Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Michalovce</strong>

Oznamy úradu a novinky

Oznámenie o zmene úradných hodín v termíne od 26.11.2021 do odvolania

Dovoľujeme si Vás informovať o skrátení úradných hodín na úrade práce.

Služba na recepcii, resp. podateľni úradu bude zabezpečená: 

Pondelok 8:00-11:00

Utorok     8:00-11:00

Streda   13:00-16:00

Štvrtok    nestránkový deň

Piatok      8:00-11:00

V zmysle Uznesenia vlády č. 695/2021 z 24.11.2021 sa zákaz vychádzania nevzťahuje na cestu na orgán verejnej moci kvôli úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie a na cestu späť. Z toho dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste využívali inú ako osobnú formu kontaktu s úradom (mailová, telefonická komunikácia...). 

25. 11. 2021 viac
Upozornenie na zmenu úradných hodín

UPSVAR Michalovce , det.p. Sobrance a det.p. Veľké Kapušany -  úrady, ktoré sa nachádzajú v čiernom okrese podľa národného semaforu a zároveň/alebo majú vyšší počet pozitívnych „Covid-19“ zamestnancov na pracovisku a vyšší počet zamestnancov v karanténe (počet pozitívnych a v karanténe ohrozuje chod úradu - podľa veľkosti úradu). Tieto úrady budú v tzv. sprísnenom tvrdom režime.

  • upravené úradné hodiny pre klientov každý deň v týždni od 8.00 hod. do 11.00 hod. okrem stredy, streda od 13.00 hod. do 16.00 hod. – tzv. dlhý deň;
  • namiesto klientskych centier je povinnosťou riaditeľa úradu  zabezpečiť osobitný priestor pri vstupe do priestorov na prebrania dokumentácie a konzultácie s vybranými zamestnancami (zabezpečiť telefónny zoznamom na zodpovedných zamestnancov);
  • zákaz pracovných návštev na pracovisku
22. 10. 2021 viac
Zvýšte pozornosť

Vážení klienti úradu práce,

prosíme Vás o zvýšenú pozornosť!

Zaregistrovali sme šírenie  EMAILU, ktorý môže navodzovať dojem, že úrady práce svojich klientov emailom či iným spôsobom informujú o vývoji aplikácie k procesu podávania hlásení cez „google meet“ a žiadajú o testovanie tejto aplikácie cez zasielaný link. Úrady práce ale takúto aplikáciu nevyvíjajú, netestujú a ani tento EMAIL nerozposielali, preto buďte opatrní. Ak sa takáto správa objaví náhodou aj vo Vašej mailovej schránke, určite na ňu nereagujte a neklikajte na zasielaný link.

24. 09. 2021 viac
Dotácie pre deti na stravu a školské potreby
20. 09. 2021 viac
Verejné vyhlášky
04. 08. 2021 viac
Plán SPO detí a sociálnej kurately na rok 2021
07. 06. 2021 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac