Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Topoľčany</strong>

Oznamy úradu a novinky

Prehľad nedostatkových profesií v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti do 5 % v období 01-03/2019 - Nitriansky kraj
03. 05. 2019 viac
Oznam pre UoZ, žiadateľov o príspevok na SZČ v zmysle §49 a §57.
12. 03. 2019 viac
Výzva na podávanie projektov na zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom akreditovaného subjektu v oblasti priorít na rok 2019
20. 02. 2019 viac
Pomôcka k tvorbe podnikateľského zámeru - §49
23. 01. 2019 viac
Upozornenie pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú 20 a viac zamestnancov
04. 01. 2019 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac