Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Michalovce</strong>

Oznamy úradu a novinky

Verejné vyhlášky
14. 01. 2020 viac
Plán SPO detí a sociálnej kurately na rok 2020
20. 10. 2019 viac
Výzvy

na podávanie projektov na realizáciu schválenej priority v oblasti vykonávaní sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na rok 2019 v územnej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce podľa § 73 ods. 2 písm. e) bodu 15 Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20. 10. 2019 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac