pracovisko Kremnica a pracovisko Nová Baňa

pracovisko Kremnica a pracovisko Nová Baňa

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
PRACOVISKO K R E M N I C A, Dolná 95/58, 967 01 Kremnica
vedúca pracoviska Popová Klára, Ing. 1 045/2446100 klara.popova@upsvr.gov.sk
ÚSEK SPROSTREDKOVANIA PRÁCE
vedúca úseku sprostredkovania práce Popová Klára, Ing. 1 045/2446100 klara.popova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kremnica (A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, É, F, G, H, I, Í, J, K, L, Ľ, M, N, Ň, O, Ó, P, R), recepcia Kovalčíková Zuzana, Mgr. 1 1 045/2446201 zuzana.kovalcikova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kremnica (S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž) Kapustová Daša, Mgr. 1 1 045/2446202 dasa.kapustova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Bartošova Lehôtka Gregušová Viera 2 1 045/2446203 viera.gregusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Dolná Ves Gregušová Viera 2 1 045/2446203 viera.gregusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Horná Ves Gregušová Viera 2 1 045/2446203 viera.gregusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Ihráč Gregušová Viera 2 1 045/2446203 viera.gregusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Jastrabá Gregušová Viera 2 1 045/2446203 viera.gregusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kopernica Kapustová Daša, Mgr. 1 1 045/2446202 dasa.kapustova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Krahule Kapustová Daša, Mgr. 1 1 045/2446202 dasa.kapustova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kremnické Bane Kapustová Daša, Mgr. 1 1 045/2446202 dasa.kapustova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kunešov Kapustová Daša, Mgr. 1 1 045/2446202 dasa.kapustova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lúčky Gregušová Viera 2 1 045/2446203 viera.gregusova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nevoľné Gregušová Viera 2 1 045/2446203 viera.gregusova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa
poradenské služby pre zamestnávateľov, voľné pracovné miesta Popová Klára, Ing. 1 045/2446100 klara.popova@upsvr.gov.sk
AGENDA PRVÉHO KONTAKTU PRE HMOTNÚ NÚDZU, NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ A ŠTÁTNE SOCIÁLNE DÁVKY
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Rošková Radka, Mgr. 2 1 045/2446560 radka.roskova@upsvr.gov.sk
AGENDA PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU ŤZP
peňažné príspevky na kompenzácie Janovská Jana 3 prízemie 045/2446660 jana.janovska@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník NP "Integrovaný prístup k výkonu SP" Komorová Zuzana, Mgr. 3 prízemie 045/2446661 zuzana.komorova@upsvr.gov.sk
PRACOVISKO N O V Á B A Ň A, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
vedúci pracoviska Naď Jaroslav, Ing. 4 3 045/2447100 jaroslav.nad@upsvr.gov.sk
ÚSEK SPROSTREDKOVANIA PRÁCE
vedúci úseku sprostredkovania práce Naď Jaroslav, Ing. 4 3 045/2447100 jaroslav.nad@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (A, B, C, Č, D, G, M) Kršiaková Barbora, Bc. 2 3 045/2447201 barbora.krsiakova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (H, J, L, Ľ) Šályová Marta 1 3 045/2447202 marta.salyova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (Ď, DZ, E, F, CH, K, N, O, R, U, V, W, Y ) Kašubová Iveta 6 3 045/2447204 iveta.kasubova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (Š) Suchá Lenka 4 1 045/2447206 lenka.sucha@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (S, T, Ť, Z, Ž) Debnárová Jana, Mgr. 6 3 045/2447205 jana.debnarova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Brehy Debnárová Jana, Mgr. 6 3 045/2447205 jana.debnarova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hronský Beňadik Kašubová Iveta 6 3 045/2447204 iveta.kasubova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Malá Lehota Suchá Lenka 4 1 045/2447206 lenka.sucha@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Orovnica Šályová Marta 1 3 045/2447202 marta.salyova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Tekovská Breznica Kršiaková Barbora, Bc. 2 3 045/2447201 barbora.krsiakova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa
poradenské služby pre zamestnávateľov, voľné pracovné miesta Šályová Marta 1 3 045/2447202 marta.salyova@upsvr.gov.sk
poradenské služby pre zamestnávateľov, voľné pracovné miesta Kršiaková Barbora, Bc. 2 3 045/2447201 barbora.krsiakova@upsvr.gov.sk
AGENDA PRVÉHO KONTAKTU PRE HMOTNÚ NÚDZU, NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ A ŠTÁTNE SOCIÁLNE DÁVKY
prvý kontakt pre náhradné výživné a hmotnú núdzu, štátne sociálne dávky (A-L) Pischová Natália, PhDr. 2 1 045/2447560 natalia.pischova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu a štátne sociálne dávky (M-Ž), koordinácia štátnych sociálnych dávok Spurná Miriam, Mgr. 3 045/2447561 miriam.spurna@upsvr.gov.sk
AGENDA PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU ŤZP
peňažné príspevky na kompenzácie (A-L, R) Štrbová Iveta 1 1 045/2447671 iveta.strbova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (M-Ž) Barancová Zuzana, Ing. 1 1 045/2447672 zuzana.barancova@upsvr.gov.sk
späť