Kontakty

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota Informácie: 047/2450101 rs@upsv.gov.sk, upsvr_rs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ úradu
riaditeľ úradu Šmidt Dušan, Mgr. 408 3 047/2450 100 Dusan.Smidt@upsvr.gov.sk
asistentka Antalová Júlia 409 3 047/2450 101 Julia.Antalova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky
vedúca oddelenia Pánisová Jesika, Ing. 401 3 047/2450 170 Jesika.Panisova@upsvr.gov.sk
Bodor Tibor, Ing. 403 3 047/2450 176 tibor.bodor@upsvr.gov.sk
Völgyiová Mária, Mgr. 405 3 047/2450 182 Maria.Volgyiova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly
Pálová Andrea, Mgr. 416 3 047/2450 132 andrea.palova@upsvr.gov.sk
Sujová Valéria, PhDr. 416 3 047/2450 131 Valeria.Sujova@upsvr.gov.sk
Nagyová Helena, Bc. 416 3 047/2450 134 Helena.Nagyova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
OSVaR
riaditeľka odboru Končeková Ľudmila, Mgr. 204 1 047/2450 500 ludmila.koncekova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pracovisko Gorkého 12, 979 01 Rimavská Sobota
vedúci oddelenia Kuruc Martin, Mgr. 304 2 047/2449 600 martin.kuruc@upsvr.gov.sk
Káková Judita, Mgr. 302 2 047/2449 616 judita.kakova@upsvr.gov.sk
Bálintová Magdaléna 306 2 047/2449 602 magda.balintova@upsvr.gov.sk
Benčurová Ivana, Mgr. 303 2 047/2449 607 ivana.bencurova@upsvr.gov.sk
Jekimová Petra, Mgr. 201 1 047/2449 611 petra,jekimova@upsvr.gov.sk
Horváth Zoltán, PhDr. 209 1 047/2449 619 zoltan.horvath@upsvr.gov.sk
Kišová Janka, Mgr. 212 1 047/2449 603 jana.kisova@upsvr.gov.sk
Chlepčoková Monika, Mgr. 201 1 047/2449 613 monika.chlepcokova@upsvr.gov.sk
Kantoráková Katarína, Mgr. 202 1 047/2449 601 katarina.kantorakova@upsvr.gov.sk
Lincová Marcela, PhDr. 303 2 047/2449 617 marcela.lincova@upsvr.gov.sk
Lojka Marek, PhDr. 305 2 047/2449 612 marek.lojka@upsvr.gov.sk
Mikláš Ľubomír, Mgr. 209 1 047/2449 609 lubomir.miklas@upsvr.gov.sk
Mitterová Mária, Mgr. 212 1 047/2449 614 maria.mitterova@upsvr.gov.sk
Širůčka Drahomír, JUDr. 212 1 047/2449 615 drahomir.sirucka@upsvr.gov.sk
Baňová Ivica, Mgr. 208 1 047/2449 604 ivica.banova@upsvr.gov.sk
Kobyliaková Ivana, Mgr. 208 1 047/2449 604 ivana.kobyliakova@upsvr.gov.sk
Trifontiová Gyöngyi, Mgr. 205 1 047/2449 605 gyongyi.trifontiova@upsvr.gov.sk
Sobekova Eva, Bc 305 2 047/2449 612 eva.sobekova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb, pracovisko Gorkého 12, 979 01 Rimavská Sobota
psychologička Vranská Simona, Mgr. 206 1 047/2449 605 simona.vranska@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Trnavská Ivica, Bc. 205 1 047/2450 510 ivica.trnavska@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi Belíková Iveta, Bc. 206 1 047/2450 512 iveta.belikova@upsvr.gov.sk
Stanková Zdenka, Mgr. 213 1 047/2450 547 Zdenka.Stankova@upsvr.gov.sk
Vargicová Andrea, Mgr. 213 1 047/2450 541 Andrea.Vargicova@upsvr.gov.sk
Budaiová Eva, Ing. 206 1 047/2450 540 eva.budaiova@upsvr.gov.sk
Kertészová Michaela, Mgr. 215 1 047/2450 545 michaela.kerteszova@upsvr.gov.sk
Liptáková Adriana, Ing. 215 1 047/2450 516 Adriana.Liptakova@upsvr.gov.sk
Brezovická Eva, Mgr. 215 1 047/2450 555 eva.brezovicka@upsvr.gov.sk
Juhászová Jana, Bc. 411 3 047/2450 511 jana.juhaszova@upsvr.gov.sk
Antalová Regina, Ing. 218 1 047/2450 525 regina.antalova@upsvr.gov.sk
Kováčová Andrea, Mgr. 218 1 047/2450 517 andrea.kovacova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Lacíková Jana, Bc. 217 1 047/2450 550 jana.lacikova@upsvr.gov.sk
Dubovická Šošiková Andrea, Bc. 214 1 047/2450 556 andrea.dubovickasosikova@upsvr.gov.sk
Gyürkeová Viktória, Ing. 411 3 047/2450 520 viktoria.gabmayerova@upsvr.gov.sk
Kovaľová Anna, Ing. 214 1 047/2450 551 martina.kacianova@upsvr.gov.sk
Kuráková Erika, Bc. 217 1 047/2450 552 erika.kurakova@upsvr.gov.sk
Ďuricová Zuzana, Mgr. 214 1 047/2450 553 zuzana.duricova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu Chromeková Alžbeta, Bc. 115 prízemie 047/2450 320 alzbeta.chromekova@upsvr.gov.sk
Binderová Lucia 115 prízemie 047/2450 314 lucia.binderova@upsvr.gov.sk
Mihályová Gabriela 116 prízemie 047/2450 317 gabriela.mihalyova@upsvr.gov.sk
Gutmayerová Jessika 116 prízemie 047/2450 458 jessika.gutmayerova@upsvr.gov.sk
Kökényová Renáta 107 prízemie 047/2450 502 renata.kokenyova@upsvr.gov.sk
Vargová Majerová Martina 107 prízemie 047/ 2450 501 martina.vargovamajerova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
vedúca oddelenia Brndiarová Zuzana, Mgr. 208 1 047/2450 640 zuzana.brndiarova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti Blahová Vladimíra, Bc. 212 1 047/2450 673 vladimira.blahova@upsvr.gov.sk
Kravecová Eva, Mgr. 219 1 047/2450 670 eva.kravecova@upsvr.gov.sk
Lacíková Monika, Mgr. 220 1 047/2450 672 monika.lacikova@upsvr.gov.sk
Jasovská Miriama, Mgr. 211 1 047/2450 646 Miriama.Jasovska@upsvr.gov.sk
Pazdúrová Iveta, Mgr. 220 1 047/2450 675 iveta.pazdurova@upsvr.gov.sk
Šimonová Katarína, Mgr. 211 1 047/2450 671 katarina.simonova@upsvr.gov.sk
Tergáczová Eva, Mgr. 212 1 047/2450674 eva.tergaczova@upsv.gov.sk
ŤZP Gancarčíková Nicolette, Mgr. 201 1 047/2450 649 nicolette.gancarcikova@upsvr.gov.sk
Georgievová Lucia, Ing. 210 1 047/2450 647 lucia.georgievova@upsvr.gov.sk
Haluštíková Adriana, Bc. 210 1 047/2450 644 adriana.halustikova@upsvr.gov.sk
Kožáková Miriam, Ing. 209 1 047/2450 648 miriam.kozakova@upsvr.gov.sk
Nociarová Alena, Ing. 201 1 047/2450 643 nociarova.alena@upsvr.gov.sk
Šuleková Anna, Mgr. 209 1 047/2450 642 anna.sulekova@upsvr.gov.sk
Valaskaiová Barbora, Ing. 207 1 047/2450 645 barbora.valaskaiova@upsvr.gov.sk
Válentová Andrea Ing. 207 1 047/2450 641 andrea.valentova2@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Gorkého 12, Rimavská Sobota
vedúca oddelenia Gabmayerová Viktória, JUDr. 104 prízemie 047/2449 370 Viktoria.Gabmayerova@upsvr.gov.sk
Gembická Lívia, Mgr. 103 prízemie 047/2449 371 Livia.Gembicka@upsvr.gov.sk
Drugdová Eva 102 prízemie 047/2449 474 Eva.Drugdova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Odbor služieb zamestnanosti Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
OSZ
riaditeľka odboru Jakabová Janka, Mgr. 320 2 047/2450 300 Jana.Jakabova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Biacovská Katarína, Mgr. 413 3 047/2450 310 Katarina.Biacovska@upsvr.gov.sk
Šajgalíková Milana, Mgr. 412 3 047/2450 402 Milana.Sajgalikova@upsvr.gov.sk
Hlodáková Andrea, Mgr. 412 3 047/2450 312 Andrea.Hlodakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie AOTP a poradenstva
vedúca oddelenia Sihelská Beáta, Ing. 311 2 047/2450 450 Beata.Sihelska@upsvr.gov.sk
Szabóová Martina, Mgr. 315 2 047/2450 463 Martina.Szaboova@upsvr.gov.sk
Kováčová Judita 315 2 047/2450 454 Judita.Kovacova2@upsvr.gov.sk
Cirbusová Svetlana 322 2 047/2450 459 Svetlana.Cirbusova@upsvr.gov.sk
Balážiková Lýdia 322 2 047/2450 457 Lydia.Balazikova@upsvr.gov.sk
Mihályiová Silvia 314 2 047/2450 452 Silvia.Mihalyiova@upsvr.gov.sk
Šimková Eva 314 2 047/2450 453 Eva.Simkova@upsvr.gov.sk
Danišová Andrea, Mgr. 305 2 047/2450 460 Andrea.Danisova@upsvr.gov.sk
Puškášová Aneta, Bc. 301 2 047/2450 404 Aneta.Puskasova@upsvr.gov.sk
Kiapešová Martina, Mgr. 302 2 047/2450 401 Martina.Kiapesova@upsvr.gov.sk
Ruszó Bánová Mária, Mgr. 302 2 047/2450 408 Maria.Ruszobanova@upsvr.gov.sk
Ádámová Monika, Ing. 303 2 047/2450 405 Monika.Adamova@upsvr.gov.sk
Rakytová Iveta, Ing. 303 2 047/2450 406 Iveta.Rakytova@upsvr.gov.sk
Katreniaková Denisa, Ing. 304 2 047/2450 305 Denisa.katreniakova@upsvr.gov.sk
Hrivnáková Romoková Andrea, Bc. 304 2 047/2450 304 Andrea.HrivnakovaRomokova@upsvr.gov.sk
Babíková Lýdia, Ing. 305 2 047/2450 470 Lydia.Babikova@upsvr.gov.sk
Fűkőová Kristína 306 2 047/2450 461 Kristina.Fukoova@upsvr.gov.sk
Brezániová Anna 318 2 047/2450 234 Anna.Brezaniova@upsvr.gov.sk
Gedai Richard, Ing. 318 2 047/2450 230 Richard Gedai@upsvr.gov.sk
Faragóová Janette, Mgr. 318 2 047/2450 224 Janette.Faragoova@upsvr.gov.sk
Ďurčáková Tatiana, Ing. 231 2 047/2450 231 Tatiana.Durcakova@upsvr.gov.sk
Vrťová Monika, Mgr. 231 2 047/2450 464 Monika.Vrtova@upsvr.gov.sk
Deáková Slavomíra 218 1 047/2450 455 Slavomira.Deakova@upsvr.gov.sk
Dzubová Aneta, Mgr. 218 1 047/2450 221 Aneta.Dzubova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva
Štoberova Rastislava, Mgr. 316 2 047/2450 451 Rastislava.Stoberova@upsvr.gov.sk
Struhárová Henrieta, Ing. 316 2 047/2450 466 Henrieta.Struharova@upsvr.gov.sk
Patakiová Dana, Ing. 310 2 047/2450 471 Dana.Patakiova@upsvr.gov.sk
Gódorová Renata, Mgr. 310 2 047/2450 330 Renata.Godorova@upsvr.gov.sk
Sliva Tomáš, Mgr. 312 2 047/2450 133 Tomas.Sliva@upsvr.gov.sk
Kriška Branislav, Mgr. 312 2 047/2450 472 Branislav.Kriska@upsvr.gov.sk
Stanko Peter 313 2 047/2450 462 Peter.Stanko@upsvr.gov.sk
Banská Martina, Mgr. 313 2 047/2450 465 Martina.Banska@upsvr.gov.sk
Burešová Barbora 321 2 047/2450 481 Barbora.Buresova@upsvr.gov.sk
Hedvigyová Lenka, Mgr. 321 2 047/2450 480 Lenka.Hedvigyova@upsvr.gov.sk
Dianišková Daniela, Mgr. Et Mgr. 420 3 047/2450 473 Daniela.Dianiskova@upsvr.gov.sk
Ďurás Pavel, Ing. 420 3 047/2450 403 Pavel.Duras@upsvr.gov.sk
Čerenčianska 22, Stavart Benčíková Tímea, Ing. 3 047/2450 474 Timea.Bencikova@upsvr.gov.sk
Čerenčianska 22, Stavart Pfeiferová Jana, PhDr. 4 047/2450 475 Jana.Pfeiferova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce
vedúca oddelenia Homolová Miroslava, Ing. 104 príz. 047/2450 130 Miroslava.Homolova@upsvr.gov.sk
Rozdelenie agendy
Rimavská Sobota E-F, R, Dolné Zahorany, Sútor A-L Bartová Jana Bc. 109 príz. 047/2450 319 Jana.Bartova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota S- Š,Z-Ž, Dražice, Hrachovo, Gemerček, Teplý Vrch Bartová Jana, Bc. 111 príz. 047/2450 514 Jana.Bartova1@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota V, W, Padarovce, Širkovce, Veľké Teriakovce Czikorová Dana 108 príz. 047/2450 518 Dana.Czikorova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota H-CH, O, Drňa, Veľký Blh Andrea Ďurove 108 príz. 047/2450 219 Andrea.Durove@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota C- Č, Rimavské Janovce, Rimavská Seč L-R, Španie Pole Gasková Dorota 109 príz. 047/2450 315 Dorota.Gaskova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota A, Ba, Lipovec, Sútor M-Ž Hlavatá Bronislava 119 príz. 047/2450 316 Bronislava.Hlavata@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota I-J, X-Y, Bottovo, Rimavská Seč A-B Holíková Iveta 105 príz. 047/2450 318 Iveta.Holikova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota D-Ď, P, Budikovany, Slizké Kántorová Marta 117 príz. 047/2450 544 Marta.Kantorova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota M, N-Ň, Šimonovce, Nižný Skálnik, Vyšný Skálnik Krankušová Beata 111 príz. 047/2450 542 Beata.Krankusova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota T-U, Belín, Drienčany, Husiná, Orávka Zuzana Kurucová, Ing. 113 príz. 047/2450 543 Zuzana.kurucova@upsvr.gov.sk
Hodejovec, Ožďany, Pavlovce Plavcová Viera Mgr. 119 príz. 047/2450 515 Viera.Plavcova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota K, Čerenčany, Hostišovce, Zacharovce Ridzoňová Monika 114 príz. 047/2450 513 Monika.Ridzonova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota od Be - Bz, Dubovec, Rimavská Seč S-Ž Tóthová Monika 117 príz. 047/2450 313 Monika.Tothova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota G, Jesenské, Horné Zahorany, Kružno Valaskaiová Alena 105 príz. 047/2450 321 Alena.Valaskaiova@upsvr.gov.sk
Rimavská Sobota L- Ľ, Gortva, Martinová, Rimavská Seč C-K Zajdenová Marcela, Mgr. 114 príz. 047/2450 311 Marcela.Zajdenova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Antalová Eva, Mgr. 106 príz. 047/2450 400 Eva.Antalova2@upsvr.gov.sk
Kántorová Adriana, Ing. 106 príz. 047/2450 303 Adriana.Kantorova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Hnúšťa

Nám. J. Francisciho č. 372, 981 01 Hnúšťa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kováčová Erika, PhDr. 106 1 047/2447 360 Erika.Kovacova2@upsvr.gov.sk
Referát sprostredkovania práce
F,G,I,L,Ľ,Q,T,Ť,W,Z Albertová Martina, Mgr. 104 1 047/2447 561 Martina.Albertova@upsvr.gov.sk
J,K,M,O Cmerová Bibiána 102 1 047/2447 361 Bibiana.Cmerova@upsvr.gov.sk
A,B,D,Ď,E,U,V,Ž Fábryová Anna 101 1 047/2447 364 Anna.Fabryova@upsvr.gov.sk
H,CH,P,S,Š Gaštanová Iveta 103 1 047/2447 363 Iveta.Gastanova@upsvr.gov.sk
C,Č,N,R Vojteková Martina, Mgr. 104 1 047/2447 250 Martina.Vojtekova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu HN, NV a ŠSD
L - Ž Dovalová Viktória, Mgr. 105A 1 047/2447 524 Viktoria.Dovalova@upsvr.gov.sk
A - K Pehenová Veronika, PhDr. 109 1 047/2447 362 Veronika.Pehenova@upsvr.gov.sk
Referát HN, NV a ŠSD
Chudícová Silvia, Mgr. 110 1 047/2447 520 Silvia.Chudicova@upsvr.gov.sk
Miškove Monika, Mgr. 112 1 047/2447 521 Monika.Miskove@upsvr.gov.sk
Polóniová Branislava, Bc. 111 1 047/2447 522 Branislava.Poloniova@upsvr.gov.sk
Slováková Janka, Bc. 112 1 047/2447 523 Janka.Slovakova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP II Andrášiová Veronika, Bc. 105 1 047/2447 999 Veronika.Andrasiova@upsvr.gov.sk
Agenda PK KŤZP
Foľk Miroslav, Mgr. 108 1 047/2447 650 Miroslav.Folk@upsvr.gov.sk
Juricinová Katarína, Mgr. 107 1 047/2447 651 Katarina.Juricinova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Pačesová Monika 219 2 0915997961 Monika.Pacesova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Bátka

Hlavná 160, Bátka
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Kovácsová Martina, Mgr. 204 1. 047/2445 347 Martina.Kovacsova2@upsvr.gov.sk
Referát sprostredkovania práce
Andrášiková Mária 104 prízemie 047/2445 570 Maria.Andrasikova@upsvr.gov.sk
Borlášová Evelína, Ing. 107 prízemie 047/2445 342 Evelina.Borlasova@upsvr.gov.sk
Borosová Marcela, Bc. 110 prízemie 047/2445 340 Marcela.Borosova@upsvr.gov.sk
Bődová Kitty 107 prízemie 047/2445 342 Kitty.Bodova@upsvr.gov.sk
Brindzáková Rebeka 110 prízemie 047/2445 340 Rebeka.Brindzakova@upsvr.gov.sk
Gálová Irena 103 prízemie 047/2445 545 Irena.Galova@upsvr.gov.sk
Nagyházasová Katarína 105 prízemie 047/2445 349 Katarína.Nagyhazasova@upsvr.gov.sk
Oroszová Annamária 103 prízemie 047/2445 341 Annamaria.Oroszova@upsvr.gov.sk
Sekrenešová Eleonóra 104 prízemie 047/2445 570 Eleonora.Sekrenesova@upsvr.gov.sk
Šoltésová Lea 105 prízemie 047/2445 250 Lea.Soltesova@upsvr.gov.sk
Štěpaníková Lenka, Bc. 101 prízemie 047/2445 542 Lenka.Stepanikova@upsvr.gov.sk
 Referát prvého kontaktu HN, NV a ŠSD Tóth Peter, Ing. 202 1. 047/2445 343 Peter.Toth@upsvr.gov.sk
Gembická Beáta, Bc. 202 1. 047/2445 343 Beata.Gembicka@upsvr.gov.sk
Očenášová Beata, Ing. Bc 203 1. 047/2445 346 Beata.Ocenasova@upsvr.gov.sk
Batta Gabriel, Mgr. 203 1. 047/2445 346 Gabriel.Batta@upsvr.gov.sk
Referát HN, NV a ŠSD
Bozó Nagyová Andrea, Mgr. 303 2. 047/2445 547 Andrea.BozoNagyova@upsvr.gov.sk
Bystrianska Vlasta, Mgr. 301 2. 047/2445 540 Vlasta.Bystrianska@upsvr.gov.sk
Antóny Martina, Bc. 306 2. 047/2445 546 Martina.Antony@upsvr.gov.sk
Molnárová Anita, Mgr. 306 2. 047/2445 546 Anita.Molnarova@upsvr.gov.sk
Nagy-Pál Xénia, Mgr. 302 2. 047/2445 541 Xenia.Nagy-Pal@upsvr.gov.sk
Kovácsová Katarína, Ing. 305 2 047/2445548 Katarina.Kovacsova@upsvr.gov.sk
Országhová Lucia, Mgr. 301 2 047/2445540 Lenka. Roharova@upsvr.gov.sk
Szabóová Lukrécia, Bc. 302 2. 047/2445 541 Lukrecia.Szaboova@upsvr.gov.sk
Sághiová Anna, Ing. 303 2. 047/2445 547 Anna.Saghiova@upsvr.gov.sk
Katarína Kalinová, Mgr. 305 2 047/2445548 Katarina.Kalinova@upsvr.gov.sk
NP IP SPV II
Vojteková Jana 308 1. 047/2445 544 Jana.Vojtekova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Hajnáčka

Hajnáčka č.38, 980 33 Hajnáčka
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Hámori Augustín, Ing. 208 1 047/2446 350 augustin.hamori@upsvr.gov.sk
Referát sprostredkovania práce
G.Jablonec, Studená, Večelkov, Hodejov A-M Jakub Adriana 206 1 047/2446 250 Adriana.Jakub@upsvr.gov.sk
Blhovce, Jestice, Stará Bašta, Hodejov N-Ž Jakabová Monika 206 1 047/2446 534 monika.jakabova@upsvr.gov.sk
Dubno, Hajnáčka, Konrádovce, Petrovce, Hostice N-Ž Pálová Agnesa 204 4 047/2446 351 agnesa.palova@upsvr.gov.sk
Gemerské Dechtáre, Nová Bašta,Tachty, Hostice A-K Nagyová Monika 204 1 047/2446 533 monika.nagyova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu HN, NV a ŠSD
Štátne sociálne dávky L-Ž Dávky v hmotnej núdzi L-Ž Náhradné výživné L-Ž Gabriela Pálová, Mgr. 205 1 047/2446 354 gabriela.palova2@upsvr.gov.sk
Štátne sociálne dávky A-L Dávky v hmotnej núdzi A-L Náhradné výživné A-L Varga Katarína, Mgr. 205 1 047/2446 531 Katarina.Varga@upsvr.gov.sk
Referát HN, NV a ŠSD
Blhovce, Čierny Potok, Gemerské Dechtáre, Jestice, Konrádovce Bozóová Mária, Mgr. 109 047/2446 353 maria.bozoova@upsvr.gov.sk
Hajnáčka, Hostice Agócs Endre, Mgr. 108 047/2446 530 endre.agocs@upsvr.gov.sk
Hodejov, Konrádovce, Stará Bašta Gálová Kinga, Bc. 109 047/2446 536 kinga.galova@upsvr.gov.sk
Dubno,Gemerský Jablonec,Nová Bašta,Petrovce,Studená,Večelkov,NV Kisfaludiová Kristína, Ing. 109 047/2446 532 kristina.kisfaludiova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Herényiová Erika 203 1 0915980533 erika.herenyiova@upsvr.gov.sk
späť