Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Michalovce</strong>

Oznamy úradu a novinky

Apríl 2024
02. 05. 2024 viac
Marec 2024
02. 04. 2024 viac
Verejné vyhlášky
04. 03. 2024 viac
Výzvy v oblasti vykonávania sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na rok 2024
11. 01. 2024 viac
Usmernenie v súvislosti s povinnosťou všeobecných lekárov, ako aj odborných lekárov s účinnosťou od 01.01.2024 používať výlučne „elektronickú PN“(ePN)

Usmernenie v súvislosti s povinnosťou všeobecných lekárov, ako aj odborných lekárov s účinnosťou od 01.01.2024 používať výlučne „elektronickú PN“(ePN)

10. 01. 2024 viac
Preukazovanie dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie

S účinnosťou od 01.01.2024  úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) budú akceptovať ako preukázanie práce neschopnosti evidovaného uchádzača o zamestnanie výlučne elektronické pracovné neschopnosti (ďalej len „ePN“).

10. 01. 2024 viac
Preukazovanie splnenia zákonnej povinnosti o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím
08. 01. 2024 viac
December 2023
19. 12. 2023 viac
Výbor pre otázky zamestnanosti
02. 10. 2023 viac
September 2023
02. 10. 2023 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac