Sociálne veci a rodina

Plán vykonávania opatrení na rok 2020

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení na rok 2019

Plán vykonávania opatrení na rok 2019 pre územný obvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno

V súlade s ustanovením § 73 ods. 2 písm. e) bodu 10 a § 89 ods. 4 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno zverejňuje, na základe schválených priorít podľa § 73 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z., plán vykonávania opatrení na rok 2019 pre územný obvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

 

viac

 

Výzvy

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení na rok 2018 pre územný obvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno

 

viac

 

Štátne sociálne dávky

 

viac

 

Pomoc v hmotnej núdzi

 

viac

 

Sociálno-právna ochrana detí a SK

 

viac

 

Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP

 

viac

 

Národné projekty

 

viac

 

Posudkové činnosti

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení na rok 2017 pre územný obvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno

 

viac

 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac