Kontakty

Riaditeľ úradu, prierezové oddelenia

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ úradu
riaditeľ ÚPSVaR Fabian Jozef, Ing. 141 1.posch. 046/2440 100 Jozef.Fabian@upsvr.gov.sk
sekretariát riaditeľa Rückschlossová Zdenka 140 1.posch. 046/2440 101 Zdenka.Ruckschlossova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly
Remeňová Viliama, Mgr. 315 3.posch. 046/2440 130 Viliama.Remenova@upsvr.gov.sk
Strmeň Ján, Ing. 316 3.posch. 046/2440 133 Jan.Strmen@upsvr.gov.sk
Zaťková Miroslava, Ing. 314 3.posch. 046/2440 131 Miroslava.Zatkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky
vedúca oddelenia Kukaňová Lívia, Ing. 302 3.posch. 046/2440 170 Livia.Kukanova@upsvr.gov.sk
Gürtlerová Darina 307 3.posch. 046/2440 175
podateľňa Jamrišková Andrea, PhDr. 25 príz. 046/2440 195
Kmeťová Aurélia 309 3.posch. 046/2440 192
Kmotorková Soňa, Bc. 222 2.posch. 046/2440 181
Kozák Peter, Ing. 304 3.posch. 046/2440 172
Námešná Gabriela 306 3.posch. 046/2440 174
podateľňa Nemčická Erika 25 príz. 046/2440 195
Pažický Miroslav 19 suterén 046/2440 193
Pekárová Júlia 305 3.posch. 046/2440 194
Studená Klára, Ing. 305 3.posch. 046/2440 196
Tomová Mária, Ing. 307 3.posch. 046/2440 175
Vážna Ivana, Mgr. 308 3.posch. 046/2440 173
právnička Žáčiková Mariana, Mgr. 223 2.posch. 046/2440 180

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Kohútová Jaroslava, Mgr. 217 2.posch. 046/2440 300 Jaroslava.Kohutova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
Glesková Dagmar 43 príz. 046/2440 301 Dagmar.Gleskova@upsvr.gov.sk
Henderlová Jana 43 príz. 046/2440 301 Jana.Henderlova@upsvr.gov.sk
Hrubinová Katarína, Ing. 43 príz. 046/2440 302 Katarina.Hrubinova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce
vedúca oddelenia Sobotová Alžbeta, Mgr. 37 príz. 046/2440 200 Alzbeta.Sobotova@upsvr.gov.sk
H, Mr-Mz Bieliková Eva Mgr. 26 príz. 046/2440 234 Eva.Bielikova2@upsvr.gov.sk
Ma-Me, Mi Gregorová Jana, Bc. 47 príz. 046/2440 221 Jana.Gregorova@upsvr.gov.sk
Č,T,Ť,Z,Ž,Mok-Moz,W Huličiaková Ľubica 53 príz. 046/2440 216 Lubica.Huliciakova@upsvr.gov.sk
Bm-Bz,V,U Hvolková Alica 50 príz. 046/2440 233 Alica.Hvolkova@upsvr.gov.sk
D,G,Dz,Dž Ivaničová Gabriela 34 príz. 046/2440 203 Gabriela.Ivanicova@upsvr.gov.sk
P,Mj-Moj Maďarová Poláková Slávka, Bc. 47 príz. 046/2440 215 Slavka.Polakova@upsvr.gov.sk
CH,L,Ľ,Št-Šz Mankovecká Ivana, Bc. 52 príz. 046/2440 219 Ivana.Mankovecka@upsvr.gov.sk
Ba-Bl,C,E Martinkovičová Eva, Ing. 50 príz. 046/2440 262 Eva.Martinkovicova@upsvr.gov.sk
S,R Michalcová Alena 48 príz. 046/2440 230 Alena.Michalcova@upsvr.gov.sk
Pastieriková Diana, Ing. 8 príz. 046/2440 226 Diana.Pastierikova@upsvr.gov.sk
Ka-Koš Siváková Andrea, Ing. 51 príz. 046/2440 224 Andrea.Sivakova@upsvr.gov.sk
Ša - Šr Uríčková Lucia, Ing. 51 príz. 046/2440 217 Lucia.Urickova@upsvr.gov.sk
Ď,F,J,N,Ň,O Vlčeková Janette, PhDr. 49 príz. 046/2440 231 Janette.Vlcekova@upsvr.gov.sk
A,Kot-Kz,I Zimániová Magdaléna 8 príz. 046/2440 213 Magdalena.Zimaniova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Kráľová Marcela, Mgr. 39 príz. 046/2440 271 Marcela.Kralova@upsvr.gov.sk
Kršková Monika, Bc. 35 príz. 046/2440 273 Monika.Krskova@upsvr.gov.sk
Rácová Mária 38 príz. 046/2440 272 Maria.Racova@upsvr.gov.sk
Ševčík Dvorská Katarína, Mgr. 36 príz. 046/2440 214 Katarina.Dvorska@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva
vedúca oddelenia Géczyová Margita, Ing. 219 2.posch. 046/2440 400 Margita.Geczyova@upsvr.gov.sk
§53g, projekt "Prvá pomoc" Bařinová Eleonóra, Bc. 202 2.posch. 046/2440 451 Eleonora.Barinova@upsvr.gov.sk
§56, NP Praxou k zamestnaniu, projekt "Pracuj, zmeň svoj život" akt. č.3, projekt "Prvá pomoc" Borková Irena, Bc. 205 2.posch. 046/2440 404 Irena.Borkova@upsvr.gov.sk
§60 - občan Dolníková Zuzana, Ing. 212 2.posch. 046/2440 405 Zuzana.Dolnikova@upsvr.gov.sk
§53, projekt "Prvá pomoc", Husárová Eva, Bc. 207 2.posch. 046/2440 401 Eva.Husarova@upsvr.gov.sk
ESF Janoušková Viera, Ing. 225 2.posch. 046/2440 420 Viera.Janouskova@upsvr.gov.sk
§32, §49, NP Úspešne na trhu práce, aktivita č.2., projekt "Pracuj, zmeň svoj život" akt. č.1, projekt "Prvá pomoc" Lauková Silvia, Ing. 207 2.posch. 046/2440 459 Silvia.Laukova@upsvr.gov.sk
§52a, projekt "Prvá pomoc" Mjartanová Zdena, Bc. 202 2.posch. 046/2440 451 Zdena.Mjartanova@upsvr.gov.sk
ESF Pánisová Daniela, Mgr. 227 2.posch. 046/2440 422 Daniela.Panisova@upsvr.gov.sk
§50j, §54 Reštart pre mladých, projekt "Pracuj, zmeň svoj život" akt. č.2, projekt "Prvá pomoc" Révészová Ivana, Ing. 206 2.posch. 046/2440 458 Ivana.Reveszova@upsvr.gov.sk
§52, §53a, §53c, §50, NP Zosúladenie rodinného a pracovného života, projekt "Pracuj, zmeň svoj život" akt. č.2, projekt "Prvá pomoc" Rybáriková Jana, Bc. 204 2.posch. 046/2440 452 Jana.Rybarikova@upsvr.gov.sk
ESF Slížová Marta, Ing. 226 2.posch. 046/2440 423 Marta.Slizova@upsvr.gov.sk
§55, §60 - zamestnávateľ, projekt "Prvá pomoc" Sobotová Katarína, Ing. 208 2.posch. 046/2440 410 Katarina.Sobotova@upsvr.gov.sk
§53, projekt "Prvá pomoc" Šimková Marcela 210 2.posch. 046/2440 406 Marcela.Simkova@upsvr.gov.sk
§51, NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, projekt na podporu zamestnávania UoZ v odvetví poľnohospodárstva, projekt "Prvá pomoc" Šípošová Lenka, Mgr. 203 2.posch. 046/2440 454 Lenka.Siposova@upsvr.gov.sk
§55 - chránené pracovisko - občan,§57,§59, projekt "Prvá pomoc" Štajerová Lena, Mgr. 212 2.posch. 046/2440 402 Lena.Stajerova@upsvr.gov.sk
Tilešová Dominika, Mgr. 209 2.posch. 046/2440 403 Dominika.Tilesova@upsvr.gov.sk
§51a, §54 Reštart pre mladých, projekt "Pracuj, zmeň svoj život" akt. č.3, projekt "Prvá pomoc" Vaňová Jana, Bc. 224 2.posch. 046/2440 411 Jana.Vanova2@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania
Gramantíková Barbara, Mgr. 3 príz. 046/2440 312 Barbara.Gramantikova@upsvr.gov.sk
Huléni Michaela, Mgr. 11 príz. 046/2440 311 Michaela.Huleni@upsvr.gov.sk
Kollárová Andrea, Ing. 12 príz. 046/2440 314 Andrea.Kollarova2@upsvr.gov.sk
Lukáč Michal, PaedDr. 13 príz. 046/2440 310 Michal.Lukac@upsvr.gov.sk
Stopková Martina, Mgr.Ing. 10 príz. 046/2440 318 Martina.Stopkova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - II
NP Vzdelávanie UoZ - II Polerecká Viera, Mgr. 22 príz. 046/2440 313 Viera.Polerecka@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - II Šmatlák Peter, Ing. 22 príz. 046/2440 316 Peter.Smatlak@upsvr.gov.sk
NP IP pre znevýhodnených UoZ
NP IP pre znevýhodnených UoZ Drábiková Kristína, Mgr. 40 príz. 046/2440 317 Kristina.Manduchova@upsvr.gov.sk
NP IP pre znevýhodnených UoZ Šimová Jana, PhDr. 40 príz. 046/2440 319 Jana.Simova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa
NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Sluková Zuzana, Ing. 22 príz. 046/2440 313 Zuzana.Slukova@upsvr.gov.sk
NP Pomáhame odídencom - poradenstvo
NP Pomáhame odídencom - poradenstvo Moulefera Soňa, Ing. 23A príz. 046/2440 321 Sona.Moulefera@upsvr.gov.sk
NP Pomáhame odídencom - poradenstvo Ďurkovičová Nikola, Bc. 23 príz. 046/2440 320 Nikola.Durkovicova@upsvr.gov.sk
NP Pomáhame odídencom - poradenstvo Putiška Ivan, Mgr. 23 príz. 046/2440 320 Ivan.Putiska@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Titková Katarína, PhDr. 114 1.posch. 046/2440 500 Katarina.Titkova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychologička Loziňáková Mária, Mgr. 16 príz. 046/2440 613 Maria.Lozinakova@upsvr.gov.sk
soc.pracovníčka Matušková Zuzana, Mgr. 15 príz. 046/2440 612 Zuzana.Melichova2@upsvr.gov.sk
NP DEI III
psychologička Štrbáková Dominika, Mgr. 17 príz. 046/2440 621 Dominika.Strbakova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum
vedúca oddelenia Alušicová Silvia, PhDr. 228 2.posch. 046/2440 372 Silvia.Alusicova@upsvr.gov.sk
Koordinátor Rendeková Monika 130 1.posch. 046/2440 373 Monika.Rendekova@upsvr.gov.sk
Koordinátor Vido Ján, Ing. 58 príz. 046/2440 371 Jan.Vido@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vedúca oddelenia Pažická Monika, Mgr. 114A 1.posch. 046/2440 600 Monika.Pazicka@upsvr.gov.sk
Brnová Timea, Mgr. 117 1.posch. 046/2440 601 Timea.Brnova@upsvr.gov.sk
Čičmanec Peter, Bc. 116 1.posch. 046/2440 610 Peter.Cicmanec@upsvr.gov.sk
Fureková Tatiana, Bc. 107 1.posch. 046/2440 615 Tatiana.Furekova@upsvr.gov.sk
Grušpierová Mária, Mgr. 117 1.posch. 046/2440 601 Maria.Gruspierova@upsvr.gov.sk
Kaplán Ľubica, Mgr. 19 príz. 046/2440 606 Lubica.Kaplan@upsvr.gov.sk
Kissová Zuzana, Mgr. 108 1.posch. 046/2440 609 Zuzana.Kissova@upsvr.gov.sk
Kjurčijská Klaudia, Mgr. 115 príz. 046/2440 602 Klaudia.Kjurcijska@upsvr.gov.sk
Kočišová Eva, Mgr. 123 1.posch. 046/2440 604 Eva.Kocisova@upsvr.gov.sk
Kotianová Zuzana, Mgr. 124 1.posch. 046/2440 605 Zuzana.Kotianova@upsvr.gov.sk
Laluhová Helena, Bc. 111 1.posch. 046/2440 607 Helena.Laluhova@upsvr.gov.sk
Máleková Mariana, PhDr. 113 1.posch. 046/2440 611 Marianna.Malekova@upsvr.gov.sk
Mašlonková Zuzana, Mgr. 108 1.posch. 046/2440 609 Zuzana.Maslonkova@upsvr.gov.sk
Mihálková Katarína, Mgr. 19 príz. 046/2440 606 Katarina.Mihalkova@upsvr.gov.sk
Miškovičová Lenka, Mgr. 124 1.posch. 046/2440 605 Lenka.Miskovicova@upsvr.gov.sk
Mištinová Gabriela, Mgr. 112 1.posch. 046/2440 608 Gabriela.Mistinova@upsvr.gov.sk
Schlosserová Soňa, Mgr. 110 1.posch. 046/2440 603 Sona.Schlosserova@upsvr.gov.sk
Šimková Mária, Mgr. 107 1.posch. 046/2440 615 Maria.Simkova@upsvr.gov.sk
Vojceková Lucia, Mgr. 112 1.posch. 046/2440 608 Lucia.Vojcekova@upsvr.gov.sk
Vrábliková Monika, Mgr. 111 1.posch. 046/2440 607 Monika.Vrablikova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP II
Bohňová Beata, Mgr. 122 1.posch. 046/2440 616 Beata.Bohnova@upsvr.gov.sk
terénna práca Láslop Rudolf, Mgr. 122 1.posch. 046/2440 616 Rudolf.Laslop@upsvr.gov.sk
terénna práca Štorcel Tomáš, Mgr. 122 1.posch. 046/2440 616 Tomas.Storcel@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Grossová Ivana, JUDr. 150 1.posch. 046/2440 550 Ivana.Grossova@upsvr.gov.sk
ZFK spisov HN-NV, dotácie Budáčová Eva, Bc. 229 2.posch. 046/2440 551 Eva.Budacova@upsvr.gov.sk
D,Ď,Ka,Q,Li __ PHN:Kh-Kň,Koz-Kož Cachovanová Marta, Bc. 152 1.posch. 046/2440 558 Marta.Cachovanova@upsvr.gov.sk
Hs-Hž, Je-Jž, Ma _____ ŠSD: Pi Ďurinová Lívia, PaedDr. 147A 1.posch. 046/2440 565 Livia.Durinova@upsvr.gov.sk
Hi-Hr, Tr-Tž, Z, Ž, _____ ŠSD: La _____ PHN: Gr-Gž Frőhlichová Jana 41 príz. 046/2440 556 Jana.Frohlichova@upsvr.gov.sk
Kp-Kž, T-To __ KPB:Gr-Gž,La,N,Ob,Pi Gazdíková Tatiana, Bc. 42 príz. 046/2440 562 Tatiana.Gazdikova@upsvr.gov.sk
Bf - Bž, I, Oc-Ož Grolmusová Renáta, Ing. 147 1.posch. 046/2440 552 Renata.Grolmusova@upsvr.gov.sk
Me,Pa,Pe,Pl-Pn,Lo-Lž _____ PHN:Lab-Laj Jurčenková Janka, Ing. 134 1.posch. 046/2440 553 Janka.Jurcenkova@upsvr.gov.sk
Ba, Be, U Kanianska Tatiana, Bc. 148 1.posch. 046/2440 555 Tatiana.Sivakova@upsvr.gov.sk
ŠSD: Kh-Ko, X, Y Kartáčová Denisa, Mgr. 148 1.posch. 046/2440 555 Denisa.Kartacova@upsvr.gov.sk
F,Ja,Mj-Mž _____ PHN:Kom-Kov Kováčová Michaela, Ing. 133 1.posch. 046/2440 559 Michaela.Kovacova@upsvr.gov.sk
Šj-Šž (okrem Šu), Po-Pž, Ť Krajčíková Miriam, Ing. 154 1.posch. 046/2440 561 Miriam.Krajcikova@upsvr.gov.sk
koordinácia EÚ: A-L ______ ŠSD: N Líšková Monika, Bc. 151 1.posch. 046/2440 557 Monika.Liskova@upsvr.gov.sk
R,Le,Ša,Šu,Vr-Vy PHN:Kob-Kol Matuškovičová Andrea 133 1.posch. 046/2440 559 Andrea.Matuskovicova@upsvr.gov.sk
Ha-He,Mi,Ši ______ PHN:Lak-Laž Mokrá Iveta, Bc. 153 1.posch. 046/2440 554 Iveta.Mokra@upsvr.gov.sk
A,Ch,Ke,Va-Vp,W ______ PHN: Pi Müllerová Mária 41 príz. 046/2440 556 Maria.Mullerova@upsvr.gov.sk
koordinácia EÚ: M-Ž ___ ŠSD: Gr-Gž Rendeková Júlia, Mgr. 151 1.posch. 046/2440 557 Julia.Rendekova@upsvr.gov.sk
S,Še,Šč-Šch,Ľ ______ PHN: N Toráč Tatiana, Mgr. 42 príz. 046/2440 562 Tatiana.Torac@upsvr.gov.sk
C, Č, Ga-Gp, E ______ ŠSD: Ob ______ PHN: Ob Žáčiková Veronika, Bc. 149 1.posch. 046/2440 563 Veronika.Zacikova@upsvr.gov.sk
=============================
NV: A-J NRS, NOS: A-H Hvolková Drahomíra, Bc. 159 1.posch. 046/2440 560 Drahomira.Hvolkova@upsvr.gov.sk
NV: N,O,R-Ž NRS,NOS: N-Ž Kozárová Janette, Ing. 159 1.posch. 046/2440 560 Janette.Kozarova@upsvr.gov.sk
NV: K-M,P NRS,NOS: CH-M Mittašová Alena, Ing. 127 1.posch. 046/2440 566 Alena.Mittasova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD
S, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž Barboríková Renáta, Bc. 5 príz. 046/2440 211 Renata.Barborikova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G Drozdová Anna 6 príz. 046/2440 218 Anna.Drozdova@upsvr.gov.sk
Dz,Dž,H,Ch,J,K,L,Ľ Jánošíková Anna, Bc. 6 príz. 046/2440 210 Anna.Janosikova2@upsvr.gov.sk
I, M, N, Ň, O, ö, P, R, Q Obžerová Viera, Bc. 4 príz. 046/2440 201 Viera.Obzerova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP II
terénna práca Kohútová Andrea, Mgr. 7 príz. 046/2440 564 Andrea.Kohutova@upsvr.gov.sk
terénna práca Príbelská Mária, Mgr. 7 príz. 046/2440 564 Maria.Pribelska@upsvr.gov.sk
terénna práca Višváderová Tamara, Mgr. 7 príz. 046/2440 564 Tamara.Visvaderova@upsvr.gov.sk
NP "Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom"
HN Ukrajinci Rendek Roman, Mgr. 2 príz. 046/2440 568 Roman.Rendek@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a PČ
vedúca oddelenia Jurenková Jana, Mgr. 131 1.posch. 046/2440 670 Jana.Jurenkova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Bezděčka Simona, Mgr. 160 1.posch. 046/2440 671 Simona.Bezdecka@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Ďurinová Janka, Mgr. 158 1.posch. 046/2440 674 Janka.Durinova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Hejtmánková Andrea, Bc. 158 1.posch. 046/2440 674 Andrea.Hejtmankova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Kiabová Šmotlákova Jana, Mgr. 157 1.posch. 046/2440 676 Jana.KiabovaSmotlakova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Púčiková Renáta, Mgr. 126 1.posch. 046/2440 672 Renata.Pucikova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Žigmondová Michaela, Mgr. 126 1.posch. 046/2440 672 Michaela.Zigmondova@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Kulichová Alexandra, PhDr. 102 1.posch. 046/2440 680 Alexandra.Kulichova@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Ottinger Eduard, Mgr. 105 1.posch. 046/2440 682 Eduard.Ottinger@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Píšová Jana, Ing. 106 1.posch. 046/2440 683 Jana.Pisova@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Schenkmayerová Eva 103 1.posch. 046/2440 684 Eva.Schenkmayerova@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Siváková Ivana, Ing. 104 1.posch. 046/2440 681 Ivana.Sivakova@upsvr.gov.sk
posudkoví lekári
posudková lekárka Bátorová Ľudmila, MUDr. 130 1.posch.
posudková lekárka Majdáková Janka, MUDr. 130 1.posch.
posudková lekárka Valovičová Helena, MUDr. 130 1.posch.
NP IPV SP II
terénna práca Mešinová Margita, Mgr. 119 1.posch. 046/2440 678 Margita.Mesinova@upsvr.gov.sk
terénna práca Zaťková Mária, Mgr. 119 1.posch. 046/2440 678 Maria.Zatkova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Nováky

Námestie SNP 174/23, 972 71 Nováky
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agenda sprostredkovania práce - pracovisko Nováky
Ď, G, Šj - Šž, V, W, Z, Ž Bosáková Dana, Bc. 10 príz. 046/2441 214 Dana.Bosakova@upsvr.gov.sk
A, B, C,Č, E, I,Sa-Sr Dzúriková Martina, Mgr. 11 príz. 046/2441 216 Martina.Dzurikova@upsvr.gov.sk
Dz, K, U,Ša-Ši Kusá Emília, Ing. 4 príz. 046/2441 212 Emilia.Kusa@upsvr.gov.sk
M, R,Ch,N Masaryková Jana, Mgr. 8A príz. 046/2441 210 Jana.Masarykova@upsvr.gov.sk
D, J, P,St-Sž Matejovičová Ivana, Mgr. 11 príz. 046/2441 211 Ivana.Matejovicova@upsvr.gov.sk
F, H, L, O, T, Ť Oršulová Jana 8A príz. 046/2441 210 Jana.Orsulova@upsvr.gov.sk
Agenda aktivačné centrum - pracovisko Nováky
koordinátor Gašparovič Miloš, Ing. 6 príz. 046/2441 373 Milos.Gasparovic@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD - pracovisko Nováky
Ďurechová Darina, Ing. 8B príz. 046/2441 215 Darina.Durechova@upsvr.gov.sk
Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a PČ - pracovisko Nováky
Guľková Zuzana, Mgr. 8C príz. 046/2441 674 Zuzana.Gulkova@upsvr.gov.sk
Hagarová Barbora, Bc. 3 príz. 046/2441 672 Barbora.Kvasnicova@upsvr.gov.sk
Urbáneková Jana 3 príz. 046/2441 673 Jana.Urbanekova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Handlová

Námestie Baníkov 5, 972 51 Handlová
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agenda sprostredkovania práce - pracovisko Handlová
Š, T, Ť, U, V, Z, Ž, W,Ho-Hz Bederková Miriama, Ing. 310A 2.posch. 046/2442 250 Miriama.Bederkova@upsvr.gov.sk
J, K, L,I Matiašková Zuzana, Ing. 309 2.posch. 046/2442 214 Zuzana.Matiaskova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž,E,F Slottová Silvia, Ing. 301 2.posch. 046/2442 215 Silvia.Slottova@upsvr.gov.sk
Smačková Miroslava, Bc. 301 2.posch. 046/2442 211 Miroslava.Smackova@upsvr.gov.sk
Ľ, M, N, Ň, R,Ha-Hn Švecová Zuzana 309 2.posch. 046/2442 252 Zuzana.Svecova@upsvr.gov.sk
O, P, S,G,Ch Zvaríková Stanislava, Bc. 310A 2.posch. 046/2442 213 Stanislava.Zvarikova@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD - pracovisko Handlová
agenda HN, NV a ŠSD Chrenková Zuzana, Mgr. 301 2.posch. 046/2442 212 Zuzana.Chrenkova@upsvr.gov.sk
Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a PČ - pracovisko Handlová
Šverlová Jana, Ing. 310C 2.posch. 046/2442 680 Jana.Sverlova@upsvr.gov.sk
Štetákova Ľubica. Mgr. 310C 2.posch. 046/2442 673 Lubica.Stetakova@upsvr.gov.sk
späť