Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Banská Štiavnica</strong>

Oznamy úradu a novinky

Verejná vyhláška - Juraj Kováč
19. 02. 2020 viac
Výzva č. 2/2020

Realizácia schválenej priority opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately "Opatrenia zamerané na zabezpečenie vykonávania odborných metód práce na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí a náhradnom rodinnom prostredí.", prostredníctvom akreditovaného subjektu.

19. 02. 2020 viac
Výzva č. 1/2020

Realizácia schválenej priority opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately "Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú", prostredníctvom akreditovaného subjektu.

19. 02. 2020 viac
Verejná vyhláška - Lenka Šubínová
19. 02. 2020 viac
Zasadanie VOZ 5.12.2019
20. 12. 2019 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac