Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok PhDr. Katarína Hermannová 104 I. 038/2440510 katarina.hermannova@upsvr.gov.sk
oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Soňa Móciková 105 I. 038/2440553 sona.mocikova@upsvr.gov.sk
oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Miriam Madarasová 105 I. 038/2440553 miriam.madarasova@upsvr.gov.sk
oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Veronika Miškolciová 106 I. 038/2440518 veronika.miskolciova@upsvr.gov.sk
oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Denisa Matejková 106 I. 038/2440516 denisa.matejkova@upsvr.gov.sk
oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Renáta Levická 106 I. 038/2440516 renata.levicka@upsvr.gov.sk
oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Bc. Alena Candráková 107 I. 038/2440513 alena.candrakova@upsvr.gov.sk
oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Patrik Zigíň 107 I. 038/2440513 patrik.zigin@upsvr.gov.sk
oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Nadežda Anovčínová 108 I. 038/2440554 nadezda.anovcinova@upsvr.gov.sk
oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Janka Mervartová 108 I. 038/2440554 janka.mervartova@upsvr.gov.sk
oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Daniela Poláková 108 I. 038/2440554 daniela.polakova@upsvr.gov.sk
oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Bc. Albína Michalíková 111 I. 038/2440515 albina.michalikova@upsvr.gov.sk
oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Iveta Mikulášová 111 I. 038/2440514 iveta.mikulasova@upsvr.gov.sk
oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Martina Bezáková 112 I. 038/2440511 martina.bezakova@upsvr.gov.sk
oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Zuzana Kováčiková 112 I. 038/2440550 zuzana.kovacikova@upsvr.gov.sk
späť