pracovisko Žiar nad Hronom

SNP 122, 966 81 Žiar nad Hronom bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska Kropilová Daniela, JUDr. Ing. 17 1. 045/2445100 daniela.kropilova@upsvr.gov.sk
ÚSEK SPROSTREDKOVANIA PRÁCE
vedúca úseku sprostredkovania práce a vedúca pracoviska Kropilová Daniela, JUDr. Ing. 17 1. 045/2445100 daniela.kropilova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (A, Á) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ba - Bď) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Be - Bch) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Bi - Bž) Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (C, Č) Pružinová Andrea, Mgr. 20 1. 045/2445217 andrea.pruzinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (D, Ď) Fronková Mária 18 1. 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (E, É) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Fa - Fd) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Fe - Fž) Čížová Slávka, Bc. 7 prízemie 045/2445207 slavka.cizova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ga -Gn) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Go - Gó) Pružinová Andrea, Mgr. 20 1. 045/2445217 andrea.pruzinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Ziar nad Hronom (Gp - Gz) Fronková Mária 18 1. 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (H) Čížová Slávka, Bc. 7 prízemie 045/2445207 slavka.cizova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (CH, I, Í, J) Orolínová Eva 19 1. 045/2445215 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Kaa - Kak) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Kal - Kaž) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Kb - Kň) Zliechovcová Miriam, Mgr. 8 prízemie 045/2445208 miriam.zliechovcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Koa - Kou) Orolínová Eva 19 1. 045/2445215 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Kov - Kož) Murínová Katarína, Mgr. 18 1. 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Kp - Kr) Orolínová Eva 19 1. 045/2445215 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ks - Kž) Pružinová Andrea, Mgr. 20 1. 045/2445217 andrea.pruzinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (L, Ľ) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ma - Mch) Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Mia - Mij) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Mik - Mň) Orolínová Eva 19 1. 045/24452015 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Mo - Mž) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (N, Ň) Zliechovcová Miriam, Mgr. 8 prízemie 045/2445208 miriam.zliechovcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (O, Ó) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Pa - Pch) Murínová Katarína, Mgr. 18 1. 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Pi - Pž) Fronková Mária 18 1. 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Q) Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (R, Ř) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Sa - Sk) Fronková Mária 18 1. 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Sl - Sž) Murínová Katarína, Mgr. 18 1. 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ša - Šb) Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Šc - Šk) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Šl - Šž) Murínová Katarína, Mgr. 18 1. 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (T, Ť) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (U, Ú) Čížová Slávka, Bc. 7 prízemie 045/2445207 slavka.cizova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Va - Vch) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Vi - Vž) Čížová Slávka, Bc. 7 prízemie 045/2445207 slavka.cizova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (W, X, Y, Z) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (Ž) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Bzenica Čížová Slávka, Bc. 7 prízemie 045/2445207 slavka.cizova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Dolná Trnávka Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Dolná Ždaňa Pružinová Andrea, Mgr. 20 1. 045/2445217 andrea.pruzinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hliník nad Hronom (A - K) Pružinová Andrea, Mgr. 20 1. 045/2445217 andrea.pruzinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hliník nad Hronom (L - Š) Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hliník nad Hronom (T - Ž) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Horná Ždaňa (A - K) Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Horná Ždaňa (L - Ž) Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Hronská Dúbrava Murínová Katarína, Mgr. 18 1. 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Janova Lehota Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Kosorín Fronková Mária 18 1. 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Ladomerská Vieska Orolínová Eva 19 1. 045/2445215 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lehôtka pod Brehmi Fronková Mária 18 1. 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lovča Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lovčica-Trubín Zliechovcová Miriam, Mgr. 8 prízemie 045/2445208 miriam.zliechovcova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lutila (A - L) Fronková Mária 18 1. 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Lutila (M - Ž) Murínová Katarína, Mgr. 18 1. 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Pitelová Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Prestavlky Pivarčiová Katarína, Mgr. 6 prízemie 045/2445204 katarina.pivarciova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Prochot Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Repište Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Sklené Teplice Schmidtová Iveta, Bc. 1 prízemie 045/2445202 iveta.schmidtova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Slaská Herrgottová Regina 7 prízemie 045/2445206 regina.herrgottova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Stará Kremnička (A - Ř) Orolínová Eva 19 1. 045/2445215 eva.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Stará Kremnička (S - Ž) Čížová Slávka, Bc. 7 prízemie 045/2445207 slavka.cizova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Trnavá Hora Fronková Mária 18 1. 045/2445213 maria.fronkova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Vyhne Murínová Katarína, Mgr. 18 1. 045/2445214 katarina.murinova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa
poradenské služby pre zamestnávateľov, organizácia výberových konaní Zliechovcová Miriam, Mgr. 8 prízemie 045/2445208 miriam.zliechovcova@upsvr.gov.sk
poradenské služby pre zamestnávateľov, organizácia výberových konaní Belohorcová Ivanka, Mgr. 1 prízemie 045/2445203 ivanka.belohorcova@upsvr.gov.sk
ÚSEK SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
vedúca úseku sociálnych vecí a rodiny Homolová Martina, Ing. 25 2. 045/2445500 martina.homolova@upsvr.gov.sk
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (K, L, Ľ, M, W, Y, Z, Ž) Matušková Alena 9 prízemie 045/2445560 alena.matuskova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (A, B, C, Č, J, O, P, R, X) Šmálová Lenka, Mgr. 9 prízemie 045/2445561 lenka.smalova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (G, H, CH, I, N, Ň, T, Ť, U, V) Hlavačková Andrea, Mgr. 11 prízemie 045/2445562 andrea.hlavackova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (D, Ď, DZ, DŽ, E, F, S, Š) Kúdelová Lenka, Mgr. 11 prízemie 045/2445563 lenka.kudelova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
dotácie MPSVR SR: Horná Ždaňa, Ihráč, Jastrabá, Kremnica, Kosorín, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Lovčica-Trubín, Trnavá Hora, Žiar nad Hronom, OZ Kremko Valušková Veronika 38 2. 045/2445555 veronika.valuskova@upsvr.gov.sk
dotácie MPSVR SR: Bartošova Lehôtka, Bzenica, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Hronská Dúbrava, Janova Lehota, Kopernica, Kunešov, Ladomerská Vieska, Lutila, Nevoľné, Prestavlky, Prochot, Sklené Teplice, Stará Kremnička, Vyhne, Em-klub, OZ Život v harmónii Lehotaiová Andrea, Ing. 32 2. 045/2445557 andrea.lehotaiova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): Družstevná, Duk. hrdinov (M-Ž), Jesenského, Jiráskova, J. Považana, Kutinky, Partizánska, Pod háj, Pod vršky, Štúrova, Vansovej, P.R. (R, Š - len Šarköz); trvalý pobyt Kremnica (N, Š, W); obec: Ihráč, Lovča, Lúčky, Pitelová, Repište; Koordinácia dávok EÚ (A,I-O) Jankech Gabriela 36 2. 045/2445551 gabriela.jankech@upsvr.gov.sk
občania Ukrajiny; trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): Hviezdoslavova (L-Ž), Pod Donátom, P.R. (Kaloč.); obec: Horná Ves, Horná Ždaňa, Kosorín, Trnavá Hora Krupárová Jana, Ing. 36 2. 045/2445552 jana.kruparova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): M. Benku, M. Chrásteka (A-P), Nám. Matice slov., Š. Moysesa, P.R. (M-O); obec: Bartošova Lehôtka, Dolná Ves, Krahule, Lehôtka pod Brehmi, Prestavlky, Vyhne; Koordinácia dávok EÚ (P-Ž) Orolínová Dana, Mgr. 26 2. 045/2445553 dana.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A. Hlinku, Bernolákova, Dr. Jánskeho, Duk. Hrdinov (A-L), Hurbanova, J. Kráľa, Krížna, Novomestského, Svät. nám., Š. Pártošovej, Š. Petruša, P.R. (L, P); obec: Dolná Trnávka, Kopernica, Lovčica - Trubín, Sklené Teplice, Stará Kremnička (L-Ž) Fedáková Eva 33 2. 045/2445554 eva.fedakova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica) J. Kollára, Svitavská, Záhradná, P.R. Ka-Kn (okrem Kaločai), S, Š-Ž (okrem Šarköz); trvalý pobyt obec: Bzenica, Bzenica-Záhorčie, Hliník nad Hronom, Jastrabá, Kremnické Bane, Lutila (L-Ž), Prochot Valušková Veronika 38 2. 045/2445555 veronika.valuskova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A. Dubčeka, Kukučínová, Medzi vodami, Opatovská, SNP, Šašovské Podhradie, P.R. (F-G); obec: Bzenica-Bukovina, Dolná Ždaňa, Nevoľné, Stará Kremnička (A-K); Koordinácia dávok EU (B-CH) Foltánová Jitka 36 2. 045/2445556 jitka.foltanova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): Cyrila a Metoda, Hviezdoslavova (A-K), Sládkovičova, Tajovského, P.R. (H-J, Ko-Ku), Kremnica (A-L, Z, Ž); obec: Janova Lehota, Ladomerská Vieska Lehotaiová Andrea, Ing. 32 2. 045/2445557 andrea.lehotaiova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A. Kmeťa, A. Štefanku, J. Hollého, Hutníkov, Jilemnického, Komenského, Lúčna, M. Chrásteka (R-Ž), M. R. Štefánika, Rázusová, Rudenkova, Šoltésovej, P.R. (A-E), Kremnica (M, Ň, O, P, R, S, T, U, V, X, Y); obec: Hronská Dúbrava, Kunešov, Lutila (A-K), Slaská Locnerová Dáša 31 2. 045/2445559 dasa.locnerova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením" Ivanová Marcela, Mgr. 23 2. 045/2445558 marcela.ivanova@upsvr.gov.sk
Úverová pomoc Bilická Katarína, Mgr. 36 2. 045/2445564 katarina.bilicka@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudková činnosť
peňažné príspevky na kompenzácie (O, P, S, Š, T, Ť, U, Ú, V, W, Z, Ž) Mošková Jana, Mgr. 12 prízemie, vchod vľavo 045/2445671 jana.moskova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, F, H, CH, I, J, N, Ň) Šusterová Michaela, Ing. 12 prízemie, vchod vľavo 045/2445672 michaela.susterova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (G, K, L, Ľ, M, R) Barniaková, Jana, Bc. 12 prízemie, vchod vľavo 045/2445673 jana.barniakova@upsvr.gov.sk
posudzovanie sociálnych dôsledkov ŤZP, vydávanie posudkov, preukazov (G, H, J, K, L, Ľ, M , O, P, R, Ř) Lepšíková Jana, Mgr. 14 prízemie, vchod vľavo 045/2445675 jana.lepsikova@upsvr.gov.sk
posudzovanie sociálnych dôsledkov ŤZP, vydávanie posudkov, preukazov (A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, F, CH, I, N, Ň, S, Š, T, Ť, U, Ú, V, W, Z, Ž) Vrtielová Natália 15 prízemie, vchod vľavo 045/2445674 natalia.vrtielova@upsvr.gov.sk
posudková lekárka Zvarová Jana, MUDr.
AGENDA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb, neodkladné a výchovné opatrenia (A-G, J, K, T-Y) Hlaváč Martin, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445602 martin.hlavac@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb, neodkladné a výchovné opatrenia, ústavná starostlivosť (H-I, L-Š, Z, Ž) Vašková Lenka, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445601 lenka.vaskova2@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí, kolízne opatrovníctvo trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulice): A. Dubčeka, A. Považana, Dr. Janského, Hutníkov, J. Kollára, Jilemnického, Krížna, Kutinky, Partizánska, Svitavská, Šoltésovej, Š. Pártošovej, Š. Moysesa, Š. Petruša, Štúrova, Tajovského; Kremnica (ulice): Angyalová, ČSA, J. Kollára, Kutnohorská, Ľ. Štúra, Matunákova, Zlatá; obce: Bzenica-Bukovina, Hliník nad Hronom, Dolná Ves, Horná Trnávka, Horná Ves, Horná Ždaňa, Kopernica, Lúčky, Prestavlky, Prochot, Repište, Sklené Teplice, Vyhne Garajová Jana, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445603 jana.garajova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí, kolízne opatrovníctvo trvalý pobyt: Žiar nad Hronom (ulice): A. Kmeťa, A. Hlinku, Bernolákova, Družstevná, Hurbanova, J. Straku, Jiráskova, Komenského, M. Benku, M. Chrásteka, Nám. Matice Slovenskej, Pod háj, Rázusova, Sládkovičova, SNP, Šašovské Podhradie, Vansovej; Kremnica (ulice): Dolná, Nám. SNP, Rumunskej armády, Štefánikovo nám., Továrenská, Veternícka, Zámocké nám., Zechenterova; obce: Bartošova Lehôtka, Hronská Dúbrava, Ihráč, Jastrabá, Ladomerská Vieska, Lehôtka pod Brehmi, Nevoľné, Pitelová, Stará Kremnička, Trnavá Hora, Trnavá Hora-Jalná Dolinská Jana, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445605 jana.dolinska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí, kolízne opatrovníctvo trvalý pobyt: Žiar nad Hronom (ulice): A. Štefanku, Cyrila a Metoda, Duk. hrdinov, J. Kráľa, Jesenského, J. Hollého, Kukučínova, Lúčna, M. R. Štefanika, Medzi Vodami, Novomestského, Opatovská, Pod Donátom, Pod Vŕšky, P. O. Hviezdoslava, Rudenkova, Svätokrížske nám., Záhradná; Kremnica (ulice): Banská cesta, Bystrická, J. Horvátha, J. Langsfelda, Nová Dolina, P. Križku, S. Chalupku; obce: Dolná Trnávka; Dolná Trnávka, Dolná Ždaňa, Janova Lehota, Kosorín, Krahule, Kremnické Bane, Kunešov, Lovčica-Trubín, Lovča, Lutila, Slaská Gergelyová Alžbeta, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445606 alzbeta.gergelyova@upsvr.gov.sk
náhradná starostlivosť (A-J, M); neodkladné opatrenia, výchovné opatrenia, ústavná starostlivosť (L-Ž) Fuzáková Jana, Mgr. 23 1. 045/2445607 jana.fuzakova@upsvr.gov.sk
náhradná starostlivosť (K-L, N-Ž); neodkladné opatrenia, výchovné opatrenia, ústavná starostlivosť (A-K) Brigantová Janette, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445612 janette.brigantova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately" Sedliaková Lívia, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445604 livia.sedliakova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately II" Biela Dominika, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445608 dominika.biela@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately II" Smutková Kristína, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445609 kristina.smutkova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately II" Gažiová Zuzana, Mgr. 2., vchod vľavo 045/2445614 zuzana.gaziova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychológ Birošová Eva, Mgr. 3 prízemie, vchod vľavo 045/2445610 eva.birosova@upsvr.gov.sk
AGENDA AKTIVAČNÉHO CENTRA
koordinátor aktivačných prác § 10 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi pre obce Bartošova Lehôtka, Bzenica, Dolná Ves, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Horná Ves, Horná Ždaňa, Hronská Dúbrava, Ihráč, Jastrabá, Kopernica, Krahule, Kremnica, Kremnické Bane, Kunešov, Lúčky, Nevoľné, Pitelová, Prestavlky, Prochot, Stará Kremnička, Trnavá Hora, Vyhne Skladanová Erika, Bc. 29 2. 045/2445371 erika.skladanova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačných prác § 10 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi pre obce Dolná Trnávka, Ladomerská Vieska, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Repište, Sklené Teplice a mesto Žiar nad Hronom Páleníková Radka, Ing. 29 2. 045/2445372 radka.palenikova@upsvr.gov.sk
AGENDA AOTP A PORADENSTVA
NP "Poradenstvom k zamestnaniu - Individualizované poradenstvo pre mladých UoZ" Trokšiarová Marianna, Mgr. 2 prízemie 045/2445311 marianna.troksiarova@upsvr.gov.sk
odborný poradca, § 46 - vzdelávanie pre trh práce UoZ, § 54 - pilotné projekty, § 54 - REPAS, § 43 - odborné poradenské služby zabezpečené dodávateľským spôsobom Sochorová Lucia, Mgr. 3A prízemie 045/2445312 lucia.sochorova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 52 - aktivačná činnosť formou menších obecných služieb, § 53 príspevok na dochádzku za prácou, § 55 priznanie postavenie CHD a CHP (SZČ), § 57 - príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť, § 59 príspevok na pracovného asistenta (SZČO so ZP), § 60 príspevok na prevádzkové náklady CHD alebo CHP (SZČO so ZP), NP PUPN - Podpora udržania pracovných miest Laslavská Petra, Mgr. 27 2. 045/2445401 petra.laslavska@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 32 náhrada cestovných výdavkov, § 53 príspevok na dochádzku za prácou, § 53a príspevok na podporu mobility za prácou, NP PUPN - Podpora udržania pracovných miest Beňová Kristína, Mgr. 27 2. 045/2445402 kristina.benova@upsvr.gov.sk
informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 53 - prísp. na dochádzku za prácou, § 55 - priznanie postavenia CHD alebo CHP, § 59 prísp. na pracovného asistenta, § 60 prísp. na prevádzkové náklady CHP alebo CHD, § 54 NP Prax pre mladých, § 54 projekt Právo na prvé zamestnanie, § 54 Príspevok pre zamestnávateľov, kt. majú zriadené CHD alebo CHP (Odmena za umiestnenie na otvorenom TP), § 54 Debarierizácia pracovísk Škvarková Jana, Mgr., PhD. 27 2. 045/2445403 jana.skvarkova@upsvr.gov.sk
AGENDA EKONOMIKY
podateľňa, registratúra, správa majetku Kupcová Ľudmila 13 1. 045/2445715 ludmila.kupcova@upsvr.gov.sk
vodič Oslanec Marián 13 1. 045/2445711 marian.oslanec@upsvr.gov.sk
späť