Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Prievidza</strong>

Oznamy úradu a novinky

OZNÁMENIE O MERANÍ TELESNEJ TEPLOTY

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza informuje, že vzhľadom na súvislosti s ochorením COVID-19 s účinnosťou od 21.09.2020 zavádza sprísnené opatrenia.

Patrí medzi ne:
• meranie telesnej teploty všetkým klientom, ktoré vstupujú do budovy úradu,
• povinnosť nosiť rúško v priestoroch úradu (platí pre zamestnancov aj návštevníkov),
• dodržiavanie bezpečných rozostupov počas čakania na vybavenie,
• pravidelná dezinfekcia rúk.

Úrad si zároveň dovoľuje upozorniť, že v prípade namerania teploty vyššej ako 37,1 °C občanovi nebude umožnený vstup do budovy úradu. Ďakujeme Vám, že tieto pokyny rešpektujete.

18. 09. 2020 viac
Plán vykonávania opatrení pre územný obvod Prievidza na rok 2021
23. 06. 2020 viac
Ako sa zaevidovať na úrade PSVR od 15.06.2020
12. 06. 2020 viac
OZNAM - ÚRADNÉ HODINY S ÚČINNOSŤOU OD 11.5.2020

S účinnosťou od 11.05.2020 sú stanovené úradné hodiny pre klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny nasledovne:

Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 17:00
Štrvrtok nestránkový
Piatok 8:00 - 12:00

Obedná prestávka - 12:00 - 13:00

Zároveň žiadame všetkých klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby aj naďalej dodržiavali prísne hygienické opatrenia (nosenie rúšok, odstup osôb minimálne 2 metre, dezinfekcie a časté umývanie rúk, regulovanie vstupu klientov do budovy a podobne).

07. 05. 2020 viac
Doplňujúce informácie

Žiadame všetkých klientov (právnické i fyzické osoby), ktorí majú ponukové listy na aktívne opatrenia trhu práce, ktorí majú uzatvorené dohody o poskytnutí príspevku, ktorí žiadajú o poskytnutie príspevku, ktorí predkladajú žiadosti o úhradu platby, doklady k úhrade oprávnených nákladov v rámci aktívnych opatrení trhu práce a pod., aby predmetné doklady a dokumenty počas celého obdobia mimoriadnej situácie zasielali poštou, do elektronickej schránky úradu, prípadne e-mailom. Výmena dokumentov s úradom práce môže byť výnimočne zabezpečená aj osobne v podateľni úradu, na recepcii úradu alebo na inom mieste určenom, resp. dohodnutom s úradom, ak je to nevyhnutné.

Žiadame uchádzačov o zamestnanie, aby na výzvu účastníka konania na uplatnenie práva vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní reagovali písomným stanoviskom zaslaným poštou, e-mailom, prostredníctvom elektronickej schránky alebo telefonicky.

 

25. 03. 2020 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
0800 212 212
Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac