Kontakty

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Čerenčianska 18, Rimavská Sobota Informácie: 047/2450101 rs@upsv.gov.sk, upsvr_rs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ úradu
riaditeľka úradu doc.PhDr. Andrea Gállová, PhD. 408 3 047/2450 100 Andrea.Gallova@upsvr.gov.sk
asistentka Nagyová Erika, 409 3 047/2450 101 erika.nagyova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky
vedúca oddelenia Balciarová Alena, Ing. 401 3 047/2450 170 alena.balciarova@upsvr.gov.sk
Bodor Tibor, Ing. 403 3 047/2450 176 tibor.bodor@upsvr.gov.sk
Gečeová Elena, JUDr. 405 3 047/2450 183 elena.geceova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly
Pálová Andrea, Mgr. 419 3 047/2450 132 andrea.palova@upsvr.gov.sk
Hrivnák Ladislav, Ing. 419 3 047/2450 099 ladislav.hrivnak@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
OSZ
riaditeľka odboru Tereková Oľga, Ing. 203 1 047/2450 300 olga.terekova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Biacovská Katarína, Mgr. 413 3 047/2450 310 katarina.biacovska@upsvr.gov.sk
Vrťová Monika, Mgr. 412 3 047/2450 402 monika.vrtova@upsvr.gov.sk
Czikorová Mária, Bc. 412 3 047/2450 312 maria.czikorova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania
vedúca oddelenia Bódiová Sonja, RNDr. 311 2 047/2450 450 sonja.bodiova@upsvr.gov.sk
Štoberová Rastislava, Mgr. 316 2 047/2450 451 rastislava.stoberova@upsvr.gov.sk
Katreniaková Denisa, Ing. 310 2 047/2450 330 denisa.katreniakova@upsvr.gov.sk
Patakiová Dana, Ing. 310 2 047/2450 471 dana.patakiova@upsvr.gov.sk
Pataki Juraj, Mgr. 312 2 047/2450 472 juraj.pataki@upsvr.gov.sk
Sliva Tomáš, Mgr. 312 2 047/2450 133 tomas.sliva@upsvr.gov.sk
Peter Stanko 313 2 047/2450 462 peter.stanko@upsvr.gov.sk
Banská Martina, Mgr. 321 2 047/2450 465 martina.banska@upsvr.gov.sk
Burešová Barbora 321 2 047/2450 481 barbora.buresova@upsvr.gov.sk
Hedvigyová Lenka, Mgr. 313 2 047/2450 480 lenka.hedvigyova@upsvr.gov.sk
pracovisko Čerenčianska 22 Bozóová Agnesa, Mgr. 6 prízemie 047/2450 474 agnesa.bozoova@upsvr.gov.sk
Benčíková Tímea, Ing. 6 prízemie 047/2450 474 timea.bencikova@upsvr.gov.sk
Hajduková Andrea, Mgr. 4 prízemie 047/2450 476 andrea.hajdukova@upsvr.gov.sk
Hank Martin, Mgr. 4 prízemie 047/2450 476 martin.hank@upsvr.gov.sk
Pfeiferová Jana, PhDr. 7 prízemie 047/2450 475 jana.pfeiferova@upsvr.gov.sk
Gubalová Janka, Mgr. 5 prízemie 047/2450 477 janka.gubalova@upsvr.gov.sk
Kiapešová Martina, Mgr. 7 prízemie 047/2450 475 martina.kiapesova@upsvr.gov.sk
Gašparcová Miriam, Mgr. 1 prízemie 047/2450 473 miriam.gasparcova@upsvr.gov.sk
Kožáková Miriam, Ing. 3 prízemie 047/2450 479 miriam.kozakova@upsvr.gov.sk
Šajgalíková Milana, Mgr. 1 prízemie 047/2450 478 milana.sajgalikova@upsvr.gov.sk
Struhárová Henrieta, Ing. 3 prízemie 047/2450 479 henrieta.struharova@upsvr.gov.sk
Oddelenie AOTP a ESF
vedúca oddelenia Kovácsová Marta, Ing. 320 2 047/2450 220 marta.kovacsova@upsvr.gov.sk
Turoňová Klára 306 2 047/2450 461 klara.turonova@upsvr.gov.sk
Lásková Lucia, Mgr. 315 2 047/2450 463 lucia.laskova@upsvr.gov.sk
Kováčová Judita 315 2 047/2450 454 judita.kovacova2@upsvr.gov.sk
Cirbusová Svetlana 322 2 047/2450 459 svetlana.cirbusova@upsvr.gov.sk
Balážiková Lýdia 322 2 047/2450 457 lydia.balazikova@upsvr.gov.sk
Mihályiová Silvia 314 2 047/2450 452 silvia.mihalyiova@upsvr.gov.sk
Eva Tanková, Mgr. 304 2 047/2450 460 eva.tankova@upsvr.gov.sk
Šimková Eva 314 2 047/2450 453 eva.simkova@upsvr.gov.sk
Brezániová Anna 318 2 047/2450 234 anna.brezaniova@upsvr.gov.sk
Deáková Slavomíra 218 1 047/2450 455 slavomira.deakova@upsvr.gov.sk
Dzubová Aneta, Mgr. 218 1 047/2450 221 aneta.dzubova@upsvr.gov.sk
Ďurčáková Tatiana, Ing. 323 2 047/2450 231 tatiana.durcakova@upsvr.gov.sk
Faragóová Janette, Mgr. 318 2 047/2450 224 janette.faragoova@upsvr.gov.sk
Gedai Richard, Ing. 318 2 047/2450 230 richard.gedai@upsvr.gov.sk
Štullerová Kvetoslava, Ing. 323 2 047/2450 461 kvetoslava.stullerova@upsvr.gov.sk
Referát AOTP - zamestnávateľ
vedúca referátu Jakabová Jana Mgr. 305 2 047/2450 226 jana.jakabova@upsvr.gov.sk
Csernok Ildikó 301 2 047/2450 403 ildiko.csernok@upsvr.gov.sk
Ružičková Želmíra, Ing. 301 2 047/2450 305 zelmira.ruzickova@upsvr.gov.sk
Petrová Mária, Ing. 302 2 047/2450 401 maria.petrova@upsvr.gov.sk
Mária Ruszó Bánová, Mgr. 302 2 047/2450 408 maria.ruszobanova@upsvr.gov.sk
Ádamová Monika, Ing. 303 2 047/2450 405 monika.adamova@upsvr.gov.sk
Rakytová Iveta, Ing. 303 2 047/2450 406 iveta.rakytova@upsvr.gov.sk
Danišová Andrea, Mgr. 303 2 047/2450 194 andrea.danisova@upsvr.gov.sk
Hrivnáková Romoková Andrea Bc. 304 2 047/2450 304 andrea.hrivnakova2@upsvr.gov.sk
Babíková Lýdia, Ing. 306 2 047/2450 470 lydia.babikova@upsvr.gov.sk
Valaskaiová Barbora, Ing. 307 2 047/2450 307 barbora.valaskaiova@upsvr.gov.sk
Bartová Viera 307 2 047/2450 404 viera.bartova2@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktivačné centrum
vedúca oddelenia Sihelská Beáta, Ing. 202 1 047/2450 370 beata.sihelska@upsvr.gov.sk
Ulický Marek 201 1 047/2450 371 marek.ulicky@upsvr.gov.sk
Brezániová Ivana, Bc. 201 1 047/2450 371 ivana.brezaniova@upsvr.gov.sk
Vargic Peter, Ing. 201 1 047/2450 371 peter.vargic@upsvr.gov.sk
pracovisko Gorkého 12 Drugdová Eva 2 príz. 047/2449474 eva.drugdova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
OSO
vedúca oddelenia Pánisová Jesika, Ing. 104 príz. 047/2450 130 jesika.panisova@upsvr.gov.sk
Recepcia
Kökényová Renáta, Bc. 102 príz. 047/2450 250 renata.kokenyova@upsvr.gov.sk
Terézia Čuková 102 príz. 047/2450 322 Terezia.Cukova@upsvr.gov.sk
Informačno-poradenské a sprostredkovateľské služby
Jesenské A, B, C, D, E, F, G, H, Ch, I, J, Dolné Zahorany, Dražice Bartová Janka 105 príz. 047/2450 319 jana.bartova@upsvr.gov.sk
Jesenské K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Čerenčany, Horné Zahorany, Drienčany 17 Valaskaiová Alena 105 príz. 047/2450 321 alena.valaskaiova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota S,Z Bartová Jana, Bc. 107 príz. 047/2450 514 jana.bartova1@upsvr.gov.sk
Rimavské Janovce, Rimavská Sobota C Gasková Dorota 107 príz. 047/2450 315 dorota.gaskova@upsvr.gov.sk
Krúžno, Nižný Skálnik , Šimonovce , Teplý Vrch , Vyšný Skálnik, Lipovec, Rimavská Sobota Ď Chromeková Alžbeta 107 príz. 047/2450 320 alzbeta.chromekova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota P, R Hlodákova Andrea, Mgr. 108 príz. 047/2450 311 andrea.hlodakova2@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota L, V, W, Hodejovec, Strigáčová Eva 108 príz. 047/2450 518 Eva.Strigacova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota M, N, Sútor A, B, C, D, E, F, G, H, Ch, I, Komorová Patrícia 109 príz. 047/2450 542 patricia.komorova@upsvr.gov.sk
Sútor J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Lajgútová Hilda 109 príz. 047/2450 314 hilda.lajgutova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota K, Hoštišovce K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Ridzoňová Monika 111 príz. 047/2450 513 monika.ridzonova@upsvr.gov.sk
Veľký Blh, Hostišovce A, B, C, D, E, F, G, H, Ch, I, J Zajdenová Marcela 111 príz. 047/2450 219 marcela.zajdenova@upsvr.gov.sk
Dubovec, Hrachovo, Martinová, Rimavská Sobota I Genčiová Helena 112 príz. 047/2450 546 helena.genciova@upsvr.gov.sk
Zacharovce, Padarovce, Veľké Teriakovce Gregušová Ľuba, Mgr. 114 príz. 047/2450 501 luba.gregusova@upsvr.gov.sk
Pavlovce , Drňa, Bottovo Dávidová Viera 115 príz. 047/2450 318 viera.davidova@upsvr.gov.sk
Husiná, Gortva, Orávka Kurucová Zuzana, Ing. 115 príz. 047/2450 543 zuzana.kurucova@upsvr.gov.sk
Širkovce,Belín Drinócziová Tatiana 116 príz. 047/2450 317 tatiana.drinocziova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota H,J,Q,X,Y, T, U, Gemerček Vladislava Božíkobá, Mgr. 116 príz. 047/2450 458 Vladislava.Bozikova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota D,E, F, Slizké Kántorová Marta 117 príz. 047/2450 544 marta.kantorova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota Be, G Mihályová Gabriela 117 príz. 047/2450 313 Gabriela.Mihalyova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota Bá,Ch,A,O Hlavatá Bronislava 119 príz. 047/2450 316 bronislava.hlavata@upsvr.gov.sk
Ožďany, Španie Pole, Budikovany Šóľová Darina 119 príz. 047/2450 515 darina.solova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Antalová Eva, Mgr. 106 príz. 047/2450 400 eva.antalova2@upsvr.gov.sk
Kalászová Jana, Ing. 106 príz. 047/2450407 Jana.Kalaszova@upsvr.gov.sk
Adriana Kántorová, Ing. 106 príz. 047/2450303 adriana.kantorova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota Gorkého 12, 979 01 Rimavská sobota
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
OSVaR
riaditeľka odboru Končeková Ľudmila 204 1 047/2450 500 ludmila.koncekova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pracovisko Gorkého 12
vedúci oddelenia Kuruc Martin, Mgr. 306 2 047/2449 600 martin.kuruc@upsvr.gov.sk
Bálintová Magdaléna 201 1 047/2449 602 magda.balintova@upsvr.gov.sk
Antalová Zuzana, Mgr. 201 1 047/2449 611 zuzana.antalova@upsvr.gov.sk
Létaiová Eva, Mgr. 202 1 047/2449 601 eva.letaiova@upsvr.gov.sk
Širůčka Drahomír, JUDr. 212 1 047/2449 615 drahomir.sirucka@upsvr.gov.sk
Mitterová Mária, Mgr. 212 1 047/2449 614 maria.mitterova@upsvr.gov.sk
Káková Judita, Mgr. 208 1 047/2449 616 judita.kakova@upsvr.gov.sk
Horváth Zoltán, PhDr. 209 1 047/2449 619 zoltan.horvath@upsvr.gov.sk
Kišová Janka, Mgr. 212 1 047/2449 603 jana.kisova@upsvr.gov.sk
Vranská Adriana, PhDr. 302 2 047/2449 608 adriana.vranska@upsvr.gov.sk
Lincová Marcela, PhDr. 303 1 047/2449 617 marcela.lincova@upsvr.gov.sk
Benčurová Ivana, Mgr. 303 2 047/2449 607 ivana.bencurova@upsvr.gov.sk
Bábeľová Michaela Mg.Bc. 305 2 047/2449 612 michaela.babelova@upsvr.gov.sk
Mikláš Ľubomír, Mgr. 209 2 047/2449 609 lubomir.miklas@upsvr.gov.sk
Baňová Ivica, Mgr. 201 1 047/2449 604 ivica.banova@upsvr.gov.sk
Bálintová Zuzana, Mgr. 201 1 047/2449 604 zuzana.balintova2@upsvr.gov.sk
Kobyliaková Ivana, Mgr. 201 1 047/2449 604 ivana.kobyliakova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb Franková Darina, PhDr. 206 1 047/2449 605 darina.frankova@upsvr.gov.sk
Oroszová Helena 205 1 047/2449 606 helena.oroszova@upsvr.gov.sk
Vranská Simona, Mgr. 204 1 047/2449 606 vranskas@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Trnavská Ivica, Mgr. 205 1 047/2450 510 ivica.trnavska@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi Belíková Iveta, Bc. 206 1 047/2450 512 iveta.belikova@upsvr.gov.sk
Smutniaková Viera, Ing. 213 1 047/2450 547 viera.smutniakova@upsvr.gov.sk
Stanková Zdenka, Mgr. 213 1 047/2450 541 zdenka.stankova@upsvr.gov.sk
Budaiová Eva, Ing. 215 1 047/2450 540 eva.budaiova@upsvr.gov.sk
Kertészová Michaela, Mgr. 215 1 047/2450 545 michaela.kerteszova@upsvr.gov.sk
Juhászová Jana, Bc. Bc. 411 3 047/2450 511 jana.juhaszova@upsvr.gov.sk
Antalová Regina, Ing. 420 3 047/2450 525 regina.antalova@upsvr.gov.sk
Kováčová Andrea, Mgr. 420 3 047/2450 517 andrea.kovacova@upsvr.gov.sk
Liptáková Mariana, Ing., PhD. 214 1 047/2450 550 mariana.liptakova@upsvr.gov.sk
Dubovická Šošiková Andrea, Bc. 214 1 047/2450 556 andrea.dubovickasosikova@upsvr.gov.sk
Gabmayerová Viktória, JUDr. 214 1 047/2450 115 viktoria.gabmayerova@upsvr.gov.sk
Kacianová Martina, Ing. 217 1 047/2450 551 martina.kacianova@upsvr.gov.sk
Kuráková Erika, Bc. 217 1 047/2450 552 erika.kurakova@upsvr.gov.sk
Jasovská Miriama 217 1 047/2450 540 miriama.jasovska@upsvr.gov.sk
Ďuricová Zuzana, Mgr. 218 1 047/2450 553 zuzana.duricova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
vedúca oddelenia Brndiarová Zuzana, Mgr. 208 1 047/2450 640 zuzana.brndiarova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti Blahová Vladimíra, Bc. 211 1 047/2450 673 vladimira.blahova@upsvr.gov.sk
Kravecová Eva, Mgr. 212 1 047/2450 670 eva.kravecova@upsvr.gov.sk
Lacíková Monika, Mgr. 220 1 047/2450 672 monika.lacikova@upsvr.gov.sk
Nagyová Helena, Bc. 219 1 047/2450 646 helena.nagyova@upsvr.gov.sk
Turisová Katarína, Mgr. 220 1 047/2450 672 katarina.turisova@upsvr.gov.sk
Šimonová Katarína, Mgr. 211 1 047/2450 671 katarina.simonova@upsvr.gov.sk
Gódorová Renáta, Mgr 212 1 047/2450 674 renata.godorova@upsvr.gov.sk
ŤZP Vargová Helena, JUDr. 207 1 047/2450 645 helena.vargova@upsvr.gov.sk
Nagyová Csilla, Mgr. 207 1 047/2450 643 csilla.nagyova@upsvr.gov.sk
Parobeková Viera 209 1 047/2450 648 viera.parobekova@upsvr.gov.sk
Šuleková Anna, Mgr. 209 1 047/2450 642 anna.sulekova@upsvr.gov.sk
Haluštíková Adriana, Bc. 210 1 047/2450 644 adriana.halustikova@upsvr.gov.sk
Žilíková Barbora, Mgr. 210 1 047/2450 647 barbora.zilikova@upsvr.gov.sk
Válentová Andrea Ing. 219 1 047/2450 641 andrea.valentova2@upsvr.gov.sk
Kuráková Petra, Mgr. 220 1 047/2450 643 kurakova.petra@upsvr.gov.sk

Vysunuté pracovisko UPSVR Hnúšťa

Francisciho 372, Hnúšťa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Kováčová Erika, PhDr. 106 1 047/2447 360 erika.kovacova2@upsvr.gov.sk
Služby pre občana
RECEPCIA Vojteková Martina, Mgr. 104 1 047/2447 250 martina.vojtekova@upsvr.gov.sk
L, Ľ, O, Q, S, Š, Ž Cmerová Bibiána 102 1 047/2447 361 bibiana.cmerova@upsvr.gov.sk
G, H, P, Ť, W Gaštanová Iveta 103 1 047/2447 363 iveta.gastanova@upsvr.gov.sk
M, R Dovalová Viktória, Mgr. 104 1 047/2447 524 viktoria.dovalova@upsvr.gov.sk
C, Č, D, Ď, F, T, Z Albertová Martina, Mgr. 105A 1 047/2447 561 martina.albertova@upsvr.gov.sk
CH, J, K, N, U Pehenová Veronika, Mgr. 109 1 047/2447 362 veronika.pehenova@upsvr.gov.sk
A, B, E, I, V Fábryová Anna 110 1 047/2447 364 anna.fabryova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza a náhradné výživné
Polóniová Branislava, Bc. 111 1 047/2447 522 branislava.poloniova@upsvr.gov.sk
Slováková Janka, Bc. 112 1 047/2447 523 jana.slovakova@upsvr.gov.sk
Miškove Monika, Mgr. 112 1 047/2447 521 monika.miskove@upsvr.gov.sk
Chudícová Silvia, Mgr. 110 1 047/2447 520 silvia.chudicova@upsvr.gov.sk
NP Efektivita II Hreňová Katarína, Mgr. 105 1 047/2447 999 katarina.hrenova@upsvr.gov.sk
PK KŤZP Juricinová Katarína, Mgr. 107 1 047/2447 651 katarina.juricinova@upsvr.gov.sk
Foľk Miroslav, Mgr. 108 1 047/2447 650 miroslav.folk@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Pačesová Monika 219 2 0915 997 961 monika.pacesova@upsvr.gov.sk

Vysunuté pracovisko UPSVR Bátka

Hlavná 160, Bátka
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Kovácsová Martina, Mgr. 204 1. 047/2445 347 martina.kovacsova2@upsvr.gov.sk
Recepcia Šoltésová Lea 105 prízemie 047/2445 250 lea.soltesova@upsvr.gov.sk
Recepcia Oroszová Annamária 105 prízemie 047/2445 349 annamaria.oroszova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana
Andrášiková Mária 104 prízemie 047/2445 570 maria.andrasikova@upsvr.gov.sk
Liptáková Veronika 104 prízemie 047/2445 570 Veronika.Liptakova@upsvr.gov.sk
Borlášová Evelína, Ing. 107 prízemie 047/2445 342 evelina.borlasova@upsvr.gov.sk
Borosová Marcela, Bc. 206 1. 047/2445 340 marcela.borosova@upsvr.gov.sk
Tóth Peter, Ing. 206 1. 047/2445 340 Peter.Toth@upsvr.gov.sk
Bődová Kitty 202 1. 047/2445 343 Kitty.Bodova@upsvr.gov.sk
Nagyházasová Katarína 202 1. 047/2445 343 katarina.nagyhazasova@upsvr.gov.sk
Kovácsová Katarína, Ing. 110 prízemie 047/2445 342 Katarina.Kovacsova@upsvr.gov.sk
Kujanová Monika, Bc. 203 1. 047/2445 346 monika.kujanova@upsvr.gov.sk
Gembická Beata 203 1. 047/2445 346 Beata.Gembicka@upsvr.gov.sk
Miková Jolana, Ing. 103 prízemie 047/2445 545 jolana.mikova@upsvr.gov.sk
Országhová Lucia, Mgr. 110 prízemie 047/2445 542 Lucia.Orszaghova@upsvr.gov.sk
Štěpaníková Lenka 110 prízemie 047/2445 542 lenka.stepanikova@upsvr.gov.sk
Sekrenešová Eleonóra 104 prízemie 047/2445 543 eleonora.sekrenesova@upsvr.gov.sk
Válentová Katarína 103 prízemie 047/2445 341 katarina.valentova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza a náhradné výživné
Bystrianska Vlasta, Bc. 302 2. 047/2445 541 Vlasta.Bystrianska@upsvr.gov.sk
Zimányi Eva, Mgr. 311 2. 047/2445 540 Eva.Zimanyi@upsvr.gov.sk
Očenášová Beáta, Ing. 305 2. 047/2445 548 Beata.Ocenasova@upsvr.gov.sk
Nagyová Andrea, Mgr. 303 2. 047/2445 547 Andrea.Nagyova@upsvr.gov.sk
Perecz Attila, Mgr. 306 2. 047/2445 546 Attila.Perecz@upsvr.gov.sk
Molnárová Anita, Mgr. 306 2. 047/2445 546 Anita.Molnarova@upsvr.gov.sk
Sághiová Anna, Ing. 311 2. 047/2445 540 Anna.Saghiova@upsvr.gov.sk
Szabóová Lukrécia, Bc. 302 2. 047/2445 541 lukrecia.szaboova@upsvr.gov.sk
Tóthová Veronika, Mgr. 305 2. 047/2445 548 Veronika.Tothova@upsvr.gov.sk
Ostrihoňová Adriana, Mgr. 303 2. 047/2445 547 Adriana.Ostrihonova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum
Nagy Pál Július 209 1. 0908 945 535 julius.nagypal@upsvr.gov.sk

Vysunute pracovisko UPSVR Gemerský Jablonec

Hlavná 21, Gemerský Jablonec
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Hámori Augustín, Ing. 211 1 047/2446 350 augustin.hamori@upsvr.gov.sk
Služby pre občana
Recepcia+ G.Jablonec;Studená;Večelkov Aneta Mirjáková, Bc. 203 1 047/2446 250 aneta.mirjakova@upsvr.gov.sk
Blhovce;Jestice;Stará Bašta Jakabová Monika 203 1 047/2446 534 monika.jakabova@upsvr.gov.sk
Dubno;Hajnáčka;Konrádovce;Petrovce Szepesiova Angelika 204 1 047/2446 351 angelika.szepesiova@upsvr.gov.sk
G.Dechtáre;Nová Bašta;Tachty Nagyová Monika 204 1 047/2446 533 monika.nagyova@upsvr.gov.sk
Hodejov Plavcová Viera, Mgr. 205 1 047/2446 531 viera.plavcova@upsvr.gov.sk
Hostice;Čierny Potok Gabriela Pálová, Mgr. 205 1 047/2446 354 gabriela.palova2@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza a náhradné výživné
Agócs Endre, Mgr. 207 1 047/2446 530 endre.agocs@upsvr.gov.sk
Gálová Kinga, Bc. 209 1 047/2446 532 kinga.galova@upsvr.gov.sk
Kisfaludiová Kristína, Ing. 208 1 047/2446 532 kristina.kisfaludiova@upsvr.gov.sk
Bozóová Mária, Mgr. 206 1 047/2446 353 maria.bozoova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Herényiová Erika 210 1 0915 980 533 erika.herenyiova@upsvr.gov.sk
späť