Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Prievidza</strong>

Oznamy úradu a novinky

Psychologická pomoc občanom, seniorom a osobám so zdravotným postihnutím pri sociálnej izolácii

Kontakt na psychológa:

Mgr. Loziňáková Mária, Tel: 046 2440 613, Adresa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01.

07. 04. 2020 viac
Stránkové hodiny úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 8.-9.4.2020 - ZRUŠENÉ
07. 04. 2020 viac
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní dopadov koronavírusu, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020
06. 04. 2020 viac
OZNAM - ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN OD 1.4.2020

V súvislosti so zamedzením možného šírenia Coronavírusu (COVID – 19)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
s účinnosťou od 1.apríla 2020 do odvolania
mení úradné hodiny pre klientov nasledovne:

 

Pondelok:   8.00 – 11.00

Utorok:       8.00 – 11.00

Streda:        13.00 – 16.00

Štvrtok:       8.00 – 11.00

Piatok:        8.00 – 11.00

Zároveň platí zákaz vstupu rodičov s deťmi do priestorov úradu okrem nevyhnutných prípadov (napr. agenda SPODSaK).

31. 03. 2020 viac
Zmena úradných hodín na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny platná od 1. 4. 2020
30. 03. 2020 viac
Doplňujúce informácie

Žiadame všetkých klientov (právnické i fyzické osoby), ktorí majú ponukové listy na aktívne opatrenia trhu práce, ktorí majú uzatvorené dohody o poskytnutí príspevku, ktorí žiadajú o poskytnutie príspevku, ktorí predkladajú žiadosti o úhradu platby, doklady k úhrade oprávnených nákladov v rámci aktívnych opatrení trhu práce a pod., aby predmetné doklady a dokumenty počas celého obdobia mimoriadnej situácie zasielali poštou, do elektronickej schránky úradu, prípadne e-mailom. Výmena dokumentov s úradom práce môže byť výnimočne zabezpečená aj osobne v podateľni úradu, na recepcii úradu alebo na inom mieste určenom, resp. dohodnutom s úradom, ak je to nevyhnutné.

Žiadame uchádzačov o zamestnanie, aby na výzvu účastníka konania na uplatnenie práva vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní reagovali písomným stanoviskom zaslaným poštou, e-mailom, prostredníctvom elektronickej schránky alebo telefonicky.

 

25. 03. 2020 viac
Informácia k e-mailovej komunikácii s úradom práce
24. 03. 2020 viac
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prijíma opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu
09. 03. 2020 viac
Plán vykonávania opatrení pre územný obvod Prievidza na rok 2020
21. 06. 2019 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 08:00-11:00
Utorok 08:00-11:00
*Streda 13:00-16:00
*Štvrtok 08:00-11:00
Piatok 08:00-11:00

*  8. a 9. 4.2020 stránkové hodiny úradov - ZRUŠENÉ.

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
0800 212 212
Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac