Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
vedúca oddelenia Urichová Mária, Mgr. 224 1 045/2444400 maria.urichova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 49 - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť pre pracovisko Banská Štiavnica, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (SZČ), § 57 - prísp. občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť, § 59 - prísp. na pracovného asistenta (SZČO so ZP), § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP, § 54 - NP Hrady, § 54 - NP Chyť sa svojej šance opatrenie č. 1 Podpora SZČO Belovická Monika, Ing. 209 1 045/2444401 monika.belovicka@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 50 - vytváranie prac. miest pre znevýhod. UoZ, § 50j - podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, § 53c - prísp. na presťahovanie za prácou, § 54 - NP Chyť sa svojej šance opatrenie č. 3 Podpora znevýhod. UoZ, § 54 - Aktivácia znevýhod. UoZ opatrenie č. 3 Podpora znevýhod. UoZ Bellušová Magdaléna 221 1 045/2444402 magdalena.bellusova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 50j - podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 54 - Pracuj, zmeň svoj život opatrenie č. 2 Podpora zamest. UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb, § 54 - Investičná pomoc pre sociálne podniky, § 54 - Pomáhame odídencom opatrenie č. 2 Podpora mobility, § 54 - Aktivácia znevýhod. UoZ opatrenie č. 3 Podpora zamestnávania znevýhod. UoZ, § 59 - prísp. na pracovného asistenta (SZČO so ZP), § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP (SZČO so ZP) Masaryková Lenka, Mgr. 222 1 045/2444403 lenka.masarykova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 32 - náhrada cestovných výdavkov, § 47 - vzdelávanie zamestnancov, § 51 - absolventská prax, § 52 - menšie obecné služby, § 52a - dobrovoľnícka služba, § 53 - prísp. dochádzka za prácou, § 53a - prísp. na presťahovanie za prácou, §53b - prísp. na dopravu pre zamestnancov, § 54 - NP Podpora zamestnanosti aktivita č. 1 dobrovoľnícka služba, § 54 - Chyť sa svojej šance opatrenie č. 2 Podpora mentorovaného zapracovania UoZ, § 54 - Chyť sa svojej šance opatrenie č. 3 Podpora zamestnávania znevýhod. UoZ, § 54 - NP Pomáhame odídencom opatrenie č. 2 Podpora mobility, § 54 - NP Pomáhame odídencom opatrenie č. 3 Dobrovoľnícka činnosť, § 54 - NP Pomáhame odídencom opatrenie č. 4 Zapracovanie u zamestnávateľa, § 54 - NP Prax pre mladých Buzalková Zuzana 217 1 045/2444404 zuzana.buzalkova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 51a - podpora vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, § 53 - prísp. dochádzka za prácou, § 53g - kompenzačné prísp. integračnému podniku, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (zamestnávateľ), § 56 - prísp. na zriadenie chránenej dielne alebo chrán. pracoviska, § 56a - prísp. na udržanie občana ZP v zamestnaní, § 59 - prísp. na pracovného asistenta, § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP (zamestnávateľ), § 54 - NP Pomáhame odídencom opatrenie č. 2 Podpora mobility Lúdiková Martina, Ing. 210 1 045/2444405 martina.ludikova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 53g - kompenzačné prísp. integračnému podniku, § 54 - Chyť sa svojej šance opatrenie č. 2 Podpora mentorovaného zapracovania UoZ, § 54 - NP Pomáhame odídencom opatrenie č. 2 Podpora mobility, § 54 - Aktivácia znevýhod. UoZ opatrenie č. 2 Aktivácia a zaškolenie znevýhod. UoZ, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (zamestnávateľ), § 56 - prísp.na zriadenie CHD alebo CHP, § 59 - prísp. na pracovného asistenta, § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP (zamestnávateľ) Voštiarová Katarína, Bc. 220 1 045/2444407 katarina.vostiarova@upsvr.gov.sk
ESF - národné projekty Zajvaldová Michaela, Bc. 225 1 045/2444408 michaela.zajvaldova@upsvr.gov.sk
ESF - národné projekty Machilová Mária 225 1 045/2444409 maria.machilova@upsvr.gov.sk
ESF - národné projekty Sentineková Lucia, Mgr. 225 1 045/2444410 lucia.sentinekova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania
koordinátor referátu poradenstva a vzdelávania, § 54 - REPAS, § 54 - NP Pomáhame odídencom opatrenie č. 1 Vzdelávanie odídencov, § 54 - NP Aktivácia znevýhod. UoZ opatrenie č. 1 Odborné poradenské služby pre znevýhod. UoZ Gregáň Ivan, Ing. 223 1 045/2444310 ivan.gregan@upsvr.gov.sk
§ 46 - vzdelávanie pre trh práce UoZ, § 54 - pilotné projekty, § 54 - REPAS, § 43 - odborné poradenské služby, § 54 - NP Pomáhame odídencom opatrenie č. 1 Vzdelávanie odídencov, § 54 - NP Aktivácia znevýhod. UoZ opatrenie č. 1 Odborné poradenské služby pre znevýhod. UoZ Hajduová Michaela, Ing. 214 1 045/2444312 michaela.hajduova@upsvr.gov.sk
§ 54 - NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Blahútová Lýdia, Mgr. 215 1 045/2444314 lydia.blahutova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Vzdelávanie UoZ Fašáneková Ingrid 213 1 045/2444313 ingrid.fasanekova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
odborný poradca, § 43 - odborné poradenské služby, § 46 - vzdelávanie pre trh práce UoZ, § 54 REPAS, § 54 NP Pomáhame odídencom, opatrenie č. 1 Vzdelávanie odídencov, § 54 NP Aktivácia znevýhodnených UoZ, opatrenie č. 1 Odborné poradenské služby, § 54 Prvá pomoc Bakošová Monika, Mgr. 204 1 045/2448311 monika.bakosova@upsvr.gov.sk
odborný poradca, § 43 - odborné poradenské služby, § 46 - vzdelávanie pre trh práce UoZ, § 54 REPAS, § 54 NP Pomáhame odídencom, opatrenie č. 1 Vzdelávanie odídencov, § 54 NP Aktivácia znevýhodnených UoZ, opatrenie č. 1 Odborné poradenské služby, § 54 Prvá pomoc, Kurzarbeit Briešková Miriam, Ing. 204 1 045/2448312 miriam.brieskova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 53 a § 54 - prísp. na dochádzku za prácou, § 54 NP Chyť sa svojej šance, opatrenie č. 3 Podpora zamestnávania znevýhodnených UoZ, § 54 NP Pomáhame odídencom, opatrenie č. 2 Podpora mobility, § 54 NP Aktivácia znevýhodnených UoZ, opatrenie č. 3 Podpora zamestnávania znevýhodnených UoZ, § 54 Prvá pomoc, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (SZČ), § 57 - prísp. občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť, § 59 - prísp. na pracovného asistenta (SZČO so ZP), § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP (SZČO so ZP) Lipianska Janka, Mgr. 206 1 045/2448401 janka.lipianska@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 49 - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 51 príspevok na absolventskú prax, § 53 a § 54 - prísp. na dochádzku za prácou, § 54 Chyť sa svojej šance, opatrenie č. 1 Podpora SZČO, § 54 NP Pomáhame odídencom, opatrenie č. 2 Podpora mobility a opatrene č. 4 Zapracovanie u zamestnávateľa, § 54 NP Prax pre mladých, § 54 Prvá pomoc, Oslancová Jana, Mgr. 206 1 045/2448402 jana.oslancova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 32 - náhrada cestovných výdavkov, § 52 - akt.činnosť formou menších obecných služieb, § 52a - akt. činnosť formou dobrov. služby, § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 53a - prísp. na podporu mobility za prácou, §53c - prísp. na presťahovanie za prácou, § 54 - prísp. na dochádzku za prácou, § 54 NP Chyť sa svojej šance, opatrenie č. 2 Podpora mentorovaného zapracovania UoZ, § 54 NP Pomáhame odídencom, opatrenie č. 2 Podpora mobility a opatrenie č. 3 Dobrovoľnícka činnosť, § 54 NP Aktivácia znevýhodnených UoZ, opatrenie č. 2 Aktivácia a zaškolenie, § 54 Prvá pomoc Krištofová Andrea, Ing. 205 1 045/2448403 andrea.kristofova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
§ 54 - NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Trokšiarová Marianna, Mgr. 27 2 045/2445311 marianna.troksiarova@upsvr.gov.sk
odborný poradca, § 43 - odborné poradenské služby, § 46 - vzdelávanie pre trh práce UoZ, § 54 - pilotné projekty, § 54 - REPAS, § 54 - NP Pomáhame odídencom opatrenie č. 1 Vzdelávanie odídencov, § 54 - NP Aktivácia znevýhod. UoZ opatrenie č. 1 Odborné poradenské služby pre znevýhod. UoZ, § 54 - Prvá pomoc, Kurzarbeit Beňová Mária, Mgr. 3 prízemie 045/2445312 maria.benova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 53 - prísp. dochádzka za prácou, § 54 - NP Aktivácia znevýhod. UoZ opatrenie č. 2 Aktivácia a zaškolenie znevýhod. UoZ Sedliaková Jana 27 2 045/2445402 jana.sedliakova@upsvr.gov.sk
§ 54 - NP Pomáhame odídencom Čížová Slávka, Bc. 2 prízemie 045/2445421 slavka.cizova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 32 - náhrada cestovných výdavkov, § 49 - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 51 príspevok na absolventskú prax, § 52 - menšie obecné služby, § 52a - dobrovoľnícka služba, § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 54 - NP Pomáhame odídencom opatrenie č. 2 Podpora mobility, § 54 - NP Pomáhame odídencom opatrenie č. 3 Dobrovoľnícka činnosť, § 54 - NP Pomáhame odídencom opatrenie č. 4 Zaškolenie u zamestnávateľa, § 55 - priznanie postavenia CHD alebo CHP, § 57 - prísp. občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť Jančoková Ľubomíra, Mgr. 27 2 045/2445403 lubomira.jancokova@upsvr.gov.sk
späť