Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Prievidza</strong>

Oznamy úradu a novinky

Plán vykonávania opatrení pre územný obvod Prievidza na rok 2021
23. 06. 2020 viac
Ako sa zaevidovať na úrade PSVR od 15.06.2020
12. 06. 2020 viac
OZNAM - ÚRADNÉ HODINY S ÚČINNOSŤOU OD 11.5.2020

S účinnosťou od 11.05.2020 sú stanovené úradné hodiny pre klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny nasledovne:

Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 17:00
Štrvrtok nestránkový
Piatok 8:00 - 12:00

Obedná prestávka - 12:00 - 13:00

Zároveň žiadame všetkých klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby aj naďalej dodržiavali prísne hygienické opatrenia (nosenie rúšok, odstup osôb minimálne 2 metre, dezinfekcie a časté umývanie rúk, regulovanie vstupu klientov do budovy a podobne).

07. 05. 2020 viac
Doplňujúce informácie

Žiadame všetkých klientov (právnické i fyzické osoby), ktorí majú ponukové listy na aktívne opatrenia trhu práce, ktorí majú uzatvorené dohody o poskytnutí príspevku, ktorí žiadajú o poskytnutie príspevku, ktorí predkladajú žiadosti o úhradu platby, doklady k úhrade oprávnených nákladov v rámci aktívnych opatrení trhu práce a pod., aby predmetné doklady a dokumenty počas celého obdobia mimoriadnej situácie zasielali poštou, do elektronickej schránky úradu, prípadne e-mailom. Výmena dokumentov s úradom práce môže byť výnimočne zabezpečená aj osobne v podateľni úradu, na recepcii úradu alebo na inom mieste určenom, resp. dohodnutom s úradom, ak je to nevyhnutné.

Žiadame uchádzačov o zamestnanie, aby na výzvu účastníka konania na uplatnenie práva vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní reagovali písomným stanoviskom zaslaným poštou, e-mailom, prostredníctvom elektronickej schránky alebo telefonicky.

 

25. 03. 2020 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
0800 212 212
Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac