Kontakty

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Čerenčianska 18, Rimavská Sobota Informácie: 047/2450101 rs@upsv.gov.sk, upsvr_rs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ úradu
riaditeľka úradu Koóšová Lívia, JUDr. 408 3 047/2450 100 livia.koosova@upsvr.gov.sk
asistentka Nagyová Erika, 409 3 047/2450 101 erika.nagyova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky
vedúca oddelenia Balciarová Alena, Ing. 401 3 047/2450 170 alena.balciarova@upsvr.gov.sk
Bodor Tibor, Ing. 403 3 047/2450 176 tibor.bodor@upsvr.gov.sk
Gečeová Elena, JUDr. 405 3 047/2450 183 elena.geceova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly
Pálová Andrea, Mgr. 419 3 047/2450 132 andrea.palova@upsvr.gov.sk
Hrivnák Ladislav, Ing. 419 3 047/2450 132 ladislav.hrivnak@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
OSZ
riaditeľka odboru Tereková Oľga, Ing. 203 1 047/2450 300 olga.terekova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Biacovská Katarína, Mgr. 413 3 047/2450 310 katarina.biacovska@upsvr.gov.sk
Vrťová Monika, Mgr. 412 3 047/2450 402 monika.vrtova@upsvr.gov.sk
Czikorová Mária, Bc. 412 3 047/2450 312 maria.czikorova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania
vedúca oddelenia Bódiová Sonja, RNDr. 311 2 047/2450 450 sonja.bodiova@upsvr.gov.sk
Štoberová Rastislava, Mgr. 316 2 047/2450 451 rastislava.stoberova@upsvr.gov.sk
Katreniaková Denisa, Ing. 310 2 047/2450 330 denisa.katreniakova@upsvr.gov.sk
Lásová Katarína, Mgr. 310 2 047/2450 471 katarina.lasova@upsvr.gov.sk
Köbölová Jana, Ing. 312 2 047/2450 472 Jana.Kobolova@upsvr.gov.sk
Sliva Tomáš, Ing. 312 2 047/2450 133 tomas.sliva@upsvr.gov.sk
Oddelenie AOTP a ESF
vedúca oddelenia Kovácsová Marta, Ing. 320 2 047/2450 220 marta.kovacsova@upsvr.gov.sk
Turoňová Klára 306 2 047/2450 461 klara.turonova@upsvr.gov.sk
Deáková Slavomíra 218 1 047/2450 455 slavomira.deakova@upsvr.gov.sk
Kováčová Judita 315 2 047/2450 454 judita.kovacova2@upsvr.gov.sk
Cirbusová Svetlana 322 2 047/2450 459 svetlana.cirbusova@upsvr.gov.sk
Balážiková Lýdia 322 2 047/2450 457 lydia.balazikova@upsvr.gov.sk
Martina Szabóová, Bc. 313 2 047/2450 458 martina.szaboova@upsvr.gov.sk
Eva Tanková, Mgr. 304 2 047/2450 460 eva.tankova@upsvr.gov.sk
Šimková Eva 314 2 047/2450 453 eva.simkova@upsvr.gov.sk
Mihályiová Silvia 314 2 047/2450 452 silvia.mihalyiova@upsvr.gov.sk
Referát AOTP - zamestnávateľ
vedúca referátu Jakabová Jana Mgr. 305 2 047/2450 226 jana.jakabova@upsvr.gov.sk
Csernok Ildikó 301 2 047/2450 403 ildiko.csernok@upsvr.gov.sk
Ružičková Želmíra, Ing. 301 2 047/2450 305 zelmira.ruzickova@upsvr.gov.sk
Petrová Mária, Ing. 302 2 047/2450 401 maria.petrova@upsvr.gov.sk
Mária Ruszó Bánová, Mgr. 302 2 047/2450 408 maria.ruszobanova@upsvr.gov.sk
Ádamová Monika, Ing. 303 2 047/2450 405 monika.adamova@upsvr.gov.sk
Rakytová Iveta, Ing. 303 2 047/2450 406 iveta.rakytova@upsvr.gov.sk
Danišová Andrea, Mgr. 303 2 047/2450 194 andrea.danisova@upsvr.gov.sk
Hrivnáková Romoková Andrea Bc. 304 2 047/2450 304 andrea.hrivnakova2@upsvr.gov.sk
Babíková Lýdia, Ing. 306 2 047/2450 470 lydia.babikova@upsvr.gov.sk
Jaroslav Ivan, Ing. 307 2 047/2450 307 jaroslav.ivan@upsvr.gov.sk
Dana Patakiová, Ing. 307 2 047/2450 307 dana.patakiova@upsvr.gov.sk
Bartová Viera 313 2 047/2450 404 viera.bartova2@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktivačné centrum
vedúca oddelenia Sihelská Beáta, Ing. 202 1 047/2450 370 beata.sihelska@upsvr.gov.sk
Ulický Marek 201 1 047/2450 371 marek.ulicky@upsvr.gov.sk
Brezániová Ivana, Bc. 201 1 047/2450 371 ivana.brezaniova@upsvr.gov.sk
Vargic Peter, Ing. 201 1 047/2450 371 peter.vargic@upsvr.gov.sk
pracovisko Gorkého 12 Drugdová Eva 2 príz. 047/2449474 eva.drugdova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
OSO
vedúca oddelenia Pánisová Jesika, Ing. 104 príz. 047/2450 130 jesika.panisova@upsvr.gov.sk
Recepcia
Kökényová Renáta, Bc. 102 príz. 047/2450 250 renata.kokenyova@upsvr.gov.sk
Husmanová Lucia, Ing. 102 príz. 047/2450 322 lucia.husmanova@upsvr.gov.sk
Informačno-poradenské a sprostredkovateľské služby
Bartová Janka 105 príz. 047/2450 319 jana.bartova@upsvr.gov.sk
Valaskaiová Alena 105 príz. 047/2450 321 alena.valaskaiova@upsvr.gov.sk
Bartová Jana, Bc. 107 príz. 047/2450 514 jana.bartova1@upsvr.gov.sk
Gasková Dorota 107 príz. 047/2450 514 dorota.gaskova@upsvr.gov.sk
Chromeková Alžbeta 107 príz. 047/2450 320 alzbeta.chromekova@upsvr.gov.sk
Hlodákova Andrea, Ing. 108 príz. 047/2450 311 andrea.hlodakova2@upsvr.gov.sk
Strigáčová Eva 108 príz. 047/2450 518 Eva.Strigacova@upsvr.gov.sk
Komorová Patrícia 109 príz. 047/2450 314 patricia.komorova@upsvr.gov.sk
Lajgútová Hilda 109 príz. 047/2450 314 hilda.lajgutova@upsvr.gov.sk
Ridzoňová Monika 111 príz. 047/2450 513 monika.ridzonova@upsvr.gov.sk
Zajdenová Marcela 111 príz. 047/2450 513 marcela.zajdenova@upsvr.gov.sk
Genčiová Helena 112 príz. 047/2450 546 helena.genciova@upsvr.gov.sk
Petríková Jozefína 114 príz. 047/2450 315 jozefina.petrikova@upsvr.gov.sk
Gregušová Ľuba, Mgr. 114 príz. 047/2450 501 luba.gregusova@upsvr.gov.sk
Dávidová Viera 115 príz. 047/2450 318 viera.davidova@upsvr.gov.sk
Kurucová Zuzana, Ing. 115 príz. 047/2450 543 zuzana.kurucova@upsvr.gov.sk
Drinócziová Tatiana 116 príz. 047/2450 317 tatiana.drinocziova@upsvr.gov.sk
Tóthová Judita 116 príz. 047/2450 317 judita.tothova@upsvr.gov.sk
Kántorová Marta 117 príz. 047/2450 544 marta.kantorova@upsvr.gov.sk
Monika Tóthová 117 príz. 047/2450 313 monika.tothova@upsvr.gov.sk
Hlavatá Bronislava 119 príz. 047/2450 316 bronislava.hlavata@upsvr.gov.sk
Šóľová Darina 119 príz. 047/2450 515 darina.solova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Antalová Eva, Mgr 106 príz. 047/2450 400 eva.antalova2@upsvr.gov.sk
Homolová Miroslava, Ing. 106 príz. 047/2450407 miroslava.homolova@upsvr.gov.sk
Adriana Kántorová, Ing. 106 príz. 047/2450303 adriana.kantorova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota Gorkého 12, 979 01 Rimavská sobota
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
OSVaR
riaditeľka odboru Končeková Ľudmila 204 1 047/2450 500 ludmila.koncekova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pracovisko Gorkého 12
vedúci oddelenia Kuruc Martin, Mgr. 302 2 047/2449 600 martin.kuruc@upsvr.gov.sk
Bálintová Magdaléna 201 1 047/2449 602 magda.balintova@upsvr.gov.sk
Antalová Zuzana, Mgr. 201 1 047/2449 611 zuzana.antalova@upsvr.gov.sk
Létaiová Eva, Mgr. 202 1 047/2449 601 eva.letaiova@upsvr.gov.sk
Pechová Lucia, Mgr. 208 1 047/2449 615 lucia.pechova@upsvr.gov.sk
Mitterová Mária, Mgr. 208 1 047/2449 614 maria.mitterova@upsvr.gov.sk
Káková Judita, Mgr. 209 1 047/2449 604 judita.kakova@upsvr.gov.sk
Horváth Zoltán, PhDr. 209 1 047/2449 604 zoltan.horvath@upsvr.gov.sk
Očenášová Denisa, Mgr. 209 1 047/2449 604 denisa.ocenasova@upsvr.gov.sk
Trifontiová Gyŏngyi, Mgr. 209 1 047/2449 604 gyongyi.trifontiova@upsvr.gov.sk
Kišová Janka, Mgr. 212 1 047/2449 603 jana.kisova@upsvr.gov.sk
Laššák Miroslav, PhDr. 212 1 047/2449 616 miroslav.lassak@upsvr.gov.sk
Vranská Adriana, PhDr. 303 2 047/2449 608 adriana.vranska@upsvr.gov.sk
Benčurová Ivana, Mgr. 304 2 047/2449 607 ivana.bencurova@upsvr.gov.sk
Bábeľová Michaela Mg.Bc. 305 2 047/2449 612 michaela.babelova@upsvr.gov.sk
Kovácsová Martina, Mgr. 306 2 047/2449 613 martina.kovacsova2@upsvr.gov.sk
Mikláš Ľubomír, Mgr. 306 2 047/2449 609 lubomir.miklas@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb Franková Darina, PhDr. 206 1 047/2449 605 darina.frankova@upsvr.gov.sk
Oroszová Helena 205 1 047/2449 606 helena.oroszova@upsvr.gov.sk
Koordinátor ochrany detí pred násilím Ilčík Peter, Mgr. 301 2 047/2449 610 peter.ilcik@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Trnavská Ivica, Mgr. 205 1 047/2450 510 ivica.trnavska@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi Belíková Iveta, Bc. 206 1 047/2450 512 iveta.belikova@upsvr.gov.sk
Lőkösová Irena, Bc. 206 1 047/2450 516 irena.lokosova@upsvr.gov.sk
Benčíková Timea, Ing. 213 1 047/2450 547 timea.bencikova@upsvr.gov.sk
Liptáková Adriana, Bc. 213 1 047/2450 541 adriana.liptakova@upsvr.gov.sk
Budaiová Eva, Ing. 215 1 047/2450 540 eva.budaiova@upsvr.gov.sk
Lincová Marcela, PhDr. 215 1 047/2450 545 marcela.lincova@upsvr.gov.sk
Juhászová Jana, Bc. Bc. 411 3 047/2450 511 jana.juhaszova@upsvr.gov.sk
Antalová Regina, Ing. 420 3 047/2450 525 regina.antalova@upsvr.gov.sk
Kováčová Andrea, Mgr. 420 3 047/2450 517 andrea.kovacova@upsvr.gov.sk
Vargicová Andrea, Mgr. 214 1 047/2450 556 andrea.vargicova@upsvr.gov.sk
Gabmayerová Viktória, JUDr. 214 1 047/2450 115 viktoria.gabmayerova@upsvr.gov.sk
Albertová Martina, Mgr. 217 1 047/2450 571 martina.albertova@upsvr.gov.sk
Kuráková Erika, Bc. 217 1 047/2450 552 erika.kurakova@upsvr.gov.sk
Jasovská Miriama 217 1 047/2450 571 miriama.jasovska@upsvr.gov.sk
Kožáková Miriam, Ing. 218 1 047/2450 553 miriam.kozakova@upsvr.gov.sk
Šmecková Jarmila, Mgr. 218 1 047/2450 553 jarmila.smeckova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
vedúca oddelenia Brndiarová Zuzana, Mgr. 208 1 047/2450 640 zuzana.brndiarova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti Blahová Vladimíra, Bc. 211 1 047/2450 673 vladimira.blahova@upsvr.gov.sk
Kravecová Eva, Mgr. 212 1 047/2450 670 eva.kravecova@upsvr.gov.sk
Lacíková Monika, Mgr. 220 1 047/2450 672 monika.lacikova@upsvr.gov.sk
Nagyová Helena, Bc. 219 1 047/2450 646 helena.nagyova@upsvr.gov.sk
Turisová Katarína, Mgr. 220 1 047/2450 672 katarina.turisova@upsvr.gov.sk
Šimonová Katarína, Mgr. 211 1 047/2450 671 katarina.simonova@upsvr.gov.sk
Gódorová Renáta, Mgr 212 1 047/2450 674 renata.godorova@upsvr.gov.sk
ŤZP Vargová Helena, JUDr. 207 1 047/2450 645 helena.vargova@upsvr.gov.sk
Nagyová Csilla, Mgr. 207 1 047/2450 643 csilla.nagyova@upsvr.gov.sk
Parobeková Viera 209 1 047/2450 648 viera.parobekova@upsvr.gov.sk
Šuleková Anna, Mgr. 209 1 047/2450 642 anna.sulekova@upsvr.gov.sk
Haluštíková Adriana, Bc. 210 1 047/2450 644 adriana.halustikova@upsvr.gov.sk
Žilíková Barbora, Mgr. 210 1 047/2450 647 barbora.zilikova@upsvr.gov.sk
Válentová Andrea Ing. 219 1 047/2450 641 andrea.valentova2@upsvr.gov.sk
Čiešková Petra, Mgr. 220 1 047/2450 672 cieskova.petra@upsvr.gov.sk

Vysunuté pracovisko UPSVR Hnúšťa

Francisciho 372, Hnúšťa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Kováčová Erika, PhDr. 106 1 047/2447 360 erika.kovacova2@upsvr.gov.sk
Služby pre občana
RECEPCIA Vojteková Martina, Mgr. 104 1 047/2447 250 martina.vojtekova@upsvr.gov.sk
L, Ľ, O, Q, S, Š, Ž Cmerová Bibiána 102 1 047/2447 361 bibiana.cmerova@upsvr.gov.sk
G, H, P, Ť, W Gaštanová Iveta 103 1 047/2447 363 iveta.gastanova@upsvr.gov.sk
M, R Dovalová Viktória, Mgr. 104 1 047/2447 524 viktoria.dovalova@upsvr.gov.sk
C, Č, D, Ď, F, T, Z Albertová Martina, Mgr. 105A 1 047/2447 561 martina.albertova@upsvr.gov.sk
CH, J, K, N, U Pehenová Veronika, Mgr. 109 1 047/2447 362 veronika.pehenova@upsvr.gov.sk
A, B, E, I, V Fábryová Anna 110 1 047/2447 364 anna.fabryova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza a náhradné výživné
Polóniová Branislava, Bc. 111 1 047/2447 522 branislava.poloniova@upsvr.gov.sk
Slováková Janka, Bc. 112 1 047/2447 523 jana.slovakova@upsvr.gov.sk
Miškove Monika, Mgr. 112 1 047/2447 521 monika.miskove@upsvr.gov.sk
Chudícová Silvia, Mgr. 110 1 047/2447 520 silvia.chudicova@upsvr.gov.sk
NP Efektivita II Hreňová Katarína, Mgr. 105 1 047/2447 999 katarina.hrenova@upsvr.gov.sk
PK KŤZP Juricinová Katarína, Mgr. 107 1 047/2447 651 katarina.juricinova@upsvr.gov.sk
Foľk Miroslav, Mgr. 108 1 047/2447 650 miroslav.folk@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Pačesová Monika 219 2 0915 997 961 monika.pacesova@upsvr.gov.sk

Vysunuté pracovisko UPSVR Bátka

Hlavná 160, Bátka
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Potocká Katarína, Ing. 204 1. 047/2445 347 katarina.potocka@upsvr.gov.sk
Recepcia Šoltésová Lea 105 prízemie 047/2445 250 lea.soltesova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana
Andrášiková Mária 104 prízemie 047/2445 570 maria.andrasikova@upsvr.gov.sk
Borlášová Evelína, Ing. 107 prízemie 047/2445 342 evelina.borlasova@upsvr.gov.sk
Borosová Marcela, Bc. 206 1. 047/2445 340 marcela.borosova@upsvr.gov.sk
Ďuricová Zuzana, Mgr. 105 prízemie 047/2445 349 zuzana.duricova@upsvr.gov.sk
Kalinová Katarína, Mgr. 206 1. 047/2445 340 katarina.kalinova@upsvr.gov.sk
Kovácsová Katarína, Ing. 110 prízemie 047/2445 542 kataria.kovacsova@upsvr.gov.sk
Kujanová Monika, Bc. 203 1. 047/2445 346 monika.kujanova@upsvr.gov.sk
Mihályiová Petra, Bc. 202 1. 047/2445 343 petra.mihalyiova@upsvr.gov.sk
Miková Jolana, Ing. 103 prízemie 047/2445 545 jolana.mikova@upsvr.gov.sk
Nagyházasová Katarína 202 1. 047/2445 343 katarina.nagyhazasova@upsvr.gov.sk
Oroszová Annamária 110 prízemie 047/2445 542 annamaria.oroszova@upsvr.gov.sk
Sekrenešová Eleonóra 104 prízemie 047/2445 543 eleonora.sekrenesova@upsvr.gov.sk
Štěpaníková Lenka 203 1. 047/2445 346 lenka.stepanikova@upsvr.gov.sk
Válentová Katarína 103 prízemie 047/2445 341 katarina.valentova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza a náhradné výživné
Ádamová Eva, Bc. 306 2. 047/2445 546 eva.adamova@upsvr.gov.sk
Kovácsová Martina, Bc. 305 2. 047/2445 548 martina.kovacsova2@upsvr.gov.sk
Lengyelová Diana, Mgr. 303 2. 047/2445 547 diana.lengyelova@upsvr.gov.sk
Martincová Eva, Mgr. 302 2. 047/2445 541 martincova.eva@upsvr.gov.sk
Pálová Xénia, Mgr. 306 2. 047/2445 546 xenia.palova@upsvr.gov.sk
Szabóová Lukrécia, Bc. 305 2. 047/2445 548 lukrecia.szaboova@upsvr.gov.sk
Zahoranská Zdenka, Mgr. 302 2. 047/2445 541 zdenka.zahoranska@upsvr.gov.sk
Finančná kontrola Vitárius Július 301 2. 047/2445 348 julius.vitarius@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum
Nagy Pál Július 209 1. 0908 945 535 julius.nagypal@upsvr.gov.sk

Vysunute pracovisko UPSVR Gemerský Jablonec

Hlavná 21, Gemerský Jablonec
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Hámori Augustín, Ing. 211 1 047/2446 350 augustin.hamori@upsvr.gov.sk
Služby pre občana
Recepcia Szabóová Agnesa 203 1 047/2446 250 agnesa.szaboova@upsvr.gov.sk
Recepcia + OSO Reichel Marcel 203 1 047/2446 250 marcel.reichel@upsvr.gov.sk
Jakabová Monika 203 1 047/2446 534 monika.jakabova@upsvr.gov.sk
Szepesiova Angelika 204 1 047/2446 351 angelika.szepesiova@upsvr.gov.sk
Nagyová Monika 204 1 047/2446 533 monika.nagyova@upsvr.gov.sk
Plavcová Viera, Mgr. 205 1 047/2446 531 viera.plavcova@upsvr.gov.sk
Mgr.Gabriela Pálová 205 1 047/2446 354 gabriela.palova2@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza a náhradné výživné
Agócs Endre, Mgr. 207 1 047/2446 530 endre.agocs@upsvr.gov.sk
Gálová Kinga, Bc. 208 1 047/2446 532 kinga.galova@upsvr.gov.sk
Kisfaludiová Kristína, Ing. 208 1 047/2446 532 kristina.kisfaludiova@upsvr.gov.sk
Bozóová Mária, Mgr. 206 1 047/2446 353 maria.bozoova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Herényiová Erika 209 1 0915 980 533 erika.herenyiova@upsvr.gov.sk
späť