Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Rimavská Sobota</strong>

Oznamy úradu a novinky

Zoznam schválených žiadostí o poskytovanie príspevku v rámci projektu "Podpora udržania pracovných návykov" na UPSVR Rimavská Sobota v marci 2024

Schválené žiadosti o poskytovanie príspevku v rámci projektu "Podpora udržania pracovných návykov" na UPSVR Rimavská Sobota v marci 2024

19. 03. 2024 viac
Výzva na podávanie projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 1/2024

Výchovné skupinové programy alebo sociálne skupinové programy vykonávané ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou formou s možnosťou účasti rodičov alebo osoby, ktorá sa stará o dieťa

09. 02. 2024 viac
Voľné pracovné miesta
19. 01. 2024 viac
Preukazovanie dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie

S účinnosťou od 01.01.2024  úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) budú akceptovať ako preukázanie práce neschopnosti evidovaného uchádzača o zamestnanie výlučne elektronické pracovné neschopnosti (ďalej len „ePN“).

10. 01. 2024 viac
Preukazovanie splnenia zákonnej povinnosti o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím
08. 01. 2024 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac