Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Prievidza</strong>

Oznamy úradu a novinky

UPOZORNENIE: Zmena podávania žiadostí a podaní v oblasti sociálnych vecí
25. 09. 2023 viac
POZOR: Zmena podávania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
14. 09. 2023 viac
Oznam k inflačnej pomoci za mesiac august 2023

Dňom 01.08.2023 nadobudla účinnosť novela Nariadenia vlády SR č. 93/2022  Z. z., ktorej  cieľom je finančne prispieť rodinám s deťmi, ktorým sa poskytuje príplatok k prídavku na dieťa z dôvodu, že si z objektívnych príčin nemôžu uplatňovať nárok na daňový bonus a náhradným rodičom  na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. 

17. 08. 2023 viac
Oznam k rodičovskému príspevku od 01.08.2023

Novelou zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku sa od 01.08.2023 zvyšujú sumy rodičovského príspevku. Rodičovský príspevok vo zvýšených sumách bude prvýkrát vyplatený v mesiaci september 2023 za mesiac august 2023, nakoľko rodičovský príspevok sa vypláca mesiac pozadu.

04. 08. 2023 viac
OZNÁMENIE O ZMENE ZDROJA FINANCOVANIA PRÍSPEVKU

OZNÁMENIE

o zmene zdroja financovania príspevku

poskytovaného v zmysle národného projektu „Pomáhame odídencom“ realizovaného v zmysle

podľa §54 ods.6 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ОГОЛОШЕННЯ

Про змiну джерела фiнансування фiнансової допомоги,

Яка надається в рамках нацiональниго проєкту „Допомагаємо бiженцям“ що реалiзується

вiдповiдно до §54 абз.6 закону №5/2004 Збiрки законiв Про служби зайнятостi та про

змiни та доповнення до деяких законiв з поправками

  

26. 04. 2023 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
0800 212 212
Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie.

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac