Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Michalovce</strong>

Oznamy úradu a novinky

Máj 2024
31. 05. 2024 viac
Apríl 2024
02. 05. 2024 viac
Marec 2024
02. 04. 2024 viac
Verejné vyhlášky
04. 03. 2024 viac
Výzvy v oblasti vykonávania sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na rok 2024
11. 01. 2024 viac
Usmernenie v súvislosti s povinnosťou všeobecných lekárov, ako aj odborných lekárov s účinnosťou od 01.01.2024 používať výlučne „elektronickú PN“(ePN)

Usmernenie v súvislosti s povinnosťou všeobecných lekárov, ako aj odborných lekárov s účinnosťou od 01.01.2024 používať výlučne „elektronickú PN“(ePN)

10. 01. 2024 viac
Preukazovanie dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie

S účinnosťou od 01.01.2024  úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) budú akceptovať ako preukázanie práce neschopnosti evidovaného uchádzača o zamestnanie výlučne elektronické pracovné neschopnosti (ďalej len „ePN“).

10. 01. 2024 viac
Preukazovanie splnenia zákonnej povinnosti o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím
08. 01. 2024 viac
December 2023
19. 12. 2023 viac
Výbor pre otázky zamestnanosti
02. 10. 2023 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac