Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Michalovce</strong>

Oznamy úradu a novinky

Podávanie žiadostí v rámci projektov.
24. 07. 2020 viac
Plán SPO detí a sociálnej kurately na rok 2021
07. 07. 2020 viac
Ako sa zaevidovať na úrade PSVR od 15.06.2020
12. 06. 2020 viac
Povedzme STOP násiliu
28. 04. 2020 viac
www.pomahameludom.sk

Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom

07. 04. 2020 viac
Verejné vyhlášky
14. 01. 2020 viac
Výzvy

na podávanie projektov na realizáciu schválenej priority v oblasti vykonávaní sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na rok 2020 v územnej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce podľa § 73 ods. 2 písm. e) bodu 15 Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20. 10. 2019 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac