Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Banská Štiavnica</strong>

Oznamy úradu a novinky

Verejná vyhláška - Janka Stolárová
12. 06. 2019 viac
Zasadanie VOZ 7.5.2019
22. 05. 2019 viac
Zasadanie VOZ 3.4.2019
17. 04. 2019 viac
Zasadanie VOZ 6.3.2019
18. 03. 2019 viac
Výzva 2/2019

Realizácia schválenej priority opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately "Opatrenia zamerané na zabezpečenie vykonávania odborných metód práce na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí a náhradnom rodinnom prostredí.", prostredníctvom akreditovaného subjektu.

15. 03. 2019 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac