Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Michalovce</strong>

Oznamy úradu a novinky

Nedostupnosť webovej stránky upsvr.gov.sk dňa 20.11.2018 v čase od 15.00 do 17.00 hod
19. 11. 2018 viac
Október 2018
09. 11. 2018 viac
Mimoriadna situácia

Mimoriadna situácia kvôli ochoreniu "osýpky" sa ruší. Úrad beží v štandardnom režime

13. 08. 2018 viac
Príkaz č. 2 riaditeľky ÚPSVaR Michalovce
13. 07. 2018 viac
Príkaz riaditeľky ÚPSVaR Michalovce
13. 07. 2018 viac
Apríl 2018
07. 05. 2018 viac
Výzvy

na podávanie projektov na realizáciu schválenej priority v oblasti vykonávaní sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na rok 2016 v územnej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce podľa § 73 ods. 2 písm. e) bodu 15 Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

05. 02. 2018 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac