Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Duchnovičovo nám. 1, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Renáta Štofanková, Mgr. 244/1 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 600 renata.stofankova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť/určený úrad Andrijková Valéria, Mgr. 247/3 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 603 valeria.andrijkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bacúšanová Elena, Mgr. 242 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 612 elena.bacusanova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kasičová Martina, Mgr 241 Duchnovičovo nám. 1, I. poschodie 051/2440 604 martina.kasicova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bujňáková Adriána, Mgr. 244/3 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 613 adriana.bujnakova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť/určený úrad Hažírová Otília, Mgr. 247/3 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 603 otilia.hazirova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Havlíková Mária, Mgr. 240 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 607 maria.havlikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Ondičová Martina, Mgr. 244/2 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 615 martina.ondicova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mrúzová Andrea, Mgr. 241 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 604 andrea.mruzova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Macková Júlia, Mgr. 243 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 608 julia.mackova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kundrová Kristína, Mgr. 251 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 606 kristina.kundrova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kollarčíková Patrícia, Mgr. 255 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 614 patricia.kollarcikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Palenčárová Katarína, Mgr. 255 Duchnovičovo nám. č. 1, I. posch. 051/2440 614 katarina.palencarova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Lakatošová Danka, Mgr. 357 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 605 danka.lakatosova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Petríková Lucia, Mgr. 244/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 615 lucia.petrikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Pergerová Viera, Mgr. 243 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 608 viera.pergerova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Bystroňová Mária, Mgr. 357 Duchnovičovo nám. 1, II.posch. 051/2440 605 maria.bystronova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela plnoletých fyzických občanov Puchalík Jozef, Mgr. 247/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 602 jozef.puchalik@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Pustá Janka, Mgr. 240 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 607 janka.pusta@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Ličáková Mária, Mgr. 254 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 601 maria.licakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Vaňová Eva, Mgr. 242 Duchnovičovo nám. 1, I. poschodie 051/2440 612 eva.vanova@upsvr.gov.sk
sociálnopráv. ochrana detí Miženková Júlia, Mgr. 253 Duchnovičovo nám. 1, I. poschodie 051/2440 609 julia.mizenkova@upsvr.gov.sk
sociálnopráv. ochrana detí Lakatošová Ivana, Mgr. 252 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 610 ivana.lakatosova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Hlávková Eva, Mgr. 250/1 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 616 eva.hlavkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Richnavská Eva, Mgr. 252 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 610 eva.richnavska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kovaľová Patrícia, Mgr. 250/1 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 616 patricia.kovalova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Sivák Patrik, Mgr. 255 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 614 patrik.sivak@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Revayová Martina, Mgr. 250/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 611 martina.revayova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Marcinová Lucia, Mgr. 250/2 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 611 lucia.marcinova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Urdová Danuše, Mgr. 250/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 611 danuse.urdova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Sisková Andrea, Mgr. 250/2 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 611 landrea.siskova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Hančáková Katarína, Mgr. 254 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 601 katarina.hancakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mochňacká Ivana, PhDr. 244/3 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 613 ivana.mochnacka@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Čeremšáková Jana, Mgr. 250/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 611 jana.ceremsakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Marchevská Lýdia, Mgr. 250/2 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 611 lydia.marchevska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Gburová Jana, Mgr. 253 Duchnovičovo nám č.1, I. posch. 051/2440 609 jana.gburova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Gorcovská Ingrida, Mgr. 243 Duchnovičovo nám. č. 1, 2. posch. 051/2440 608 ingrida.gorcovska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mročová Ľudmila, Mgr. 357 Duchnovičovo nám. č. 1, 2. posch. 051/2440 605 ludmila.mrocova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Priščáková Valéria, PhDr. 244/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 615 valeria.priscakova@upsvr.gov.sk
NP sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Onďaková Tatiana, Mgr. 357 Duchnovičovo nám. 1, II.posch. 051/2440 605 tatiana.ondakova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela plnoletých fyzických občanov Fidesová Eva, Mgr. 357 Duchnovičovo nám. č. 1, 2. posch. 051/2440 605 eva.fidesova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela plnoletých fyzických občanov Falat Peter, Mgr. 357 Duchnovičovo nám. 1, 2. posch. 051/2440 605 peter.falat@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kmec Martin, Mgr. 254 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 601 martin.kmec@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Holtman Andrea, Mgr. 251 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 606 andrea.holtman@upsvr.gov.sk
späť