Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

A. T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica Recepcia: 045/2444999 bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
vedúca oddelenia, koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ Knoppová Slavka, Mgr. 317 2 045/2444550 slavka.knoppova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (P); obec: Banská Belá, Banský Studenec, Dekýš, Kozelník, Podhorie, Prenčov; Dotácie - Banská Štiavnica ZŠ Bakomi, MŠ Guliver, MŠ Nezábudka, Banská Belá, Ilija, Podhorie, Prenčov, Štiavnické Bane; Koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ Luptáková Linda, Ing. 336 2 045/2444551 linda.luptakova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (H, Ch, I, J, K, L, Ľ, U, V, W, Z, Ž); obec: Baďan, Močiar, Počúvadlo, Vysoká Blahútová Lýdia, Mgr. 335 2 045/2444552 lydia.blahutova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (A, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, G, M, N, Ň, O, R); Dotácie - Banská Štiavnica ZŠ Horáka, ZŠ Kollára, Špeciálna ZŠ, MŠ 1.mája, MŠ Bratská, MŠ Mierová, Svätý Anton Kmeťová Petra, RNDr. 335 2 045/2444553 petra.kmetova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (S, Š, T, Ť); obec: Beluj, Ilija, Svätý Anton, Štiavnické Bane Čaklošová Viera, Bc. 336 2 045/2444554 viera.caklosova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Integrovaný prístup k výkonu SP" Mikulová Silvia, Mgr. 336 2 045/2444557 silvia.mikulova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
Trvalý pobyt Banská Štiavnica (A, B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, F, G, H, CH, I, J K, L, Ľ, M, N, Ň, O, R, U, V, W, Z, Ž), obec: Baďan, Močiar, Počúvadlo, Vysoká Kondeková Silvia, Mgr. 131 prízemie 045/2444556 silvia.kondekova@upsvr.gov.sk
Trvalý pobyt Banská Štiavnica (P, S, Š, T, Ť); obec: Banská Belá, Banský Studenec, Beluj, Dekýš, Ilija, Kozelník, Podhorie, Prenčov Svätý Anton, Štiavnické Bane Labudova Alena 132 prízemie 045/2444555 alena.labudova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
trvalý pobyt Žarnovica (G, M, N, U, Ž); obec: Hodruša-Hámre, Horné Hámre, EÚ - región Žarnovica Kicková Zuzana, Ing. 109 prízemie 045/2448551 zuzana.kickova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (C, E, CH, I, P, S, T, V, W); obec: Ostrý Grúň, Píla, Veľké Pole, Voznica, Župkov; Dotácie - Hodruša-Hámre, Hronský Beňadik, Ostrý Grúň, Tekovská Breznica, Žarnovica – Základná cirkevná škola, Župkov Marková Jana, Mgr. 106 prízemie 045/2448552 jana.markova2@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (B, C, Č, Ď, E, F, H, J, K, L, Ľ, S, Š, Ť, W, Y, Ž); obec: Brehy, Rudno nad Hronom; EÚ – región Nová Baňa Mydlárová Eva, Bc. 109 prízemie 045/2448553 eva.mydlarova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (A, B, Č, D, Ď, F, H, J, K, L, Ľ, O, R, Š, Ť, Z); obec: Hrabičov, Kľak, Tekovská Breznica; Dotácie – Žarnovica ZŠ a ŠZŠ, Horné Hámre, Hrabičov, Rudno nad Hronom, Veľké Pole, Voznica Čížová Slávka, Bc. 106 prízemie 045/2448554 slavka.cizova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (A, D, G, CH, I, M, N, O, P, R, T, U, V, Z); obec: Hronský Beňadik, Malá Lehota, Orovnica, Veľká Lehota Dotácie – Nová Baňa, Brehy, Malá Lehota, Veľká Lehota Majsniarová Zdenka, Mgr. 106 prízemie 045/2448555 zdenka.majsniarova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (A-L) Nemcová Anna, Ing. 202 1. 045/2448561 anna.nemcova2@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (M-Ž) Jančoková Zuzana, Mgr. 202 1 045/2448560 zuzana.jancokova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Integrovaný prístup k výkonu SP" Daová Simona, Mgr. 108 prízemie 045/2448557 simona.daova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): Družstevná, Duk. hrdinov (M-Ž), Jesenského, Jiráskova, J. Považana, Kutinky, M.R. Štefánika, Partizánska, Pod háj, Pod vršky, Štúrova, Vansovej, P.R. (Kaločai - ová, R, Š - len Šarköz); trvalý pobyt Kremnica (N, Š, W); obec: Horná Ves, Ihráč, Lovča, Lúčky, Pitelová, Repište; Koordinácia dávok EÚ (A,I-O) Jankech Gabriela 36 2 045/2445551 gabriela.jankech@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A.Štefanku, Bernolákova, Cyrila a Metoda, Krížna, Kukučínova, Lúčna, Medzi vodami, Novomeského, Opatovská, SNP, Š.Pártošovej, P.R. (Ka okrem Kaločai - ová, L); obec: Kosorín, Ladomerská Vieska, Prochot, Sklené Teplice, Slaská; Koordinácia dávok EÚ (B-Ch) Homolová Martina, Ing. 36 2 045/2445552 martina.homolova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): M. Benku, M. Chrásteka (A-P), Nám. Matice slov., Š. Moysesa, P.R. (M-O); obec: Bartošova Lehôtka, Dolná Ves, Horná Ždaňa, Krahule, Lehôtka pod Brehmi,Prestavlky, Vyhne; Koordinácia dávok EÚ (P-Ž) Orolínová Dana, Mgr. 26 2 045/2445553 dana.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A. Hlinku, Dr. Jánskeho, Duk. Hrdinov (A-L), Hurbanova, J. Kráľa, Svät. nám., Š. Petruša, P.R. (P); obec: Dolná Trnávka, Kopernica, Lovčica - Trubín, Stará Kremnička (L-Ž) Fedáková Eva 33 2 045/2445554 eva.fedakova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica) J. Kollára, Svitavská, Záhradná, P.R. S, Š-Ž (okrem Šarköz); trvalý pobyt: Kremnica; obec: Bzenica, Bzenica-Záhorčie, Hliník nad Hronom, Jastrabá, Kremnické Bane, Lutila (L-Ž); Dotácie - Horná Ždaňa, Ihráč, Jastrabá, Kremnica, Kosorín, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Lovčica-Trubín, Trnavá Hora, OZ Kremko Valušková Veronika 36 2 045/2445555 veronika.valuskova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A. Dubčeka, Hviezdoslavova (L-Ž), Sládkovičova, Šašovské Podhradie, P.R. (F-G); obec: Bzenica-Bukovina, Dolná Ždaňa, Nevoľné, Stará Kremnička (A-K) Kupkárová Lucia, Bc. 38 2 045/2445556 lucia.kupkarova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): Hviezdoslavova (A-K), Pod Donátom, Tajovského, P.R. (H-J, Ku), Kremnica (A-L, Z, Ž); obec: Janova Lehota; Dotácie - Bartošova Lehôtka, Bzenica, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Hronská Dúbrava, Janova Lehota, Kopernica, Kunešov, Ladomerská Vieska, Lutila, Nevoľné, Prestavlky, Prochot, Sklené Teplice, Stará Kremnička, Vyhne, Em-klub, OZ Život v harmónii Lehotaiová Andrea, Ing. 32 2 045/2445557 andrea.lehotaiova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Integrovaný prístup k výkonu SP" Ivanová Marcela, Mgr. 2, vchod vľavo 045/2445558 marcela.ivanova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A. Kmeťa, J. Hollého, Hutníkov, Jilemnického, Komenského, M. Chrásteka (R-Ž), Rázusová, Rudenkova, Šoltésovej, P.R. (A-E), Kremnica (M, Ň, O, P, R, S, T, U, V, X, Y); obec: Hronská Dúbrava, Kunešov, Lutila (A-K), Trnavá Hora Locnerová Dáša 30 2 045/2445559 dasa.locnerova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (A-CH) Hlavačková Andrea, Mgr. 11 prízemie 045/2445562 andrea.hlavackova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (I-R) Matušková Alena 9 prízemie 045/2445560 alena.matuskova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (S-Ž) Marková Nikola 9 prízemie 045/2445561 nikola.markova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Nová Baňa, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
prvý kontakt pre náhradné výživné a štátne sociálne dávky (A-L) Pischová Natália, PhDr. 2 1. 045/2447560 natalia.pischova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu a štátne sociálne dávky (M-Ž) Spurná Miriam, Mgr. 3 1. 045/2447561 miriam.spurna@upsvr.gov.sk
Pracovisko Kremnica, Dolná 95/58, 967 01 Kremnica
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Rošková Radka, Mgr. 3 prízemie 045/2446560 radka.roskova@upsvr.gov.sk
späť