Kontakty

Riaditeľ úradu, prierezové oddelenia

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ úradu
riaditeľ ÚPSVaR Fabian Jozef, Ing. 141 1.posch. 046/2440 100 Jozef.Fabian@upsvr.gov.sk
sekretariát riaditeľa Rückschlossová Zdenka 140 1.posch. 046/2440 101 Zdenka.Ruckschlossova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly
Remeňová Viliama, Mgr. 315 3.posch. 046/2440 130 Viliama.Remenova@upsvr.gov.sk
Strmeň Ján, Ing. 316 3.posch. 046/2440 133 Jan.Strmen@upsvr.gov.sk
Zaťková Miroslava, Ing. 314 3.posch. 046/2440 131 Miroslava.Zatkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky
vedúca oddelenia Kukaňová Lívia, Ing. 302 3.posch. 046/2440 170 Livia.Kukanova@upsvr.gov.sk
Gürtlerová Darina 307 3.posch. 046/2440 175
podateľňa Jamrišková Andrea, PhDr. 25 príz. 046/2440 195
Kmeťová Aurélia 309 3.posch. 046/2440 192
Kmotorková Soňa, Bc. 222 2.posch. 046/2440 181
Kozák Peter, Ing. 304 3.posch. 046/2440 172
Námešná Gabriela 306 3.posch. 046/2440 174
Pažický Miroslav 19 suterén 046/2440 193
Pekárová Júlia 305 3.posch. 046/2440 194
Studená Klára, Ing. 305 3.posch. 046/2440 196
Tomová Mária 307 3.posch. 046/2440 175
Vážna Ivana, Mgr. 308 3.posch. 046/2440 173
právnička Žáčiková Mariana, Mgr. 223 2.posch. 046/2440 180

Oddelenie služieb pre občana pracovisko Prievidza

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Sobotová Alžbeta, Mgr. 37 príz. 046/2440 200 Alzbeta.Sobotova@upsvr.gov.sk
Pe-Pz, W,Va,Vá Barboríková Renáta, Bc. 6 príz. 046/2440 211 Renata.Barborikova@upsvr.gov.sk
Bri-Bz, G, Mus, Muš, Mut, Muť, Muz, Muž, My, N Bieliková Eva Mgr. 4 príz. 046/2440 234 Eva.Bielikova2@upsvr.gov.sk
recepcia Drozdová Anna 26 príz. 046/2440 218 Anna.Drozdova@upsvr.gov.sk
Ma - Meň Ďurechová Darina, Ing. 8 príz. 046/2440 226 Darina.Durechova@upsvr.gov.sk
recepcia Garlíková Katarína, Ing. 26 príz. 046/2440 210 Katarina.Garlikova@upsvr.gov.sk
Hre-Hz, Kov, Mur, T, Ť, Y, Z, Ž Huličiaková Ľubica 53 príz. 046/2440 216 Lubica.Huliciakova@upsvr.gov.sk
D, Ď, DZ, Dž, I,Muc, Muč, Mud, Muď, U Ivaničová Gabriela 34 príz. 046/2440 203 Gabriela.Ivanicova@upsvr.gov.sk
Ha-Hrd, Mic, Mič, Mich, Vl, Vo Jurenková Jana, Mgr. 50 príz. 046/2440 233 Jana.Jurenkova@upsvr.gov.sk
C, Č, Mer, Mes, Meš, Mez, Mež, Pa-Paž, Vi, Vy Maďarová Poláková Slávka, Bc. 7 príz. 046/2440 215 Slavka.Polakova@upsvr.gov.sk
CH, L, Ľ, Mok, Šu-Šz, Vra-Vrz Mankovecká Ivana, Bc. 52 príz. 046/2440 219 Ivana.Mankovecka@upsvr.gov.sk
Ba-Bel, Mol, Mon, Moň, Mor, Mot, Moť, Mr, O Martinkovičová Eva, Ing. 47 príz. 046/2440 262 Eva.Martinkovicova@upsvr.gov.sk
Sa - Sz, Ve, Vu Michalcová Alena 48 príz. 046/2440 230 Alena.Michalcova@upsvr.gov.sk
Bem-Bre, E, Mih, Mik, Kur-Kz Obžerová Viera, Bc. 47 príz. 046/2440 201 Viera.Obzerova@upsvr.gov.sk
Ka - Kot Siváková Andrea, Ing. 51 príz. 046/2440 224 Andrea.Sivakova@upsvr.gov.sk
Ša - Štu Uríčková Lucia, Ing. 51 príz. 046/2440 217 Lucia.Urickova@upsvr.gov.sk
F, Mil, Min, Mis, Miš, Mit, Miť, Koz-Kup Vlčeková Janette, PhDr. 49 príz. 046/2440 231 Janette.Vlcekova@upsvr.gov.sk
A, J, Mj, Ml, Mn, Moc, Moč, Moj, R Zimániová Magdaléna 8 príz. 046/2440 213 Magdalena.Zimaniova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Kráľová Marcela, Mgr. 39 príz. 046/2440 271 Marcela.Kralova@upsvr.gov.sk
Kršková Monika, Bc. 35 príz. 046/2440 273 Monika.Krskova@upsvr.gov.sk
Rácová Mária 38 príz. 046/2440 272 Maria.Racova@upsvr.gov.sk
Ševčík Dvorská Katarína, Mgr. 36 príz. 046/2440 214 Katarina.Dvorska@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Kohútová Jaroslava, Mgr. 217 2.posch. 046/2440 300 Jaroslava.Kohutova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
Glesková Dagmar 43 príz. 046/2440 301 Dagmar.Gleskova@upsvr.gov.sk
Henderlová Jana 43 príz. 046/2440 301 Jana.Henderlova@upsvr.gov.sk
Hrubinová Katarína, Ing. 43 príz. 046/2440 302 Katarina.Hrubinova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum
vedúca oddelenia Alušicová Silvia, PhDr. 228 2.posch. 046/2440 372 Silvia.Alusicova@upsvr.gov.sk
koordinátor Vido Ján, Ing. 58 príz. 046/2440 371 Jan.Vido@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF
vedúca oddelenia Géczyová Margita, Ing. 219 2.posch. 046/2440 400 Margita.Geczyova@upsvr.gov.sk
§53g, projekt "Prvá pomoc" Bařinová Eleonóra, Bc. 202 2.posch. 046/2440 451 Eleonora.Barinova@upsvr.gov.sk
§56, NP Praxou k zamestnaniu, projekt "Pracuj, zmeň svoj život" akt. č.3, projekt "Prvá pomoc" Borková Irena, Bc. 205 2.posch. 046/2440 404 Irena.Borkova@upsvr.gov.sk
§60 - občan Dolníková Zuzana, Ing. 212 2.posch. 046/2440 405 Zuzana.Dolnikova@upsvr.gov.sk
§53, projekt "Prvá pomoc", Husárová Eva, Bc. 207 2.posch. 046/2440 401 Eva.Husarova@upsvr.gov.sk
ESF Janoušková Viera, Ing. 225 2.posch. 046/2440 420 Viera.Janouskova@upsvr.gov.sk
§32, §49, NP Úspešne na trhu práce, aktivita č.2., projekt "Pracuj, zmeň svoj život" akt. č.1, projekt "Prvá pomoc" Lauková Silvia, Ing. 207 2.posch. 046/2440 459 Silvia.Laukova@upsvr.gov.sk
§55, §60 - zamestnávateľ, projekt "Prvá pomoc" Melišková Jana, Mgr. 209 2.posch. 046/2440 403 Jana.Meliskova@upsvr.gov.sk
§52a, projekt "Prvá pomoc" Mjartanová Zdena, Bc. 202 2.posch. 046/2440 451 Zdena.Mjartanova@upsvr.gov.sk
ESF Pánisová Daniela, Mgr. 227 2.posch. 046/2440 422 Daniela.Panisova@upsvr.gov.sk
§50j, §54 Reštart pre mladých, projekt "Pracuj, zmeň svoj život" akt. č.2, projekt "Prvá pomoc" Révészová Ivana, Ing. 206 2.posch. 046/2440 458 Ivana.Reveszova@upsvr.gov.sk
§52, §53a, §53c, §50, NP Zosúladenie rodinného a pracovného života, projekt "Pracuj, zmeň svoj život" akt. č.2, projekt "Prvá pomoc" Rybáriková Jana, Bc. 204 2.posch. 046/2440 452 Jana.Rybarikova@upsvr.gov.sk
ESF Slížová Marta, Ing. 226 2.posch. 046/2440 423 Marta.Slizova@upsvr.gov.sk
§55, §60 - zamestnávateľ, projekt "Prvá pomoc" Sobotová Katarína, Ing. 208 2.posch. 046/2440 410 Katarina.Sobotova@upsvr.gov.sk
§53, projekt "Prvá pomoc" Šimková Marcela 210 2.posch. 046/2440 406 Marcela.Simkova@upsvr.gov.sk
§51, NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, projekt na podporu zamestnávania UoZ v odvetví poľnohospodárstva, projekt "Prvá pomoc" Šípošová Lenka, Mgr. 203 2.posch. 046/2440 454 Lenka.Siposova@upsvr.gov.sk
§55 - chránené pracovisko - občan,§57,§59, projekt "Prvá pomoc" Štajerová Lena, Mgr. 212 2.posch. 046/2440 402 Lena.Stajerova@upsvr.gov.sk
Tilešová Dominika, Mgr. 208 2.posch. 046/2440 410 Dominika.Tilesova@upsvr.gov.sk
§51a, §54 Reštart pre mladých, projekt "Pracuj, zmeň svoj život" akt. č.3, projekt "Prvá pomoc" Vaňová Jana, Bc. 224 2.posch. 046/2440 411 Jana.Vanova2@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania
vedúci oddelenia Lukáč Michal, PaedDr. 13 príz. 046/2440 310 Michal.Lukac@upsvr.gov.sk
Gramantíková Barbara, Mgr. 3 príz. 046/2440 312 Barbara.Gramantikova@upsvr.gov.sk
Huléni Michaela, Mgr. 11 príz. 046/2440 311 Michaela.Huleni@upsvr.gov.sk
Kollárová Andrea, Ing. 12 príz. 046/2440 314 Andrea.Kollarova2@upsvr.gov.sk
Stopková Martina, Mgr.Ing. 10 príz. 046/2440 318 Martina.Stopkova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - II
NP Vzdelávanie UoZ - II Polerecká Viera, Mgr. 22 príz. 046/2440 313 Viera.Polerecka@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - II Šmatlák Peter, Ing. 22 príz. 046/2440 316 Peter.Smatlak@upsvr.gov.sk
NP IP pre znevýhodnených UoZ
NP IP pre znevýhodnených UoZ Drábiková Kristína, Mgr. 40 príz. 046/2440 317 Kristina.Manduchova@upsvr.gov.sk
NP IP pre znevýhodnených UoZ Šimová Jana, PhDr. 40 príz. 046/2440 319 Jana.Simova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa
NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Sluková Zuzana, Ing. 22 príz. 046/2440 313 Zuzana.Slukova@upsvr.gov.sk
NP Pomáhame odídencom - poradenstvo
NP Pomáhame odídencom - poradenstvo Moulefera Soňa, Ing. 23A príz. 046/2440 321 Sona.Moulefera@upsvr.gov.sk
NP Pomáhame odídencom - poradenstvo Ďurkovičová Nikola, Bc. 23 príz. 046/2440 320 Nikola.Durkovicova@upsvr.gov.sk
NP Pomáhame odídencom - poradenstvo Putiška Ivan, Mgr. 23 príz. 046/2440 320 Ivan.Putiska@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Titková Katarína, PhDr. 114 1.posch. 046/2440 500 Katarina.Titkova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychologička Loziňáková Mária, Mgr. 16 príz. 046/2440 613 Maria.Lozinakova@upsvr.gov.sk
soc.pracovníčka Matušková Zuzana, Mgr. 15 príz. 046/2440 612 Zuzana.Melichova2@upsvr.gov.sk
psychologička Štrbáková Dominika, Mgr. 17 príz. 046/2440 621 Dominika.Strbakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a PČ
posudková činnosť Ďurinová Janka, Mgr. 158 1.posch. 046/2440 674 Janka.Durinova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Fábryová Marie, Bc. 160 1.posch. 046/2440 671 Fabryova.Maria@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Hejtmánková Andrea, Bc. 158 1.posch. 046/2440 674 Andrea.Hejtmankova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Kiabová Šmotlákova Jana, Mgr. 157 1.posch. 046/2440 676 Jana.KiabovaSmotlakova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Púčiková Renáta, Mgr. 126 1.posch. 046/2440 672 Renata.Pucikova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Žigmondová Michaela, Ing. 126 1.posch. 046/2440 672 Michaela.Zilova@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Kulichová Alexandra, PhDr. 102 1.posch. 046/2440 680 Alexandra.Kulichova@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Ottinger Eduard, Mgr. 105 1.posch. 046/2440 682 Eduard.Ottinger@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Schenkmayerová Eva 103 1.posch. 046/2440 684 Eva.Schenkmayerova@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Siváková Ivana, Ing. 104 1.posch. 046/2440 681 Ivana.Sivakova@upsvr.gov.sk
posudkoví lekári
posudková lekárka Bátorová Ľudmila, MUDr. 130 1.posch. 046/2440 678
posudková lekárka Majdáková Janka, MUDr. 130 1.posch. 046/2440 678
posudková lekárka Valovičová Helena, MUDr. 130 1.posch. 046/2440 678
terénna práca
terénna práca Mešinová Margita, Mgr. 130 1.posch. 046/2440 678 Margita.Mesinova@upsvr.gov.sk
terénna práca Zaťková Mária, Bc. 130 1.posch. 046/2440 678 Maria.Zatkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vedúca oddelenia Pažická Monika, Mgr. 114A 1.posch. 046/2440 600 Monika.Pazicka@upsvr.gov.sk
Bošková Marcela, Mgr. 109 1.posch. 046/2440 614 Marcela.Boskova@upsvr.gov.sk
Brnová Timea, Mgr. 117 1.posch. 046/2440 601 Timea.Brnova@upsvr.gov.sk
Černáková Lenka, Mgr. 123 príz. 046/2440 604 Lenka.Cernakova@upsvr.gov.sk
Čičmanec Peter, Bc. 116 1.posch. 046/2440 610 Peter.Cicmanec@upsvr.gov.sk
Fureková Tatiana, Bc. 111 1.posch. 046/2440 607 Tatiana.Furekova@upsvr.gov.sk
Grušpierová Mária, Mgr. 117 1.posch. 046/2440 601 Maria.Gruspierova@upsvr.gov.sk
Kissová Zuzana, Mgr. 108 1.posch. 046/2440 609 Zuzana.Kissova@upsvr.gov.sk
Kjurčijská Klaudia, Mgr. 115 príz. 046/2440 602 Klaudia.Kjurcijska@upsvr.gov.sk
Kostiviarová Jana, Bc. 19 príz. 046/2440 606 Jana.Skolkova@upsvr.gov.sk
Kotianová Zuzana, Mgr. 124 1.posch. 046/2440 605 Zuzana.Kotianova@upsvr.gov.sk
Máleková Mariana, PhDr. 113 1.posch. 046/2440 611 Marianna.Malekova@upsvr.gov.sk
Mašlonková Zuzana, Mgr. 108 1.posch. 046/2440 609 Zuzana.Maslonkova@upsvr.gov.sk
Mihálková Katarína, Mgr. 19 príz. 046/2440 606 Katarina.Mihalkova@upsvr.gov.sk
Miškovičová Lenka, Mgr. 124 1.posch. 046/2440 605 Lenka.Miskovicova@upsvr.gov.sk
Mištinová Gabriela, Mgr. 112 1.posch. 046/2440 608 Gabriela.Mistinova@upsvr.gov.sk
Schlosserová Soňa, Mgr. 110 1.posch. 046/2440 603 Sona.Schlosserova@upsvr.gov.sk
Šimková Mária, Mgr. 107 1.posch. 046/2440 615 Maria.Simkova@upsvr.gov.sk
Vojceková Lucia, Mgr. 112 1.posch. 046/2440 608 Lucia.Vojcekova@upsvr.gov.sk
Vrábliková Monika, Mgr. 111 1.posch. 046/2440 607 Monika.Vrablikova@upsvr.gov.sk
Žilková Martina, PhDr. 107 1.posch. 046/2440 615 Martina.Zilkova@upvr.gov.sk
NP IPV SP II
terénna práca Kaplán Ľubica, Mgr. 119 1.posch. 046/2440 564 Lubica.Kaplan@upsvr.gov.sk
terénna práca Kočišová Eva, Mgr. 122 1.posch. 046/2440 616 Eva.Kocisova@upsvr.gov.sk
terénna práca Laluhová Helena, Bc. 122 1.posch. 046/2440 616 Helena.Laluhova@upsvr.gov.sk
terénna práca Láslop Rudolf, Mgr. 122 1.posch. 046/2440 616 Rudolf.Laslop@upsvr.gov.sk
terénna práca Štorcel Tomáš, Mgr. 122 1.posch. 046/2440 616 Tomas.Storcel@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Grossová Ivana, JUDr. 150 1.posch. 046/2440 550 Ivana.Grossova@upsvr.gov.sk
Kh-Kň, Ko-Kož, X,Y Boháčová Eva, Ing. 147 1.posch. 046/2440 552 Eva.Bohacova@upsvr.gov.sk
ZFK spisov HN-NV, dotácie Budáčová Eva, Bc. 229 2.posch. 046/2440 551 Eva.Budacova@upsvr.gov.sk
D, Ď,Ka, Li, Q Cachovanová Marta, Bc. 152 1.posch. 046/2440 558 Marta.Cachovanova@upsvr.gov.sk
Hi-Hr,Tr-Tž, Z, Ž Frőhlichová Jana 41 príz. 046/2440 556 Jana.Frohlichova@upsvr.gov.sk
Kp - Kž, T - To Gazdíková Tatiana, Bc. 42 príz. 046/2440 562 Tatiana.Gazdikova@upsvr.gov.sk
Bf-Bž, I, Oc-Ož Grolmusová Renáta, Ing. 148 1.posch. 046/2440 555 Renata.Grolmusova@upsvr.gov.sk
Me,Pa,Pe, Pl-Pn, Lo-Lž Jurčenková Janka, Ing. 134 1.posch. 046/2440 553 Janka.Jurcenkova@upsvr.gov.sk
Ba, Be, U Kanianska Tatiana, Bc. 148 1.posch. 046/2440 555 Tatiana.Sivakova@upsvr.gov.sk
F, Ja, Mj - Mž Kováčová Michaela, Ing. 133 1.posch. 046/2440 559 Michaela.Kovacova@upsvr.gov.sk
Šj-Šž (okrem Šu), Po-Pž, Ť Krajčíková Miriam, Ing. 154 1.posch. 046/2440 561 Miriam.Krajcikova@upsvr.gov.sk
Hs - Hž, Je - Jž, Ma Lettrichová Gizela, Ing. 147A 1.posch. 046/2440 565 Gizela.Lettrichova@upsvr.gov.sk
koordinátor EÚ A - L Líšková Monika, Bc. 151 1.posch. 046/2440 557 Monika.Liskova@upsvr.gov.sk
R, Le, Ša, Šu, Vr - Vy Matuškovičová Andrea 133 1.posch. 046/2440 559 Andrea.Matuskovicova@upsvr.gov.sk
Ob, La, Gr - Gž, N, Pi Minárikova Klemanová Lenka, Ing. 154 1.posch. 046/2440 561 Lenka.Klemanova@upsvr.gov.sk
Ha - He, Mi, Ši Mokrá Iveta, Bc. 153 1.posch. 046/2440 554 Iveta.Mokra@upsvr.gov.sk
A, Ch, Ke, Va - Vp, W Müllerová Mária 41 príz. 046/2440 556 Maria.Mullerova@upsvr.gov.sk
koordinátor EÚ M - Ž Rendeková Júlia, Mgr. 151 1.posch. 046/2440 557 Julia.Rendekova@upsvr.gov.sk
S, Še, Šč - Šch, Ľ Toráč Tatiana, Mgr. 42 príz. 046/2440 562 Tatiana.Torac@upsvr.gov.sk
C, Č, E, Ga - Gp Žáčiková Veronika, Bc. 149 1.posch. 046/2440 563 Veronika.Zacikova@upsvr.gov.sk
=============================
NV: A-J, NRS NOS - A-H Hvolková Drahomíra, Bc. 159 1.posch. 046/2440 560 Drahomira.Hvolkova@upsvr.gov.sk
NV: N,O,R-Ž,NRS NOS- N-Ž Kozárová Janette, Ing. 159 1.posch. 046/2440 560 Janette.Kozarova@upsvr.gov.sk
NV:K-M,P,NRS NOS- CH-M Mittašová Alena, Ing. 127 1.posch. 046/2440 566 Alena.Mittasova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP II
terénna práca Ďurinová Lívia, PaedDr. 119 1.posch. 046/2440 564 Livia.Durinova@upsvr.gov.sk
terénna práca Kohútová Andrea, Mgr. 119 1.posch. 046/2440 564 Andrea.Kohutova@upsvr.gov.sk
terénna práca Príbelská Mária, Mgr. 119 1.posch. 046/2440 564 Maria.Pribelska@upsvr.gov.sk
NP "Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom"
NP Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom Jánošíková Anna, Bc. 2 príz. 046/2440 568 Anna.Janosikova2@upsvr.gov.sk
NP Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom Kobelová Elena, Mgr. 2 príz. 046/2440 568 Elena.Kobelova@upsvr.gov.sk
NP Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom Rendek Roman, Mgr. 2 príz. 046/2440 568 Roman.Rendek@upsvr.gov.sk

Pracovisko Nováky

Námestie SNP 174/23, 972 71 Nováky tel: +421-46-2441 210
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor pracoviska Gašparovič Miloš, Ing. 6 príz. 046/2441 373 Milos.Gasparovic@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana - pracovisko Nováky
G,V,W Z,Ž,Sa,Se,Si,Sl,Sm,Sn Bosáková Dana, Bc. 10 príz. 046/2441 214 Dana.Bosakova@upsvr.gov.sk
B, C, Č, Su, Sv, Sy, Sz Dzúriková Martina, Mgr. 11 príz. 046/2441 216 Martina.Dzurikova@upsvr.gov.sk
M, R, So, Sp, Sr, St Krajčiová Veronika, Ing. 11 príz. 046/2441 211 Veronika.Krajciova@upsvr.gov.sk
H, KR-KZ, U, Ša, Še Kusá Emília, Ing. 4 príz. 046/2441 212 Emilia.Kusa@upsvr.gov.sk
D, Ď, KA - KO, Št Masaryková Jana, Mgr. 8A príz. 046/2441 210 Jana.Masarykova@upsvr.gov.sk
CH,J,P,Šm,Šn,Šo,Šp,Šr,Šu,Šv Matejovičová Ivana, Mgr. 11 príz. 046/2441 211 Ivana.Matejovicova@upsvr.gov.sk
A,E,F,I,L,Ľ,N,Ň,O,T,Ť,Ši,Šk,Šl Oršulová Jana 8B príz. 046/2441 210 Jana.Orsulova@upsvr.gov.sk
Oršulová Antónia, Ing. 10 príz. 046/2441 213 Antonia.Orsulova@upsvr.gov.sk
Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP - pracovisko Nováky
Guľková Zuzana, Mgr. 8C príz. 046/2441 674 Zuzana.Gulkova@upsvr.gov.sk
Urbáneková Jana 3 príz. 046/2441 673 Jana.Urbanekova@upsvr.gov.sk
Agenda aktivačné centrum - pracovisko Nováky
koordinátor Gašparovič Miloš, Ing. 6 príz. 046/2441 373 Milos.Gasparovic@upsvr.gov.sk

Pracovisko Handlová

Námestie Baníkov 5, 972 51 Handlová tel : +421-46-2442 680
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátorka pracoviska Šverlová Jana, Ing. 310C 2.posch. 046/2442 680 Jana.Sverlova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana - pracovisko Handlová
recepcia 309 2.posch. 046/2442 251
Ch,Mab-Mar, Sm-Sz, Š, T, Ť, Z, Ž, I,J,K, Me-Mz Bederková Miriama, Ing. 310A 2.posch. 046/2442 250 Miriama.Bederkova@upsvr.gov.sk
L,Ľ,R,V,W,Pa-Pe Chrenková Zuzana, Mgr. 301 2.posch. 046/2442 212 Zuzana.Chrenkova@upsvr.gov.sk
A,B,C,E,F,Mas-Maž, Sa-SL, U Lacková Nikola, Mgr. 310A 2.posch. 046/2442 211 Nikola.Lackova@upsvr.gov.sk
Č,D,Ď,G,H, N,O,Pi-Pz Slottová Silvia, Ing. 301 2.posch. 046/2442 215 Silvia.Slottova@upsvr.gov.sk
Pavlove Dagmara 309 2.posch. 046/2442 252 Dagmara.Pavlove@upsvr.gov.sk
Matiašková Zuzana, Ing. 310A 2.posch. 046/2442 214 Zuzana.Matiaskova@upsvr.gov.sk
Zvaríková Stanislava, Bc. 309 2.posch. 046/2442 213 Stanislava.Zvarikova@upsvr.gov.sk
Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP - pracovisko Handlová
Šverlová Jana, Ing. 310C 2.posch. 046/2442 680 Jana.Sverlova@upsvr.gov.sk
Štetákova Ľubica. Mgr. 310C 2.posch. 046/2442 673 Lubica.Stetakova@upsvr.gov.sk
Agenda aktivačné centrum - pracovisko Handlová
koordinátorka Rendeková Monika 302 2.posch. 046/2442 373 Monika.Rendekova@upsvr.gov.sk
späť