Riaditeľ úradu, prierezové oddelenia

Riaditeľ úradu, prierezové oddelenia

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ ÚPSVaR Fabian Jozef, Ing. 141 1.posch. 046/2440 100 Jozef.Fabian@upsvr.gov.sk
sekretariát riaditeľa Rückschlossová Zdenka 140 1.posch. 046/2440 101 Zdenka.Ruckschlossova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly
Remeňová Viliama, Mgr. 315 3.posch. 046/2440 130 Viliama.Remenova@upsvr.gov.sk
Strmeň Ján, Ing. 316 3.posch. 046/2440 133 Jan.Strmen@upsvr.gov.sk
Zaťková Miroslava, Ing. 314 3.posch. 046/2440 131 Miroslava.Zatkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky
vedúca oddelenia Kukaňová Lívia, Ing. 304 3.posch. 046/2440 170 Livia.Kukanova@upsvr.gov.sk
Kozák Peter, Ing. 304 3.posch. 046/2440 172
Pekárová Júlia 305 3.posch. 046/2440 194
Studená Klára, Ing. 305 3.posch. 046/2440 196
Námešná Gabriela 306 3.posch. 046/2440 174
Gürtlerová Darina 307 3.posch. 046/2440 175
Tomová Mária 307 3.posch. 046/2440 175
Vážna Ivana, Mgr. 308 3.posch. 046/2440 176
Kmeťová Aurélia 309 3.posch. 046/2440 192
Kmotorková Soňa, Bc. 222 2.posch. 046/2440 181
právnička Žáčiková Mariana, Mgr. 223 2.posch. 046/2440 180
Pažický Miroslav 19 suterén 046/2440 193
podateľňa Jamrišková Andrea, PhDr. 25 príz. 046/2440 195
podateľňa Pavlove Dagmara 25 príz. 046/2440 195
späť