Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Topoľčany</strong>

Oznamy úradu a novinky

Oznam pre UoZ, žiadateľov o príspevok na SZČ v zmysle §49 a §57.
10. 09. 2018 viac
Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019
29. 06. 2018 viac
Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v zmysle § 12 písm. ai) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov
26. 06. 2018 viac
Charitatívne, sociálne a ošetrovateľské služby v územnom obvode Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
13. 03. 2018 viac
Pomôcka k tvorbe podnikateľského zámeru - §49
25. 01. 2018 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac