Kontakty

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce 056/2440199 mi@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce - kontakt 056/2440199 mi@upsvr.gov.sk

riaditeľ ÚPSVaR

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce 056/2440 199 mi@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ úradu Ing. Daniel Tiža, MBA B 301 2 056/2440 100 daniel.tiza@upsvr.gov.sk
asistentka riaditeľa Danková Lívia, Mgr. B 301 2 056 2440 101 livia.dankova@upsvr.gov.sk

vedúci odborov

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce 056/2440 199
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Chrobáková Lenka, Mgr. D 306 2 056/2440 500 lenka.chrobakova@upsvr.gov.sk
riaditeľ odboru zamestnanosti Mitterpák Ladislav, PhDr. B 307 2 056/2440 300 ladislav.mitterpak@upsvr.gov.sk

Michalovce, Saleziánov 1
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor ochrany detí pred násilím PhDr. Mgr. Rastislav Barkasi D 107 0 056/2440 503 rastislav.barkasi@upsvr.gov.sk

EURES

Saleziánov 1, Michalovce 056 2440 180 renata.micajova@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
EURES poradca Micajová Renáta, M.A. A 210 1 056 2440 180 renata.micajova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát správneho konania Červeňáková Marianna, Ing. A 201 0 056 2440 317 marianna.cervenakova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Tóthová Mária, Ing. A 201 0 056 2440 317 maria.tothova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Bezeková Jana, Ing. A 201 0 056 2440 317 jana.bezekova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Pakán Viliam, Mgr. A 311 1 056 2440 304 viliam.pakan@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce 056/2440 199
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Olexová Jarmila, Mgr. A 211 1 056/2440 310 jarmila.olexova@upsvr.gov.sk
recepcia Pivarník Jozef, Bc. A 101 0 056 2440 155 jozef.pivarnik@upsvr.gov.sk
Kačanov, Lesné, Stretavka, Žbince Kočišová Jana, Mgr. A 109 0 056 2440 326 jana.kocisova@upsvr.gov.sk
Bracovce, Poruba p/V, Suché, Vinné Biačko Ján, Ing A 109 0 056 2440 326 jan.biacko@upsvr.gov.sk
Lúčky, Petríkovce, Slavkovce, Tušice, Zemplínska Široká Želinský Richard, Mgr. MBA A 109 0 056 2440 326 richard.zelinsky@upsvr.gov.sk
Trhovište, Voľa Bádal Richard A 110 0 056 2440 523 richard.badal@upsvr.gov.sk
Horovce,Lastomír, Lučkovce, Moravany, Šamudovce Tomášová Tatiana A 110 0 056 2440 523 tatiana.tomasova@upsvr.gov.sk
Markovce, Zalužice Mojsejová Anna, Ing. A 110 0 056 2440 525 anna.mojsejova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Porteľová Silvia, Mgr. A 111 0 056 2440 320 silvia.portelova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Andrea Repková, Mgr. A 213 1 056 2440 323 andrea.repkova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Novotný Aleš, Mgr. A 204 1 056 2440 332 ales.novotny@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Dzurjovčinová Mária, Mgr. A 204 1 056 2440 332 maria.dzurjovcinova@upsvr.gov.sk
Jovsa, Krásnovce, Laškovce, Pozdišovce, Pusté Čemerné Drobotová Jana A 205 1 056 2440 557 jana.drobotova@upsvr.gov.sk
Vŕbnica, Zemplínske Kopčany Zozuličová Monika, Mgr. A 205 1 056 2440 557 monika.zozulicova@upsvr.gov.sk
Michalovce: I, K, Falkušovce Vojtková Anna, Mgr. A 206 1 056 2440 329 anna.vojtkova@upsvr.gov.sk
Bajany, Malé Raškovce, Michalovce Č, L, Ľ, P Raši Marianna, Mgr. A 206 1 056 2440 329 marianna.rasi@upsvr.gov.sk
Michalovce: S, Š, W, Z, Ž, Sliepkovce Anna Fedorová, Ing. A 207 1 056 2440 324 anna.fedorova@upsvr.gov.sk
Michalovce: E, F, O, R, T, Ť, V Martin Chvostaľ, Ing. A 207 1 056 2440 324 martin.chvostal2@upsvr.gov.sk
Hažín, Hnojné, Oreské, Petrovce n/L, Trnava p/L, Zbudza Čiháková Andrea, Mgr. A 208 2 056 2440 321 andrea.cihakova@upsvr.gov.sk
Čečehov, Dolný Les, Palín, Senné, Staré, Tušická Nová Ves, Vysoká nad Úhom Hrušková Mariana, Mgr. A 208 1 056 2440 321 mariana.hruskova@upsvr.gov.sk
Kaluža, Kusín Babusová Monika, PaedDr. A 212 1 056 2440 553 monika.babusova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Slávka Nunhartová, Mgr. A 213 1 056 2440 323 slavka.nunhartova@upsvr.gov.sk
Michalovce: G, H, Ch, N Hrebeňák Matúš A 304 2 056 2440 190 matus.hrebenak@upsvr.gov.sk
Michalovce D,J,M Handrová Ivana, Mgr. A 304 2 056 2440 190 ivana.handrova@upsvr.gov.sk
Hatalov, Klokočov, Pavlovce n/U L-Ž, Stretava, Závadka Tchurová Monika, Mgr. A 305 2 056 2440 518 monika.tchurova@upsvr.gov.sk
Dúbravka, Jastrabie, Pavlovce n/Ú A-K, Rakovec n/O Ebská Viktória Mgr. A 305 2 056 2440 518 viktoria.ebska@upsvr.gov.sk
Strážske Sopková Zuzana, Ing. A 306 2 056 2440 222 zuzana.sopkova@upsvr.gov.sk
Budkovce, Ložín, Naciná Ves, Vybuchanec Šimková Dana A 306 2 056 2440 222 dana.simkova@upsvr.gov.sk
Iňačovce, Malčice Pančík Alexander A 309 2 056 2440 453 alexander.pancik@upsvr.gov.sk
Michalovce: A, B, C, Ď, DZ, DŽ, U Nováková Lucia, PhDr. A 309 2 056 2440 453 lucia.novakova@upsvr.gov.sk
Bánovce n/O, Iňačovce, Malčice Timková Mariana, Bc. A 309 2 056 2440 453 mariana.timkova@upsvr.gov.sk

Oddelenie - Aktivačné centrum

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Tuším Ľubomír, Mgr. D 103 0 056/2440 333 lubomir.tusim@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Chvasta Ľuboslav B 104 0 056 2440 370 luboslav.chvasta@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Varga Jozef, Ing. B 104 0 056 2440 370 jozef.varga2@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Hudáková Andrea, Mgr. B 104 0 056 2440 370 andrea.hudakova2@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Pekárová Katarína, Mgr. B 104 0 056 2440 370 katarina.pekarova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Štunda Martin, Ing. B 104 0 056 2440 370 martin.stunda@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Šubák Miloš, Ing. B 104 0 056 2440 370 milos.subak@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Šandor Peter, Mgr B 104 0 056 2440 370 peter.sandor@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Mitro Radovan B 109 0 056 2440 373 radovan.mitro@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Kantorová Viera, Ing. B 109 0 056 2440 373 viera.kantorova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Košudová Renáta, Bc. B 109 0 056 2440 373 renata.kosudova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Nadzamová Beáta, Mgr. B 109 0 056 2440 373 beata.nadzamova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Štefaničová Viera, Ing. B 109 0 056 2440 373 viera.stefanicova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Tomči Boris, Ing. B 109 0 056 2440 373 boris.tomci@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Šmigová Mária, Mgr. B 109 0 056 2440 373 maria.smigova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktivnej politiky trhu práce

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Grešová Slávka, Ing. B 205 1 056/2440 400 slavka.gresova@upsvr.gov.sk
§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou Čeklovská Andrea, Bc. B 103 0 056/2440458 andrea.ceklovska@upsvr.gov.sk
§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou Lešová Monika, Mgr. B 103 0 056/2440458 monika.lesova@upsvr.gov.sk
§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou Orosová Lenka, Mgr. B 103 0 056/2440420 lenka.orosova@upsvr.gov.sk
§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou Posypanková Anna, PhDr. B 105 0 056/2440411 anna.posypankova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Prax pre mladých Prislupčáková Miroslava, Bc. B 105 0 056/2440412 Miroslava.Prislupcakova@upsvr.gov.sk
§ 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov Orolínová Janette, Mgr. B 111 0 056/2440409 janette.orolinova@upsvr.gov.sk
§ 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov Kráľová Renáta B 111 0 056/2440409 renata.kralova@upsvr.gov.sk
§ 52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, Podpora v čase skrátenej práce Gederová Jana, Ing. B 201 1 056/2440421 jana.gederova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Cesta na trh práce 3 - opatrenie 1, Podpora v čase skrátenej práce Sklárová Monika, Mgr. B 201 1 056/2440322 monika.sklarova@upsvr.gov.sk
§ 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj Capíková Jana, Mgr. B 203 1 056/2440404 jana.capikova@upsvr.gov.sk
§ 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj Hajduková Petra, Mgr. B 203 1 056/2440404 petra.hajdukova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Chyť sa svojej šance - opatrenie 2 Falisová Blanka, Ing. B 206 1 056/2440405 blanka.falisova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Chyť sa svojej šance - opatrenie 2 Peržová Danka, Ing. B 206 1 056/2440406 danka.perzova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Chyť sa svojej šance - opatrenie 3 Rauchová Jana, Mgr. B 206 1 056/2440406 jana.rauchova@upsvr.gov.sk
§ 53 g Poskytovanie vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku Šátková Marta, Ing. B 209 1 056/2440402 marta.satkova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Chyť sa svojej šance - prijímanie a spracovávanie žiadostí Uhliarova Anna B 210 1 056/2440413 anna.uhliarova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Chyť sa svojej šance - prijímanie a spracovávanie žiadostí Lichvárová Viera, Ing. B 210 1 056/2440413 viera.lichvarova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Chyť sa svojej šance - opatrenie 1 Kecskemetiová Radka, Mgr. B 211 1 056/2440423 radka.kecskemetiova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Chyť sa svojej šance - opatrenie 1 Janoková Katarína, Mgr. B 211 1 056/2440423 katarina.janokova@upsvr.gov.sk
Podpora v čase skrátenej práce Ružinská Lenka, Mgr. B 212 1 056/2440451 lenka.ruzinska@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Cesta na trh práce 3 - opatrenie 1, § 54 NP Chyť sa svojej šance - opatrenie 3 Slejzáková Gabriela, Ing. B 310 2 056/2440 330 gabriela.slejzakova@upsvr.gov.sk
spracovávanie výdavkov NP Kočiová Beáta, PhDr. B 310 2 056/2440 330 beata.kociova@upsvr.gov.sk
spracovávanie výdavkov NP Kudríková Karin, Ing. B 311 2 056/2440233 karin.kudrikova@upsvr.gov.sk
spracovávanie výdavkov NP Nistor Marek, Ing. B 311 2 056/2440233 marek.nistor@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Cesta na trh práce 3 - opatrenie 1, § 54 NP Chyť sa svojej šance - opatrenie 3 Hrehová Alena, Mgr. B 313 2 056/2440410 alena.hrehova@upsvr.gov
§ 54 NP Cesta na trh práce 3 - opatrenie 1, § 54 NP Chyť sa svojej šance - opatrenie 3 Trachtová Anna, Mgr. B 313 2 056/2440 410 anna.trachtova@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
team leader Kobová Zuzana, Mgr. C 307 2 056/2440 230 zuzana.kobova@upsvr.gov.sk
referát poradenstva a vzdelávania – NP Individualizované poradenstvo Halaničová Renáta, Mgr. C 302 2 056/2440454 renata.halanicova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Onisiková Zlatica, Mgr. C 302 2 056/2440450 zlatica.onisikova@upsvr.gov.sk
referát poradenstva a vzdelávania – NP Individualizované poradenstvo Koníková Jana, Mgr. C 302 0 056 2440 454 jana.konikova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo a vzdelávanie Čižmárová Jarmila, Ing. C 303 2 056/2440314 jarmila.cizmarova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Nestrať prácu, vzdelávaj sa Kováčová Mária, Mgr. C 303 2 056/2440314 maria.kovacova@upsvr.gov.sk
§ 43 Odborné poradenské služby Maščak Dušan, JUDr. C 303 2 056/2440455 dusan.mascak@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Ciganocová Lucia, Mgr. C 305 2 056/2440417 lucia.ciganocova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Koribaničová Lucia, Bc. C 305 2 056/2440417 lucia.koribanicova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Petruny Valentina C 305 2 056/2440417 valentina.petruny@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Vzdelávanie UoZ - 2 Ďáková Ľubica, Ing. C 306 2 056/2440456 lubica.dakova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo a vzdelávanie Kubík Vladimír, Mgr. C 307 2 056/2440230 vladimir.kubik@upsvr.gov.sk
§ 43 Odborné poradenské služby Škovránová Slavomíra, Mgr. D 209 1 056/2440457 slavomira.skovranova@upsvr.gov.sk
§ 43 Odborné poradenské služby Pallai Tichomír, Ing. D 209 1 056/2440457 tichomir.pallai@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Geročová Mariana, Bc. A 310 2 056/2440460 mariana.gerocova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Švárna Martina, Mgr. A 310 2 056/2440460 martina.svarna@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Želinský Richard, Bc. A 310 2 056/2440460 richard.zelinsky@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kunčová Jana, Mgr. D 309 2 056/2440 550 jana.kuncova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Devečková Katarína A 103 0 056 2440 517 katarina.deveckova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Maďarová Marcela, Mgr. A 103 0 056 2440 312 marcela.madarova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Ferková Katarína A 103 0 056 2440 313 katarina.ferkova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Valentová Jana, Bc. A 103 0 056 2440 313 jana.valentova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Paľová Eva A 106 0 056 2440 557 eva.palova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Mihályiová Zlata A 106 0 056 2440 453 zlata.mihalyiova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Ždiňáková Gabriela, Ing. A 106 0 056 2440 557 gabriela.zdinakova@upsvr.gov.sk
Kačkošová Zuzana, Mgr. D 301 2 056/2440556 zuzana.kackosova@upsvr.gov.sk
Petrášová Milena, Ing. D 301 2 056/2440556 milena.petrasova@upsvr.gov.sk
Traškyová Viera, Bc. D 301 2 056/2440560 viera.traskyova@upsvr.gov.sk
Hamorská Drahuša, Mgr. D 302 2 056/2440237 drahusa.hamorska@upsvr.gov.sk
Osifová Lívia, Bc. D 302 2 056/2440237 livia.osifova@upsvr.gov.sk
Beganičová Radka, Bc. D 303 2 056/2440554 radka.beganicova@upsvr.gov.sk
Vantová Ľubomíra, Mgr. D 303 2 056/2440554 lubomira.sandorova@upsvr.gov.sk
Lechmanová Ružena, Bc. D 304 2 056/2440551 ruzena.lechmanova@upsvr.gov.sk
Žeňuchová Gabriela, Ing. D 304 2 056/2440551 gabriela.zenuchova@upsvr.gov.sk
Cibereová Jana, Ing. D 305 2 056/2440559 jana.cibereova@upsvr.gov.sk
Čeklovský Pavol, PhDr. D 305 2 056/2440519 pavol.ceklovsky@upsvr.gov.sk
Krásenská Marianna, Mgr. D 308 2 056/2440552 marianna.krasenska@upsvr.gov.sk
Kolesárová Anna, Mgr. D 308 2 056/2440552 anna.kolesarova@upsvr.gov.sk
Mihaľová Silvia, Mgr. D 310 2 056/2440555 silvia.mihalova@upsvr.gov.sk
Romančáková Katarína, Ing. D 310 2 056/2440555 katarina.romancakova@upsvr.gov.sk
Haňová Iveta, Mgr. D 311 2 056/2440510 iveta.hanova@upsvr.gov.sk
Šestáková Emília, Ing. D 311 2 056/2440510 emilia.sestakova@upsvr.gov.sk
Kašeláková Dana, Mgr. D 312 2 056/2440558 dana.kaselakova@upsvr.gov.sk
Vaľovčíková Adriana, Ing. Mgr. D 312 2 056/2440558 adriana.valovcikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kertisová Svetlana, Mgr. D 211 1 056/2440 600 svetlana.kertisova@upsvr.gov.sk
Heligmanová Lívia, Mgr. D 203 1 056/2440602 livia.heligmanova@upsvr.gov.sk
Mudraková Dana, Mgr. D 203 1 056/2440602 dana.mudrakova@upsvr.gov.sk
Nunhartová Mária, Mgr. D 203 1 056/2440602 maria.nunhartova@upsvr.gov.sk
Tulenková Alžbeta, Mgr. D 204 1 056/2440603 alzbeta.tulenkova@upsvr.gov.sk
oddelenie SPO detí a sociálnej kurately Denisa Balintová, Mgr. D 204 1 056/2440603 Denisa.balintova@upsvr.gov.sk
Hribová Adriana, Mgr. D 204 1 056/2440511 adriana.hribova@upsvr.gov.sk
Mudráková Ľuboslava, Mgr. D 205 1 056/2440603 luboslava.mudrakova@upsvr.gov.sk
oddelenie SPO detí a sociálnej kurately Hakoš Ján, PhDr. D 205 1 056/2440606 jan.hakos@upsvr.gov.ska
Semjanová Iveta, Mgr. D 205 1 056/2440606 iveta.semjanova@upsvr.gov.sk
Mitterpáková Jana, Mgr. D 206 1 056/2440604 jana.mitterpakova@upsvr.gov.sk
Čechová Jana, Mgr. D 206 1 056/2440605 jana.cechova@upsvr.gov.sk
Ridzoňová Zuzana, Mgr. D 206 1 056/2440604 zuzana.ridzonova@upsvr.gov.sk
Molnárová Lucia, Bc. D 208 1 056/2440511 lucia.molnarova@upsvr.gov.sk
oddelenie SPO detí a sociálnej kurately Rácová Dominika, Mgr. D 208 1 056/2440511 dominika.racova@upsvr.gov.sk
Demeterová Jana, PhDr. D 210 1 056/2440607 jana.demeterova@upsvr.gov.sk
Kohútová Monika, Mgr. D 210 1 056/2440607 monika.kohutova@upsvr.gov.sk
Hajduková Marcela, Mgr. C 104 0 056/2440612 marcela.hajdukova@upsvr.gov.sk
Pavlíková Zuzana, Mgr. C 104 0 056/2440612 zuzana.pavlikova@upsvr.gov.sk
oddelenie SPO detí a sociálnej kurately - NP integrovaný prístup... Budišová Marianna, Mgr. C 104 0 056/2440612 marianna.budišova@upsvr.gov.sk

Referát psychologicko-poradenských služieb

Michalovce, Nám. Osloboditeľov 77
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Psychologicko-poradenské služby Marcinová Vanátová Mária, Mgr. 1 056/6424860 maria.marcinovavanatova@upsvr.gov.sk
Psychologicko-poradenské služby Herdová Adriana, Mgr. 1 056/6424860 Adriana.Herdova@upsvr.gov.sk
Psychologicko-poradenské služby Demčišaková Antónia, Mgr. 1 056/6424860 Antonia.Demcisakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peň. príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Danko Slavomír, Mgr. D 110 0 056/2440 670 slavomir.danko@upsvr.gov.sk
team leader referátu peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP Baračová Renáta, Ing. D 109 0 056/2440 643 renata.baracova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Volčková Emília MUDr. D 101 0 056/2440671 emilia.volckova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Džavan Ján, MUDr. D 101 0 056/2440671 jan.dzavan@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Baláž Róbert, MUDr. D 101 0 056/2440671 robert.balaz@upsvr.gov.sk
H, N, O, R, Ta, Te, Tk, Tr, Tu, Ti, Z Krepelková Ria, Mgr. D 102 0 056 2440 644 adriana.krepelkova@upsvr.gov.sk
I, K, Ž, Me, Mu, Mat – Maž Popik Marek, Mgr. D 102 0 056 2440 644 marek.popik@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť Žiarová Jarmila, Ing. D 103 0 056/2440674 jarmila.ziarova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť Hospodárová Anna, MVDr. D 104 0 056/2440675 anna.hospodarova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť Čižmárová Miriam, Mgr. D 104 0 056/2440675 miriam.cizmarova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť Verbická Jana, Ing. D 105 0 056/2440677 jana.verbicka@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť Onušková Henrieta, Mgr. D 105 0 056/2440678 henrieta.onuskova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť Miková Anna, Mgr. D 105 0 056/2440677 Anna.Mikova@upsvr.gov.sk
B, D, Ď, Dz, Dž, To Semjanová Martina, Mgr. D 106 0 056 2440 642 martina.semjanova@upsvr.gov.sk
Č, S, Š, Mo, Mr Gubaňárová Vladimíra, Ing. D 106 0 056 2440 642 vladimira.gubanarova@upsvr.gov.sk
A, C, E, F, Ch, P, Mi, Mly Sabadošová Iveta, Mgr., Bc D 106 0 056 2440 642 iveta.sabadosova@upsvr.gov.sk
G, J, L, Ľ, U, V, W, Ma – Maš Čižmárová Sidónia, Ing. D 109 0 056 2440 643 sidonia.cizmarova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Vargová Zuzana, Ing. C 206 1 056/2440 170 zuzana.vargova@upsvr.gov.sk
informácie Falisová Marcela informácie 0 056/2440199 marcela.falisova@upsvr.gov.sk
informácie Iveta Hamzová informácie 0 056/2440199 iveta.hamzova@upsvr.gov.sk
informácie, podateľňa Počatko Juraj B 101 0 056/2440192 juraj.pocatko@upsvr.gov.sk
podateľňa, archív Balážová Zuzana B 101 0 056/2440192 zuzana.balazova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Točená Marta C 203 1 056/2440182 marta.tocena@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Materná Krausová Štefánia, Ing. C 203 1 056/2440182 stefania.maternakrausova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Stašková Dana, JUDr. C 203 1 056/2440184 dana.staskova@upsvr.gov.sk
rozpočet Onderová Ingrid, Ing. C 204 1 056/2440177 ingrid.onderova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo Ďuríková Lenka C 204 1 056/2440177 lenka.durikova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo Valentová Štefánia, Ing. C 204 1 056/2440701 Stefania.Valentova@upsvr.gov.sk
platobný styk Vargová Lucia, Ing. C 207 1 056/2440172 lucia.vargova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo Petraničová Agáta C 207 1 056/2440172 agata.petranicova@upsvr.gov.sk
všeobecná správa Vanta Martin, Bc. C 208 1 056/2440191 martin.vanta@upsvr.gov.sk
všeobecná správa Kicková Štefánia, Mgr. C 208 1 056/2440502 stefania.kickova@upsvr.gov.sk
všeobecná správa Hordoš Dušan, Ing. C 208 1 056/2440191 dusan.hordos@upsvr.gov.sk
pokladňa, platobný styk Horváthová Antónia C 215 1 056/2440173 antonia.horvathova@upsvr.gov.sk
vodič Hrebeňák Milan C 208 0 056/2440196 milan.hrebenak@upsvr.gov.sk
vodič Kmec Ján C 108 0 056/2440196 jan.kmec@upsvr.gov.sk
vodič Tkáč Jaroslav C 108 0 056/2440196 jaroslav.tkac@upsvr.gov.sk

Pracovisko Sobrance

Michalovská 55, 073 01, tel: 056 2441 358 - Štefánia Popovičová
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska SO Ivanišová Iveta, PhDr. SO 25 1 056/2441 306 iveta.ivanisova@upsvr.gov.sk
team leader referátu sociálnych vecí Dzvoníková Lucia, Mgr. SO 22 1 056/2441 506 lucia.dzvonikova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu HN, NV, ŠSD Štejcová Dana, Bc. SO 01 0 056/2441 161 dana.stejcova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu - Príspevok pri narodení dieťaťa, Prídavok na dieťa, Rodičovský príspevok, Náhradná starostlivosť, Príspevok na starostlivosť o dieťa, Náhradná starostlivosť, Príspevok na starostlivosť o dieťa Hadvábová Jana, Mgr. SO 01 0 056/2441 161 jana.hadvabova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu HN, NV, ŠSD Losak Leitnerová Juliana, Mgr SO 01 0 056/2441 541 juliana.losakleitnerova@upsvr.gov.sk
OSP - Husák, Nižné Nemecké, Orechová, Úbrež, Záhor Karackajová Jana, Bc. SO 03 0 056/2441 350 jana.karackajova@upsvr.gov.sk
OSP - Kolibabovce, Koromľa, Krčava, Kristy, Ostrov, Petrovce, Porúbka, Priekopa, Tibava, Vojnatina Miňo Igor, Ing. SO 03 0 056/2441 544 igor.mino@upsvr.gov.sk
OSP - Baškovce, Hlivištia, Horňa, Jasenov, Remetské Hámre, Ruskovce, Vyšné Remety, Vyšná Rybnica Poláková Jana SO 03 0 056/2441 350 jana.polakova@upsvr.gov.sk
referát soc. vecí - PP na kompenzáciu ŤZP Chachaľáková Jana, Ing. SO 04 0 056/2441 660 jana.chachalakova@upsvr.gov.sk
OSP - Nižná Rybnica, Lekárovce, Pinkovvce, Sobrance M Josaiová Slávka, Ing. SO 05 0 056/2441 545 slavka.josaiova@upsvr.gov.sk
OSP - Blatné Remety, Blatné Revištia, Sobrance N, O, P, R, S, T, U, V, Z, Ž Ontolčik Juraj SO 05 0 056/2441 545 juraj.ontolcik@upsvr.gov.sk
AOTP a poradenstvo - Pomáhame odídencom - poradenstvo Kenderešová Veronika, Bc. SO 06 0 056/2441 353 veronika.kenderesova@upsvr.gov.sk
referát soc. vecí - PP na kompenzáciu ŤZP Kopková Cecília, Ing. SO 07 0 056/2441 662 cecilia.kopkova@upsvr.gov.sk
referát soc. vecí - PP na kompenzáciu ŤZP Miňo Ondrej, Bc. SO 07 0 056/2441 662 ondrej.mino@upsvr.gov.sk
OSP - Sobrance K, L Motuzová Adriana, Bc. SO 08 0 056/2441 356 adriana.motuzova@upsvr.gov.sk
OSP - Porostov, Svätuš, Sobrance A – F Mitrová Marta, Mgr. SO 08 0 056/2441 356 marta.mitrova@upsvr.gov.sk
OSP - Beňatina, Blatná Polianka, Bunkovce, Fekišovce, Inovce, Koňuš, Podhoroď, Ruská Bystrá, Ruský Hrabovec, Sobrance G, H, CH, I, J Macková Anna SO 09 0 056/2441 540 anna.mackova@upsvr.gov.sk
OSO - Bežovce, Choňkovce, Jenkovce, Sejkov, Tašuľa, Veľké Revištia, Vyšné Nemecké Husárová Zuzana, Ing. SO 09 0 056/2441 540 zuzana.husarova@upsvr.gov.sk
Ústredie - Odbor metodiky inf. systémov Habuštová Alena, Ing. SO 10 0 056/2441 160 alena.habustova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Godočíková Tatiana SO 13 0 056/2441 620 tatiana.godocikova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Lukačková Diana SO 01 0 056/2441 353 diana.lukackova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Lukačková Diana SO 13 0 056/2441 620 diana.lukackova@upsvr.gov.sk
OSP - Recepcia, Podateľňa, Infostredisko Miňová Mária SO 14 0 056/2441 358 maria.minova@upsvr.gov.sk
OSP - Recepcia, Podateľňa, Infostredisko Popovičová Štefánia SO 14 0 056/2441 358 stefania.popovicova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Tutková Marcela, PhDr. SO 21 1 056/2441 621 marcela.tutkova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Demková Lucia, Bc. SO 21 1 056/2441 621 lucia.demkova@upsvr.gov.sk
AOTP a poradenstvo - agenda poradenstva a vzdelávania Mitrová Iveta, Ing. SO 23 1 056/2441 470 iveta.mitrova@upsvr.gov.sk
AOTP a poradenstvo - § 54 NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Dzvoník Maroš, Mgr. SO 23 1 056/2441 470 maros.dzvonik@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Olexová Ivona , Mgr. SO 24 1 056/2441 355 luboslava.mudrakova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela TSP Pavlová Andrea, Mgr. SO 25 1 056/2441 623 andrea.pavlova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela TSP Kačmarová Simona , Mgr. SO 25 1 056/2441 623 simona.kacmarova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD - Sobrance F Hlivištia Jenkovce Krčava Úbrež DOTÁCIE Timková Milada, Mgr. SO 28 1 056/2441 547 milada.timkova@upsvr.gov.sk
referát soc. vecí - PP na kompenzáciu ŤZP - Sobrance I, J, K Beňatina Kolibabovce Porúbka Remetské Hámre Ruskovce Ruský Hrabovec Sejkov Svätuš Záhor Knapová Alžbeta, Mgr. SO 28 0 056/2441 542 alzbeta.knapova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD - Sobrance B, D, Ď, Dz, Dž Nižná Rybnica Nižné Nemecké Orechová Ostrov Priekopa Veľké Revištia Vyšné Nemecké Timková Iveta, Bc. SO 28 1 056/2441 542 iveta.timkova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Kuvinková Jana , Mgr. SO 29 1 056/2441 543 jana.kuvinkova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD - Sobrance L, M, N, O Bežovce Blatná Polianka Bunkovce Fekišovce Horňa Husák Choňkovce Jasenov DOTÁCIE Tkáčová Gabriela, Bc. SO 29 1 056/2441 543 gabriela.tkacova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD - Sobrance A, C, Č, E, G, H, CH Baškovce Blatné Remety Blatné Revištia Inovce Koňuš Petrovce Pinkovce Podhoroď Porostov Ruská Bystrá Vyšné Remety Ryniková Jana, Mgr. SO 30 1 056/2441 570 jana.rynikova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD - Sobrance P, R, S, Š, T, Ť, U, V, Z, Ž Koromľa Kristy Lekárovce Tašuľa Tibava Vojnatina Vyšná Rybnica Ostovrchá Blažena, MVDr. SO 30 1 056/2441 570 blazena.ostovrcha@upsvr.gov.sk

Pracovisko Veľké Kapušany

Zelená 63, Veľké Kapušany, tel: 056 562 560 - Üvegešová Andrea
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska Bednárová Adriana, Mgr. 0 056/2442305 adriana.bednarova@upsvr.gov.sk
team leader referátu sociálnych vecí Bálintová Mária, Mgr., MBA 4 1 056/2442 505 maria.balintovaMBA@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Vargová Bianka, Mgr. 5 2 056/2442610 bianka.vargova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Körmöndiova Kamila, Mgr. 5 2 056/2442610 kamila.kormondiova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Czapová Adriana, Mgr. 5 2 056/2442610 adriana.czapova@upsvr.gov.sk
referát SVaR PP na kompenzáciu ŤZP Nagyová Viktória, Mgr. 4 1 056/2442505 viktoria.nagyova@upsvr.gov.sk
referát SVaR, HN, NV a ŠSD Ivančová Mária, Mgr. 4 1 056/2442505 maria.ivancova@upsvr.gov.sk
AOTP a poradenstvo - agenda poradenstva a vzdelávania Balogh Ladislav, Mgr. 2 1 562/2442348 ladislav.balogh@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Tóbiasová Zuzana, Bc. 4 1 056/2442533 zuzana.tobiasova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Pellerová Szilvia, Mgr. 4 1 056/2442535 szilvia.pellerova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Czinkeová Henrieta, Mgr. 3 1 056/2442534 henrieta.czinkeova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Belánová Timea, Ing. 3 1 056/2442611 timea.belanova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Potoryová Edita 3 1 056/2442611 edita.potoryova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutých Kalánová Angela, Ing. 0 056/2442349 angela.kalanova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutých Lorinczová Alica, Mgr. 0 056/2442650 alica.lorinczova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Gilányiová Viktória, Bc. AC 0 056/2442343 viktoria.gilanyiova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Döry Gergely AC 0 056/2442343 gergely.dory@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Kocsisová Katarína AC 0 056/2442343 katarina.kocsisova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Kulcsár Tunde AC 0 056/2442343 tunde.kulcsar@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre HN, NV a ŠSD Csanaková Valéria 0 056/2442345 valeria.csanakova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre HN, NV a ŠSD Czinkeová Judita 0 056/2442345 judita.czinkeova@upsvr.gov.sk
Drahňov A-K, Veľké Kapušany H,O,P,R,Z,Ž,Zs Kajlová Dominika, Mgr. pracovisko č. 12 0 056/2442344 dominika.kajlova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre HN, NV a ŠSD Uvegesová Andrea 0 056/2442560 andrea.uvegesova@upsvr.gov.sk
Veľké Kapušany Krišovská Liesková Behunčíková Viktória, Mgr. číslo pracoviska 5 0 056/2442532 viktoria.behuncikova@upsvr.gov.sk
Čičarovce, Veľké Kapušany S,Š,SZ, Veľké Raškovce, Čierne Pole Dobosová Viktória pracovisko č.6 0 056/2442532 Viktoria.Dobosova@upsvr.gov.sk
Veľké Slemence, Ptrukša, Veľké Kapušany M, T, U, ü Molnárová Katarína pracovisko č.7 0 056/2442346 katarina.molnarova2@upsvr.gov.sk
Kapušianske Kľačany, Budince, Veľké Kapušany Č,Cs,CH,I,J Berta Ladislav Číslo pracoviska 8 0 056/2442561 ladislav.berta@upsvr.gov.sk
Maťovské Vojkovce, Oborín, Veľké Kapušany A,E,É,F,G Kováčová Aneta Bc. číslo pracoviska 9 0 056/2442340 aneta.kovacova@upsvr.gov.sk
Drahňov L-Ź, Ižkovce, Veľké Kapušany C,N,V Szabóová Beáta, Mgr. pracovisko č.11 0 056/2442344 beata.szaboova@upsvr.gov.sk
Ruská, Beša, Veľké Kapušany D,Ď,Dz,Dž,L Vajová Eva, Ing. pracovisko č.10 0 056/2442347 eva.vajova@upsvr.gov.sk
Vojany, Veľké Kapušany K Hornyaková Natália pracovisko č.4 0 056/2442342 natalia.hornyakova@upsvr.gov.sk
späť