Kontakty

riaditeľ ÚPSVaR

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce 056/2440 199 mi@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka úradu Bálintová Mária, Mgr. MBA B 301 2 056/2440 101 maria.balintovaMBA@upsvr.gov.sk

vedúci odborov

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce 056/2440 199
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Chrobáková Lenka, Mgr. D 306 2 056/2440 500 lenka.chrobakova@upsvr.gov.sk
riaditeľ odboru zamestnanosti Mitterpák Ladislav, PhDr. B 307 2 056/2440 300 ladislav.mitterpak@upsvr.gov.sk

Michalovce, Saleziánov 1
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor ochrany detí pred násilím PhDr. Mgr. Rastislav Barkasi D 107 0 056/2440 503 rastislav.barkasi@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát správneho konania Pakán Viliam, Mgr. A 211 1 056 2440 304 viliam.pakan@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Ihnátová Janka, Ing. B 310 2 056 2440 317 janka.ihnatova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Bezeková Jana, Ing. B 310 2 056 2440 317 jana.bezekova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občanov

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce 056/2440 199
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kováčová Eva, Mgr., PhD A 311 2 056/2440 310 eva.kovacova@upsvr.gov.sk
recepcia Bádal Richard A 101 0 056 2440 311 richard.badal@upsvr.gov.sk
Devečková Katarína A 101 0 056 2440 517 katarina.deveckova@upsvr.gov.sk
Maďarová Marcela, Mgr. A 101 0 056 2440 312 marcela.madarova@upsvr.gov.sk
recepcia Pivarník Jozef, Bc. A 101 0 056 2440 155 jozef.pivarnik@upsvr.gov.sk
Ferková Katarína A 103 0 056 2440 313 katarina.ferkova@upsvr.gov.sk
Romančáková Katarína, Ing. A 103 0 056 2440 313 katarina.romancakova@upsvr.gov.sk
Michalovce J,M,N Timková Mariana, Bc. A 106 0 056 2440 524 mariana.timkova@upsvr.gov.sk
Michalovce: G, H, Ch Ebská Viktória Mgr. A 106 0 056 2440 524 viktoria.ebska@upsvr.gov.sk
Michalovce: C, Č, D, Ď, Dz, Ďž, V,W, Z, Ž Stariatová Božena A 106 0 056 2440 524 bozena.stariatova@upsvr.gov.sk
Michalovce: E, F, O, R, T, Ť Kočišová Jana, Mgr. A 109 0 056 2440 326 jana.kocisova@upsvr.gov.sk
Michalovce: I, K Novotný Aleš, Bc. A 109 0 056 2440 326 ales.novotny@upsvr.gov.sk
Michalovce: A, B Maťašová Andrea, Bc. A 109 0 056 2440 326 andrea.matasova@upsvr.gov.sk
Michalovce: P Tomášová Tatiana A 110 0 056 2440 523 tatiana.tomasova@upsvr.gov.sk
Michalovce: S, Š, U Mojsejová Anna, Ing. A 110 0 056 2440 523 anna.mojsejova@upsvr.gov.sk
Bánovce n/O, Čečehov, Palín, Senné Valigová Alena A 110 0 056 2440 524 alena.valigova@upsvr.gov.sk
Repková Andrea, Mgr. A 111 0 056 2440 330 andrea.repkova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Nunhartová Slávka, Mgr. A 201 1 056 2440 320 slavka.nunhartova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Biačko Ján, Ing. A 204 1 056 2440 332 jan.biacko@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Dzurjovčinová Mária, Mgr. A 204 1 056 2440 332 maria.dzurjovcinova@upsvr.gov.sk
Klokočov, Strážske A-S Drobotová Jana A 205 1 056 2440 557 jana.drobotova@upsvr.gov.sk
Hnojné, Jovsa, Oreské, Pusté Čemerné, Staré, Strážske Š-Ž, Voľa Paľová Eva A 205 1 056 2440 557 eva.palova@upsvr.gov.sk
Horovce, Lučkovce, M.Raškovce, Moravany, Šamudovce Pithartová Jana, Mgr. A 206 1 056 2440 329 jana.pithartova@upsvr.gov.sk
Trhovište Vojtková Anna, Mgr. A 206 1 056 2440 329 anna.vojtkova@upsvr.gov.sk
Markovce, Zalužice Bakajsová Ružena, Ing. A 207 1 056 2440 324 ružena.bakajsova@upsvr.gov.sk
Malčice Malejčíková Jana A 207 1 056 2440 324 jana.malejcikova@upsvr.gov.sk
Bracovce, Jastrabie, Poruba p/V, Vinné Hrušková Mariana, Mgr. A 208 1 056 2440 321 mariana.hruskova@upsvr.gov.sk
Krásnovce, Laškovce, Pozdišovce Zozuličová Monika, Mgr. A 208 1 056 2440 321 monika.zozulicova@upsvr.gov.sk
Janočková Danica, Mgr. A 212 1 056 2440 210 danica.janockova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Fedorová Anna, Ing. A 213 1 056 2440 323 anna.fedorova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Chvostaľ Martin, Ing. A 213 1 056 2440 323 martin.chvostal2@upsvr.gov.sk
Ložín, Naciná Ves, Vybuchanec Handrová Ivana, Mgr. A 304 2 056 2440 190 ivana.handrova@upsvr.gov.sk
Kaluža, Kusín, Stretavka, Suché, Tuš. Nová Ves, Tušice, Závadka Ráši Marianna, Mgr. A 304 2 056 2440 190 marianna.rasi@upsvr.gov.sk
Hatalov, Petrovce n/L, Trnava p/L, Zbudza Hrebeňák Matúš A 305 2 056 2440 518 matus.hrebenak@upsvr.gov.sk
Lastomír, Rakovec n/O, Stretava Pšenková Anna A 305 2 056 2440 518 anna.psenkova@upsvr.gov.sk
Falkušovce, Iňačovce, Vysoká n/U, Zemplínske Kopčany Ždiňáková Gabriela, Ing. A 306 2 056 2440 553 gabriela.zdinakova@upsvr.gov.sk
Budkovce, Dolný Les, Dúbravka, Hažín, Sliepkovce Babusová Monika, PaedDr. A 306 2 056 2440 553 monika.babusova@upsvr.gov.sk
Vŕbnica Pančík Alexander A 309 2 056 2440 453 alexander.pancik@upsvr.gov.sk
Lúčky, Petríkovce, Slavkovce, Zemplínska Široká Nováková Lucia, PhDr. A 309 2 056 2440 453 lucia.novakova@upsvr.gov.sk
Kačanov, Lesné, Žbince Mihályiová Zlata A 309 2 056 2440 453 zlata.mihalyiova@upsvr.gov.sk
Pavlovce n/U A-K Čiháková Andrea, Mgr. A 310 2 056 2440 222 andrea.cihakova@upsvr.gov.sk
Pavlovce n/U L-Ž Šimková Dana A 310 2 056 2440 222 dana.simkova@upsvr.gov.sk
podateľňa Handríková Kizivátová Miroslava, JUDr. B 101 0 056 2440 192 miroslava.handrikovakizivatova@upsvr.gov.sk
pracovisko Sobrance
vedúca pracoviska SO Ivanišová Iveta, PhDr. SO 25 1 056/2441 306 iveta.ivanisova@upsvr.gov.sk
team leader referátu sociálnych vecí Ostovrchá Blažena, MVDr. SO 30 1 056/2441 506 blazena.ostovrcha@upsvr.gov.sk
pracovisko Veľké Kapušany
vedúca pracoviska Vajová Eva, Ing. VK 01 P 056/2442 305 eva.vajova@upsvr.gov.sk
team leader referátu sociálnych vecí Šipoš Pavol, Ing. VK 04 1 056/2442 505 pavol.sipos@upsvr.gov.sk

Oddelenie - Aktivačné centrum

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Tuším Ľubomír, Mgr. B 307 2 056/2440 333 lubomir.tusim@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Hordoš Dušan, Ing. B 104 0 056 2440 370 dusan.hordos@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Hribová Adriana, Mgr. B 104 0 056 2440 370 andrea.hribova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Hudáková Andrea, Mgr. B 104 0 056 2440 370 andrea.hudakova2@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Kecskemetiová Radka, Mgr. B 104 0 056 2440 370 radka.kecskemetiova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Pekárová Katarína, Mgr. B 104 0 056 2440 370 katarina.pekarova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Štunda Martin, Ing. B 104 0 056 2440 370 martin.stunda@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Šubák Miloš, Ing. B 104 0 056 2440 370 milos.subak@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Dzurinková Zuzana, Mgr. B 104 0 056 2440 373 zuzana.dzurinkova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Kantorová Viera, Ing. B 104 0 056 2440 373 viera.kantorova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Košudová Renáta, Bc. B 104 0 056 2440 373 renata.kosudova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Nadzamová Beáta, Mgr. B 104 0 056 2440 373 beata.nadzamova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Orosová Lenka, Mgr. B 104 0 056 2440 373 lenka.orosova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Štefaničová Viera, Ing. B 104 0 056 2440 373 viera.stefanicova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Varga Jozef, Ing. B 104 0 056 2440 370 jozef.varga2@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktivnej politiky trhu práce

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ružinská Lenka, Mgr. B 212 1 056/2440 400 lenka.ruzinska@upsvr.gov.sk
Vaľková Ivana, Ing. B 103 0 056/2440458 ivana.valkova@upsvr.gov.sk
Lešová Monika, Mgr. B 103 0 056/2440458 monika.lesova@upsvr.gov.sk
Červeňáková Marianna, Ing. B 103 0 056/2440420 mariana.cervenakova@upsvr.gov.sk
Čeklovská Andrea, Bc. B 103 0 056/2440458 andrea.ceklovska@upsvr.gov.sk
Kočiová Beáta, PhDr. B 105 0 056/2440412 beata.kociova@upsvr.gov.sk
Matinová Mária, Bc. B 105 0 056/2440411 maria.matinova@upsvr.gov.sk
Lacová Erika, Mgr. B 105 0 056/2440412 erika.lacova@upsvr.gov.sk
Pellerová Szilvia, Mgr. B 111 0 056/2440409 szilvia.pellerova@upsvr.gov.sk
Mašlanyová Valéria B 111 0 056/2440409 valeria.maslanyova@upsvr.gov.sk
Sklárová Monika, Mgr. B 201 1 056/2440322 monika.sklarova@upsvr.gov.sk
Murgová Mária, Ing. B 201 1 056/2440421 maria.murgova@upsvr.gov.sk
Džačko Milan, Ing. B 201 1 056/2440401 milan.dzacko@upsvr.gov.sk
Gederová Jana, Ing. B 203 1 056/2440404 jana.gederova@upsvr.gov.sk
Capíková Jana, Mgr. B 203 1 056/2440404 jana.capikova@upsvr.gov.sk
Hajduková Petra, Mgr. B 205 1 056/2440205 petra.hajdukova@upsvr.gov.sk
Janoková Katarína, Mgr. B 205 1 056/2440417 katarina.janokova@upsvr.gov.sk
Rauchová Jana, Mgr. B 206 1 056/2440406 jana.rauchova@upsvr.gov.sk
Peržová Danka, Ing. B 206 1 056/2440406 danka.perzova@upsvr.gov.sk
Falisová Blanka, Ing. B 206 1 056/2440405 blanka.falisova@upsvr.gov.sk
Jakubková Michaela, PhDr. B 209 1 056/2440402 michaela.jakubkova@upsvr.gov.sk
Butkovská Melánia, Ing. B 209 1 056/2440402 melania.butkovska@upsvr.gov.sk
Uhliarova Anna B 210 1 056/2440413 anna.uhliarova@upsvr.gov.sk
Lichvárová Viera, Ing. B 210 1 056/2440413 viera.lichvarova@upsvr.gov.sk
Šátková Marta, Ing. B 211 1 056/2440423 marta.satkova@upsvr.gov.sk
Hrehová Alena, Mgr. B 211 1 056/2440423 alena.hrehova@upsvr.gov
Nistor Marek, Ing. B 311 2 056/2440233 marek.nistor@upsvr.gov.sk
Kudríková Karin, Ing. B 311 2 056/2440233 karin.kudrikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Grešová Slávka, Ing. C 305 2 056/2440 451 slavka.gresova@upsvr.gov.sk
Miková Anna, Mgr. C 302 2 056/2440450 anna.mikova@upsvr.gov.sk
Čižmárová Zuzana, Ing. C 302 2 056/2440450 zuzana.cizmarova@upsvr.gov.sk
Tóthová Mária, Ing. C 302 2 056/2440450 maria.tothova@upsvr.gov.sk
Maščak Dušan, JUDr. C 303 2 056/2440303 dusan.mascak@upsvr.gov.sk
Čižmárová Jarmila, Ing. C 303 2 056/2440314 jarmila.cizmarova@upsvr.gov.sk
Dobosová Viktória C 306 2 056/2440456 viktoria.dobosova@upsvr.gov.sk
Kubík Vladimír, Mgr. C 307 2 056/2440230 vladimir.kubik@upsvr.gov.sk
Kobová Zuzana, Mgr. C 307 2 056/2440230 zuzana.kobova@upsvr.gov.sk
Vasiľ Miroslav, Ing. D 208 1 056/2440452 miroslav.vasil@upsvr.gov.sk
Butelová Andrea, Mgr. D 208 1 056/2440452 andrea.butelova@upsvr.gov.sk
Beránková Dajana, Mgr. D 209 1 056/2440454 dajana.berankova@upsvr.gov.sk
Olexová Jarmila, Mgr. C 303 2 056/2440455 jarmila.olexova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Rusinová Mária, Ing D 309 2 056/2440 550 maria.rusinova@upsvr.gov.sk
poverená riadením referátu hmotnej núdze a náhradného výživného Šestáková Emília, Ing. D 304 2 056/2440 510 emilia.sestakova@upsvr.gov.sk
Kačkošová Zuzana, Mgr. D 301 2 056/2440556 zuzana.kackosova@upsvr.gov.sk
Petrášová Milena, Ing. D 301 2 056/2440556 milena.petrasova@upsvr.gov.sk
Vargová Milena, Bc. D 301 2 056/2440513 milena.vargova@upsvr.gov.sk
Hamorská Drahuša, Mgr. D 302 2 056/2440237 drahusa.hamorska@upsvr.gov.sk
Osifová Lívia, Bc. D 302 2 056/2440237 livia.osifova@upsvr.gov.sk
Beganičová Radka, Bc. D 303 2 056/2440554 radka.beganicova@upsvr.gov.sk
Šándorová Ľubomíra, Mgr. D 303 2 056/2440554 lubomira.sandorova@upsvr.gov.sk
Lechmanová Ružena, Bc. D 304 2 056/2440551 ruzena.lechmanova@upsvr.gov.sk
Žeňuchová Gabriela, Ing. D 304 2 056/2440551 gabriela.zenuchova@upsvr.gov.sk
Cibereová Jana, Ing. D 305 2 056/2440559 jana.cibereova@upsvr.gov.sk
Čeklovský Pavol, PhDr. D 305 2 056/2440519 pavol.ceklovsky@upsvr.gov.sk
Krásenská Marianna, Mgr. D 308 2 056/2440552 marianna.krasenska@upsvr.gov.sk
Rácová Dominika, Mgr. D 308 2 056/2440552 dominika.racova@upsvr.gov.sk
Mihaľová Silvia, Mgr. D 310 2 056/2440555 silvia.mihalova@upsvr.gov.sk
Hrehová Ingrid, Mgr. D 310 2 056/2440555 ingrid.hrehova@upsvr.gov.sk
Haňová Iveta, Mgr. D 311 2 056/2440510 iveta.hanova@upsvr.gov.sk
Šestáková Emília, Ing. D 311 2 056/2440510 emilia.sestakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kertisová Svetlana, Mgr. D 211 1 056/2440 600 svetlana.kertisova@upsvr.gov.sk
Barteková Jana, PhDr. D 203 1 056/2440602 jana.bartekova@upsvr.gov.sk
Mudraková Dana, Mgr. D 203 1 056/2440602 dana.mudrakova@upsvr.gov.sk
Nunhartová Mária, Mgr. D 203 1 056/2440602 maria.nunhartova@upsvr.gov.sk
Molnárová Lucia, Bc. D 204 1 056/2440603 lucia.molnarova@upsvr.gov.sk
Hakoš Ján, PhDr. D 204 1 056/2440608 jan.hakos@upsvr.gov.sk
Tulenková Alžbeta, Mgr. D 204 1 056/2440603 alzbeta.tulenkova@upsvr.gov.sk
Horná Zuzana, Mgr. D 205 1 056/2440511 zuzana.horna@upsvr.gov.sk
Ozimaničová Silvia, Mgr. D 205 1 056/2440606 silvia.ozimanicova@upsvr.gov.sk
Semjanová Iveta, Mgr. D 205 1 056/2440606 iveta.semjanova@upsvr.gov.sk
Mitterpáková Jana, Mgr. D 206 1 056/2440604 jana.mitterpakova@upsvr.gov.sk
Čechová Jana, Mgr. D 206 1 056/2440605 jana.cechova@upsvr.gov.sk
Horňaková Marta, PhDr. D 206 1 056/2440604 marta.hornakova@upsvr.gov.sk
Demeterová Jana, PhDr. D 210 1 056/2440607 jana.demeterova@upsvr.gov.sk
Kohútová Monika, Mgr. D 210 1 056/2440607 monika.kohutova@upsvr.gov.sk
Hajduková Marcela, Mgr. C 104 0 056/2440612 marcela.hajdukova@upsvr.gov.sk

Referát psychologicko-poradenských služieb

Michalovce, Nám. Osloboditeľov 77
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Psychologicko-poradenské služby Marcinová Vanátová Mária, Mgr. 1 056/6424860 maria.marcinovavanatova@upsvr.gov.sk
Psychologicko-poradenské služby Balogová Martina, Mgr. 1 056/6424860 martina.balogova@upsvr.gov.sk
Psychologicko-poradenské služby Lovasová Magdaléna, Bc. 1 056/6424860 magdalena.lovasova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peň. príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Danko Slavomír, Mgr. D 110 P 056/2440 670 slavomir.danko@upsvr.gov.sk
team leader referátu peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP Baráčová Renáta, Ing. D 101 P 056/2440 643 renata.baracova@upsvr.gov.sk
Volčková Emília MUDr. D 101 0 056/2440671 emilia.volckova@upsvr.gov.sk
Džavan Ján, MUDr. D 101 0 056/2440671 jan.dzavan@upsvr.gov.sk
Bubanová Anna, MUDr. D 101 0 056/2440671 anna.bubanova@upsvr.sk
Baláž Róbert, MUDr. D 101 0 056/2440671
Žiarová Jarmila, Ing. D 103 0 056/2440674 jarmila.ziarova@upsvr.gov.sk
Hospodárová Anna, MVDr. D 104 0 056/2440675 anna.hospodarova@upsvr.gov.sk
Čižmárová Miriam, Mgr. D 104 0 056/2440675 miriam.cizmarova@upsvr.gov.sk
Verbická Jana, Ing. D 105 0 056/2440677 jana.verbicka@upsvr.gov.sk
Onušková Henrieta, Mgr. D 105 0 056/2440678 henrieta.onuskova@upsvr.gov.sk
Kunčová Jana, Mgr. D 105 0 056/2440677 jana.kuncova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Vargová Zuzana, Ing. C 206 1 056/2440 170 zuzana.vargova@upsvr.gov.sk
vodič Tkáč Jaroslav C 108 0 056/2440196 jaroslav.tkac@upsvr.gov.sk
vodič Kmec Ján C 108 0 056/2440196 jan.kmec@upsvr.gov.sk
vodič Hrebeňák Milan C 208 0 056/2440196 milan.hrebenak@upsvr.gov.sk
Točená Marta C 203 1 056/2440182 marta.tocena@upsvr.gov.sk
Stašková Dana, JUDr. C 203 1 056/2440184 dana.staskova@upsvr.gov.sk
Onderová Ingrid, Ing. C 204 1 056/2440177 ingrid.onderova@upsvr.gov.sk
Ľochová Emília, Mgr. C 204 1 056/2440204 emilia.lochova@upsvr.gov.sk
Ďuríková Lenka C 204 1 056/2440177 lenka.durikova@upsvr.gov.sk
Vargová Lucia, Ing. C 207 1 056/2440172 lucia.vargova@upsvr.gov.sk
Petraničová Agáta C 207 1 056/2440172 agata.petranicova@upsvr.gov.sk
všeobecná správa Vanta Martin, Bc. C 208 1 056/2440191 martin.vanta@upsvr.gov.sk
všeobecná správa Kicková Štefánia, Mgr. C 208 1 056/2440502 stefania.kickova@upsvr.gov.sk
všeobecná správa Danková Lívia, Mgr. C 208 1 056/2440191 livia.dankova@upsvr.gov.sk
pokladňa Horváthová Antónia C 215 1 056/2440173 antonia.horvathova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Sobrance

Michalovská 55, 073 01, tel: 056 561 358 - Štefávia Popovičová
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska SO Ivanišová Iveta, PhDr. SO 25 1 056/2441 306 iveta.ivanisova@upsvr.gov.sk
oddelenie služieb pre občana (OSO) Hadvábová Jana, Mgr. SO 01 0 056/2441 161 jana.hadvabova@upsvr.gov.sk
referát soc. vecí - PP na kompenzáciu ŤZP Hrehová Marta, Mgr. SO 02 0 056/2441 541 marta.hrehova@upsvr.gov.sk
oddelenie služieb pre občana (OSO) Telekyová Ľubica, Mgr. SO 02 0 056/2441 541 lubica.telekyova@upsvr.gov.sk
OSO - Nižná Rybnica, Úbrež, Záhor Karackajová Jana, Bc. SO 03 0 056/2441 350 jana.karackajova@upsvr.gov.sk
OSO - Kolibabovce, Koromľa, Krčava, Ostrov, Petrovce, Porúbka, Priekopa, Vojnatina, Vyšné Nemecké Miňo Igor, Ing. SO 03 0 056/2441 544 igor.mino@upsvr.gov.sk
OSO - Baškovce, Hlivištia, Husák, Jasenov, Kristy, Remetské Hámre, Ruskovce, Vyšná Rybnica, Vyšné Remety Poláková Jana SO 03 0 056/2441 350 jana.polakova@upsvr.gov.sk
referát soc. vecí - PP na kompenzáciu ŤZP Chachaľáková Jana, Ing. SO 04 0 056/2441 660 jana.chachalakova@upsvr.gov.sk
OSO - Sobrance Miľ, L,Ľ; Lekárovce, Tibava Josaiová Slávka, Ing. SO 05 0 056/2441 545 slavka.josaiova@upsvr.gov.sk
OSO - Sobrance Mim, N,Ň,O,P,R,S,T,Ť,U,V,W,Z,Ž; Blatná Polianka, Blatné Revištia, Veľké Revištia Ontolčik Juraj SO 05 0 056/2441 545 juraj.ontolcik@upsvr.gov.sk
OSZ - správne konanie Mitrová Marta, Mgr. SO 06 0 056/2441 353 marta.mitrova@upsvr.gov.sk
referát soc. vecí - PP na kompenzáciu ŤZP Kopková Cecília, Ing. SO 07 0 056/2441 662 cecilia.kopkova@upsvr.gov.sk
OSO - Sobrance H. I, J, K; Jenkovce, Orechová, Pinkovce, Nižné Nemecké Kaščáková Sabína, Mgr. SO 08 0 056/2441 356 sabina.kascakova@upsvr.gov.sk
OSO - Sobrance A,B,C,Č,D,Ď,DZ,DŽ,E,F,G; Porostov, Svätuš, Tašuľa Štejcová Dana, Bc. SO 08 0 056/2441 356 dana.stejcova@upsvr.gov.sk
OSO - Beňatina, Bunkovce, Choňkovce, Fekišovce, Horňa, Inovce, Koňuš, Podhoroď, Ruská Bystrá, Ruský Hrabovec Macková Anna SO 09 0 056/2441 540 anna.mackova@upsvr.gov.sk
OSO - Bežovce, Blatné Remety, Sejkov Mihalovič Martin, Mgr. SO 09 0 056/2441 540 martin.mihalovic@upsvr.gov.sk
Ústredie - Odbor metodiky inf. systémov Habuštová Alena, Ing. SO 10 0 056/2441 160 alena.habustova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Timková Milada, Mgr. SO 13 0 056/2441 620 milada.timkova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Prislupčáková Miroslava, Bc. SO 13 0 056/2441 620 miroslava.prislupcakova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Pasterák Juraj, Ing. SO 13 0 056/2441 620 juraj.pasterak@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Motuzová Adriana SO 13 0 056/2441 620 adriana.motuzova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Matta Viliam, Ing. SO 13 0 056/2441 620 viliam.matta@upsvr.gov.sk
OSO - recepcia Miňová Mária SO 14 0 056/2441 358 maria.minova@upsvr.gov.sk
OSO - recepcia Popovičová Štefánia SO 14 0 056/2441 358 stefania.popovicova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Čekanová Stanislava, Bc. SO 21 1 056/2441 621 stanislava.cekanovska@upsvr.gov.sk
team leader referátu soc. vecí a rodiny Ostovrchá Blažena, MVDr. SO 21 1 056/2441 506 blazena.ostovrcha@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Tutková Marcela, PhDr. SO 21 1 056/2441 621 marcela.tutkova@upsvr.gov.sk
odd. poradenstva a vzdelávania (NP) Ciganocová Lucia, Mgr. SO 23 1 056/2441 470 lucia.ciganocova@upsvr.gov.sk
odd. poradenstva a vzdelávania - agenda poradenstva Mitrová Iveta, Ing. SO 23 1 056/2441 470 iveta.mitrova@upsvr.gov.sk
odd. poradenstva a vzdelávania (NP) Onisiková Zlatica, Mgr. SO 23 1 056/2441 470 zlatica.onisikova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Mudráková Ľuboslava, Mgr. SO 24 1 056/2441 355 luboslava.mudrakova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Orendáčová Ivana, Mgr. SO 24 1 056/2441 355 ivana.orendacova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Dzvoníková Lucia, Mgr. SO 28 1 056/2441 542 lucia.dzvonikova@upsvr.gov.sk
referát soc. vecí - PP na kompenzáciu ŤZP Knapová Alžbeta, Mgr. SO 28 0 056/2441 542 alzbeta.knapova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Timková Iveta, Bc. SO 28 1 056/2441 542 iveta.timkova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Tkáčová Mária, Mgr. SO 29 1 056/2441 543 maria.tkacova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Ryniková Jana, Mgr. SO 30 1 056/2441 570 jana.rynikova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Tkáčová Gabriela, Bc. SO 30 1 056/2441 570 gabriela.tkacova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Veľké Kapušany

Zelená 63, Veľké Kapušany, tel: 056 562 560 - Üvegešová Andrea
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska Vajová Eva, Ing. 0 056/2442305 eva.vajova@upsvr.gov.sk
team leader referátu soc. vecí a rodiny Šípoš Pavol, Ing. 4 1 056/242505 pavol.sipos@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Kormondiová Kamila, Bc. 5 2 056/2442610 kamila.kormondiova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Jágerová Bianka, Mgr. 5 2 056/2442610 bianka.jagerova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Czapová Adriana, Mgr. 5 2 056/2442610 adriana.czapova@upsvr.gov.sk
referát SVaR PP na kompenzáciu ŤZP Nagyová Viktória, Mgr. 4 1 056/2442505 viktoria.nagyova@upsvr.gov.sk
národný projekt PIP Binová Beáta, Ing. 2 1 056/2442348 beata.binova@upsvr.gov.sk
poradenstvo Balog Ladislav, Mgr. 2 1 562/2442348 ladislav.balog@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Tóbiasová Zuzana, Bc. 4 1 056/2442533 zuzana.tobiasova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Rajchlová Marta, Bc. 4 1 056/2442533 marta.rajchlova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Potoryová Edita, Mgr. 3 1 056/2442611 edita.potoryova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Czinkeová Henrieta, Bc. 3 1 056/2442611 henrieta.czinkeova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Belánová Timea, Ing. 3 1 056/2442530 timea.belanova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Tomči Boris, Ing. 1 1 056/2442343 boris.tomci@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Kocsisová Katarína 1 1 056/2442343 katarina.kocsisova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Károly Albert 1 1 056/2442343 albert.karoly@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Gilányiová Viktória 1 056/2442343 viktoria.gilanyiova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Dory Gergely 1 1 056/2442343 gergely.dory@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Borbély Tibor 1 1 056/2441343 tibor.borbely@upsvr.gov.sk
Veľké KapušanyA, Á, H, Ki, Ko, Ku Maťovské Vojkovce Tóthová Helena, Bc. 0 056/2442344 helena.tothova@upsvr.gov.sk
Veľké Kapušany-E,É,S,Sz,Š,Kapušianske Kľačany-L-Ž,Čierne Pole,Veľké Raškovce Posypanková Anna, PhDr. 0 056/2442340 anna.posypankova@upsvr.gov.sk
Veľké Kapušany-L,Krišovská Liesková-Ke-Ž,Beša K-Ž Molnárová Katarína 0 056/2442346 katarina.molnarova2@upsvr.gov.sk
Vojany, Budince Kajlová Dominika, Mgr. 0 056/2442344 dominika.kajlova@upsvr.gov.sk
Veľké Kapušany-J,Ka,Ke,N,Čičarovce Jakub Eszter 0 056/2442532 eszter.jakub@upsvr.gov.sk
Veľké Kapušany-R, Drahňov L-Ž, Ptrukša Hornyaková Natália 0 056/2442342 natalia.hornakova@upsvr.gov.sk
Veľké Kapušany-B,G,P, Kapušianske Kľačany A-K Horňaková Anna 0 056/2442342 anna.hornakova@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi a štátne dávky(RP,PnD,PPnD), Veľké Kapušany V Czinkeová Judita 0 056/2442347 judita.czinkeova@upsvr.gov.sk
Veľké Kapušany -C.Č,Cs,Ch,I,U,ü,Z,Ž,Zs,Veľké Slemence, Ižkovce Čanaková Mária 0 056/2442344 maria.canakova@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi a štátne dávky (RP,PnD,PPnD) Csanaková Valéria 0 056/2442345 valeria.csanakova@upsvr.gov.sk
Veľké Kapušany-D,Ď,Dz,F,Krišovská Liesková A-J,K-okrem Ke, Beša A-J Berta Ladislav 0 056/2442561 ladislav.berta@upsvr.gov.sk
Drahňov A-K, Veľké Kapušany - M,O Behunčíková Viktória, Mgr. 0 056/2442532 viktoria.behuncikova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutých Lorinczová Alica, Mgr. 0 056/2442650 alica.lorinczova@upsvr.gov.sk
Veľké Kapušany - T, Ruská, Oborín Jeneiová Lucia, Bc. 0 056/2442340 lucia.jeneiova@upsvr.gov.sk
recepcia,podateľňa,vyd.potvrdení,žiadosť o pohrebné,odovzdanie príjmov,odpr.hodiny,dotácie Uvegešová Andrea 0 05/244250 andrea.uvegesova@upsvr.gov.sk
Správne konanie, §53,§53a, IPS Kálanová Angela, Ing. 0 056/2442349 angela.kalanova@upsvr.gov.sk
späť