiavnické Bane Bačová Ivana, Ing. 121 prízemie 045/2444203 ivana.bacova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Svätý Anton Hanusková Silvia, Mgr. 122 prízemie 045/2444204 silvia.hanuskova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
voľné pracovné miesta, zamestávanie občanov Európskej únie a tretích krajín Javorská Tatiana, Ing. 124 prízemie 045/2444205 tatiana.javorska@upsvr.gov.sk
povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, hromadné prepúšťanie Tichá Mária, Mgr. 132 prízemie 045/2444209 maria.tichaml@upsvr.gov.sk
poradca pre zamestnávateľov NP Spoločne hľadáme prácu III Šulcová Marianna, Ing. prízemie 045/2444202 marianna.sulcova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
vedúci úseku sprostredkovania práce Bakoš Peter, Mgr. 213 1. 045/2448200 peter.bakos@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (A, Á, C, D, Ď, Dz, Dž, E, É, F, L, Ľ, Š, T, Ť, Z, Ž) Holečková Marta 203 1. 045/2448203 marta.holeckova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (B, Č, J, R) Búryová Bronislava, Bc. 209 1. 0452448201 bronislava.buryova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (G, H, CH, U, Ú, V, W) Tomková Jana 209 1. 045/2448206 jana.tomkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (I, Í, K, M, N, Ň, O, Ó, P, S) Zliechovcová Dagmar, Ing. 203 1. 045/2448207 dagmar.zliechovcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hodruša-Hámre (A, Á, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, E, É, F, G, H, CH, I, Í, J, K, L, Ľ, M), Horné Hámre Búryová Bronislava, Bc. 209 1. 045/2448201 bronislava.buryova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hodruša-Hámre (N, Ň, O, Ó, P, R, S, Š, T, Ť, U, Ú, V, W, Z, Ž), Voznica; Recepcia Tomková Jana 209 1. 045/2448206 jana.tomkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hrabičov Zliechovcová Dagmar, Mgr. 203 1. 045/2448207 dagmar.zliechovcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kľak, Píla, Veľké Pole Holečková Marta 203 1. 045/2448203 marta.holeckova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Ostrý Grúň, Župkov Gazdíková Marta, Mgr. 208 1. 045/2448202 marta.gazdikova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa
poradenské služby pre zamestnávateľov, voľné pracovné miesta Gazdíková Marta, Mgr. 208 1. 045/2448202 marta.gazdikova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Nová Baňa, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
vedúci úseku sprostredkovania práce Naď Jaroslav, Ing. 4 3. 045/2447100 jaroslav.nad@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (A, B, C, Č, D, G, M) Kršiaková Barbora, Bc. 2 3. 045/2447201 barbora.krsiakova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (H, J, L, Ľ) Šályová Marta 1 3. 045/2447202 marta.salyova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (Ď, DZ, E, F, CH, K, N, O, R, U, V, W, Y ) Kašubová Iveta 6 3. 045/2447204 iveta.kasubova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (Š) Suchá Lenka 4 1. 045/2447206 lenka.sucha@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (S, T, Ť, Z, Ž) Debnárová Jana, Mgr. 6 3. 045/2447205 jana.debnarova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Brehy Debnárová Jana, Mgr. 6 3. 045/2447205 jana.debnarova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hronský Beňadik Kašubová Iveta 6 3. 045/2447204 iveta.kasubova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Malá Lehota Suchá Lenka 4 1. 045/2447206 lenka.sucha@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Orovnica Šályová Marta 1 3. 045/2447202 marta.salyova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Tekovská Breznica Kršiaková Barbora, Bc. 2 3. 045/2447201 barbora.krsiakova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa
poradenské služby pre zamestnávateľov, voľné pracovné miesta Šályová Marta 1 3. 045/2447202 marta.salyova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
vedúca úseku sprostredkovania práce a vedúca pracoviska Žiar nad Hronom Kropilová Daniela, JUDr. Ing. 17 1. 045/2445100 daniela.kropilova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (A, Á) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ba - Bď) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Be - Bch) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Bi - Bž) Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (C, Č) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (D, Ď) Fronková Mária 18 1. 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (E, É) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Fa - Fd) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Fe - Fž) Čížová Slávka, Bc. 7 prízemie 045/2445207 slavka.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ga -Gn) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Go - Gó) Pružinová Andrea, Mgr. 20 1. 045/2445217 andrea.pruzinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Ziar nad Hronom (Gp - Gz) Fronková Mária 18 1. 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (H) Čížová Slávka, Bc. 7 prízemie 045/2445207 slavka.cizova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (CH, I, Í, J) Orolínová Eva 19 1. 045/2445215 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Kaa - Kak) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Kal - Kaž) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Kb - Kň) Zliechovcová Miriam, Mgr. 8 prízemie 045/2445208 miriam.zliechovcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Koa - Kou) Orolínová Eva 19 1. 045/2445215 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Kov - Kož) Murínová Katarína, Mgr. 18 1. 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Kp - Kr) Orolínová Eva 19 1. 045/2445215 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ks - Kž) Pružinová Andrea, Mgr. 20 1. 045/2445217 andrea.pruzinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (L, Ľ) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ma - Mch) Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Mia - Mij) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Mik - Mň) Orolínová Eva 19 1. 045/2445215 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Mo - Mž) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (N, Ň) Zliechovcová Miriam, Mgr. 8 prízemie 045/2445208 miriam.zliechovcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (O, Ó) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Pa - Pch) Murínová Katarína, Mgr. 18 1. 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Pi - Pž) Fronková Mária 18 1. 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Q) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (R, Ř) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Sa - Sk) Fronková Mária 18 1. 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Sl - Sž) Murínová Katarína, Mgr. 18 1. 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ša - Šb) Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Šc - Šk) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Šl - Šž) Murínová Katarína, Mgr. 18 1. 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (T, Ť) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (U, Ú) Čížová Slávka, Bc. 7 prízemie 045/2445207 slavka.cizova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Va - Vch) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Vi - Vž) Čížová Slávka, Bc. 7 prízemie 045/2445207 slavka.cizova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (W, X, Y, Z) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ž) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Bzenica Čížová Slávka, Bc. 7 prízemie 045/2445207 slavka.cizova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Dolná Trnávka Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Dolná Ždaňa Pružinová Andrea, Mgr. 20 1. 045/2445217 andrea.pruzinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hliník nad Hronom (A - K) Pružinová Andrea, Mgr. 20 1. 045/2445217 andrea.pruzinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hliník nad Hronom (L - Š) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hliník nad Hronom (T - Ž) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Horná Ždaňa (A - K) Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Horná Ždaňa (L - Ž) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hronská Dúbrava Murínová Katarína, Mgr. 18 1. 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Janova Lehota Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kosorín Fronková Mária 18 1. 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Ladomerská Vieska Orolínová Eva 19 1. 045/2445215 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lehôtka pod Brehmi Fronková Mária 18 1. 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lovča Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lovčica-Trubín Zliechovcová Miriam, Mgr. 8 prízemie 045/2445208 miriam.zliechovcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lutila (A - L) Fronková Mária 18 1. 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lutila (M - Ž) Murínová Katarína, Mgr. 18 1. 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Pitelová Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Prestavlky Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Prochot Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Repište Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Sklené Teplice Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Slaská Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Stará Kremnička (A - Ř) Orolínová Eva 19 1. 045/2445215 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Stará Kremnička (S - Ž) Čížová Slávka, Bc. 7 prízemie 045/2445207 slavka.cizova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Trnavá Hora Fronková Mária 18 1. 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Vyhne Murínová Katarína, Mgr. 18 1. 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa
poradenské služby pre zamestnávateľov, organizácia výberových konaní Zliechovcová Miriam, Mgr. 8 prízemie 045/2445208 miriam.zliechovcova@upsvr.gov.sk
poradenské služby pre zamestnávateľov, organizácia výberových konaní Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Kremnica, Dolná 95/58, 967 01 Kremnica
vedúca úseku sprostredkovania práce Kovalčíková Zuzana, Mgr. 1. 045/2446100 zuzana.kovalcikova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kremnica (A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, É, F, G, H, I, Í, J, K, L, Ľ, M, N, Ň, O, Ó, P, R) Ivanová Jana, Mgr. 1 1. 045/2446201 jana.ivanova2@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kremnica (S, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž) Kapustová Daša, Mgr. 1 1. 045/2446202 dasa.kapustova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Bartošova Lehôtka Rusinová Miriam, Bc. 2 1. 045/2446203 miriam.rusinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Dolná Ves Rusinová Miriam, Bc. 2 1. 045/2446203 miriam.rusinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Horná Ves Rusinová Miriam, Bc. 2 1. 045/2446203 miriam.rusinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Ihráč Rusinová Miriam, Bc. 2 1. 045/2446203 miriam.rusinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Jastrabá Rusinová Miriam, Bc. 2 1. 045/2446203 miriam.rusinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kopernica Rusinová Miriam, Bc. 2 1. 045/2446203 miriam.rusinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Krahule Kapustová Daša, Mgr. 1 1. 045/2446202 dasa.kapustova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kremnické Bane Kapustová Daša, Mgr. 1 1. 045/2446202 dasa.kapustova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kunešov Kapustová Daša, Mgr. 1 1. 045/2446202 dasa.kapustova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lúčky Rusinová Miriam, Bc. 2 1. 045/2446203 miriam.rusinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nevoľné Rusinová Miriam, Bc. 2 1. 045/2446203 miriam.rusinova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa
poradenské služby pre zamestnávateľov, voľné pracovné miesta Kapustová Dáša, Mgr. 1 1. 045/2446202 dasa.kapustova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
vedúca oddelenia Urichová Mária, Mgr. 224 1. 045/2444400 maria.urichova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 49 - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť pre pracovisko Banská Štiavnica, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (SZČ), § 57 - prísp. občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť, § 59 - prísp. na pracovného asistenta (SZČO so ZP), § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP, § 54 - NP Hrady, § 54 - NP Chyť sa svojej šance opatrenie č. 1 Podpora SZČO Belovická Monika, Ing. 209 1. 045/2444401 monika.belovicka@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 50 - vytváranie prac. miest pre znevýhod. UoZ, § 50j - podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, § 53c - prísp. na presťahovanie za prácou, § 54 - NP Chyť sa svojej šance opatrenie č. 3 Podpora znevýhod. UoZ, § 54 - Aktivácia znevýhod. UoZ opatrenie č. 3 Podpora znevýhod. UoZ Bellušová Magdaléna 221 1. 045/2444402 magdalena.bellusova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 50j - podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 54 - Pracuj, zmeň svoj život opatrenie č. 2 Podpora zamest. UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb, § 54 - Investičná pomoc pre sociálne podniky, § 54 - Pomáhame odídencom opatrenie č. 2 Podpora mobility, § 54 - Aktivácia znevýhod. UoZ opatrenie č. 3 Podpora zamestnávania znevýhod. UoZ, § 59 - prísp. na pracovného asistenta (SZČO so ZP), § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP (SZČO so ZP) Masaryková Lenka, Mgr. 222 1. 045/2444403 lenka.masarykova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 32 - náhrada cestovných výdavkov, § 47 - vzdelávanie zamestnancov, § 51 - absolventská prax, § 52 - menšie obecné služby, § 52a - dobrovoľnícka služba, § 53 - prísp. dochádzka za prácou, § 53a - prísp. na presťahovanie za prácou, §53b - prísp. na dopravu pre zamestnancov, § 54 - NP Podpora zamestnanosti aktivita č. 1 dobrovoľnícka služba, § 54 - Chyť sa svojej šance opatrenie č. 2 Podpora mentorovaného zapracovania UoZ, § 54 - Chyť sa svojej šance opatrenie č. 3 Podpora zamestnávania znevýhod. UoZ, § 54 - NP Pomáhame odídencom opatrenie č. 2 Podpora mobility, § 54 - NP Pomáhame odídencom opatrenie č. 3 Dobrovoľnícka činnosť, § 54 - NP Pomáhame odídencom opatrenie č. 4 Zapracovanie u zamestnávateľa, § 54 - NP Prax pre mladých Buzalková Zuzana, Mgr. 217 1. 045/2444404 zuzana.buzalkova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 51a - podpora vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, § 53 - prísp. dochádzka za prácou, § 53g - kompenzačné prísp. integračnému podniku, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (zamestnávateľ), § 56 - prísp. na zriadenie chránenej dielne alebo chrán. pracoviska, § 56a - prísp. na udržanie občana ZP v zamestnaní, § 59 - prísp. na pracovného asistenta, § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP (zamestnávateľ), § 54 - NP Pomáhame odídencom opatrenie č. 2 Podpora mobility Lúdiková Martina, Ing. 210 1. 045/2444405 martina.ludikova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 53g - kompenzačné prísp. integračnému podniku, § 54 - Chyť sa svojej šance opatrenie č. 2 Podpora mentorovaného zapracovania UoZ, § 54 - NP Pomáhame odídencom opatrenie č. 2 Podpora mobility, § 54 - Aktivácia znevýhod. UoZ opatrenie č. 2 Aktivácia a zaškolenie znevýhod. UoZ, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (zamestnávateľ), § 56 - prísp.na zriadenie CHD alebo CHP, § 59 - prísp. na pracovného asistenta, § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP (zamestnávateľ) Voštiarová Katarína, Bc. 220 1. 045/2444407 katarina.vostiarova@upsvr.gov.sk
ESF - národné projekty Zajvaldová Michaela, Bc. 225 1. 045/2444408 michaela.zajvaldova@upsvr.gov.sk
ESF - národné projekty Machilová Mária 225 1. 045/2444409 maria.machilova@upsvr.gov.sk
ESF - národné projekty Sentineková Lucia, Mgr. 225 1. 045/2444410 lucia.sentinekova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania
koordinátor referátu poradenstva a vzdelávania, § 54 - REPAS, § 54 - NP Pomáhame odídencom opatrenie č. 1 Vzdelávanie odídencov, § 54 - NP Aktivácia znevýhod. UoZ opatrenie č. 1 Odborné poradenské služby pre znevýhod. UoZ Gregáň Ivan, Ing. 223 1. 045/2444310 ivan.gregan@upsvr.gov.sk
§ 46 - vzdelávanie pre trh práce UoZ, § 54 - pilotné projekty, § 54 - REPAS, § 43 - odborné poradenské služby, § 54 - NP Pomáhame odídencom opatrenie č. 1 Vzdelávanie odídencov, § 54 - NP Aktivácia znevýhod. UoZ opatrenie č. 1 Odborné poradenské služby pre znevýhod. UoZ Hajduová Michaela, Ing. 214 1. 045/2444312 michaela.hajduova@upsvr.gov.sk
poradca NP Poradenstvom k zamestnaniu Slávik Marián, Mgr. 215 1. 045/2444314 marian.slavik@upsvr.gov.sk
§ 54 - NP Pomáhame odídencom - poradenstvo Vyšňanová Radovana, Mgr. 219 1. 045/2444420 radovana.vysnanova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
odborný poradca, § 43 - odborné poradenské služby, § 46 - vzdelávanie pre trh práce UoZ, § 54 REPAS, § 54 NP Pomáhame odídencom, opatrenie č. 1 Vzdelávanie odídencov, § 54 NP Aktivácia znevýhodnených UoZ, opatrenie č. 1 Odborné poradenské služby, § 54 Prvá pomoc Bakošová Monika, Mgr. 204 1. 045/2448311 monika.bakosova@upsvr.gov.sk
odborný poradca, § 43 - odborné poradenské služby, § 46 - vzdelávanie pre trh práce UoZ, § 54 REPAS, § 54 NP Pomáhame odídencom, opatrenie č. 1 Vzdelávanie odídencov, § 54 NP Aktivácia znevýhodnených UoZ, opatrenie č. 1 Odborné poradenské služby, § 54 Prvá pomoc, Kurzarbeit Briešková Miriam, Ing. 204 1. 045/2448312 miriam.brieskova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 53 a § 54 - prísp. na dochádzku za prácou, § 54 NP Chyť sa svojej šance, opatrenie č. 3 Podpora zamestnávania znevýhodnených UoZ, § 54 NP Pomáhame odídencom, opatrenie č. 2 Podpora mobility, § 54 NP Aktivácia znevýhodnených UoZ, opatrenie č. 3 Podpora zamestnávania znevýhodnených UoZ, § 54 Prvá pomoc, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (SZČ), § 57 - prísp. občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť, § 59 - prísp. na pracovného asistenta (SZČO so ZP), § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP (SZČO so ZP) Lipianska Janka, Mgr. 206 1. 045/2448401 janka.lipianska@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 49 - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 51 príspevok na absolventskú prax, § 53 a § 54 - prísp. na dochádzku za prácou, § 54 Chyť sa svojej šance, opatrenie č. 1 Podpora SZČO, § 54 NP Pomáhame odídencom, opatrenie č. 2 Podpora mobility a opatrene č. 4 Zapracovanie u zamestnávateľa, § 54 NP Prax pre mladých, § 54 Prvá pomoc, Oslancová Jana, Mgr. 206 1. 045/2448402 jana.oslancova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 32 - náhrada cestovných výdavkov, § 52 - akt.činnosť formou menších obecných služieb, § 52a - akt. činnosť formou dobrov. služby, § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 53a - prísp. na podporu mobility za prácou, §53c - prísp. na presťahovanie za prácou, § 54 - prísp. na dochádzku za prácou, § 54 NP Chyť sa svojej šance, opatrenie č. 2 Podpora mentorovaného zapracovania UoZ, § 54 NP Pomáhame odídencom, opatrenie č. 2 Podpora mobility a opatrenie č. 3 Dobrovoľnícka činnosť, § 54 NP Aktivácia znevýhodnených UoZ, opatrenie č. 2 Aktivácia a zaškolenie, § 54 Prvá pomoc Krištofová Andrea, Ing. 205 1. 045/2448403 andrea.kristofova@upsvr.gov.sk
§ 54 - NP Pomáhame odídencom - poradenstvo Dunajová Vladimíra, Ing. 205 1. 045/2448421 vladimira.dunajova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
§ 54 - NP Poradenstvom k zamestnaniu Trokšiarová Marianna, Mgr. 2 prízemie 045/2445311 marianna.troksiarova@upsvr.gov.sk
odborný poradca, § 46 - vzdelávanie pre trh práce UoZ, § 54 - pilotné projekty, § 54 - REPAS, § 43 - odborné poradenské služby zabezpečené dodávateľským spôsobom Sochorová Lucia, Mgr. 3A prízemie 045/2445312 lucia.sochorova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 52 - menšie obecné služby, § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 54 - NP PUPN, § 55 - priznanie postavenia CHD alebo CHP, § 59 prísp. na pracovného asistenta, § 60 prísp. na prevádzkové náklady CHP alebo CHD Laslavská Petra, Mgr. 27 2. 045/2445401 petra.laslavska@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 52 - menšie obecné služby, § 53 - prísp. dochádzka za prácou, § 53a - prísp. na podporu mobility za prácou, NP PUPN - Podpora udržania pracovných miest Beňová Kristína, Mgr. 27 2. 045/2445402 kristina.benova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 55 - priznanie postavenia CHD alebo CHP, § 59 prísp. na pracovného asistenta, § 60 prísp. na prevádzkové náklady CHP alebo CHD Krajčiová Lenka, Mgr. 2 prízemie 045/2445311 lenka.krajciova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
vedúca oddelenia Holendová Dagmar, Ing. prízemie 045/2444550 dagmar.holendova@upsvr.gov.sk
dotácie MPSVR SR: Banská Štiavnica ZŠ Bakomi, MŠ Guliver, MŠ Nezábudka, Banská Belá, Ilija, Podhorie, Prenčov, Štiavnické Bane; Koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ Šoučíková Jana, Bc. 336 2 045/2444551 jana.soucikova@upsvr.gov.sk
dotácie MPSVR SR: Banská Štiavnica ZŠ Horáka, ZŠ Kollára, Špeciálna ZŠ, MŠ 1.mája, MŠ Bratská, MŠ Mierová, Svätý Anton Kmeťová Petra, RNDr. 335 2. 045/2444553 petra.kmetova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (P); obec: Banská Belá, Banský Studenec, Dekýš, Kozelník, Podhorie, Prenčov; Koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ Šoučíková Jana, Bc. 336 2. 045/2444551 jana.soucikova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (H, Ch, I, J, K, L, Ľ, U, V, W, Z, Ž); obec: Baďan, Močiar, Počúvadlo, Vysoká; Koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ Juhásová Zuzana, Mgr. 335 2. 045/2444552 zuzana.juhasova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (A, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, G, M, N, Ň, O, R) Kmeťová Petra, RNDr. 335 2. 045/2444553 petra.kmetova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (S, Š, T, Ť); obec: Beluj, Ilija, Svätý Anton, Štiavnické Bane Čaklošová Viera, Bc. 336 2. 045/2444554 viera.caklosova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením" Krnáčová Ľubomíra, Mgr. 336 2. 045/2444557 lubomira.krnacova@upsvr.gov.sk
Úverová pomoc Fašáneková Ingrid, Bc. 335 2. 045/2444558 ingrid.fasanekova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
trvalý pobyt Banská Štiavnica (A, B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, F, G, H, CH, I, J K, L, Ľ, M, N, Ň, O, R, U, V, W, Z, Ž), obec: Baďan, Močiar, Počúvadlo, Vysoká Kondeková Silvia, Mgr. 131 prízemie 045/2444556 silvia.kondekova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (P, S, Š, T, Ť); obec: Banská Belá, Banský Studenec, Beluj, Dekýš, Ilija, Kozelník, Podhorie, Prenčov Svätý Anton, Štiavnické Bane Labudova Alena 132 prízemie 045/2444555 alena.labudova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (A-L) Nemcová Anna, Ing. 202 1. 045/2448561 anna.nemcova2@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (M-Ž) Jančoková Zuzana, Mgr. 202 1 045/2448560 zuzana.jancokova@upsvr.gov.sk
dotácie MPSVR SR: Hodruša-Hámre, Hronský Beňadik, Ostrý Grúň, Tekovská Breznica, Žarnovica – Základná cirkevná škola, Župkov Marková Jana, Mgr. 106 prízemie 045/2448552 jana.markova2@upsvr.gov.sk
dotácie MPSVR SR: Žarnovica ZŠ a ŠZŠ, Horné Hámre, Hrabičov, Rudno nad Hronom, Veľké Pole, Voznica Volentierová Zuzana, Mgr. 106 prízemie 045/2448554 zuzana.volentierova@upsvr.gov.sk
dotácie MPSVR SR: Nová Baňa, Brehy, Malá Lehota, Veľká Lehota Majsniarová Zdenka, Mgr. 106 prízemie 045/2448555 zdenka.majsniarova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (G, M, N, U, Ž); obec: Hodruša-Hámre, Horné Hámre, EÚ - región Žarnovica Kicková Zuzana, Ing. 109 prízemie 045/2448551 zuzana.kickova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (C, E, CH, I, P, S, T, V, W); obec: Ostrý Grúň, Píla, Veľké Pole, Voznica, Župkov Marková Jana, Mgr. 106 prízemie 045/2448552 jana.markova2@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (B, C, Č, Ď, E, F, H, J, K, L, Ľ, S, Š, Ť, W, Y, Ž); obec: Brehy, Rudno nad Hronom; EÚ – región Nová Baňa Mydlárová Eva, Bc. 109 prízemie 045/2448553 eva.mydlarova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (A, B, Č, D, Ď, F, H, J, K, L, Ľ, O, R, Š, Ť, Z); obec: Hrabičov, Kľak, Tekovská Breznica Volentierová Zuzana, Mgr. 106 prízemie 045/2448554 zuzana.volentierova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (A, D, G, CH, I, M, N, O, P, R, T, U, V, Z); obec: Hronský Beňadik, Malá Lehota, Orovnica, Veľká Lehota Majsniarová Zdenka, Mgr. 106 prízemie 045/2448555 zdenka.majsniarova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením" Daová Simona, Mgr. 104 prízemie 045/2448557 simona.daova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (K, L, Ľ, M, W, Y, Z, Ž) Matušková Alena 9 prízemie 045/2445560 alena.matuskova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (A, B, C, Č, J, O, P, R, X) Šmálová Lenka, Mgr. 9 prízemie 045/2445561 lenka.smalova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (G, H, CH, I, N, Ň, T, Ť, U,V) Hlavačková Andrea, Mgr. 11 prízemie 045/2445562 andrea.hlavackova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (D, Ď, DZ, DŽ, E, F, S, Š) Kúdelová Lenka, Mgr. 11 prízemie 045/2445563 lenka.kudelova@upsvr.gov.sk
dotácie MPSVR SR: Horná Ždaňa, Ihráč, Jastrabá, Kremnica, Kosorín, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Lovčica-Trubín, Trnavá Hora, Žiar nad Hronom, OZ Kremko Valušková Veronika 38 2. 045/2445555 veronika.valuskova@upsvr.gov.sk
dotácie MPSVR SR: Bartošova Lehôtka, Bzenica, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Hronská Dúbrava, Janova Lehota, Kopernica, Kunešov, Ladomerská Vieska, Lutila, Nevoľné, Prestavlky, Prochot, Sklené Teplice, Stará Kremnička, Vyhne, Em-klub, OZ Život v harmónii Lehotaiová Andrea, Ing. 32 2. 045/2445557 andrea.lehotaiova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): Družstevná, Duk. hrdinov (M-Ž), Jesenského, Jiráskova, J. Považana, Kutinky, Partizánska, Pod háj, Pod vršky, Štúrova, Vansovej, P.R. (R, Š - len Šarköz); trvalý pobyt Kremnica (N, Š, W); obec: Ihráč, Lovča, Lúčky, Pitelová, Repište; Koordinácia dávok EÚ (A,I-O) Jankech Gabriela 36 2. 045/2445551 gabriela.jankech@upsvr.gov.sk
občania Ukrajiny; trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): Hviezdoslavova (L-Ž), Pod Donátom, P.R. (Kaloč.); obec: Horná Ves, Horná Ždaňa, Kosorín, Trnavá Hora Krupárová Jana, Ing. 36 2 045/2445552 jana.kruparova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): M. Benku, M. Chrásteka (A-P), Nám. Matice slov., Š. Moysesa, P.R. (M-O); obec: Bartošova Lehôtka, Dolná Ves, Krahule, Lehôtka pod Brehmi, Prestavlky, Vyhne; Koordinácia dávok EÚ (P-Ž) Orolínová Dana, Mgr. 26 2. 045/2445553 dana.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A. Hlinku, Bernolákova, Dr. Jánskeho, Duk. Hrdinov (A-L), Hurbanova, J. Kráľa, Krížna, Novomestského, Svät. nám., Š. Pártošovej, Š. Petruša, P.R. (L, P); obec: Dolná Trnávka, Kopernica, Lovčica - Trubín, Sklené Teplice, Stará Kremnička (L-Ž) Fedáková Eva 33 2. 045/2445554 eva.fedakova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica) J. Kollára, Svitavská, Záhradná, P.R. Ka-Kn (okrem Kaločai), S, Š-Ž (okrem Šarköz); trvalý pobyt obec: Bzenica, Bzenica-Záhorčie, Hliník nad Hronom, Jastrabá, Kremnické Bane, Lutila (L-Ž), Prochot Valušková Veronika 38 2. 045/2445555 veronika.valuskova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A. Dubčeka, Kukučínová, Medzi vodami, Opatovská, SNP, Šašovské Podhradie, P.R. (F-G); obec: Bzenica-Bukovina, Dolná Ždaňa, Nevoľné, Stará Kremnička (A-K); Koordinácia dávok EU (B-CH) Foltánová Jitka 36 2. 045/2445556 jitka.foltanova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): Cyrila a Metoda, Hviezdoslavova (A-K), Sládkovičova, Tajovského, P.R. (H-J, Ko-Ku), Kremnica (A-L, Z, Ž); obec: Janova Lehota, Ladomerská Vieska Lehotaiová Andrea, Ing. 32 2. 045/2445557 andrea.lehotaiova@upsvr.gov.sk
rvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A. Kmeťa, A. Štefanku, J. Hollého, Hutníkov, Jilemnického, Komenského, Lúčna, M. Chrásteka (R-Ž), M. R. Štefánika, Rázusová, Rudenkova, Šoltésovej, P.R. (A-E), Kremnica (M, Ň, O, P, R, S, T, U, V, X, Y); obec: Hronská Dúbrava, Kunešov, Lutila (A-K), Slaská Locnerová Dáša 31 2. 045/2445559 dasa.locnerova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením" Ivanová Marcela, Mgr. 23 2. 045/2445558 marcela.ivanova@upsvr.gov.sk
Úverová pomoc Bilická Katarína, Mgr. 36 2. 045/2445564 katarina.bilicka@upsvr.gov.sk
Pracovisko Nová Baňa, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
prvý kontakt pre náhradné výživné a hmotnú núdzu, štátne sociálne dávky (A-L) Pischová Natália, PhDr. 2 1. 045/2447560 natalia.pischova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu a štátne sociálne dávky (M-Ž), koordinácia štátnych sociálnych dávok Blahová Silvia, Mgr. 3 1. 045/2447561 silvia.blahova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Kremnica, Dolná 95/58, 967 01 Kremnica
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Rošková Radka, Mgr. 2 1. 045/2446560 radka.roskova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
sociálnoprávna ochrana detí Sedláková Lívia, Mgr. 334 2 045/2444602 livia.sedlakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Ďurkanová Lucia, Mgr. 334 2. 045/2444605 lucia.durkanova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Lasabová Lenka, Mgr. 334 2. 045/2444604 lenka.lasabova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť Pálová Renáta, Mgr. 205 1. 045/2444603 renata.palova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately" Herceg Alex, Mgr. 205 1. 045/2444601 alex.herceg@upsvr.gov.sk
psychológ NP "DEI III" Hrabková Diana, Mgr. 317 2. 045/2444606 diana.hrabkova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
náhradná rodinná starostlivosť, ústavná starostlivosť Bartfayová Viera, Mgr. 102 prízemie 045/2448601 viera.bartfayova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí (A, B, C, Č, D, E, F, R, T) Štefanková Radmila, Mgr. 103 prízemie 045/2448602 radmila.stefankova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí (H, L, N, O, S, Š, U, V, W) Číková Dominika, Mgr. 103 prízemie 045/2448603 dominika.cikova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela Miškelová Kornélia, Mgr. 102 prízemie 045/2448604 kornelia.miskelova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí (G, CH, I, J, K, M, P, Z, Ž) Siklenková Eva, Mgr. 103 prízemie 045/2448607 eva.siklenkova@upsvr.gov.sk
psychológ NP "Rozvoj výkonu opatrení SPOD"" Forgáčová Michaela, Mgr. 414 3. 045/2448605 michaela.forgacova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately" Marušková Romana, Mgr. 413 3. 045/2448606 romana.maruskova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb, neodkladné a výchovné opatrenia (A-G, J, K, T-Y) Hlaváč Martin, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445602 martin.hlavac@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb, neodkladné a výchovné opatrenia, ústavná starostlivosť (H-I, L-Š, Z, Ž) Vašková Lenka, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445601 lenka.vaskova2@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí, kolízne opatrovníctvo trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulice): A. Dubčeka, A. Považana, Dr. Janského, Hutníkov, J. Kollára, Jilemnického, Krížna, Kutinky, Partizánska, Svitavská, Šoltésovej, Š. Pártošovej, Š. Moysesa, Š. Petruša, Štúrova, Tajovského; Kremnica (ulice): Angyalová, ČSA, J. Kollára, Kutnohorská, Ľ. Štúra, Matunákova, Zlatá; obce: Bzenica-Bukovina, Hliník nad Hronom, Dolná Ves, Horná Trnávka, Horná Ves, Horná Ždaňa, Kopernica, Lúčky, Prestavlky, Prochot, Repište, Sklené Teplice, Vyhne Garajová Jana, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445603 jana.garajova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí, kolízne opatrovníctvo trvalý pobyt: Žiar nad Hronom (ulice): A. Kmeťa, A. Hlinku, Bernolákova, Družstevná, Hurbanova, J. Straku, Jiráskova, Komenského, M. Benku, M. Chrásteka, Nám. Matice Slovenskej, Pod háj, Rázusova, Sládkovičova, SNP, Šašovské Podhradie, Vansovej; Kremnica (ulice): Dolná, Nám. SNP, Rumunskej armády, Štefánikovo nám., Továrenská, Veternícka, Zámocké nám., Zechenterova; obce: Bartošova Lehôtka, Hronská Dúbrava, Ihráč, Jastrabá, Ladomerská Vieska, Lehôtka pod Brehmi, Nevoľné, Pitelová, Stará Kremnička, Trnavá Hora, Trnavá Hora-Jalná Dolinská Jana, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445605 jana.dolinska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí, kolízne opatrovníctvo trvalý pobyt: Žiar nad Hronom (ulice): A. Štefanku, Cyrila a Metoda, Duk. hrdinov, J. Kráľa, Jesenského, J. Hollého, Kukučínova, Lúčna, M. R. Štefanika, Medzi Vodami, Novomestského, Opatovská, Pod Donátom, Pod Vŕšky, P. O. Hviezdoslava, Rudenkova, Svätokrížske nám., Záhradná; Kremnica (ulice): Banská cesta, Bystrická, J. Horvátha, J. Langsfelda, Nová Dolina, P. Križku, S. Chalupku; obce: Dolná Trnávka; Dolná Trnávka, Dolná Ždaňa, Janova Lehota, Kosorín, Krahule, Kremnické Bane, Kunešov, Lovčica-Trubín, Lovča, Lutila, Slaská Gergelyová Alžbeta, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445606 alzbeta.gergelyova@upsvr.gov.sk
náhradná starostlivosť (A-J, M); neodkladné opatrenia, výchovné opatrenia, ústavná starostlivosť (L-Ž) Fuzáková Jana, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445607 jana.fuzakova@upsvr.gov.sk
náhradná starostlivosť (K-L, N-Ž); neodkladné opatrenia, výchovné opatrenia, ústavná starostlivosť (A-K) Brigantová Janette, Mgr. 23 1. 045/2445612 janette.brigantova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately" Sedliaková Lívia, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445604 livia.sedliakova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately II" Biela Dominika, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445608 dominika.biela@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately II" Smutková Kristína, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445609 kristina.smutkova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately II" Gažiová Zuzana, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445614 zuzana.gaziova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychológ Birošová Eva, Mgr. 3 prízemie vchod vľavo 045/2445610 eva.birosova@upsvr.gov.sk

Oddelenie posudkových činností a peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
vedúca oddelenia, posudkové činnosti Buzmová Iveta, Mgr. 310 2. 045/2444670 iveta.buzmova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie Ladzianska Denisa, Bc. 311 2. 045/2444671 denisa.ladzianska@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie Volčková Zuzana, Mgr. 311 2. 045/2444672 zuzana.volckova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Ivašková Eva, Mgr. 310 2. 045/2444673 eva.ivaskova@upsvr.gov.sk
posudková lekárka Marcineková Katarína, MUDr.
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
peňažné príspevky na kompenzácie (M-Ž) Čaklošová Renata 105 prízemie 045/2448671 renata.caklosova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (A-L) Šurková Lucia, Mgr. 105 prízemie 045/2448672 lucia.surkova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti (A-M) Laurová Viera, Mgr. 107 prízemie 045/2448673 viera.laurova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti (N-Ž) Kupkárová Lucia, Mgr. 107 prízemie 045/2448674 lucia.kupkarova@upsvr.gov.sk
posudková lekárka Kollárová Radka, MUDr.
posudkový lekár Junas Radovan, MUDr.
Pracovisko Nová Baňa, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
peňažné príspevky na kompenzácie (A-L, R) Štrbová Iveta 1 1. 045/2447671 iveta.strbova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (M-Ž) Barancová Zuzana, Ing. 1 1. 045/2447672 zuzana.barancova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
peňažné príspevky na kompenzácie (O, P, S, Š, T, Ť, U, Ú, V, W, Z, Ž) Mošková Jana, Mgr. 12 prízemie vchod vľavo 045/2445671 jana.moskova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, F, H, CH, I, J, N, Ň) Šusterová Michaela, Ing. 12 prízemie vchod vľavo 045/2445672 michaela.susterova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (G, K, L, Ľ, M, R) Barniaková, Jana, Bc. 12 prízemie vchod vľavo 045/2445673 jana.barniakova@upsvr.gov.sk
posudzovanie sociálnych dôsledkov ŤZP, vydávanie posudkov, preukazov (G, H, J, K, L, Ľ, M , O, P, R, Ř) Lepšíková Jana, Mgr. 14 prízemie vchod vľavo 045/2445675 jana.lepsikova@upsvr.gov.sk
posudzovanie sociálnych dôsledkov ŤZP, vydávanie posudkov, preukazov (A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, F, CH, I, N, Ň, S, Š, T, Ť, U, Ú, V, W, Z, Ž) Vrtielová Natália 15 prízemie vchod vľavo 045/2445674 natalia.vrtielova@upsvr.gov.sk
posudková lekárka Zvarová Jana, MUDr.
Pracovisko Kremnica, Dolná 95/58, 967 01 Kremnica
peňažné príspevky na kompenzácie Janovská Jana 3 prízemie 045/2446660 jana.janovska@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník NP "Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením" Komorová Zuzana, Mgr. 3 prízemie 045/2446661 zuzana.komorova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
vedúca aktivačného centra; koordinátor aktivačných prác § 10 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi pre obce Baďan, Banská Belá, Banský Studenec, Beluj, Dekýš, Ilija, Kozelník, Močiar, Počúvadlo, Podhorie, Prenčov, Svätý Anton, Štiavnické Bane, Vysoká a mesto Banská Štiavnica Brestovanská Viera, Ing. 125 prízemie 045/2444373 viera.brestovanska@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi Golian Filip 125 prízemie 045/2444372 filip.golian@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
koordinátor aktivačných prác § 10 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi pre obce Kľak, Ostrý Grúň, Rudno nad Hronom, Voznica, Župkov a mesto Žarnovica Holá Martina 104 prízemie 045/2448371 martina.hola@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi pre obce Brehy, Hodruša-Hámre, Horné Hámre, Hrabičov, Hronský Beňadik, Malá Lehota, Orovnica, Píla, Tekovská Breznica, Veľká Lehota, Veľké Pole a mesto Nová Baňa Borošová Helena, Ing. 207 1. 045/2448373 helena.borosova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
koordinátor aktivačných prác § 10 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi pre obce Bartošova Lehôtka, Bzenica, Dolná Ves, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Horná Ves, Horná Ždaňa, Hronská Dúbrava, Ihráč, Jastrabá, Kopernica, Krahule, Kremnica, Kremnické Bane, Kunešov, Lúčky, Nevoľné, Pitelová, Prestavlky, Prochot, Stará Kremnička, Trnavá Hora, Vyhne Skladanová, Bc. 29 2. 045/2445371 erika.skladanova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi pre obce Dolná Trnávka, Janova Lehota, Ladomerská Vieska, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Lovčica-Trubín, Lutila, Repište, Sklené Teplice, Slaská a mesto Žiar nad Hronom Páleníková Radka, Ing. 29 2. 045/2445372 radka.palenikova@upsvr.gov.sk

pracovisko Žarnovica

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska Vavrová Jana, Ing. 211 1. 045/2448100 jana.vavrova@upsvr.gov.sk
ÚSEK SPROSTREDKOVANIA PRÁCE
vedúci úseku sprostredkovania práce Bakoš Peter, Mgr. 213 1. 045/2448200 peter.bakos@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (A, Á, C, D, Ď, Dz, Dž, E, É, F, L, Ľ, Š, T, Ť, Z, Ž) Holečková Marta 203 1. 045/2448203 marta.holeckova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (B, Č, J, R) Búryová Bronislava, Bc. 209 1. 0452448201 bronislava.buryova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (G, H, CH, U, Ú, V, W) Tomková Jana 209 1. 045/2448206 jana.tomkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (I, Í, K, M, N, Ň, O, Ó, P, S) Zliechovcová Dagmar, Ing. 203 1. 045/2448207 dagmar.zliechovcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hodruša-Hámre (A, Á, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, E, É, F, G, H, CH, I, Í, J, K, L, Ľ, M), Horné Hámre Búryová Bronislava, Bc. 209 1. 045/2448201 bronislava.buryova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hodruša-Hámre (N, Ň, O, Ó, P, R, S, Š, T, Ť, U, Ú, V, W, Z, Ž), Voznica; Recepcia Tomková Jana 209 1. 045/2448206 jana.tomkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hrabičov Zliechovcová Dagmar, Mgr. 203 1. 045/2448207 dagmar.zliechovcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kľak, Píla, Veľké Pole Holečková Marta 203 1. 045/2448203 marta.holeckova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Ostrý Grúň, Župkov Gazdíková Marta, Mgr. 208 1. 045/2448202 marta.gazdikova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa
poradenské služby pre zamestnávateľov, voľné pracovné miesta Gazdíková Marta, Mgr. 208 1. 045/2448202 marta.gazdikova@upsvr.gov.sk
ÚSEK SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
vedúca úseku sociálnych vecí a rodiny a vedúca pracoviska Vavrová Jana, Ing. 211 1. 045/2448100 jana.vavrova@upsvr.gov.sk
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
klienti podľa priezviska A-L Nemcová Anna, Ing. 202 1. 045/2448561 anna.nemcova2@upsvr.gov.sk
klienti podľa priezviska M-Ž Jančoková Zuzana, Mgr. 202 1. 045/2448560 zuzana.jancokova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
dotácie MPSVR SR: Hodruša-Hámre, Hronský Beňadik, Ostrý Grúň, Tekovská Breznica, Žarnovica – Základná cirkevná škola, Župkov Marková Jana, Mgr. 106 prízemie 045/2448552 jana.markova2@upsvr.gov.sk
dotácie MPSVR SR: Nová Baňa, Brehy, Malá Lehota, Veľká Lehota Majsniarová Zdenka, Mgr. 106 prízemie 045/2448555 zdenka.majsniarova@upsvr.gov.sk
dotácie MPSVR SR: Žarnovica ZŠ a ŠZŠ, Horné Hámre, Hrabičov, Rudno nad Hronom, Veľké Pole, Voznica Volentierová Zuzana, Mgr. 106 prízemie 045/2448554 zuzana.volentierova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (G, M, N, U, Ž); obec: Hodruša-Hámre, Horné Hámre, EÚ - región Žarnovica Kicková Zuzana, Ing. 109 prízemie 045/2448551 zuzana.kickova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (C, E, CH, I, P, S, T, V, W); obec: Ostrý Grúň, Píla, Veľké Pole, Voznica, Župkov Marková Jana, Mgr. 106 prízemie 045/2448552 jana.markova2@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (B, C, Č, Ď, E, F, H, J, K, L, Ľ, S, Š, Ť, W, Y, Ž); obec: Brehy, Rudno nad Hronom; EÚ – región Nová Baňa Mydlárová Eva, Bc. 109 prízemie 045/2448553 eva.mydlarova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (A, B, Č, D, Ď, F, H, J, K, L, Ľ, O, R, Š, Ť, Z); obec: Hrabičov, Kľak, Tekovská Breznica Volentierová Zuzana, Mgr. 106 prízemie 045/2448554 zuzana.volentierova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (A, D, G, CH, I, M, N, O, P, R, T, U, V, Z); obec: Hronský Beňadik, Malá Lehota, Orovnica, Veľká Lehota; Dotácie – Nová Baňa, Brehy, Malá Lehota, Veľká Lehota Majsniarová Zdenka, Mgr. 106 prízemie 045/2448555 zdenka.majsniarova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením" Daová Simona, Mgr. 104 prízemie 045/2448557 simona.daova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP a posudková činnosť
peňažné príspevky na kompenzácie (A-L) Šurková Lucia, Mgr. 105 prízemie 045/2448672 lucia.surkova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (M-Ž) Čaklošová Renata 105 prízemie 045/2448671 renata.caklosova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti (A-M) Laurová Viera, Mgr. 107 prízemie 045/2448673 viera.laurova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti (N-Ž) Kupkárová Lucia, Mgr. 107 prízemie 045/2448674 lucia.kupkarova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Kollárová Radka, MUDr.
posudkový lekár Junas Radovan, MUDr.
AGENDA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY
náhradná rodinná starostlivosť, ústavná starostlivosť Bartfayová Viera, Mgr. 102 prízemie 045/2448601 viera.bartfayova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí (A, B, C, Č, D, E, F, R, T) Štefanková Radmila, Mgr. 103 prízemie 045/2448602 radmila.stefankova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí (H, L, N, O, S, Š, U, V, W) Číková Dominika, Mgr. 103 prízemie 045/2448603 dominika.cikova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela Miškelová Kornélia, Mgr. 102 prízemie 045/2448604 kornelia.miskelova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí (G, CH, I, J, K, M, P, Z, Ž) Siklenková Eva, Mgr. 103 prízemie 045/2448607 eva.siklenkova@upsvr.gov.sk
psychológ NP "Rozvoj výkonu opatrení SPOD" Forgáčová Michaela, Mgr. 414 3. 045/2448605 michaela.forgacova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately II" Marušková Romana, Mgr. 413 3. 045/2448606 romana.maruskova@upsvr.gov.sk
AGENDA AKTIVAČNÉHO CENTRA
koordinátor aktivačných prác § 10 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi pre obce Kľak, Ostrý Grúň, Rudno nad Hronom, Voznica, Župkov a mesto Žarnovica Holá Martina 104 prízemie 045/2448371 martina.hola@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi pre obce Brehy, Hodruša-Hámre, Horné Hámre, Hrabičov, Hronský Beňadik, Malá Lehota, Orovnica, Píla, Tekovská Breznica, Veľká Lehota, Veľké Pole a mesto Nová Baňa Borošová Helena, Ing. 207 1. 045/2448373 helena.borosova@upsvr.gov.sk
AGENDA AOTP A PORADENSTVA
odborný poradca, § 43 - odborné poradenské služby, § 46 - vzdelávanie pre trh práce UoZ, § 54 REPAS, § 54 NP Pomáhame odídencom, opatrenie č. 1 Vzdelávanie odídencov, § 54 NP Aktivácia znevýhodnených UoZ, opatrenie č. 1 Odborné poradenské služby, § 54 Prvá pomoc Bakošová Monika, Mgr. 204 1. 045/2448311 monika.bakosova@upsvr.gov.sk
odborný poradca, § 43 - odborné poradenské služby, § 46 - vzdelávanie pre trh práce UoZ, § 54 REPAS, § 54 NP Pomáhame odídencom, opatrenie č. 1 Vzdelávanie odídencov, § 54 NP Aktivácia znevýhodnených UoZ, opatrenie č. 1 Odborné poradenské služby, § 54 Prvá pomoc, Kurzarbeit Briešková Miriam, Ing. 204 1. 045/2448312 miriam.brieskova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 53 a § 54 - prísp. na dochádzku za prácou, § 54 NP Chyť sa svojej šance, opatrenie č. 3 Podpora zamestnávania znevýhodnených UoZ, § 54 NP Pomáhame odídencom, opatrenie č. 2 Podpora mobility, § 54 NP Aktivácia znevýhodnených UoZ, opatrenie č. 3 Podpora zamestnávania znevýhodnených UoZ, § 54 Prvá pomoc, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (SZČ), § 57 - prísp. občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť, § 59 - prísp. na pracovného asistenta (SZČO so ZP), § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP (SZČO so ZP) Lipianska Janka, Mgr. 206 1. 045/2448401 janka.lipianska@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 49 - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 51 príspevok na absolventskú prax, § 53 a § 54 - prísp. na dochádzku za prácou, § 54 Chyť sa svojej šance, opatrenie č. 1 Podpora SZČO, § 54 NP Pomáhame odídencom, opatrenie č. 2 Podpora mobility a opatrene č. 4 Zapracovanie u zamestnávateľa, § 54 NP Prax pre mladých, § 54 Prvá pomoc Oslancová Jana, Mgr. 206 1. 045/2448402 jana.oslancova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 32 - náhrada cestovných výdavkov, § 52 - akt.činnosť formou menších obecných služieb, § 52a - akt. činnosť formou dobrov. služby, § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 53a - prísp. na podporu mobility za prácou, §53c - prísp. na presťahovanie za prácou, § 54 - prísp. na dochádzku za prácou, § 54 NP Chyť sa svojej šance, opatrenie č. 2 Podpora mentorovaného zapracovania UoZ, § 54 NP Pomáhame odídencom, opatrenie č. 2 Podpora mobility a opatrenie č. 3 Dobrovoľnícka činnosť, § 54 NP Aktivácia znevýhodnených UoZ, opatrenie č. 2 Aktivácia a zaškolenie, § 54 Prvá pomoc Krištofová Andrea, Ing. 205 1. 045/2448403 andrea.kristofova@upsvr.gov.sk
§ 54 - NP Poradenstvom k zamestnaniu Dunajová Vladimíra, Ing. 205 1. 045/2448421 vladimira.dunajova@upsvr.gov.sk
odborný poradca NP "Poradenstvom kzamestnaniu" Černáková Soňa, Mgr. 207 1. 045/2448558 sona.cernakova@upsvr.gov.sk

pracovisko Žiar nad Hronom

SNP 122, 966 81 Žiar nad Hronom bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska Kropilová Daniela, JUDr. Ing. 17 1. 045/2445100 daniela.kropilova@upsvr.gov.sk
ÚSEK SPROSTREDKOVANIA PRÁCE
vedúca úseku sprostredkovania práce a vedúca pracoviska Kropilová Daniela, JUDr. Ing. 17 1. 045/2445100 daniela.kropilova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (A, Á) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ba - Bď) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Be - Bch) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Bi - Bž) Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (C, Č) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (D, Ď) Fronková Mária 18 1. 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (E, É) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Fa - Fd) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Fe - Fž) Čížová Slávka, Bc. 7 prízemie 045/2445207 slavka.cizova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ga -Gn) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Go - Gó) Pružinová Andrea, Mgr. 20 1. 045/2445217 andrea.pruzinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Ziar nad Hronom (Gp - Gz) Fronková Mária 18 1. 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (H) Čížová Slávka, Bc. 7 prízemie 045/2445207 slavka.cizova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (CH, I, Í, J) Orolínová Eva 19 1. 045/2445215 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Kaa - Kak) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Kal - Kaž) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Kb - Kň) Zliechovcová Miriam, Mgr. 8 prízemie 045/2445208 miriam.zliechovcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Koa - Kou) Orolínová Eva 19 1. 045/2445215 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Kov - Kož) Murínová Katarína, Mgr. 18 1. 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Kp - Kr) Orolínová Eva 19 1. 045/2445215 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ks - Kž) Pružinová Andrea, Mgr. 20 1. 045/2445217 andrea.pruzinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (L, Ľ) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ma - Mch) Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Mia - Mij) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Mik - Mň) Orolínová Eva 19 1. 045/24452015 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Mo - Mž) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (N, Ň) Zliechovcová Miriam, Mgr. 8 prízemie 045/2445208 miriam.zliechovcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (O, Ó) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Pa - Pch) Murínová Katarína, Mgr. 18 1. 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Pi - Pž) Fronková Mária 18 1. 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Q) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (R, Ř) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Sa - Sk) Fronková Mária 18 1. 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Sl - Sž) Murínová Katarína, Mgr. 18 1. 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ša - Šb) Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Šc - Šk) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Šl - Šž) Murínová Katarína, Mgr. 18 1. 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (T, Ť) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (U, Ú) Čížová Slávka, Bc. 7 prízemie 045/2445207 slavka.cizova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Va - Vch) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Vi - Vž) Čížová Slávka, Bc. 7 prízemie 045/2445207 slavka.cizova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (W, X, Y, Z) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ž) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Bzenica Čížová Slávka, Bc. 7 prízemie 045/2445207 slavka.cizova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Dolná Trnávka Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Dolná Ždaňa Pružinová Andrea, Mgr. 20 1. 045/2445217 andrea.pruzinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hliník nad Hronom (A - K) Pružinová Andrea, Mgr. 20 1. 045/2445217 andrea.pruzinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hliník nad Hronom (L - Š) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hliník nad Hronom (T - Ž) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Horná Ždaňa (A - K) Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Horná Ždaňa (L - Ž) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hronská Dúbrava Murínová Katarína, Mgr. 18 1. 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Janova Lehota Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kosorín Fronková Mária 18 1. 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Ladomerská Vieska Orolínová Eva 19 1. 045/2445215 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lehôtka pod Brehmi Fronková Mária 18 1. 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lovča Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lovčica-Trubín Zliechovcová Miriam, Mgr. 8 prízemie 045/2445208 miriam.zliechovcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lutila (A - L) Fronková Mária 18 1. 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lutila (M - Ž) Murínová Katarína, Mgr. 18 1. 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Pitelová Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Prestavlky Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Prochot Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Repište Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Sklené Teplice Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Slaská Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Stará Kremnička (A - Ř) Orolínová Eva 19 1. 045/2445215 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Stará Kremnička (S - Ž) Čížová Slávka, Bc. 7 prízemie 045/2445207 slavka.cizova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Trnavá Hora Fronková Mária 18 1. 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Vyhne Murínová Katarína, Mgr. 18 1. 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa
poradenské služby pre zamestnávateľov, organizácia výberových konaní Zliechovcová Miriam, Mgr. 8 prízemie 045/2445208 miriam.zliechovcova@upsvr.gov.sk
poradenské služby pre zamestnávateľov, organizácia výberových konaní Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
ÚSEK SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
vedúca úseku sociálnych vecí a rodiny Homolová Martina, Ing. 25 2. 045/2445500 martina.homolova@upsvr.gov.sk
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (K, L, Ľ, M, W, Y, Z, Ž) Matušková Alena 9 prízemie 045/2445560 alena.matuskova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (A, B, C, Č, J, O, P, R, X) Šmálová Lenka, Mgr. 9 prízemie 045/2445561 lenka.smalova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (G, H, CH, I, N, Ň, T, Ť, U, V) Hlavačková Andrea, Mgr. 11 prízemie 045/2445562 andrea.hlavackova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (D, Ď, DZ, DŽ, E, F, S, Š) Kúdelová Lenka, Mgr. 11 prízemie 045/2445563 lenka.kudelova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
dotácie MPSVR SR: Horná Ždaňa, Ihráč, Jastrabá, Kremnica, Kosorín, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Lovčica-Trubín, Trnavá Hora, Žiar nad Hronom, OZ Kremko Valušková Veronika 38 2. 045/2445555 veronika.valuskova@upsvr.gov.sk
dotácie MPSVR SR: Bartošova Lehôtka, Bzenica, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Hronská Dúbrava, Janova Lehota, Kopernica, Kunešov, Ladomerská Vieska, Lutila, Nevoľné, Prestavlky, Prochot, Sklené Teplice, Stará Kremnička, Vyhne, Em-klub, OZ Život v harmónii Lehotaiová Andrea, Ing. 32 2. 045/2445557 andrea.lehotaiova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): Družstevná, Duk. hrdinov (M-Ž), Jesenského, Jiráskova, J. Považana, Kutinky, Partizánska, Pod háj, Pod vršky, Štúrova, Vansovej, P.R. (R, Š - len Šarköz); trvalý pobyt Kremnica (N, Š, W); obec: Ihráč, Lovča, Lúčky, Pitelová, Repište; Koordinácia dávok EÚ (A,I-O) Jankech Gabriela 36 2. 045/2445551 gabriela.jankech@upsvr.gov.sk
občania Ukrajiny; trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): Hviezdoslavova (L-Ž), Pod Donátom, P.R. (Kaloč.); obec: Horná Ves, Horná Ždaňa, Kosorín, Trnavá Hora Krupárová Jana, Ing. 36 2. 045/2445552 jana.kruparova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): M. Benku, M. Chrásteka (A-P), Nám. Matice slov., Š. Moysesa, P.R. (M-O); obec: Bartošova Lehôtka, Dolná Ves, Krahule, Lehôtka pod Brehmi, Prestavlky, Vyhne; Koordinácia dávok EÚ (P-Ž) Orolínová Dana, Mgr. 26 2. 045/2445553 dana.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A. Hlinku, Bernolákova, Dr. Jánskeho, Duk. Hrdinov (A-L), Hurbanova, J. Kráľa, Krížna, Novomestského, Svät. nám., Š. Pártošovej, Š. Petruša, P.R. (L, P); obec: Dolná Trnávka, Kopernica, Lovčica - Trubín, Sklené Teplice, Stará Kremnička (L-Ž) Fedáková Eva 33 2. 045/2445554 eva.fedakova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica) J. Kollára, Svitavská, Záhradná, P.R. Ka-Kn (okrem Kaločai), S, Š-Ž (okrem Šarköz); trvalý pobyt obec: Bzenica, Bzenica-Záhorčie, Hliník nad Hronom, Jastrabá, Kremnické Bane, Lutila (L-Ž), Prochot Valušková Veronika 38 2. 045/2445555 veronika.valuskova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A. Dubčeka, Kukučínová, Medzi vodami, Opatovská, SNP, Šašovské Podhradie, P.R. (F-G); obec: Bzenica-Bukovina, Dolná Ždaňa, Nevoľné, Stará Kremnička (A-K); Koordinácia dávok EU (B-CH) Foltánová Jitka 36 2. 045/2445556 jitka.foltanova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): Cyrila a Metoda, Hviezdoslavova (A-K), Sládkovičova, Tajovského, P.R. (H-J, Ko-Ku), Kremnica (A-L, Z, Ž); obec: Janova Lehota, Ladomerská Vieska Lehotaiová Andrea, Ing. 32 2. 045/2445557 andrea.lehotaiova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A. Kmeťa, A. Štefanku, J. Hollého, Hutníkov, Jilemnického, Komenského, Lúčna, M. Chrásteka (R-Ž), M. R. Štefánika, Rázusová, Rudenkova, Šoltésovej, P.R. (A-E), Kremnica (M, Ň, O, P, R, S, T, U, V, X, Y); obec: Hronská Dúbrava, Kunešov, Lutila (A-K), Slaská Locnerová Dáša 31 2. 045/2445559 dasa.locnerova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením" Ivanová Marcela, Mgr. 23 2. 045/2445558 marcela.ivanova@upsvr.gov.sk
Úverová pomoc Bilická Katarína, Mgr. 36 2. 045/2445564 katarina.bilicka@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudková činnosť
peňažné príspevky na kompenzácie (O, P, S, Š, T, Ť, U, Ú, V, W, Z, Ž) Mošková Jana, Mgr. 12 prízemie, vchod vľavo 045/2445671 jana.moskova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, F, H, CH, I, J, N, Ň) Šusterová Michaela, Ing. 12 prízemie, vchod vľavo 045/2445672 michaela.susterova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (G, K, L, Ľ, M, R) Barniaková, Jana, Bc. 12 prízemie, vchod vľavo 045/2445673 jana.barniakova@upsvr.gov.sk
posudzovanie sociálnych dôsledkov ŤZP, vydávanie posudkov, preukazov (G, H, J, K, L, Ľ, M , O, P, R, Ř) Lepšíková Jana, Mgr. 14 prízemie, vchod vľavo 045/2445675 jana.lepsikova@upsvr.gov.sk
posudzovanie sociálnych dôsledkov ŤZP, vydávanie posudkov, preukazov (A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, F, CH, I, N, Ň, S, Š, T, Ť, U, Ú, V, W, Z, Ž) Vrtielová Natália 15 prízemie, vchod vľavo 045/2445674 natalia.vrtielova@upsvr.gov.sk
posudková lekárka Zvarová Jana, MUDr.
AGENDA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb, neodkladné a výchovné opatrenia (A-G, J, K, T-Y) Hlaváč Martin, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445602 martin.hlavac@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb, neodkladné a výchovné opatrenia, ústavná starostlivosť (H-I, L-Š, Z, Ž) Vašková Lenka, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445601 lenka.vaskova2@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí, kolízne opatrovníctvo trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulice): A. Dubčeka, A. Považana, Dr. Janského, Hutníkov, J. Kollára, Jilemnického, Krížna, Kutinky, Partizánska, Svitavská, Šoltésovej, Š. Pártošovej, Š. Moysesa, Š. Petruša, Štúrova, Tajovského; Kremnica (ulice): Angyalová, ČSA, J. Kollára, Kutnohorská, Ľ. Štúra, Matunákova, Zlatá; obce: Bzenica-Bukovina, Hliník nad Hronom, Dolná Ves, Horná Trnávka, Horná Ves, Horná Ždaňa, Kopernica, Lúčky, Prestavlky, Prochot, Repište, Sklené Teplice, Vyhne Garajová Jana, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445603 jana.garajova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí, kolízne opatrovníctvo trvalý pobyt: Žiar nad Hronom (ulice): A. Kmeťa, A. Hlinku, Bernolákova, Družstevná, Hurbanova, J. Straku, Jiráskova, Komenského, M. Benku, M. Chrásteka, Nám. Matice Slovenskej, Pod háj, Rázusova, Sládkovičova, SNP, Šašovské Podhradie, Vansovej; Kremnica (ulice): Dolná, Nám. SNP, Rumunskej armády, Štefánikovo nám., Továrenská, Veternícka, Zámocké nám., Zechenterova; obce: Bartošova Lehôtka, Hronská Dúbrava, Ihráč, Jastrabá, Ladomerská Vieska, Lehôtka pod Brehmi, Nevoľné, Pitelová, Stará Kremnička, Trnavá Hora, Trnavá Hora-Jalná Dolinská Jana, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445605 jana.dolinska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí, kolízne opatrovníctvo trvalý pobyt: Žiar nad Hronom (ulice): A. Štefanku, Cyrila a Metoda, Duk. hrdinov, J. Kráľa, Jesenského, J. Hollého, Kukučínova, Lúčna, M. R. Štefanika, Medzi Vodami, Novomestského, Opatovská, Pod Donátom, Pod Vŕšky, P. O. Hviezdoslava, Rudenkova, Svätokrížske nám., Záhradná; Kremnica (ulice): Banská cesta, Bystrická, J. Horvátha, J. Langsfelda, Nová Dolina, P. Križku, S. Chalupku; obce: Dolná Trnávka; Dolná Trnávka, Dolná Ždaňa, Janova Lehota, Kosorín, Krahule, Kremnické Bane, Kunešov, Lovčica-Trubín, Lovča, Lutila, Slaská Gergelyová Alžbeta, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445606 alzbeta.gergelyova@upsvr.gov.sk
náhradná starostlivosť (A-J, M); neodkladné opatrenia, výchovné opatrenia, ústavná starostlivosť (L-Ž) Fuzáková Jana, Mgr. 23 1. 045/2445607 jana.fuzakova@upsvr.gov.sk
náhradná starostlivosť (K-L, N-Ž); neodkladné opatrenia, výchovné opatrenia, ústavná starostlivosť (A-K) Brigantová Janette, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445612 janette.brigantova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately" Sedliaková Lívia, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445604 livia.sedliakova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately II" Biela Dominika, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445608 dominika.biela@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately II" Smutková Kristína, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445609 kristina.smutkova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately II" Gažiová Zuzana, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445614 zuzana.gaziova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychológ Birošová Eva, Mgr. 3 prízemie, vchod vľavo 045/2445610 eva.birosova@upsvr.gov.sk
AGENDA AKTIVAČNÉHO CENTRA
koordinátor aktivačných prác § 10 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi pre obce Bartošova Lehôtka, Bzenica, Dolná Ves, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Horná Ves, Horná Ždaňa, Hronská Dúbrava, Ihráč, Jastrabá, Kopernica, Krahule, Kremnica, Kremnické Bane, Kunešov, Lúčky, Nevoľné, Pitelová, Prestavlky, Prochot, Stará Kremnička, Trnavá Hora, Vyhne Skladanová Erika, Bc. 29 2. 045/2445371 erika.skladanova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi pre obce Dolná Trnávka, Ladomerská Vieska, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Repište, Sklené Teplice a mesto Žiar nad Hronom Páleníková Radka, Ing. 29 2. 045/2445372 radka.palenikova@upsvr.gov.sk
AGENDA AOTP A PORADENSTVA
§ 54 - NP Poradenstvom k zamestnaniu Trokšiarová Marianna, Mgr. 2 prízemie 045/2445311 marianna.troksiarova@upsvr.gov.sk
odborný poradca, § 46 - vzdelávanie pre trh práce UoZ, § 54 - pilotné projekty, § 54 - REPAS, § 43 - odborné poradenské služby zabezpečené dodávateľským spôsobom Sochorová Lucia, Mgr. 3A prízemie 045/2445312 lucia.sochorova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 52 - aktivačná činnosť formou menších obecných služieb, § 53 príspevok na dochádzku za prácou, § 55 priznanie postavenie CHD a CHP (SZČ), § 57 - príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť, § 59 príspevok na pracovného asistenta (SZČO so ZP), § 60 príspevok na prevádzkové náklady CHD alebo CHP (SZČO so ZP), NP PUPN - Podpora udržania pracovných miest Laslavská Petra, Mgr. 27 2. 045/2445401 petra.laslavska@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 32 náhrada cestovných výdavkov, § 53 príspevok na dochádzku za prácou, § 53a príspevok na podporu mobility za prácou, NP PUPN - Podpora udržania pracovných miest Beňová Kristína, Mgr. 27 2. 045/2445402 kristina.benova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 55 - priznanie postavenia CHD alebo CHP, § 59 prísp. na pracovného asistenta, § 60 prísp. na prevádzkové náklady CHP alebo CHD Krajčiová Lenka, Mgr. 27 2. 045/2445403 lenka.krajciova@upsvr.gov.sk
AGENDA EKONOMIKY
podateľňa, registratúra, správa majetku Kupcová Ľudmila 13 1. 045/2445715 ludmila.kupcova@upsvr.gov.sk
vodič Oslanec Marián 13 1. 045/2445711 marian.oslanec@upsvr.gov.sk

pracovisko Kremnica a pracovisko Nová Baňa

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
PRACOVISKO K R E M N I C A, Dolná 95/58, 967 01 Kremnica
vedúca pracoviska Kovalčíková Zuzana, Mgr. 1. 045/2446100 zuzana.kovalcikova@upsvr.gov.sk
ÚSEK SPROSTREDKOVANIA PRÁCE
vedúca úseku sprostredkovania práce Kovalčíková Zuzana, Mgr. 1. 045/2446100 zuzana.kovalcikova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kremnica (A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, É, F, G, H, I, Í, J, K, L, Ľ, M, N, Ň, O, Ó, P, R)) Ivanová Jana, Mgr. 1 1. 045/2446201 jana.ivanova2@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kremnica (S, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž) Kapustová Daša, Mgr. 1 1. 045/2446202 dasa.kapustova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Bartošova Lehôtka Rusinová Miriam, Bc. 2 1. 045/2446203 miriam.rusinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Dolná Ves Rusinová Miriam, Bc. 2 1. 045/2446203 miriam.rusinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Horná Ves Rusinová Miriam, Bc. 2 1. 045/2446203 miriam.rusinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Ihráč Rusinová Miriam, Bc. 2 1. 045/2446203 miriam.rusinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Jastrabá Rusinová Miriam, Bc. 2 1. 045/2446203 miriam.rusinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kopernica Rusinová Miriam, Bc. 2 1. 045/2446203 miriam.rusinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Krahule Kapustová Daša, Mgr. 1 1 045/2446202 dasa.kapustova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kremnické Bane Kapustová Daša, Mgr. 1 1 045/2446202 dasa.kapustova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kunešov Kapustová Daša, Mgr. 1 1 045/2446202 dasa.kapustova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lúčky Rusinová Miriam, Bc. 2 1. 045/2446203 miriam.rusinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nevoľné Rusinová Miriam, Bc. 2 1. 045/2446203 miriam.rusinova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa
poradenské služby pre zamestnávateľov, voľné pracovné miesta Kapustová Dáša, Mgr. 1 1. 045/2446202 dasa.kapustova@upsvr.gov.sk
AGENDA PRVÉHO KONTAKTU PRE HMOTNÚ NÚDZU, NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ A ŠTÁTNE SOCIÁLNE DÁVKY
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Rošková Radka, Mgr. 2 1 045/2446560 radka.roskova@upsvr.gov.sk
AGENDA PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU ŤZP
peňažné príspevky na kompenzácie Janovská Jana 3 prízemie 045/2446660 jana.janovska@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník NP "Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením" Komorová Zuzana, Mgr. 3 prízemie 045/2446661 zuzana.komorova@upsvr.gov.sk
PRACOVISKO N O V Á B A Ň A, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
vedúci pracoviska Naď Jaroslav, Ing. 4 3 045/2447100 jaroslav.nad@upsvr.gov.sk
ÚSEK SPROSTREDKOVANIA PRÁCE
vedúci úseku sprostredkovania práce Naď Jaroslav, Ing. 4 3 045/2447100 jaroslav.nad@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (A, B, C, Č, D, G, M) Kršiaková Barbora, Bc. 2 3 045/2447201 barbora.krsiakova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (H, J, L, Ľ) Šályová Marta 1 3 045/2447202 marta.salyova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (Ď, DZ, E, F, CH, K, N, O, R, U, V, W, Y ) Kašubová Iveta 6 3 045/2447204 iveta.kasubova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (Š) Suchá Lenka 4 1 045/2447206 lenka.sucha@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (S, T, Ť, Z, Ž) Debnárová Jana, Mgr. 6 3 045/2447205 jana.debnarova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Brehy Debnárová Jana, Mgr. 6 3 045/2447205 jana.debnarova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hronský Beňadik Kašubová Iveta 6 3 045/2447204 iveta.kasubova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Malá Lehota Suchá Lenka 4 1 045/2447206 lenka.sucha@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Orovnica Šályová Marta 1 3 045/2447202 marta.salyova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Tekovská Breznica Kršiaková Barbora, Bc. 2 3 045/2447201 barbora.krsiakova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa
poradenské služby pre zamestnávateľov, voľné pracovné miesta Šályová Marta 1 3 045/2447202 marta.salyova@upsvr.gov.sk
poradenské služby pre zamestnávateľov, voľné pracovné miesta Kršiaková Barbora, Bc. 2 3 045/2447201 barbora.krsiakova@upsvr.gov.sk
AGENDA PRVÉHO KONTAKTU PRE HMOTNÚ NÚDZU, NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ A ŠTÁTNE SOCIÁLNE DÁVKY
prvý kontakt pre náhradné výživné a hmotnú núdzu, štátne sociálne dávky (A-L) Pischová Natália, PhDr. 2 1 045/2447560 natalia.pischova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu a štátne sociálne dávky (M-Ž), koordinácia štátnych sociálnych dávok Blahová Silvia, Mgr. 3 1. 045/2447561 silvia.blahova@upsvr.gov.sk
AGENDA PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU ŤZP
peňažné príspevky na kompenzácie (A-L, R) Štrbová Iveta 1 1 045/2447671 iveta.strbova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (M-Ž) Barancová Zuzana, Ing. 1 1 045/2447672 zuzana.barancova@upsvr.gov.sk
späť