Kontakty

Riaditeľ úradu, prierezové oddelenia

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ ÚPSVaR Fabian Jozef, Ing. 141 1.posch. 046/2440 100 Jozef.Fabian@upsvr.gov.sk
sekretariát riaditeľa Rückschlossová Zdenka 140 1.posch. 046/2440 101 Zdenka.Ruckschlossova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly
Remeňová Viliama, Mgr. 315 3.posch. 046/2440 130 Viliama.Remenova@upsvr.gov.sk
Strmeň Ján, Ing. 316 3.posch. 046/2440 133 Jan.Strmen@upsvr.gov.sk
Zaťková Miroslava, Ing. 314 3.posch. 046/2440 131 Miroslava.Zatkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky
vedúca oddelenia Kukaňová Lívia, Ing. 302 3.posch. 046/2440 170 Livia.Kukanova@upsvr.gov.sk
Gürtlerová Darina 307 3.posch. 046/2440 175
podateľňa Jamrišková Andrea, PhDr. 25 príz. 046/2440 195
Kmeťová Aurélia 309 3.posch. 046/2440 192
Kmotorková Soňa, Bc. 222 2.posch. 046/2440 181
Kozák Peter, Ing. 304 3.posch. 046/2440 172
Námešná Gabriela 306 3.posch. 046/2440 174
podateľňa Pavlove Dagmara 25 príz. 046/2440 195
Pažický Miroslav 19 suterén 046/2440 193
Pekárová Júlia 305 3.posch. 046/2440 194
Studená Klára, Ing. 305 3.posch. 046/2440 196
Tomová Mária 307 3.posch. 046/2440 175
Vážna Ivana, Mgr. 308 3.posch. 046/2440 176
právnička Žáčiková Mariana, Mgr. 223 2.posch. 046/2440 180

Oddelenie služieb pre občana pracovisko Prievidza

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Sobotová Alžbeta, Mgr. 37 príz. 046/2440 200 Alzbeta.Sobotova@upsvr.gov.sk
Pe-Pz, W,Va,Vá Barboríková Renáta, Bc. 6 príz. 046/2440 211 Renata.Barborikova@upsvr.gov.sk
recepcia Drozdová Anna 26 príz. 046/2440 218 Anna.Drozdova@upsvr.gov.sk
Ma - Mek Ďurechová Darina, Ing. 8 príz. 046/2440 226 Darina.Durechova@upsvr.gov.sk
recepcia Garlíková Katarína, Ing. 26 príz. 046/2440 210 Katarina.Garlikova@upsvr.gov.sk
Mel - Mz Gregorová Jana Bc. 5 príz. 046/2440 221 Jana.Gregorova@upsvr.gov.sk
Hre-Hz,T,Ť,Y,Z,Ž, Kov Huličiaková Ľubica 53 príz. 046/2440 216 Lubica.Huliciakova@upsvr.gov.sk
D,Ď,Dz,Dž,I,U Ivaničová Gabriela 34 príz. 046/2440 203 Gabriela.Ivanicova@upsvr.gov.sk
Ha - Hrd, Vl, Vo Jurenková Jana, Mgr. 50 príz. 046/2440 233 Jana.Jurenkova@upsvr.gov.sk
C, Č, Pa - Paž, Vi,Vy Maďarová Poláková Slávka, Bc. 7 príz. 046/2440 215 Slavka.Polakova@upsvr.gov.sk
CH,L,Ľ,Šu-Šz, Vra - Vrz Mankovecká Ivana, Bc. 52 príz. 046/2440 219 Ivana.Mankovecka@upsvr.gov.sk
Ba-Bel, O Martinkovičová Eva, Ing. 47 príz. 046/2440 262 Eva.Martinkovicova@upsvr.gov.sk
Sa - Sz, Ve, Vu Michalcová Alena 48 príz. 046/2440 230 Alena.Michalcova@upsvr.gov.sk
Bem-Bre,E,Kur-Kz Obžerová Viera, Bc. 47 príz. 046/2440 201 Viera.Obzerova@upsvr.gov.sk
Ka - Kot Siváková Andrea, Ing. 51 príz. 046/2440 224 Andrea.Sivakova@upsvr.gov.sk
Bri-Bz, G, N Škrípová Zuzana, Ing. 4 príz. 046/2440 234 Zuzana.Skripova@upsvr.gov.sk
Ša - Štu Uríčková Lucia, Ing. 51 príz. 046/2440 217 Lucia.Urickova@upsvr.gov.sk
F , Koz-Kup Vlčeková Janette, PhDr. 49 príz. 046/2440 231 Janette.Vlcekova@upsvr.gov.sk
A , J , R Zimániová Magdaléna 8 príz. 046/2440 213 Magdalena.Zimaniova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Kráľová Marcela, Mgr. 39 príz. 046/2440 271 Marcela.Kralova@upsvr.gov.sk
Kršková Monika, Bc. 35 príz. 046/2440 273 Monika.Krskova@upsvr.gov.sk
Rácová Mária 38 príz. 046/2440 272 Maria.Racova@upsvr.gov.sk
Ševčík Dvorská Katarína, Mgr. 36 príz. 046/2440 214 Katarina.Dvorska@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Kohútová Jaroslava, Mgr. 217 2.posch. 046/2440 300 Jaroslava.Kohutova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
Glesková Dagmar 43 príz. 046/2440 301 Dagmar.Gleskova@upsvr.gov.sk
Henderlová Jana 43 príz. 046/2440 301 Jana.Henderlova@upsvr.gov.sk
Hrubinová Katarína, Ing. 43 príz. 046/2440 302 Katarina.Hrubinova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum
vedúca oddelenia Alušicová Silvia, PhDr. 228 2.posch. 046/2440 372 Silvia.Alusicova@upsvr.gov.sk
administratorka Rendeková Monika 205 2.posch. 046/2440 404 Monika.Rendekova@upsvr.gov.sk
koordinátor Vido Ján, Ing. 58 príz. 046/2440 371 Jan.Vido@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF
vedúca oddelenia Géczyová Margita, Ing. 219 2.posch. 046/2440 400 Margita.Geczyova@upsvr.gov.sk
§53g, projekt "Prvá pomoc" Bařinová Eleonóra, Bc. 202 2.posch. 046/2440 451 Eleonora.Barinova@upsvr.gov.sk
§56, NP Praxou k zamestnaniu, projekt "Pracuj, zmeň svoj život" akt. č.3, projekt "Prvá pomoc" Borková Irena, Bc. 205 2.posch. 046/2440 404 Irena.Borkova@upsvr.gov.sk
§60 - občan Dolníková Zuzana, Ing. 212 2.posch. 046/2440 405 Zuzana.Dolnikova@upsvr.gov.sk
§53, projekt "Prvá pomoc", Husárová Eva, Bc. 207 2.posch. 046/2440 401 Eva.Husarova@upsvr.gov.sk
ESF Janoušková Viera, Ing. 225 2.posch. 046/2440 420 Viera.Janouskova@upsvr.gov.sk
§32, §49, NP Úspešne na trhu práce, aktivita č.2., projekt "Pracuj, zmeň svoj život" akt. č.1, projekt "Prvá pomoc" Lauková Silvia, Ing. 207 2.posch. 046/2440 459 Silvia.Laukova@upsvr.gov.sk
§55, §60 - zamestnávateľ, projekt "Prvá pomoc" Melišková Jana, Mgr. 209 2.posch. 046/2440 403 Jana.Meliskova@upsvr.gov.sk
§52a, projekt "Prvá pomoc" Mjartanová Zdena, Bc. 202 2.posch. 046/2440 451 Zdena.Mjartanova@upsvr.gov.sk
ESF Pánisová Daniela, Mgr. 227 2.posch. 046/2440 422 Daniela.Panisova@upsvr.gov.sk
§50j, §54 Reštart pre mladých, projekt "Pracuj, zmeň svoj život" akt. č.2, projekt "Prvá pomoc" Révészová Ivana, Ing. 206 2.posch. 046/2440 458 Ivana.Reveszova@upsvr.gov.sk
§52, §53a, §53c, §50, NP Zosúladenie rodinného a pracovného života, projekt "Pracuj, zmeň svoj život" akt. č.2, projekt "Prvá pomoc" Rybáriková Jana, Bc. 204 2.posch. 046/2440 452 Jana.Rybarikova@upsvr.gov.sk
ESF Slížová Marta, Ing. 226 2.posch. 046/2440 423 Marta.Slizova@upsvr.gov.sk
§55, §60 - zamestnávateľ, projekt "Prvá pomoc" Sobotová Katarína, Ing. 208 2.posch. 046/2440 410 Katarina.Sobotova@upsvr.gov.sk
§53, projekt "Prvá pomoc" Šimková Marcela 210 2.posch. 046/2440 406 Marcela.Simkova@upsvr.gov.sk
§51, NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, projekt na podporu zamestnávania UoZ v odvetví poľnohospodárstva, projekt "Prvá pomoc" Šípošová Lenka, Mgr. 203 2.posch. 046/2440 454 Lenka.Siposova@upsvr.gov.sk
§55 - chránené pracovisko - občan,§57,§59, projekt "Prvá pomoc" Štajerová Lena, Mgr. 212 2.posch. 046/2440 402 Lena.Stajerova@upsvr.gov.sk
§51a, §54 Reštart pre mladých, projekt "Pracuj, zmeň svoj život" akt. č.3, projekt "Prvá pomoc" Vaňová Jana, Bc. 206 2.posch. 046/2440 411 Jana.Vanova2@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania
vedúci oddelenia Lukáč Michal, PaedDr. 13 príz. 046/2440 310 Michal.Lukac@upsvr.gov.sk
Cebáková Denisa, Mgr. 10 príz. 046/2440 314 Denisa.Cebakova@upsvr.gov.sk
Gramantíková Barbara, Mgr. 3 príz. 046/2440 312 Barbara.Gramantikova@upsvr.gov.sk
Huléni Michaela, Mgr. 11 príz. 046/2440 311 Michaela.Huleni@upsvr.gov.sk
Sokolová Mária, Ing. 12 príz. 046/2440 315 Maria.Sokolova2@upsvr.gov.sk
Stopková Martina, Mgr.Ing. 10 príz. 046/2440 318 Martina.Stopkova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - II Polerecká Viera, Mgr. 22 príz. 046/2440 313 Viera.Polerecka@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - II Šmatlák Peter, Ing. 22 príz. 046/2440 316 Peter.Smatlak@upsvr.gov.sk
NP IP pre znevýhodnených UoZ Šimová Jana, PhDr. 40 príz. 046/2440 319 Jana.Simova@upsvr.gov.sk
NP IP pre znevýhodnených UoZ Drábiková Kristína, Mgr. 40 príz. 046/2440 317 Kristina.Manduchova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Sluková Zuzana, Ing. 22 príz. 046/2440 313 Zuzana.Slukova@upsvr.gov.sk
NP Pomáhame odídencom - poradenstvo Moulefera Soňa, Ing. 23A príz. 046/2440 321 Sona.Moulefera@upsvr.gov.sk
NP Pomáhame odídencom - poradenstvo Ďurkovičová Nikola, Bc. 23 príz. 046/2440 320 Nikola.Durkovicova@upsvr.gov.sk
NP Pomáhame odídencom - poradenstvo Poláková Miroslava, Mgr. 23 príz. 046/2440 320 Miroslava.Polakova@upsvr.gov.sk
NP Pomáhame odídencom - poradenstvo Putiška Ivan, Mgr. 23 príz. 046/2440 320 Ivan.Putiska@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Titková Katarína, PhDr. 114A 1.posch. 046/2440 500 Katarina.Titkova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychologička Loziňáková Mária, Mgr. 16 príz. 046/2440 613 Maria.Lozinakova@upsvr.gov.sk
soc.pracovníčka Matušková Zuzana, Mgr. 15 príz. 046/2440 612 Zuzana.Melichova2@upsvr.gov.sk
psychologička Štrbáková Dominika, Mgr. 17 príz. 046/2440 621 Dominika.Strbakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a PČ
vedúca oddelenia Červená Lívia, PhDr., PhD. 131 1.posch. 046/2440 670 Livia.Cervena@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Fábryová Marie, Bc. 160 1.posch. 046/2440 671 Fabryova.Maria@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Žigmondová Michaela, Ing. 126 1.posch. 046/2440 672 Michaela.Zilova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Púčiková Renáta, Mgr. 126 1.posch. 046/2440 672 Renata.Pucikova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Hejtmánková Andrea, Bc. 158 1.posch. 046/2440 674 Andrea.Hejtmankova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Ďurinová Janka, Mgr. 158 1.posch. 046/2440 674 Janka.Durinova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Kiabová Šmotlákova Jana, Mgr. 157 1.posch. 046/2440 676 Jana.KiabovaSmotlakova@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Kulichová Alexandra, PhDr. 102 1.posch. 046/2440 680 Alexandra.Kulichova@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Schenkmayerová Eva 103 1.posch. 046/2440 684 Eva.Schenkmayerova@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Siváková Ivana, Ing. 104 1.posch. 046/2440 681 Ivana.Sivakova@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Ottinger Eduard, Mgr. 105 1.posch. 046/2440 682 Eduard.Ottinger@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Krčmárová Andrea, Mgr. 106 1.posch. 046/2440 683 Andrea.Krcmarova@upsvr.gov.sk
posudková lekárka Blaho Ivana, MUDr. 130 1.posch. 046/2440 678
posudková lekárka Homolová Ľudmila, MUDr. 130 1.posch. 046/2440 678
posudková lekárka Valovičová Helena, MUDr. 130 1.posch. 046/2440 678
posudková lekárka Paššáková Nina, Mgr. MUDr. 130 1.posch. 046/2440 678
terénna práca Mešinová Margita, Mgr. 130 1.posch. 046/2440 678 Margita.Mesinova@upsvr.gov.sk
terénna práca Zaťková Mária, Bc. 130 1.posch. 046/2440 678 Maria.Zatkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vedúca oddelenia Pažická Monika, Mgr. 114 1.posch. 046/2440 600 Monika.Pazicka@upsvr.gov.sk
Bošková Marcela, Mgr. 109 1.posch. 046/2440 614 Marcela.Boskova@upsvr.gov.sk
Brnová Timea, Mgr. 117 1.posch. 046/2440 601 Timea.Brnova@upsvr.gov.sk
Černáková Lenka, Mgr. 123 príz. 046/2440 604 Lenka.Cernakova@upsvr.gov.sk
Čičmanec Peter, Bc. 119 1.posch. 046/2440 610 Peter.Cicmanec@upsvr.gov.sk
Grušpierová Mária, Mgr. 117 1.posch. 046/2440 601 Maria.Gruspierova@upsvr.gov.sk
Kissová Zuzana, Mgr. 108 1.posch. 046/2440 609 Zuzana.Kissova@upsvr.gov.sk
Kjurčijská Klaudia, Mgr. 111 príz. 046/2440 602 Klaudia.Kjurcijska@upsvr.gov.sk
Kotianová Nikola, Mgr. 112 1.posch. 046/2440 608 Nikola.Kotianova@upsvr.gov.sk
Kotianová Zuzana, Mgr. 124 1.posch. 046/2440 605 Zuzana.Kotianova@upsvr.gov.sk
Máleková Mariana, PhDr. 115 1.posch. 046/2440 611 Marianna.Malekova@upsvr.gov.sk
Mašlonková Zuzana, Mgr. 108 1.posch. 046/2440 609 Zuzana.Maslonkova@upsvr.gov.sk
Mihálková Katarína, Mgr. 19 príz. 046/2440 606 Katarina.Mihalkova@upsvr.gov.sk
Miškovičová Lenka, Mgr. 124 1.posch. 046/2440 605 Lenka.Nevelosova@upsvr.gov.sk
Mištinová Gabriela, Mgr. 112 1.posch. 046/2440 608 Gabriela.Mistinova@upsvr.gov.sk
Moždženová Helena. Mgr. 111 1.posch. 046/2440 602 Helena.Mozdzenova@upsvr.gov.sk
Schlosserová Soňa, Mgr. 110 1.posch. 046/2440 603 Sona.Schlosserova@upsvr.gov.sk
Šimková Mária, Mgr. 107 1.posch. 046/2440 615 Maria.Simkova@upsvr.gov.sk
Žilková Martina, PhDr. 107 1.posch. 046/2440 615 Martina.Zilkova@upvr.gov.sk
terénna práca Láslop Rudolf, Mgr. 19 príz. 046/2440 606 Rudolf.Laslop@upsvr.gov.sk
terénna práca Laluhová Helena, Bc. 122 1.posch. 046/2440 616 Helena.Laluhova@upsvr.gov.sk
terénna práca Špaňová Patrícia, Mgr. 122 1.posch. 046/2440 616 Patricia.Spanova@upsvr.gov.sk
terénna práca Kočišová Eva, Mgr. 122 1.posch. 046/2440 616 Eva.Kovacova3@upsvr.gov.sk
terénna práca Štorcel Tomáš, Mgr. 122 1.posch. 046/2440 616 Tomas.Storcel@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Grossová Ivana, JUDr. 150 1.posch. 046/2440 550 Ivana.Grossova@upsvr.gov.sk
Kh-Kň, Ko-Kov, Ben-Bež, X,Y Boháčová Eva, Ing. 147 1.posch. 046/2440 552 Eva.Bohacova@upsvr.gov.sk
ZFK spisov HN-NV, dotácie Budáčová Eva, Bc. 229 2.posch. 046/2440 551 Eva.Budacova@upsvr.gov.sk
D, Ď, Ka, Q, Li Cachovanová Marta, Bc. 152 1.posch. 046/2440 558 Marta.Cachovanova@upsvr.gov.sk
F, Ja, Mj-Mž Ďurinová Lívia, PaedDr. 133 1.posch. 046/2440 559 Livia.Durinova@upsvr.gov.sk
Hi-Hr, Tr-Tž, Z, Ž Frőhlichová Jana 41 príz. 046/2440 556 Jana.Frohlichova@upsvr.gov.sk
Koz-Kož, Kp-Kž, T-To Gazdíková Tatiana, Bc. 42 príz. 046/2440 562 Tatiana.Gazdikova@upsvr.gov.sk
Bf - Bž (okrem Bi,Bl), I, Oc-Ož Grolmusová Renáta, Ing. 148 1.posch. 046/2440 555 Renata.Grolmusova@upsvr.gov.sk
NV - A-J, NRS, NOS- A-H Hvolková Drahomíra, Bc. 159 1.posch. 046/2440 560 Drahomira.Hvolkova@upsvr.gov.sk
Me, Pa, Pe, Pl-Pn, Lo-Lž Jurčenková Janka, Ing. 134 1.posch. 046/2440 553 Janka.Jurcenkova@upsvr.gov.sk
Ba, Be-Bel, Bi, U Kanianska Tatiana, Bc. 148 1.posch. 046/2440 555 Tatiana.Sivakova@upsvr.gov.sk
NV - N,O,R-Ž, NRS, NOS - N -Ž Kozárová Janette, Ing. 159 1.posch. 046/2440 560 Janette.Kozarova@upsvr.gov.sk
Šj-Šž (okrem Šu),Po-Pž,Ť Krajčíková Miriam, Ing. 154 1.posch. 046/2440 561 Miriam.Krajcikova@upsvr.gov.sk
Hs-Hž, Je-Jž, Ma Lettrichová Gizela, Ing. 147a 1.posch. 046/2440 565 Gizela.Lettrichova@upsvr.gov.sk
koordinácia EÚ A-L Líšková Monika, Bc. 151 1.posch. 046/2440 557 Monika.Liskova@upsvr.gov.sk
R, Le, Ša, Šu, Vr-Vy Matuškovičová Andrea 133 1.posch. 046/2440 559 Andrea.Matuskovicova@upsvr.gov.sk
Ob, La, Gr - Gž, N, Pi Minárikova Klemanová Lenka, Ing. 154 1.posch. 046/2440 561 Lenka.Klemanova@upsvr.gov.sk
NV - K-M,P, NRS, NOS - CH-M Mittašová Alena, Ing. 127 1.posch. 046/2440 566 Alena.Mittasova@upsvr.gov.sk
Ha-He, Mi, Ši Mokrá Iveta, Bc. 153 1.posch. 046/2440 554 Iveta.Mokra@upsvr.gov.sk
A, Ch, Ke, Va-Vp, W Müllerová Mária 41 príz. 046/2440 556 Maria.Mullerova@upsvr.gov.sk
koordinácia EÚ - M-Ž Rendeková Júlia, Mgr. 151 1.posch. 046/2440 557 Julia.Rendekova@upsvr.gov.sk
S, Še, Šč-Šch, Ľ Toráč Tatiana, Mgr. 42 príz. 046/2440 562 Tatiana.Torac@upsvr.gov.sk
C, Č, Ga-Gp, E Žáčiková Veronika, Bc. 149 1.posch. 046/2440 563 Veronika.Zacikova@upsvr.gov.sk
terénna práca Bočkayová Lucia, Mgr. 113 1.posch. 046/2440 564 Lucia.Bockayova@upsvr.gov.sk
terénna práca Kohútová Andrea, Mgr. 113 1.posch. 046/2440 564 Andrea.Kohutova@upsvr.gov.sk
terénna práca Príbelská Mária, Mgr. 113 1.posch. 046/2440 564 Maria.Pribelska@upsvr.gov.sk
NP Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom Jánošíková Anna, Bc. 2 príz. 046/2440 568 Anna.Janosikova2@upsvr.gov.sk
NP Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom Rendek Roman, Mgr. 2 príz. 046/2440 568 Roman.Rendek@upsvr.gov.sk

Pracovisko Handlová

Námestie Baníkov 5, 972 51 Handlová tel : +421-46-2442 680
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátorka pracoviska Šverlová Jana, Ing. 310C 2.posch. 046/2442 680 Jana.Sverlova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana - pracovisko Handlová
recepcia 309 2.posch. 046/2442 251
Ch,Š,T,Ť,Z,Ž Bederková Miriama, Ing. 310A 2.posch. 046/2442 250 Miriama.Bederkova@upsvr.gov.sk
L,Ľ,R,V,W Chrenková Zuzana, Mgr. 301 2.posch. 046/2442 212 Zuzana.Chrenkova@upsvr.gov.sk
A,B,C,E,F Lacková Nikola, Mgr. 310A 2.posch. 046/2442 211 Nikola.Lackova@upsvr.gov.sk
Č,D,Ď,G,H Slottová Silvia, Ing. 301 2.posch. 046/2442 215 Silvia.Slottova@upsvr.gov.sk
M, N, O, Švecová Zuzana 301 2.posch. 046/2442 252 Zuzana.Svecova@upsvr.gov.sk
I,J,K Taschová Miriam 309 2.posch. 046/2442 213 Miriam.Taschova@upsvr.gov.sk
P,S,U Zvaríková Stanislava, Bc. 310A 2.posch. 046/2442 214 Stanislava.Zvarikova@upsvr.gov.sk
Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP - pracovisko Handlová
Plicová Zuzana, Bc. 310C 2.posch. 046/2442 673 Zuzana.Plicova@upsvr.gov.sk
Šverlová Jana, Ing. 310C 2.posch. 046/2442 680 Jana.Sverlova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Nováky

Námestie SNP 174/23, 972 71 Nováky tel: +421-46-2441 210
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor pracoviska Gašparovič Miloš, Ing. 6 príz. 046/2441 373 Milos.Gasparovic@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana - pracovisko Nováky
A,E,F,I,L,Ľ,N,Ň,O,T,Ť Bieliková Eva, Mgr. 8B príz. 046/2441 215 Eva.Bielikova2@upsvr.gov.sk
G,V,W,Z,Ž Bosáková Dana, Bc. 10 príz. 046/2441 214 Dana.Bosakova@upsvr.gov.sk
B,C,Č Dzúriková Martina, Mgr. 11 príz. 046/2441 216 Martina.Dzurikova@upsvr.gov.sk
M,R Krajčiová Veronika, Ing. 11 príz. 046/2441 211 Veronika.Krajciova@upsvr.gov.sk
H,KR-KZ,U Kusá Emília, Ing. 4 príz. 046/2441 212 Emilia.Kusa@upsvr.gov.sk
D,Ď,KA-KO Masaryková Jana, Mgr. 8A príz. 046/2441 210 Jana.Masarykova@upsvr.gov.sk
CH,J,P Matejovičová Ivana, Mgr. 11 príz. 046/2441 211 Ivana.Matejovicova@upsvr.gov.sk
S,Š Oršulová Antónia, Ing. 10 príz. 046/2441 213 Antonia.Orsulova@upsvr.gov.sk
Oršulová Jana 8A príz. 046/2441 210 Jana.Orsulova@upsvr.gov.sk
Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP - pracovisko Nováky
Guľková Zuzana, Mgr. 8C príz. 046/2441 674 Zuzana.Gulkova@upsvr.gov.sk
Píšová Jana, Ing. 3 príz. 046/2441 672 Jana.Pisova@upsvr.gov.sk
Urbáneková Jana 3 príz. 046/2441 673 Jana.Urbanekova@upsvr.gov.sk
Agenda aktivačné centrum - pracovisko Nováky
koordinátor Gašparovič Miloš, Ing. 6 príz. 046/2441 373 Milos.Gasparovic@upsvr.gov.sk
späť